ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 2, KBT011, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»6 50%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 3.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»1 8%
75%»4 33%
100%»6 50%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 66%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.58

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»7 58%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 41%
Hög»7 58%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»2 16%
Mycket gott»5 41%

Genomsnitt: 3.91

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kombinationen Krister Ström/Gunnar Eriksson/L-G! En kombination av två mycket duktiga föreläsare och en fantastisk labbhandledare!»
- Lars-Göran som labledare! Han är hjälpsam, glad och pedagogisk! »
- Gunnar FTW!!!!!!»
- Laborationskursen och dess upplägg.»
- Alla laborationer med L-G, jättebra med så många övningstillfällen och kursmaterialet som fås av Gunnar och Krister.»
- Att dela ut kompendium över dem delarna som var i kurslitteratursboken. Kompendiumena var riktigt bra och lättlästa. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektupplägget, lite för fritt och ledningslöst vad gäller upplägg o dyl. Kurslitteraturen bör också ses över även om Krister verkar vara förälskad för livet...»
- Kristers attityd. Många vågar inte be om hjälp i fall han förlöjligar eller nedvärderar en. Hans uppgifter känns också onödigt kluriga. »
- Krister borde lära sig av Gunnar när det gäller att göra tentor. »
- Ingenting, kursen är perfa»
- Finns det verkligen inga bätte böcker än Separation Process Principles?»
- Bättre uppdelning på labbarna. Vi hade en labb som varade i 45min och en annan i 4h. Dela upp den labben som varar i 4h tillsammans med den på 45min så man har orken att förstå vad man gör!»

16. Övriga kommentarer

- Överlag en mycket bra kurs!»
- Varför måste denna svåra kurs vara intergrerad med teknisk kommunikation 3? Inte coolt. Kort å gott en mycket tråkig kurs (sjukt svår också)»
- Otroligt bra kurs, det är med sorg i hjärtat man inser att det var sista kursen med KS och Gunnar :(»
- Mycket relevant och lärorik kurs!»
- Öka tiden på matlabslabben! 2h var för lite. 4h hade räckt och då hade man hunnit göra labben noggrannt och fint, istället för stressigt och slarvigt!»


Kursutvärderingssystem från