ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemi, KBT015, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»1 12%
Minst 35 timmar»2 25%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»1 12%
50%»0 0%
75%»4 50%
100%»3 37%

Genomsnitt: 4.12


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 57%

Genomsnitt: 3.42


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»5 62%

Genomsnitt: 3.25

8. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Eva Albers

8 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
2 25%
2 25%
5, utmärkt»4 50%

Genomsnitt: 4.25

- Föreläsaren har varit väldigt bra, inspirerande och ska ha en stor eloge.» (5, utmärkt)

9. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Joakim Norbeck

8 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
3 37%
2 25%
5, utmärkt»3 37%

Genomsnitt: 4

- Vet ej» (3)
- Föreläsaren har varit väldigt bra.» (5, utmärkt)

10. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. innehållet, relevans för kursen

8 svarande

1, dålig»0 0%
1 12%
1 12%
4 50%
5, utmärkt»2 25%

Genomsnitt: 3.87

- det var mycket väntetid. Och det skulle varit bättre om det var mindre grupper. Men man lärde sig verkligen hur inhibitorer mm. fungerar.» (2)
- Man hade kunnat gå igenom delar av materialet innan och därmed fått en naturlig återkoppling på lab» (4)
- mycket intressanta laborationer!» (5, utmärkt)

11. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. genomförande och handledning av Gupta Udharta

8 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
2 25%
2 25%
5, utmärkt»4 50%

Genomsnitt: 4.25

- Mycket påläst men det fanns inte utrymme för grundlig genomgång under lab» (4)
- Fantastisk handledare, han gav oss svar på våra frågor och hjälpte oss med glädje. När vi lämnade laborationerna fanns det inga oklarheter, bra med handledare som berättar vad vi faktiskt gjort istället för att ge svaret "läs i boken!"» (5, utmärkt)
- Väldigt strukturerande » (5, utmärkt)
- Mkt väl förberedda och väldigt relevanta för kursen.» (5, utmärkt)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»4 50%

Genomsnitt: 4.5

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 4

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»5 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 50%
Mycket gott»4 50%

Genomsnitt: 4.5

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gillade kursen, föreläsarna, boken... inget att klaga på. Labbseminarium efter labb var otroligt bra!»
- Det allmänbildande, även om vi kanske inte kommer använda kunskaperna konkret kommer vi behöva ha en grundläggande kunskap»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föredrar att föreläsaren skriver och använder tavlan än att denne använder powerpoints och overhead, förklaringar blir ofta tydligare och bättre på detta sätt.»
- Mer allmänt om enzymer och dess tillämpningar inom industrin/läkemedel/vad-det-nu-kan-vara»

20. Övriga kommentarer

- lite tokigt att lägga labbar så nära tentaveckan, men å andra sidan så var labbarna inte särskilt krävande -det fungerade faktiskt bra, trots en viss oro innan.»
- Jag tycker det va en intressant kurs »


Kursutvärderingssystem från