ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analytisk kemi, KAM010, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»9 34%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»8 30%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»4 15%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 46%

Genomsnitt: 2.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»9 40%
Vet ej/har inte examinerats än»6 27%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.76

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»5 19%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.92

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 2.96


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 19%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»5 19%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.07

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 73%
Hög»4 15%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.26

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»7 26%
Hög»15 57%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 11%
Godkänt»10 38%
Gott»10 38%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 3.34

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken, mycket väl utformad lärobok!»
- Labseminariet»
- Laborationerna var väldigt bra och lärorika, bra och hjälpsamma handledare! Kursboken är också helt underbar, den förklarar enkelt och har väldigt lärorika frågor! »
- Andrew»
- Tentan var bra! Labseminariumet!Jag kan tänka mig att det var ännu bättre förra året med tre stycken, om det går att få till schemamässigt så satsa på det. Laborationshandledningarna var informativa och labbarna lärorika. Powerpointen bra sammanfattningar. Bra föreläsningar.»
- Labbarna var bra, man lärde sig mycket på dem. Bra med labseminarie.»
- Laborations seminariet var mycket bra och ökade förståelsen för grunderna i kursen»
- Laborationerna»
- Detaljrika föreläsningsanteckningarna.»
- Ännu klarare mål. Kändes som att vissa saker, som tydligen hade mycket stor roll på tentamen, inte alls lades vikt på på förläsningarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningsupplägget! Ann-Sofie verkar inte vara intresserad utav att lära ut ämnet och föreläsningarna har genomgående känts oplanerade och ibland till och med felaktiga. Jag har sett fram emot kursen sedan ettan, men nu vill jag helst inte höra talas om analytiskt kemi...»
- Labbhandledningarna bör skrivas och och formuleras på ett bättre sätt. Labbhandledarna borde komma överens om ett gemensamt sätt som vi ska skriva labbrapporterna på. Alla sa olika hela tiden och det var väldigt förvirrande vilket ledde till att man missade vissa saker och inte fick bonuspoäng. En labrapport borde vara värd mer poäng dessutom eftersom man lägger ner mycket tid på dom. »
- Verkar som att tiden inte räckte till under labseminarierna. Lärde mig inte så mkt som jag hade förväntat mig! Uppdelad labseminarie i färre grupper hade varit mkt bättre! »
- Om bonuspoäng ska utges, bör det vara fler poäng per laboration. 3 poäng på en 100 poängstenta gör tyvärr inte mycket skillnad, trots att det behövdes läggas ner mycket tid på laborationerna för att inte få retur. Däremot bör bonuspoäng bevaras, det gjorde så att min grupp presterade bättre och hittills har vi inte fått någon retur!»
- Det var svårt när man skulle plugga till tentan eftersom det var jätte många tomma fält i slidsen. Visst ni vill att man skall hålla sig vaken under föreläsningen men det tog ibland en liten stund innan man fattade att något fattades i sliden och då var det svårt att hinna skriva ikapp innan föreläsaren gick vidare i slidsen. Sedan är lite poängen med slids att man skall slippa sitta och skriva och kan istället fokusera på att lyssna. Skulle föredra om till nästa år att allt är redan utskrivet i slidsen så får de som inte lyssnar under föreläsningarna läsa ikapp det själva.»
- Ann-sofie borde sluta flumma så mycket som hon gör, typ säger fel saker,skriver fel saker och för mycket svengelska. kurshemsidan är kaos. Inte lägga ut pp som inte är fullständiga menar det är ju alltid gött när ens printerkvota tar slut på första kursen i första läsperioden....»
- Jag tycker att det var svårt att hitta tillfälle att fråga om de uppgifter som fanns i boken, övningstillfälle/konsultationstid? Snälla, sluta med luckorna i powerpointen, nog för att det är bra för att hålla sig vaken, men de distraherar mer än hjälper tyvärr. Labbarna får gärna ligga tidigare i läsperioden. Det förstör fruktansvärt mycket för oss studenter att ha labb och labbrapportskrivning i lv 7. Tänk på att kemiteknikerna har 3 kurser att tentaplugga till, det är svårt att hinna om man ska skriva labbrapport samtidigt.»
- Fixa ett ordentligt formelblad! Ge bonuspoäng för seminariet? Om du personligen inte är tillgänglig innan tentan, hänvisa gärna till någon som kan svara på frågor (helst någon som är förberedd på det..)»
- Hålen i slidesen. Bra tanke, men jobbigt om man missar en föreläsning eller missar att anteckna.»
- Det bör inte saknas material på de utdelade föreläsningsanteckningarna»
- Föreläsningarna är inte bra. Föreläsaren ger ofta ett lite virrigt intryck och det gör det svårt att behålla uppmärksamheten. Att ge ut PP-slides där det fattas information är bara fel, det finns inget lärandevärde i det. Det är frustrerande att sitta och antceckna i 50 slides långa powerpoints samtidigt som det skrivs och ritas massa på tavlan. Antingen korta ner powerpointsen och skriv mer på tavlan eller gör dom mer infromativa. »
- Minska informationen på föreläsningarna, gå inte in så specifikt på vissa små delar, man har svårt att separera vad som är viktigt eller inte! Det är 4,5hp! arbetsbelastningen är alldeles för hög för att man skall hinna läsa och göra uppgifter. Samt alla labbraporter Poängen till Labrapporten var löjligt lågt, varför skall man ex lägga 10 timmar på en rapport för att få 1% av tentan? när man kan lägga 3 timmar och plugga på annat och få ut mycket mer på det. Skall ni ha poäng, bör det vara relevant i poäng till tentan! titta på andra kurser, där ligger e-tra poängen på ca 10% av tentan»
- Lägga in några övningstillfällen, kanske 2-3, så man verkligen får chansen att fråga om uppgifterna man gör i boken. Även om vi fick ut svaren till uppgifterna så gav det inte full förståelse som om man skulle kunnat fråga om det. »

16. Övriga kommentarer

- Möjligen den rörigaste kurshemsidan jag stött på under min utbildning!»
- Underbart lärorik och viktig kurs. Synd att man inte fick laborera på fler analytiska tekniker! »
- Första gången jag fattade vad jag gjorde på en labb»
- Kunde varit lite bättre föreläsare »
- Är detta verkligen bara 4,5? Jämför man de tre kurser vi har haft nu har jag lagt lika mycket tid på den här kursen som SAT-kursen (6hp) och mycket mindre på polymeren (4,5hp). Tänk på att det är tre labbar, tre labbrapportet (med ev. returer), uppgifter i boken att göra, jättemkt att läsa varje vecka och oerhört informationsspäckade föreläsningar. Detta kräver en större arbetsinsats än för 4,5 hp.»
- Kursen var inte det jag trodde den skulle vara. En examination med flervalsfrågor som ger mer poäng än skriftfrågorna är löjligt.»
- kommentar till fråga 6. De föreläsningar jag varit på har hjälpt för förståelsen. I övrigt mycket gott gruppsamarbete och bra labbhandledare»
- Det är tråkigt när man anstränger sig för att skicka in laborationsrapport så fort som möjligt för att slippa få en eventuell retur i tentaveckan och man upptäcker att handledaren efter två veckor inte ens har öppnat rapporten. Kanske vore bra med en deadline för handledarna också?»
- Det du föreläser om, gör tentamen om det med. Det kändes orättvist (livet är orättvist jag vet, men nu får jag chansen att säga vad jag tycker) att jag hade pluggat på allt det du hade satt ut att man skulle komma och så slänger du in specialfall på tentamen? Inte okej!»

17. Förberedde du dig med att läsa på samt att svara på alla frågor innan labseminariet?

26 svarande

Jag läste på och svarade på frågorna innan.»22 84%
Jag läste inte på, men försökte svara på frågorna innan.»3 11%
Jag varken läste på eller svarade på frågorna innan.»1 3%

Genomsnitt: 1.19

- personliga utfrågningar på seminariet uppskattades inte av någon jag satt runt omkring. » (Jag läste på och svarade på frågorna innan.)
- Kanske skulle varit efter labbarna» (Jag läste på och svarade på frågorna innan.)
- Jättebra med labbseminarium!» (Jag läste på och svarade på frågorna innan.)
- Svårt att hitta svar på alla frågor i boken/handledningen» (Jag läste på och svarade på frågorna innan.)
- Ja, men jag tyckte inte dem gav så jättemycket inför labbarna för det var på en helt annan nivå.» (Jag läste på och svarade på frågorna innan.)

18. Var du med på den schemalagda labseminariet?

26 svarande

Jagvar med på båda schemalagde timmarna.»20 76%
Jag var med på en av de schemalagda timmarna.»4 15%
Jag medverkade inte.»2 7%

Genomsnitt: 1.3

- Var det två schemalagda labseminarium? » (Jag var med på en av de schemalagda timmarna.)
- Jag svarade på frågorna» (Jag medverkade inte.)

19. Tycker du att det schemalagda labseminariet hjälpte dig att göra dig med förberedd inför laborationerna?

26 svarande

Ja, det hjälpte mig förbereda mig bättre.»19 73%
Det har inte gjort någon större skillnad.»4 15%
Nej, det hjälpte mig inte.»3 11%

Genomsnitt: 1.38

- Jättemycket!» (Ja, det hjälpte mig förbereda mig bättre.)
- Det vore bättre om man har ett seminarie för varje laboration och att dessa ligger i anslutning till laborationen.» (Ja, det hjälpte mig förbereda mig bättre.)
- Men lite för långt ifrån till vissa labbar, och att läsa om saker man inte hade gått igenom på föreläsning än pga seminariumet var för tidigt.» (Ja, det hjälpte mig förbereda mig bättre.)
- Frågorna var bra, men det var ganska långt efter som vi hade våra laborationer i min grupp så man hann glömma av dem. Det hade varit bättre att göra frågorna och lämna in innan varje lab. » (Det har inte gjort någon större skillnad.)
- Alldeles för rörigt upplagt!» (Nej, det hjälpte mig inte.)
- var ju inte där...» (Nej, det hjälpte mig inte.)

20. Hade du förberett dig bättre om labseminariet hade varit ett obligatoriskt moment att klara av för att få göra laborationerna?

26 svarande

Nej, jag hade förberett mig lika mycket.»16 61%
Ja, jag hade förberett mig mer.»10 38%

Genomsnitt: 1.38

- Jag tycker inte att det ska vara obligatoriskt. Vi har det tillräckigt hektiskt ändå, räcker att informera om att om vi läser på ordentligt kommer vi tjäna på det i resten av kursen.» (Nej, jag hade förberett mig lika mycket.)
- Jag hade förberett mig mer om jag visste att det skulle vara förhör också, jag trodde att det var obligatorisk närvaro denna gång. » (Ja, jag hade förberett mig mer.)
- Gör det obligatoriskt!» (Ja, jag hade förberett mig mer.)Kursutvärderingssystem från