ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separations- och apparatteknik, KAA095, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»6 23%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»8 30%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»4 15%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»3 11%
100%»22 84%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 30%

Genomsnitt: 2.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.05


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»13 50%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»13 52%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.32

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»13 52%

Genomsnitt: 3.44


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»15 57%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.73

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»15 57%
Hög»9 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 26%
Hög»16 61%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.84


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 34%
Gott»9 34%
Mycket gott»7 26%

Genomsnitt: 3.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna, de är väldigt instruktiva och man får veta hur man skall räkna på diverse anläggningar.»
- Laborationerna Upplägget med en metod per vecka»
- Att Krister skriver så mycket på tavlan. Laborationerna. »
- Krister Ströms torra skämt! Relevanta studioövningar där man lärde sig mycket genom förståelse.»
- Det funkar väl i sin nuvarande form.»
- Jättebra föreläsningar och demoövningar. En av de bästa under mina tre år på chalmers. Man lärde sig verkligen!»
- Bra att lösningsgångar finns tillgängliga! Christers teorihäften om filtrering och sedimentering är bra!»
- Demoövningarna var mycket bra. De gav en god grund till fortsatt egenräkning»
- Labbarna var bra då man verkligen lärde sig mycket på dem.»
- föreläsaren och labbarna»
- Kan inte komma på något här, men då är jag också väldigt trångsynt vad gäller denna kursen, det finns säkert något bra..»
- Krister är jättebra.»
- Övningsledarna»
- Demoövningarna»
- Föreläsaren, laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna fler övningsuppgifter i avsnitten "Filtrering" och "Vatten-Torkning". Tre uppgifter per avsnitt var nästan för lite för att man skulle få repetera beräkningsgångarna.»
- Uppgifterna tycker jag är lite för typade och på vissa avsnitt var det lite för få uppgifter. Föreläsningarna får gärna "förankras" bättre till kursboken, t.ex kan man inleda föreläsningarna med vilket kapitel i boken man bör titta över. Vissa föreläsningar kändes lite som korvstoppning med formler och diagram, framför allt filtrering och luft-och-vatten, torkning.»
- mindre power point presentation, mer på tavlan»
- Hade varit bra med någon konsultation eller iaf någon möjlighet att komma och ställa frågor under tentaveckan. Som det var nu låg konsultationen fredag lv7 och fram tills dess hade de flesta Kf:are lagt väldigt mycket tid på Kvantfysiken som lästes parallellt. Då hade man inte samlat på sig så mycket frågor än, men någon konsultation under tentaveckan hade uppskattats.»
- Llite ostrukturerade föreläsningar ibland. Tycker det kan vara jobbigt när föreläsaren lämnar tomma hål på slidesen där man ska anteckna, bra tanke men det är svårt om man missat en föreläsning eller missar att anteckna och inte får den informationen.»
- kanske någon konsultationstid i veckan»
- Mindre detaljkunskaper om alla olika maskiner. Det som är viktigt om det bör ingå mer i föreläsningarna och inte bara som bildtexter i en bok. Boken var för övrigt det mest meningslösa vi har haft hittills. Den lade fokus få fel saker, som till exempel att lägga en hel sida på att beskriva historien bakom espressomaskinen, och det lilla den sade om man bortser från fina bilderna på utrustningar var inget utöver det som sades på föreläsningarna. Allt vettigt som står i den hade lätt kunnat få plats i ett kompendium på 10 sidor. Det är en onödig bok, både i denna kursen och i GKT:n där vi använde den tidigare. Varför har vi den? Kursen hade så många moment så man lärde sig aldrig något ordentligt. Det låg mycket vettig teori bakom det vi gjorde men nästan allt i kursen urartade tillslut i att rita streck mellan punkter i diagram, som man ofta ritade själv, eller att enhetsanalaysera storheter. Vad är meningen med att läsa kurser i termodynamik och liknande när vi ändå bara struntar i den teorin i fortsättningskurserna (eller vad är meningen med att läsa kurser där vi struntar i teori vi kan och ritar i diagram i stället). Hade det inte varit bättre att halvera antalet moment och lära sig det ordentligt i stället?»
- Svårt med powerpoint föreläsningar.»
- Fler uppgifter i veckan, för att man skall kunna få bättre förståelse och sett lite mer typer av uppgifter»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs som jag personligen har tyckt varit riktigt kul.»
- Jag har fortfarande inte öppnat min separationsbok. Jag tycker det är väldigt bra med kursmaterialet på hemsidan samt föreläsningsanteckningarna. Däremot så känns boken som bortkastade pengar..»
- Intressant kurs och enligt mig en kurs som öpnnar mina ögon för kemiteknik.»
- Det är synd att kemiteknik har två andra läskurser i samma period, att läsa teorin i denna kursen blir tyvärr lätt bortprioriterat då man har ont om tid.»
- Kanske ett litet matlab-projekt, lite mer omfattande än att skriva in en funktion som vi hade nu.»
- Man ska inte kunna börja plugga på en kurs en vecka innan tentan och ändå klara den relativt bra på en teknisk högskola, då är kursen för lätt.»


Kursutvärderingssystem från