ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA682, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»10 21%
Cirka 20 timmar»9 19%
Cirka 25 timmar»14 29%
Cirka 30 timmar»10 21%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»0 0%
25%»3 6%
50%»6 12%
75%»19 40%
100%»19 40%

Genomsnitt: 4.14


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 48%
Målen är svåra att förstå»8 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 10%

Genomsnitt: 1.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»5 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»11 37%

Genomsnitt: 3.27


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»8 17%

Genomsnitt: 2.51

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»20 42%
Mycket stor»9 19%

Genomsnitt: 2.7

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»28 59%
Mycket bra»10 21%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»4 8%
Ganska dåliga»13 27%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»11 23%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.17

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»29 61%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.59

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 29%
Hög»26 55%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.78

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 21%
Hög»32 68%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.89


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»15 31%
Godkänt»18 38%
Gott»7 14%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 2.87

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Martin!»
- Inlämningsuppgiften i FEM, det var först då man förstod vad allt handlade om...»
- projektet»
- Bt:s övningsledare!»
- Projektet»
- Det utdealde materialet ("TMA682 Lecture notes" och "A finite element crash course". Jag förstod så gott som ingenting på föreläsningarna och ovanstående material har hjälp mig jättemycket! Om jag klarar kursen så är det pga av det.»
- Inlämningsuppgifter i Matlab och övningarna.»
- Martin!»
- Det var bra räkneövningar. Det var mycket bra att vi fick göra en FEM-inlämning, man lärde sig mycket då.»
- Martin som lektionsledare»
- Martin som övningsledare, del två i kurslitteraturen (pdf-fil) var mycket bra »
- Övningstillfällena.»
- Martin är en bra övningsledare som går igenom uppgifter noggrannt och så pass snabbt att man hinner med att förstå.»
- Martin Berglund som övningsledare, en väldigt duktig pedagog!»
- Gamla tentor eftersom de ger en tydlig bild av vad som är viktigt i kursen. »
- Inlämningsuppgiften i matlab var en bra uppgift och förmodligen den enda delen som ingick i kursen som jag kände att jag lärde mig någonting av.»
- Inlämningsuppgiften var väldigt nyttig. Krävande, men nyttig.»
- Martin är en tydlig och lyhörd övningsledare. FEM-arbetet är förtydligande.»
- Studioprojektet. »
- De praktiska delarna av innehållet i kursen och projekten.»
- Martin var en bra lärare»
- Övningarna, inlämningsuppgiften»
- Det var bra häften med laplace, fourier och variabelseparation.»
- Martin som övningledare, jättebra lärare! Väldigt pedagogisk och tydlig, kunde svara på många frågor som man inte förstod på föreläsningarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mohammads bristande förmåga att undervisa. Inte bra på att förklara, blev bättre med kursens gång, men första 3 veckorna "glömde" han att berätta vad dte var han skulle göra. Han pratar in i tavlan, går inte igenom "basic-grejer". Känns som att han tror att man har en bredare matematisk bakgrund än vad Ala-kurserna ger. Jag har suttit som ett stort frågetecken under 80% av föreläsningarna.»
- Föreläsaren var duktig med opedagogisk och man förstod knappt något... kan inte övningsledaren martin hålla i föreläsningarna istället?»
- lägg in ordentliga övningar där man kan fråga. som det är nu står han bara och löser tal på tavlan hela övningarna och vill man fråga får man göra det i pausen. man hinner inte få så mycket hjälp man behöver. »
- En i stort sett omöjlig kursbok att slå i, läsa och förstå. »
- Ny föreläsare som pratar till eleverna och inte till tavlan. Det behövs även övningstillfällen där man får räkna på egen hand och inte bara då läraren går igenom exempel på tavlan. »
- Lägg lite mer tid på FEM, har fortfarande ingen aning om vad det är. Föreläsningarna går mycket snabbt!»
- Mohammad är jättesnäll, men han skriver allt så kompliserat och extra invecklat för att vi "ska förstå allt". Jag förstår hans tänk, men för mig blir det tvärtom. Skriv inte 6 tavlor för ett tal, utan dra ner på texten, skriv det enklare och lägg hellre tiden (som han inte längre skriver) på att förklara vad du gjort. Det hade gjort det enklare för mig i alla fall.»
- Kurslitteratur.»
- Göra det tydligare vad det är man håller på med. Första veckorna är det svårt att fatta att kursens mål är att lösa diffekvationer.»
- Hade varit bra om man kunde få bonuspoäng på FEM-inlämningen till tentan. Föreläsningarna håller ett alldeles för högt tempo, man hinner inte både skriva och tänka.»
- Hemsidan borde göras mer lättöverskådlig och de fel som finns i kurslitteraturen bör rättas till. Även instruktionerna för inlämningsuppgiften bör göras tydligare.»
- Det behövs räkneövningar i en räknekurs, där vi får möjlighet att räkna och ställa frågor. Tydligare föreläsningar, det skadar inte att förklara det man skriver lite mer.»
- Bonuspoäng från Matlabprojektet angående FEM»
- Jag gärna hade haft lösningsförslag till uppgifterna i kurslitteraturen. Då blir det lättare att se vad man har gjort fel, och på så sätt lära sig något av det.»
- Att kursboken finns att köpa redan lv 1, att fouirertransform och laplacetransform ligger före FEM. Att Mohammad försöker förklara de olika delarna med ett "lättare språk" (vilket även gäller kurslitteraturen). Att i början av kursen förklara vad FEM är och varför vi ska lära oss det.»
- Jag tycker att kursen borde inledas med de lite lättare delarna som Laplace, Fourier samt Variabelseparation för att man inte skall få en chock i början av kursen (av FEM) och känna att det är kört. Det var inte mycket av boken som man förstod och tyvärr inte av föreläsningarna heller. Dock var övningsledaren (Martin) väldigt duktig och även föreläsaren då man gick och frågade själv. Det är synd att det på föreläsningarna låter som att det är jättesvårt, när det i själva verket hade varit lättare att förstå om de gick igenom lite långsammare och såg till att alla hängde med, om det så även skulle vara att dem inte han gå igenom lika många tal/lika mycket teori. »
- Ändra föreläsare eller ge honom en kurs i pedagogi för just nu sitter de flesta på föreläsningarna och försöker höra vad han säger trots att han pratar in i tavlan, samt att han skriver alldeles för fort för att man ska hänga med. Blir lite jObbigt i längden.»
- Införa pedagogiska element i kursen. Mohammad är duktig, ställer man frågor till honom personligen svarar han oftast utförligt. Men på föreläsningarna lyser pedagogiken med sin frånvaro. Dels definieras inte betydelsen av begrepp och variabler som används på ett tydligt sätt. Dels saknas ofta sammanhang i det som gås igenom. Inför gärna räkneövningar som hålls i övningssalar, där egen tid för räkning ingår. Inför gärna lösningsförslag till övningsuppgifterna så att man kan få ledning. I boken framgår det ofta inte helt klart på vilket sätt man skall gå till väga.»
- Dessvärre så är Mohammad, om än trevlig till personligheten, en helt fruktansvärd pedagog! Jag kunde inte ta till mig särskilt mycket från varken föreläsningar eller bok och blev tvungen att ägna alldeles för mycket tid åt matematiken för att förstå den än vad som egentligen borde ha krävts för den mängd av information man var tvungen att ta in , detta gick ut över parallella kurser.»
- allt som sades och skrevs ner på tavlan gick i en rasande fart och beskrevs så fort så man nästan inte förstod någonting. det kändes nästan onödigt att gå på föreläsningarna då de nästan aldrig gav något. Häftena för fourierserierna och laplacetransformerna var bra, läroboken för FEM var dålig, man lärde sig inget ur den, det är mestadels inlämningsuppgiftens förtjänst att jag lärde mig lösa uppgifter mha FEM . »
- Mohammad får gärna beskriva vad man ska använda momenten till, innan han beskriver själva momentet. Det ger en större bild av vad det handlar om.»
- Det skulle behövas någon form av konsultationsövningar, istället för att bara ha demoövningar. Man får inte någon möjlighet att räkna själv och kunna ställa frågor under kursen. Tydligare instruktioner till projektet. Det var jättesvårt att fatta vad man skulle göra, vilka uppgifter som ingick, hur rapporten skulle utformas och så vidare. Kursdagboken var inte ett jättebra sätt att sprida information på, hade varit bättre om det hade funnits ett mer strukturerat sätt där all infromation låg. »
- Bättre struktur. Kurshemsidan skulle kunna bli mycket tydligare, att det exempelvis står att en inlämningsuppgift ska in fredag lv 4 på tre ställen och fredag läsvecka 5 på två andra känns väldigt oseriöst då vi studenter alltid förväntas hålla tiderna. Skulle också kunna bli mycket tydligare vad som egentligen gås igenom på en föreläsning, tex börja med att berätta vad i boken som ska gås igenom (något så enkelt som sidor gör det hela så mycket tidigare) och vad om är målet med föreläsningen. Gamla dokument bör också rättas till. Att ha ett dokument från 2004 där man hittat ett 30 tal fel och istället för att ändra dem till nästa år bara kopiera in vart det står fel på kurshemsidan känns väldigt slarvigt!»
- Man hör tyvärr inte vad Mohammad säger på föreläsningar, känns fel men i de flesta fall så hör man inte ens vad han menade. Tycker också att klassiska räkneövningar är att föredra. »
- Antalet bevis på tentan.»
- Jag hade velat ha räkneövningar eller konsultationstid där man själv fick tid till att räkna och möjlighet att få hjälp. Jag tycker inlämningsuppgiften ska ge bonuspoäng till tentan, det hade motiverat mer och framförallt hade man kunnat få tillbaka den innan tentamen för att kunna få feed back.»
- Skulle vara bra med en lite tydligare genomgång av FEM i ett häfte liksom den för laplace m.m. Det skulle även uppskattas om Mohammad förklarade lite mer stegen som han gör, det är inte lika självklart för någon som inte sett FEM tidigare vad det är han gör. Första föreläsningen skrev han bara upp förkortningar och sa inte riktigt vad de stod för, det får han gärna förklara till nästa år. Men utöver det är han en bra föreläsare»
- Kurslitteraturen. Den gav inte så mycket och det var rörigt att hälften av kursen fanns i den gröna boken och att hälften låg på kurshemsidan.»

16. Övriga kommentarer

- han skriver för fort och förklarar inte vad han gör. han bara löser tal efter tal men säger aldrig varför han gör på ett speciellt sätt. »
- Då jag har varit sjuk mycket under denna läsperiod har det varit svårt att hänga med men det hade underlättat mycket men en bra föreläsare och bättre struktur på kursen.»
- kommer med stor sannolikhet kugga denna kurs :)»
- Det är en väldigt tuff kurs som jag har hatat några gånger under läsperioden, men nu i slutändan tycker jag att den i hehet har varit bra. Bra jobbat Mohammad + övningsledare!»
- Jag lärde mig väldigt mycket av Martin! Han är mycket pedagogisk!»
- Martin var bra.»
- Generellt en bra kurs.»
- Muhammad vill väl och kan sitt ämne men har svårt att förklara så att vi studenter förstår. Även pratar han lite för tyst för att alla ska höra vad som sägs.»
- Det är svårt att höra vad Mohammad säger när han står framme vid tavlan, och därför blir det också svårt att hänga med i det han lär ut. Han skriver dessutom alldeles för fort på tavlan vilket gör att man hela tiden ligger en halv sida efter. Det blir då svårt att ta in det han säger.»
- Svår kurs att klara när man inte kan hänga med på föreläsningarna samt att det behövs räknestugetillfälle. Eftersom nu så har övningarna varit som föreläsningar fast med tal.»
- Mycket spännande kurs, Mohammad kan Sina saker.»
- Virrig kurs, svårt att greppa vad man faktiskt ska lära sig. Dåliga genomgångar utan direkta förklaringar. Föreläsningarna består mest av direkt genomgång av bokens text (närapå innantill). Projektrapporten har inte blivit rättad. Examination på teori och moment som inte finns i kurslitteraturen.»
- Rolig och nyttig kurs!»
- Det fanns inte riktigt någon övergripande bild av vad man skulle lära sig under kursen. Det hade varit bra om föreläsaren hade sagt vad som var meningen med varje moment innan han började härleda en massa uttryck. När detta inte gjordes fick man inget sammanhang på det som gicks igenom, och det blev mycket svårare att hänga med. »


Kursutvärderingssystem från