ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK162, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»4 18%
Cirka 25 timmar»10 45%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»8 36%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.45


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 36%

Genomsnitt: 2.45

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»11 50%

Genomsnitt: 3.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»15 68%

Genomsnitt: 3.68


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 68%
Hög»7 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 19%
Hög»13 61%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 27%
Gott»10 45%
Mycket gott»6 27%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fortsatt undervisning med pcowerpoints.»
- Björn Åkermann är en suverän föreläsare.»
- Föreläsaren och inlämmningsuppgifterna.»
- det var bra föreläsningar»
- Björn»
- Björn är en bra och pedagogisk föreläsare. Bra övningsledare som går igenom övningsuppgifterna noggrannt.»
- Powerpoints på foreläsningarna, lättare att hänga med då man slipper skriva frenetiskt.»
- Björn är en helt otrolig föreläsare och bör stanna kvar.»
- Föreläsningarna ger en tydlig bild av vad kursen innehåller.»
- Powerpointsen, de gav bra information.»
- Björn. Han är en ypperlig föreläsare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Några räkneövningar där man kan räkna själv och kan fråga.»
- Övningsledarnas pedagogik, vill gärna se lite förklaringar istället för enbart uträkningar på tavlan. Att övningsledarna gick igenom a)-uppgifter och att b)-uppgifterna var de som rekommenderades för självstudier. I kursboken har enbart a)-uppgifterna facit, så det vore bättre att göra tvärt om.»
- Kopplingen till kurslitteraturen bör förtydligas. Använde boken endast till att göra uppgifter. Skulle kännas mer befogat att köpa boken om hänvisningar dit gjordes oftare.»
- Det känns ibland som att övningsledarna inte riktigt kan bakgrunden till det de lär ut. Ställer man en fråga kan de inte svaret, och ibland verkar det som att de mest har tittat på lösningsförslagen för att lösa uppgifterna.»
- Mer beskrivande vad som händer då övningsledaren går igenom tal, inte så mycket bara skriva upp lösningsgången på tavlan.»
- Att ha två labortionsraporter till samma vecka är dumt planerat! Hann inte göra en enda uppgift eller någonting annat den veckan så kom efter.»
- Jag tycker att demoövningarna (när vi fick se när en lärare löste uppgifter på tavlan) var bra på sitt sätt, men jag saknade de rena räkneövningarna, då studenterna får göra uppgifter och lärare finns där för att hjälpa.»
- Boken och övningsuppgifterna i boken komplicerar allt. De är mycket svårare än tentauppgifterna. Boken är mer ingående än föreläsningarna.»
- Känns som att kunskapen hos övningsledarna var lite låg. Dem är säkert duktiga på det dem gör men dem bör vara mer pålästa så dem minst kan svara på dem uppgifter som rekommenderas att göra i kursen.»
- jag tyckte att kursboken inte var så bra och jag använde den knappt »
- Övningarna. Jag tycker man ska få tid att räkna själv och ställa frågor, en konsultationstid i veckan på fredag morgon är för lite. Det hade varit bättre med räkneövningar med mer tid för att räkna själv »
- Mer användinng av kursboken, jag läste knappt i den eftersom allt vi behövde veta fanns i powerpointsen. »
- Kurslitteraturen. Den var inte komparatibel till föreläsningarna och var helt onödig. 600:- helt i sjön. »

16. Övriga kommentarer

- Övningsledarna kunde inte svara på följdfrågor kring de uppgifter som gjordes på tavlan. »
- En rolig kurs, men med väldigt mycket formler som man bara var tvungen att lära sig (inte så mycket bakgrund till varje formel).»
- Att kursboken och föreläsningarna inte hänger ihop helt är mycket förvirrande. Ange vilka avsnitt i boken som är relevanta! Eller byt bok?»
- Björn är en väldigt duktig föreläsare! Pedagogisk och bra upplagd kurs.»
- Föreläsningarna har varit väldigt bra!»


Kursutvärderingssystem från