ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik M, MMF172

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-18 - 2008-02-09
Antal svar: 105
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Utöver schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

103 svarande

1-5»28 27%
5-10»48 46%
10-15»15 14%
15-20»9 8%
20-»3 2%

Genomsnitt: 2.13

- Mer tid i kursens slutskede då projektrapporten närmade sig sin inlämning.» (1-5)
- Det gick i perioder. Jag hade ett relativt stort ansvar för rapporten, så i slutet av perioden arbetade jag drygt åtta timmar i veckan i två veckor (om jag ska dra till med något som verkar rimligt)» (1-5)
- väldigt varierand» (1-5)
- Vissa veckor väldigt mycket mer.» (1-5)
- Olika beroende på vecka och vilka moment som behövde bli klara just då.» (1-5)
- Lite missvisande pga under först läsperioden (LP) när vi arbetade mer med projektet så använde man betydligt mer tid. Samt här låg även tentamen, vilket bidrog till att första LP var det betydligt mer än andra LP.» (5-10)
- Två läsperioder» (5-10)
- » (5-10)
- Det har varierat väldigt mycket. Inför milstolpar i projektet och inför tentan va det 5_10 eller mer, men annars har det vrit lugnt.» (5-10)
- Varierade mycket, men totalt sett ett snitt på 7-8 timmar. » (5-10)
- Projektet tog en del tid, plugga inte så mkt på grejerna» (5-10)
- varierat kraftigt vecka till vecka.» (5-10)
- Gick i peroder. När rapporten skulle göras var det mer, annars mindre. » (5-10)
- Tycker det har varit alldeles för mycket arbete i förhållande till hur många poäng kursen var.» (15-20)
- tog mer tid än vad man trodde kanske lite för mycket om man ska kunna koncentrera sig på fler ämnen» (15-20)
- Arbetat jag vet inte hur mycket med detta ämne. Nästan mer än inledande matematik och envariabelanalys tillsammans» (20-)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

104 svarande

0-20 %»1 0%
20-40 %»2 1%
40-60 %»4 3%
60-80 %»15 14%
80-100 %»82 78%

Genomsnitt: 4.68

- De föreläsningar som hölls av Göran Gustafsson var näst intill meningslösa, de olika arbetstekniska föreläsningarna var även de helt onödiga.» (40-60 %)
- Föreläsningarna gav ingenting. Varför ha obligatoriska föreläsningar? Det största skämtet är att ha TVÅ obligatoriska föreläsningar på samma 2 timmars pass?! » (80-100 %)
- Pytt i panna-kurs. Mycket småplock för lite hp» (80-100 %)
- Det mesta faktiskt. Många föreläsningar var inte relevanta för kursens slutresultat, men ändå intressanta. » (80-100 %)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

104 svarande

Fullt förståliga»15 14%
Förståliga»48 46%
Delvis förståliga»30 28%
Låg koppling»8 7%
Saknar koppling»3 2%

Genomsnitt: 2.38

- Kursen tar upp så många olika ämnen så det är svårt att veta hur ingående kunskap du ska ta till dig av varje del.» (Förståliga)
- Med tanke på den motivering man fick för rapportens betygsättning så undrar man lite vad som verkligen var målen... » (Förståliga)
- Delar i projektets uppläg var ganska svåra att greppa. Sen var det delar som inte enligt mig hade någon anknytning till kursen, tänker mest på endel föreläsningar.» (Delvis förståliga)
- De va oklart hur stor del av kursen som projektet var. Vi fick olika svar.» (Delvis förståliga)
- Det framgår nästan inte alls vad meningen med kursen är eller vad dess innehåll är.» (Låg koppling)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

104 svarande

Ja»72 69%
Delvis»25 24%
Nej»7 6%

Genomsnitt: 1.37

- För låga mål ...» (Ja)
- Det blev lite hastigt med projektet i slutet!» (Delvis)
- Vårt projekt tog väldigt mycket mer tid i anspråk än andra kurser med samma poängantal. Däremot verkar andra ha lagt mer mindre tid.» (Delvis)
- Känner att 10 poäng hade passat lite bättre eftersom tentan och prel inlämningen av rapporten i första perioden gjorde att man fick lägga ner tid motsvarande en 7,5 kurs. Därefter kommer prototypbyggnation och slutställande av rapport nästa period.» (Delvis)
- skulle var mer poäng.. det är mer än vad man tror» (Delvis)
- Så många "småsaker" Ritteknikdugga, projektarbete, projektredovisning, tentamen, projektrapport, introduktion, obligatoriska föreläsningar, Cad-arbete, prototypkonstruktion, skissteknik» (Delvis)
- Kursen krävde alldeles för mycket arbete i förhållande till antalet poäng.» (Nej)
- för mycket för 7.5 poäng» (Nej)
- Kursen bör vara på 10 poäng med tanke på dess innehåll och den tid alla delmoment tagit.» (Nej)
- Med tanke på tiden och tankearbetet man var tvungen att lägga ner på kursen så borde det åtminstone varit 10 poäng, antagligen mer.» (Nej)
- Föreläsaren verkade tro att vi gått kursen en gång innan vi satte oss ner och började lyssna på honom» (Nej)

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

103 svarande

Ja»65 63%
Delvis»30 29%
Nej»8 7%

Genomsnitt: 1.44

- Vad jag skulle vilja se är att rittekniken även betygssätts eller slås samman med den ordinarie duggan och att mer tyngd läggs på denna.» (Ja)
- Jävligt difus kurs!» (Delvis)
- se ovan, Hundra andra saker obligatoriska saker. Tentan testade bara inledningsfasen av projektarbetet» (Nej)
- Fullständigt idiotiskt att en sådan tenta till så stor del ska avgöra betyget.» (Nej)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

104 svarande

Stor hjälp»20 19%
Rimligt stor hjälp»50 48%
Liten hjälp»34 32%

Genomsnitt: 2.13

- gillar görans powerpoints, direkt till saken, inget krimskrams. Ogillar det extremt röriga schemat!» (Rimligt stor hjälp)
- Läsning rakt av powerpoint presentation som vi redan har. Ingen idé att gå på föreläsningarna egentligen. » (Liten hjälp)
- Den har inte gett någonting. Ändå tvingas man vara där för att det är så mycket obligatoriskt. » (Liten hjälp)
- Föreläsaren vi hade var inte bra tyckte jag. Han förklarade dåligt på föreläsningarna, frågade man något så fick man inget direkt svar. Övningarna var dock bra, Dahl ska ha ett plus i kanten.» (Liten hjälp)
- Många föreläsningar höll väldigt låg klass. Innehållet kan ibland relatera till verkligheten för 10-15 år sedna ... en av sveriges ledande tekniska högskolor vara så inkompetenta just där de borde vara bäst??» (Liten hjälp)

7. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

104 svarande

0-20 %»12 11%
20-40 %»8 7%
40-60 %»13 12%
60-80 %»30 28%
80-100 %»41 39%

Genomsnitt: 3.76

- Ingen..» (0-20 %)
- Känns överflödig» (0-20 %)
- Lågt deltagande efter tentamen i den ickeobligatoriska undervisningen beror på att övriga kurser tar mycket tid.» (20-40 %)
- Minns inte säkert.» (60-80 %)
- VAR DEN ICKE OBLIGATORISK?! :S» (80-100 %)

8. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska efter tentamen, varför?

- Jag har ofta varit där de första 5 min men sedan insett att det var ännu en onödig föreläsning.»
- Många utav den ickeobligatoriska undervisningen har, på pappret, låtit väldigt intressant och jag har verkligen viljat delta men då arbetsbelastningen ser ut som den gör så har jag känt att jag måste prioritera bort det som går.»
- Kändes onödigt att lägga ner tid på ingenjörsmetodiken pga de andra kurserna. Även om föreläsningarna säkert hade varit till stor nytta. De borde ligga innan tentamen, även om man inte behöver ha det på tentan!»
- Använt viss del av den tiden till projektet och andra kurser som kändes viktigare att fokusera på just då.»
- En del grejer har varit helt onödiga.»
- Har inte haft tid, andra kurser behöver tiden. Dessutom ointressanta föreläsningar.»
- Det har hänt ett par gånger att man väntat på en föreläsning men det kom aldrig någon föreläsare.»
- Den gav inget! Man har så mycket annat att plugga på Chalmers som är 100 gånger viktigare.»
- Mycket annat i skolväg som har prioriterats före.»
- varit upptagen»
- Kändes som om de va bra att vara med på med tanke på att denna kurs motsvarar vad jag tror är programmets mål.»
- Har lagt ner den tiden på andra kurser.»
- det fanns andra ämnen som kändes viktigare att lägga ner tid på.»
- Kännts mindre viktigt, prioriterat annat för dessa förläsningar kändes bortkastade!»
- Pga hög arbetsbelastning i andra kurser.»
- Vissa kändes överflödiga»
- De andra kurserna har varit prioriterade.»
- Jag prioriterade andra ämnen.»
- Tid prioriteringar tillförmån för andra ämnen.»
- tidsbrist pga annat»
- Såg ingen anledning att lägga tid på det när jag lika gärna kunde plugga t ex matte. »

9. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

104 svarande

Stor hjälp»16 15%
Rimligt stor hjälp»47 45%
Liten hjälp»41 39%

Genomsnitt: 2.24

- Jag lärde mig nästan allt från boken. Tyckte inte föreläsningarna var givande.» (Stor hjälp)
- köpte inte kurslitteraturen. men kompendiet va ju bra» (Stor hjälp)
- Jag lärde mig ALLT från boken plus övningarna. Föreläsningarna gav mig ingenting!» (Stor hjälp)
- Varför kan inte häftet läggas ut på internet?» (Rimligt stor hjälp)
- Föreläsningsanteckningarna var bra, men boken kändes rätt onödig.» (Rimligt stor hjälp)
- Kompendiet var till hjälp med powerpoint och gamla tentor, dock ej hela "hur man skriver rapport" som aldrig riktigt kom till saken, bara massa utfyllnadstext» (Rimligt stor hjälp)
- Boken gav inte mycket, men föreläsningsanteckningarna var bra.» (Rimligt stor hjälp)
- Boken användes dock väldigt lite...» (Rimligt stor hjälp)
- Läste en del i boken, men kändes som att man endast hade behövt kurspärmen. » (Rimligt stor hjälp)
- Cad-nödvändig Produktutveckling-överflödig» (Rimligt stor hjälp)
- Boken behövdes knappt. » (Rimligt stor hjälp)
- Men, produktionutvecklingsboken var ett riktigt onödigt köp. Förstår inte varför ni rekommenderade den. Jag läste inte alls i boken och fick nästan en 5a.» (Rimligt stor hjälp)
- Personligen så hade jag redan bra förkunskaper inom många områden. Men det material som vi fick var bra.» (Rimligt stor hjälp)
- produktutvecklings boken av petterson var totalt meningslös att köpa» (Rimligt stor hjälp)
- Kursboken var inte till någon större hjälp.» (Rimligt stor hjälp)
- Den pärm som starkt rekomenderades var under all kritik. Icke aktuella tentor (som inte ens skrivits av GG!), icke uppdaterade slides och otroligt mycket onödig information. » (Liten hjälp)
- Att säga att alla skulle köpa boken projektutv var helt obegripligt. Vi använde den ju inte ens. I ärlighetens namn känns det som den säljs enbart i vinstsyfte för chalmers och kankse johannesson som arbetar på chalmers.» (Liten hjälp)
- Kan ifrågasättas om man verkligen behövde boken Produktutveckling.» (Liten hjälp)
- Att köpa boken Produktutveckling för 475 kr som rekomenderades för att få ett högre betyg än 3 var helt onödigt. » (Liten hjälp)
- Vi blev sagda att kurslitteraturen är nödvändig men vem som helst kan klara kursen utan litteraturen som kostade oss 500 kr. vi är studenter, herregud.» (Liten hjälp)
- Köpte den inte ens.» (Liten hjälp)
- Boken "Produktutveckling" var totalt onödig. Man borde tala om för studenterna att man klarar tentan alldeles utmärkt med kompendiet som hjälp. Till någon större hjälp var inte boken heller när det gäller rapporten. 500kr rakt ner i papperskorgen.» (Liten hjälp)
- Bra litteratur! Fast jag hade ingen använding för den.» (Liten hjälp)
- Eftersom kompendiet var kopierat ur boken var det högst onödigt att skaffa boken. Allt material fanns ju i kompendiet.» (Liten hjälp)
- Köpte ingen kurslitteratur då det ej behövdes» (Liten hjälp)
- Tycker att kursboken i produktutveckling kändes som ett helt onödigt köp. Läraren borde upplysa om att det räcker med kurspärmen eller enbart boken. Det material som finns i pärmen som inte finns i boken borde läggas upp på hemsidan istället.» (Liten hjälp)
- Produktutvecklingsboken var dyr och onödig, känns tråkigt att mina kamrater la ut pengar på den, jag lånade den...» (Liten hjälp)
- Endast kurspärmen var till stor hjälp.» (Liten hjälp)
- Hade ingen obligatorisk kurslitteratur» (Liten hjälp)
- Kurslitteraturen var fullständigt onödig, jag köpte inte boken och behövde aldrig heller använda den. Den känns även lite märkligt att en av handledarna skrivit en bok som anses vara kurslitteratur men som inte behövs.» (Liten hjälp)
- Boken var till ingen hjälp. Men utan att ha rittekniksboken under duggan var det omöjligt att klara den. Är det rätt? » (Liten hjälp)
- Pruduktutvecklngsboken va helt värdelös och onödig. Finns ingen som hellst anlednig att man ska rekomenderas att lägga nästan 500 på en bok som man inte har någon användning av. » (Liten hjälp)
- Jag använde mig inte av boken överhuvudtaget den var fullkomligt överflödig om man följde föreläsningarna.» (Liten hjälp)
- köpte inte ens boken om produktutveckling» (Liten hjälp)

10. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

103 svarande

Bra»51 49%
Rimligt bra»35 33%
Mindre bra»17 16%

Genomsnitt: 1.66

- Finns inget att klaga på, bra uppdatering.» (Bra)
- Till 100 %, kanonbra! » (Bra)
- Skulle dock gärna ha sett att att det fanns möjlighet till att material för CAD-övningar osv. delas ut även digitalt. Likaså med kurspärmen med skrivregler osv. Sedan vet jag inte om det var en miss från eran sida eller om detta kommer att komma in senare under utbildningen, HUR saker och ting är Verkligen är konstruerade, och därmed ritas efter detta i CAD. (påträffade många som ex. gjorde en solid part av något som bestod av flera blockade plåtar = part"er som skulle vara omöjliga att tillverka med den tillverkningsteknik som är avsedd, utifrån den cad-modell som skapats)» (Bra)
- skulle vara bra med en inlämningsmapp» (Rimligt bra)
- Göran (föreläsaren) kunde dock ha lagt ut sitt föreläsningsmaterial på internet istället för att vi ska behöva köpa en bunt ouppdaterade papper. Om vi kan skriva ut häften på ca 50sidor för Matematiken tycker jag att vi lika väl kan få ta oss den friheten med föreläsningsmaterialet från Görans lektioner.» (Rimligt bra)
- Scheman ändrades konstan så man hade väldigt dålig kol på när man skulle ha undervisning mm.» (Rimligt bra)
- Det skulle behövas en tydligare individuell sammanfattning. Som det var nu var man tvungen att leta som en blå för att försäkra sig om att man inte missade någonting. Något sorts system borde kunna upprättas för att samla åtminstone all obligatorisk närvaro på ett och samma ställe.» (Rimligt bra)
- Föreläsaren var dålig på att lägga ut i tid. Man kan inte ha en dugga på en onsdag och lägga ut materiel tisdagen samma vecka. Det är DÅLIG planering!» (Rimligt bra)
- bra försök, men kunde varit matnyttigare innehåll. Det är dock en väldigt uppskattad tillgång.» (Rimligt bra)
- Väldigt rörigt och eftersom det är så många som har ett finger med i kursen så är det svårt att få struktur på det hela ...» (Rimligt bra)
- Massa ändringar och schemakrockar. Fungerade under all kritik.» (Mindre bra)
- Svårt att veta vad som fanns, ingen bra struktur» (Mindre bra)
- RÖRIGT schema, sortera efter grupp därefter datum därefter tid därefter ämne för passet. Logisk ordning för användarna!» (Mindre bra)
- Jag uppfattade planeringen från kursansvarige som bristfällig ibland samt att en del saker "föll mellan stolarna" mellan de ansvariga för olika delar i kursen.» (Mindre bra)
- Tycker att det var dålig info ibland, internet stämde inte överens med vad man fick höra på föreläsn.» (Mindre bra)
- dåligt med uppläggninar på nätet..» (Mindre bra)
- Väldigt dåligt häfte som vi uppmanades att köpa! stämde inget vidare med föreläsningarna!» (Mindre bra)
- Man behövde kolla på schemat väldigt ofta.» (Mindre bra)
- Dålig planering för vår grupps del. Ett prototyplabbstillfälle krockade med en eller två cad-övningar. Det var även ofta svårt att få en dator på cad-övningarna eftersom de alltid var för mycket folk där.» (Mindre bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

102 svarande

Bra»41 40%
Rimligt bra»42 41%
Mindre bra»19 18%

Genomsnitt: 1.78

- Fanns alla möjligheter» (Bra)
- ... på övningarna.» (Bra)
- Svårt att få tag i sina handledare och ibland visste man inte vem man skulle fråga. Vissa sa bara att det inte var deras ansvarsområde och jag tyckte att man blev dåligt bemött, särskilt när det gällde tiderna i prototyplabbet. Man fick aldrig ngt riktigt svar från någon.» (Rimligt bra)
- Handledare på lindholmen. Dock snabba svar» (Rimligt bra)
- Handledaren var svår att få tag på. Engagerade sig inte alls i vårt projektarbete. Brydde sig inte om att rätta hela rapporten vid inlämningen av preliminära rapporten vid halvtid. Kom aldrig med någon feedback om det vi gjorde i projektet var bra eller mindre bra, hur vi ska gå till väga och så vidare. Vår grupp var helt självständiga och fick ingen hjälp alls tyvärr. Det enda vi fick av vår handledare var ett dåligt betyg!» (Mindre bra)
- Var svårt att ta kontakt med handledaren i projektet.» (Mindre bra)
- OM frågorna var till examinatorn gick det inte bra för han blev sur om man fårga nåt för han tyckte vi skull eläsa på nätet. men där var det svårt att förstå...» (Mindre bra)
- Handledare Rickard Söderberg var fullständigt omöjlig att få tag, i synnerhet för att få feedback ang projektrapporten» (Mindre bra)
- Mycket spring fram och tillbaka mellan olika ansvariga för att få hjälp» (Mindre bra)
- Vår handledare var nästan aldrig tillgänglig, så vi kunde inte få så mycket hjälp av henne. På cad-övningarna var det ofta svårt att få hjälp, men i övriga delar av kursen var det helt okej.» (Mindre bra)
- Våran "assistent" Åsa Fasth var till väldigt liten hjälp. Vid flera övningstillfällen dök hon inte upp.» (Mindre bra)
- Vår examinator kunde aldrig vara närvarande under ordinarie tid. Pga div tjänsteresor och andra möten halkade vi efter i vår dialog med vår examinator. Till nästa års kursdeltagare hoppas jag att examinatorerna har den tid som krävs för att kunna handleda sina grupper.» (Mindre bra)
- Enda som jag kan komma på att anmärka på är ang. CAD-övningarna: Alldeles för få handledare --> lång tid att få hjälp. Och när man väl var på tur var det inte ens säkert att handledaren kunde hjälpa eleven. Jag har läst CAD A, B, C tidigare så jag hade redan förkunskaper i ämnet, men aldrig använt Wildfire. Jag kom dock in in i programmet relativt snabbt och jag fick ist hjälpa folk på övn. då handledarna inte inte riktigt hade koll alla ggr. Jag frågade själv om några ganska grundläggande funktioner under dessa övningar, men de hade ingen kunskap om dessa, svaren blev att de inte var insatta i programmet, eller så hade de inte en aning helt enkelt... Handledningen för de olika projektgrupperna har i min uppfattning varierat kraftigt. Några grupper har knappt fått någon feedback mer än en hastig igenombläddring av ex. rapport och "ok, ser bra ut", medan andra fått ordentliga synpunkter på vad som varit mindre bra och hur det kan förbättras osv.» (Mindre bra)
- avsaknad av respons från handledare. skrivtekniken var däremot utmärkt respons.» (Mindre bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

104 svarande

Bra»81 77%
Rimligt bra»22 21%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 0%

Genomsnitt: 1.24

- Hur kommer det sig att inga tjejer får vara ensamma i en grupp när många killar var det. Diskriminerande.» (Bra)
- Delvis härifrån har jag klarat kursen» (Bra)
- Vad jag har sett har många varit villiga att hjälpa varandra då det är många som upfattat CAD som lite krångligt.» (Bra)
- Lite gammalmodigt att det inte kunde vara någon ensam tjej i grupperna. Nog en fin tanke men kan ju få tjejer att tro att dom behöver en annan tjej för att trivas. Lite destruktivt. Något att tänka på!!!» (Rimligt bra)
- Bra att få känna på grupparbete. Ibland kan det vara viktigare att ha alla i en grupp med sig i besluten som tas än vad det blir för beslut.» (Rimligt bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

104 svarande

Hög»26 25%
Rimligt hög»41 39%
Lagom»31 29%
Låg»1 0%
Varierande»5 4%

Genomsnitt: 2.21

- I förhållande till antalet poäng har arbetsbelastningen varit alldeles för hög.» (Hög)
- Borde vara en kurs med mer poäng med tanke på alla obligatoriska moment som tog den mesta av allas tid. obl. föreläsningar, ritteknik, cad, arbetet etc.» (Hög)
- Rapporten tog alldeles för mycket tid vid samtliga moment med tanke på att det bara är en 7,5 poängskurs som även innehåller en tenta, en dugga och Pro Engineringsuppgifterna.» (Hög)
- Tillsammans med två kurser till blev det stressigt, och ibland var det tok för mycket att göra. » (Hög)
- Den va betydligt högre än förväntat med avseende på kurspoängen.» (Hög)
- Mycket högre på slutet så rapporten skulle in och muntliga redovisningen skulle framföras.» (Rimligt hög)
- Var även här snedbelastat mellan LP, samt projektet blev lite konstigt fördelat.» (Rimligt hög)
- Rimligt hög men helt fel fördelad!» (Rimligt hög)
- Ogillar att första månaden av andra perioden mer eller mindre hoppades över och vi kunde börja med våra prototyper först två-tre veckor innan inlämning. » (Rimligt hög)
- Ibland var det mycket jobb med projektarbetet.» (Rimligt hög)
- Men för hög i perioder, tydligare med vad som ska vara inne när.» (Rimligt hög)
- Tight före inlämningar men så är det väl» (Rimligt hög)
- Arbetsbelastningen var helt ok, däremot var tiden ganska kort till att bygga prototyper.» (Rimligt hög)
- Väldigt varierande under kursens gång» (Rimligt hög)
- Det blev en del de sista veckorna innan julovet, dels pga egen disposition, dels pga övriga kurser.» (Rimligt hög)
- CAD-övningar och ritteknik hade låg arbetsbelastning medan resten av kursen hade mer lagom belastning.» (Varierande)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

103 svarande

Hög»51 49%
Rimligt hög»38 36%
Lagom»13 12%
Låg»1 0%

Genomsnitt: 1.65

- 45% resp. 53% underkända på de två sista parallella kurserna säger väl det mesta.» (Hög)
- Om man skar ner på ing. metodikens obligatoriska objekt (exempelvis caden då man måste närvara TROTS att man är färdig) så skulle man hinna med de andra kurserna också.» (Hög)
- Om man ser till hela terminen var väl inte belastningen jättehög men den var hög alltid vid fel tillfälle. Den här kursen upplevs inte som en av de viktigare under vår studietid men tenta, inlämningar m.m är illa planerade så att viktigare ämnen blir lidande. Ni planerar säkert utefter det faktum att vi arbetar i grupper, så att 100 timmar på en grupp av fem personer blir 20 timmar per person, det är ju inte så mycket kan man tro. MEN det blir aldrig så bra, det är inte mer än 2-3 personer som gör det mesta jobbet. » (Hög)
- Väldigt väldigt stressam, detta gäller både LP1 och LP2» (Hög)
- Tre kurser. » (Hög)
- Men främst under andra läsperioden. Projektet tog betydligt mer tid än förvarnat.» (Hög)
- Varför ha en skriftlig uppgift mitt i en tentaperiod?!» (Rimligt hög)
- Förskjuten till första av två läsperioder vilket var tur med tanke på termodynamiken» (Rimligt hög)
- handlar ju om både lp 1 och 2» (Rimligt hög)
- vad efterfrågas? förtydliga!» (Rimligt hög)

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

103 svarande

Mycket bra»10 9%
Bra»50 48%
Relevant»29 28%
Dåligt»14 13%

Genomsnitt: 2.45

- Pytt i panna-kurser är ofta nödvändiga och intressanta» (Mycket bra)
- Nöjd med det mesta. » (Mycket bra)
- Intressant kurs som ligger precis rätt tidsmässigt då man får en mycket bra introduktion till ingenjörslivet.» (Bra)
- En bra introduktion för maskinteknik.» (Bra)
- Något dålig organisation från kursansvarige som vägdes upp av bra och intressanta föreläsningar och en bra handledare.» (Bra)
- e relevant ens ett relevant svarsalternativ på den här frågan???» (Bra)
- Skönt med en allmän kurs som har föreläsningar och lektioner för allt möjligt utan att det behöver tentas av. Det är mycket behagligare att gå på föreläsningar ifall man vet att man inte behöver memmorera allt utan bara för att vidga sina vyer och ta åt sig av det som är intressant. Dessutom var det skönt att ha en kurs som fungerade som "bas" där all allmän information gick ut igenom på schemalagd tid och liknande.» (Bra)
- Intressant» (Bra)
- Det är bra kunskaper men något man lär sig på några dagar.» (Relevant)
- En kurs jag hade stora förväntningar på men som blev en stor besvikelse.» (Relevant)
- lite rörigt, i efterhand kan jag inte riktigt sätta fingret på vad jag har studerat. Annars bra.» (Relevant)
- Anvarig för kursen tar sitt ansvar oseriöst medan studenterna förväntas ta kursen på blodigt allvar. Kursen har varit under all kritik,» (Dåligt)
- Det kändes som att kursen aldrig tog slut! Att ha ett skriftligt arbete mitt i en tentaperiod är idioti! Att behöva göra ett arbete EFTER en tenta är helt värdelöst.» (Dåligt)
- Jag är nöjd med mitt betyg, men jag tycker man borde lägga mer tid (och poäng) på projekt-rapporten och byggandet av prototypen. Föreläsningarna inför tentamen(prov), var överflödiga. De obligatoriska föreläsningarna med inbjudna förläsare bidrog knappast med att jag skulle prestera ett bättre resultat, snarare mer allmänbildning. » (Dåligt)
- Inte uppdaterad till nuvarade arbetssätt och metoder, det håller inte för chalmers som ska vara den bästa i sverige att inte vara mer uppdaterade och inbegripna hur man arbetar ute på de ledande företagen idag. Måste bli en bättre plan med vad man verkligen vill med kursen.» (Dåligt)
- För difus!» (Dåligt)
- Förläsningarna förstörde mitt intresse för ämnet om jag ska vara uppriktig.» (Dåligt)
- Visst historik om tidigare strategier är viktig, men jag förväntar mig att få mer kunskaper om hur det ser ut och hur det funkar på företagen idag. Det examinatorn påstår är up-to-date ute på företagen var egentligen redan historia för 10 år sedan ... Vi vill ha det senaste, spåna om hur det kommer funka i framtiden, samtidigt som det kan vara viktigt att veta hur det var för 10 år sedan för att skapa en förståelse för hur dagens och morgondagens arbetssätt vuxit fram. Men fokusera inte på 10 år gamla grejer och säg att det funkar så idag ... Varför fick vi inte kunskaper om hur man tar fram produkter idag? Fokus på kunden? Lean R&D? Hur företag verkligen tar fram produkter idag, nära samarbeten, "smart development" för snabb och effektiv produktion med flexibelt sortiment. » (Dåligt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppläggningen av föreläsningar tyckte jag var bra. Kursens helhet var jag nöjd med med de många olika delarna.»
- Kurspärmen!!»
- Allting»
- CAD, matriserna, prot. lab.»
- prototyptillverkning»
- Projektet, det känns stimulerande att få en praktisk uppgift. Kursen ger även en bra inblick i vad som komma skall, den har en väldig bredd.»
- Föreläsare utifrån som behandlar olika ämnen kopplade till arbetslivet har varit väldigt intressanta. Speciellt de som kom från Volvo.»
- Prototyplabbet. Var roligare än väntat att få bygga sin egen prototyp.»
- Konstruktionsdelen av kursen. Den fick i alla fall mig att koppla av och för en gång skull göra lite praktiskt arbete.»
- caden MEN icke obligatoriskt. ska räcka med att man visar upp sina uppgifter»
- projektarbetet är både lärorikt och roligt!»
- Ritduggan»
- Det är trots allt kul att få göra något praktiskt. Bör därför finnas kvar men kanske förkortas.»
- Projektet»
- Alla "gästföreläsningar". Väldigt inspirerande och välgjorda.»
- tenta första perioden»
- Indelning av grupper, samt föreläsningsanteckningarna.»
- Innehållet som sådant i kursen är bra.»
- Prototypbygget»
- Projekt konstruktionen.»
- Gästföreläsningarna som gav en inblick i gränsande ämnen»
- Prototypbygge»
- Projektarbetet»
- Bygget och egna ideer»
- Projekt delen»
- Göran var bra, caden var rolig, rittekniken lite av ett stort frågetecken just nu. »
- Görans humör, tycker om att han är sträng och dissar de som kommer för sent till föreläsningarna.»
- Bra med Cad-övningar»
- ritteknik, prototypkonstuktion, små grupper vid första projektredovisningen i högskolan, Fackspråksgranskningen av rapporten gav mycket.»
- Det mesta»
- Bygge av prototyp. Jag har aldrig tidigare konstruerat något på det sättet, så det var en trevlig upplevelse. Eftersom jag tycker det är viktigt att kunna uttrycka sig på ett vettigt (och framför allt konsekvent) sätt i skrift (projektrapporten) tyckte jag det var bra med textberabetningen. Den bör definitivt finnas kvar (kanske till och med utökas till flera tillfällen?).»
- Själva produktframtagningsprocessen och prototypbyggandet.»
- Kurspärmen + hemsida, arbetssättet i proj.arbetet. »
- Övningarna och övningsledarna»
- lite tips finns i föregående punkt»
-
- Att föreläsningsanteckningarna läggs ut på kursens hemsida.»
- rittekniken var bra, beror nog mest på föreläsaren»
- ...»

17. Vad bör främst förändras?

- kurskompendiet, upplägget, arbetsbördan, föreläsningarna och dess innehåll. ALLT!»
- Ta bort de grupphandledare som inte är engagerade eller alls intresserade.»
- Mer tid i labbet!»
- Informationen kring projektrapporten kunde varit tydligre och vi borde fått den tidigare.»
- Göran måste arbeta med sin attityd.»
- lite för hög fokus på matriser som man byggde på lösaktiga grunder»
- Prototyplabs planeringen... Det är inte bra att ha byggpass och inlämning samma dag!»
- inte lägga redovisningen av projektet dagen innan tenta»
- bättre ledning för att få en "normal" arbetsbelastning både totalt och bättre utspritt över kursen.»
- Göran Gustafsson! Hans föreläsningar ger ingenting, han står bara och läser innantill från powerpoints. Dessutom har han väldigt dålig attityd och hanterar frågor dåligt, sätter sig över folk och är allmänt otrevlig. Han uppträder även väldigt oproffesionellt när han avbryter sitt föredrag såfort någon kommer in, att en eller två av 160 kommer in 5 min sent behöver ju inte drabba alla andra. Övriga föreläsare har ingnorerat sent ankommande. »
- Jag skulle vilja ha häftet utlagt på internet. »
- Lättare överskådligt schema för de olika delarna i kursen och de olika grupperna.»
- Inget direkt, men ta bort rekomendationen för boken Produktutveckling. Man känner sig nästan lurad på 475 kr.»
- Att på något sätt göra så att man inte behöver lägga ner så mycket tid som man gjorde på den kursen för att tiderna är obligatoriska. som sagt, hann inte med de andra kurserna. »
- att det teoretiska provet omfattar mer än det gör...känns som om den bara tar upp en väldigt liten del, skulle kanske kunna omfatta en större helhets syn.»
- Att delar av projektet skall lämnas in precis innan, i och efter tentaveckan LP1.»
- Lägg kursen i en läsperiod istället för två. Det är idiotiskt att säga till folk att ta en oseriös kurs seriöst. Kurser som är inkluderade i kursen, tex cad borde få vara en fristående kurs.»
- Planera tenta, inlämningar m.m så att andra, viktigare ämnen inte blir lidande.»
- Ta bort obligatoriska föreläsningar. Folk går kanske dit men det är ingen som lyssnar. Hitta alternativ om något är viktigt. Korta ner kursen! Den behöver inte hålla på hela terminen, den bara förstör de andra kurserna. »
- är projektet bara 1.5p av 7.5? kändes som det var mer än hälften med tanke på tid»
- De första föreläsningarna är tråkiga, direkt tagna ur boken, inte intresseväckande. Hela avsnittet med föreläsningar och tenta som gjordes i LP1 har varit tråkigt att arbeta med, något som potentiellt kunde varit mycket mer intressant.»
- Preluminära inlämningen av rapporten bör vara drygt 4 veckor senare. Samt mer TYDLIG info om att preluminär är "ungefär" lika med slutgiltlig.»
- Vissa obligatoriska föreläsningar var mindra bra.»
- Kontakten mellan handledare och arbetsgruppen. På tok för dålig!»
- Bättre organisation från kursansvarig, eller byte av kursansvarig.»
- Strukturen. Skala ner kursen, kändes på tok för stor för att vara en 7.5 p kurs, fastän den va uppdelad på två läsperioder.»
- Korta ner konceptgenereringen på projektet och öka konstruktionstiden. Lägga all fokus på de olika delmoment i taget. Inte ha flera samtidigt»
- Arbetsgången. Hela kursen har känts som om man gjort allt i fel ordning. Som t ex byggandet. Det ska börja planeras, ritas och byggas innan vi har någon kunskap om hur man ska gå till väga. Det är ju först efter vi börjat bygga som vi fick lära oss rita rtningar osv. Kursen har helt enkelt inte alls varit bra.»
- Arbetet tillsammans med handledaren måste förbättras till nästa år. Lite utbyte med handledaren.»
- Bibloteksintro»
- Projektarbetets handledare som inte var till någon hjälp allas»
- ge det mer tid eller kanske tänka om i uppläggningen»
- Lite väl mycket innehåll för 7,5 poäng. Ritteknikens föreläsningar var inte givande. Ny föreläsare till denna del.»
- Lägg de viktiga föreläsningarna innan tentan och ta bort de som är efter.»
- sänk takten lite »
- Alldels för rörigt. Delmoment hit och dit, salar hit och dit... Måste bli bättre ordning och klara besked på vad som gäller. »
- Inte lägga ritteknik förelässningarna mellan fem och sju!»
- Effektivisera kursen, ta bort onödiga element.»
- Uppdatera!»
- tydligare vad kursen innehåller!»
- Öka poängen på kursen till 10 eller skär ner på allt grupparbete.»
- Tycker läromaterialet var något bristande»
- cad-övningarna, det bör finnas datorer till alla. en del föreläsningar (rittekniken) låg mellan 5 och 7 på eftermiddagen, det var svårt att koncentrera sig då. (Även om jag förstår att det kanske är svårt att lägga det på annan tid)»
- Tentan. »
- Mer tyngd på rittekniken.»
- Alldeles för mycket arbete på "fritiden" som gjorde att andra kurser blev lidande eftersom vi i detta ämne ofta hade deadlines. »
- Rekommendera inte boken!!»
- Om det är möjligt att lägga en större del av arbetsbelastningen tidigare i läsperioderna mha någon sorts deadlines så tror jag att det skulle kunna vara värt att prova. För som det var nu med tre ämnen samtidigt så klumpade det ihop sig ordentligt. Särskilt eftersom det är svårt att förutse hur mkt tid projektarbetet tar med all redigeringar och alla ändringar som måste göras. Tre ämnen samtidigt är en dålig idé överhuvudtaget.»
- Föreläsaren!»
- finslipa web-material-utdelning »
- handledning för projekt, samt cad-övningar. Se kommentarer ovan.»
- Uppdatera innehållet och låt företag som är bra på t.ex. utveckling lr samarbete över gränserna komma och berätta, vi vill ha verkligheten in action!! Det här är en kurs som helst inte examinatorn ska föreläsa på, ta hit människor från det verkliga livet och låt dem berätta om det de är bäst på!! Blir dessutom mycket mer lärorikt!! Kvinliga föreläsare, vart finns dem?? De behövs!!»
- handledarna. väldigt olika kriterier för de olika betygen och de verkar ha varit till olika mycket hjälp under projektets gång. handledaren märker inte vem som gjort arbetet och har därför satt 6or på personer som knappt läst igenom sin grupps arbete.»
- Handledarna verkade inte ha något större intresse.»
- vettigt vore om handledarna och lektorerna överhuvudtaget var intresserade av vad som försigår. ett generellt engagemang skulle vara fördelaktigt om ni vill att studenterna ska ha visa det i gengäld.»

18. Övriga kommentarer?

- Vi hade en mycket dålig grupphandledare. Missnöjd med det.»
- Rolig kurs med intressanta föreläsningar»
- Som sagt byt ut Göran Gustafsson, har pratat med äldre studenter och de har haft samma intryck»
- Projektet tar oerhört mycket tid med tanke på poängantalet på det.»
- skönt att den är över»
- Dåligt att vissa föreläsningar ställdes in!»
- skönt att den är över.»
- Att under föreläsningar reagera som Göran Gustavsson på när folk kommer lite sent är helt ofattbart. Att blänga, muttra och ha en utläggning till varje person som kommer tre minuter sent förlöjligar bara föreläsaren! Speciellt när allt som sas inte gav någonting, vi hade redan alla anteckningar som behövdes. Sen verkade det som att det var väldigt olika krav på de olika grupperna beroende på vem man hade som handledare! Vissa var tvungna att jobba andra inte. Ha tydliga mål för handledarna!»
- Försök jämna ut hela kursen på ett bättre sätt än ett grått block med trista föreläsningar och en tenta, sedan intressanta föreläsningar som ingen behövde gå på. Mitt tips: Gör kursen med kreativ och fokusera inte tentamen på en lång serie fakta-frågor. Låt oss fundera över problem på ett kreativt sätt mha. det vi lärt oss. Att se kunskapen inför tentan som en hink med fakta vi ska kunna är inget roligt sätt, och kommer säkerligen inte hjälpa oss mycket i framtiden heller. Att få argumentera sig fram i teoretiska uppgifter med olika metoder låter roligare än att försöka så korrekt som möjligt återberätta en text från en föreläsning som är kopierad från en bok.»
- Göran får gärna sluta behandla studenter som ungdjävlar eller annat allmänt avskumm, de är lite artigare om man kan ha en trevlig diskussion istället för random utskällningar och nervärderande kommentarer! tagge ner lite bara?... Och lås gärna dörren till föreläsningssalen när föreläsningen börjar. Jag håller helt och hållet med om att det är grymt irriterande när studenter kommer sent... »
- Eftersom kursen förlöper under en lång period, hinner man ibland glömma bort den, som under tentaveckan, och sedan är det svårt att sätta sig in i den på nytt.»
- Väldigt bra och lärorik kurs !»
- Bobloteksintroduktinen borde lösas på annat sett. Jag var borta av personliga skäl på den och därför så kommer jag inte få ett betyg i kursen förrens jag har gjort den med 1:orna nästa år! »
- Allting var väldigt dåligt upplagt, mer samarbete mellan de olika personerna som håller i kursen är önskvärt»
- Det var svårt att få kontakt med våran handledare ibland... »
- kanon kurs »
- Dåligt med olika handledare till projektet, betygen inte alls likvärdiga i olika grupper.»
- Man la ner mycket tid på projektet, betydligt mer än de timmar som är 1,5hp. Handledarna verkar ha haft stor betydelse för betyget på slutrapporten. De grupper vars handledare var aktiva under projektets gång och gav mycket feedback på arbetet kunde därmed förbättra sitt arbete kontinuerligt och visste vad de skulle ändra/förbättra till slutrapporten. Medans andra handledare knappt läste inlämningar eller rapporten och inte verkade ha en aning om vad grupperna arbetade med. Tycker det är synd att det är en sån stor skillnad mellan handledarna. »
- Göran har seriösa attityd problem. »
- Övrigt rätt nöjd med kursen»
- Under olyckan som skedde i prototyplabbet tyckte jag att lärarna hanterade situationen väldigt konstigt. Jag hade förväntat mig att de skulle kunna lägga förband eller vara först fram med mobiltelefonen. Att skicka dessa lärare på någon form av utbildning om hur man hanterar sådana panik och chockerande stunder vore bra. Inte minst för elevernas del»
- Angående vår huvudsakliga föreläsare Göran Gustafsson. Det finns mer att önska angående Gustafssons attityd gentemot studenterna. Vid sena ankomster insisterade han på att stirra ut studenterna tills de hade satt sig för att markera att han inte tolererade sena ankomster. Jag anser att den attityden leder till större negativa än positiva effekter. Istället borde han vädja om att vi inte kommer sent och förklara noga hur han upplever det och möjligtvis påminna oss om det om han en bit in i kursen har svårt att uthärda det, men att agera som lärarna gjorde på högstadiet och gymnasiet håller inte på högskolan. Om inte annat får åtminstone alla regler gälla på alla föreläsningar och på alla andra föreläsningar accepteras en sen ankomst så tillvida att man inte blir utstirrad när man anländer, så länge man är diskret vid sin ankomst.»


Kursutvärderingssystem från