ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från idé till färdig byggnad, 2011, AFT105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-30 - 2011-09-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

- Göra arkitekt- och byggritningar.
- Redovisa hur den praktiska byggprocessen går till.
- Visa förmåga att omsätta kunskap om detaljens betydelse.

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%

Genomsnitt: 3.65

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- När vi arbetade i grupp fungerade det bra trots att vi inte hade några förkunskaper, för då kunde vi gissa oss fram tillsammans och komma på en bra lösning däremellan. Men om jag hade arbetat själv tror jag inte att jag hade klarat det, kanske med mer handledning.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal ?

20 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»19 95%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Kanske lite knapert med tid. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Målen är rimliga, men det känns som att det förväntas mer av studenterna än vad målen säger som tiden kanske inte riktigt räcker till.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

4. Handledning under kursen. Hur fungerade den ?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- Det blev lite samma diskussioner varje gång eftersom handledarna inte kom ihåg vad som diskuterats förra gången.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- För lite tid. Bra och givande.» (Ganska bra)
- Bra när alla tre var med, ger olika nyanserade bilder utifrån vilket område de är duktiga på. Dock saknade endel konkreta svar på frågor man hade om detaljer» (Ganska bra)
- Samtidigt som det var en resurs med handledare med olika kompetens fick vi ibland förklara samma sak flera gånger då det var olika personer på handledningstillfällena.» (Ganska bra)
- När Peter var med fungerade den bra, när Peter inte var med kunde de andra två komma felaktiga råd, som ledde till onödiga omarbetningar.» (Ganska bra)
- Synd att man ibland fick olika svar ang. konstruktionsdetaljer beroende på vem som handledde. Samtidigt visar det väl bara på att det finns många olika tillvägagångssätt.» (Mycket bra)
- Som tidigare nämnts hade det nog behövts mer handledning om man jobbar enskilt.» (Mycket bra)

5. Hur väl fungerade kursadministration, KursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc ?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 80%

Genomsnitt: 3.75

- saknade ritningar och exempel på kurshemsidan bland annat» (Ganska dåligt)
- Andra lärare på skolan borde titta på denna kursen som gott exempel på hur det faktiskt ska gå till! Även om det kommer mycket ändrinhar i efterhand, men det är ofta oundvikligt.» (Mycket bra)


Praktiskt genomförande

6. Ökade er egna förståelse för projektet genom modellbyggnad 1:10 ?

18 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»0 0%
Ganska mycket»4 22%
Mycket»14 77%

Genomsnitt: 3.77

- deltog ej på denna del» (?)
- Var tyvärr inte med på detta» (?)

7. Gav 1:1 byggnationen en större förståelse för mindre träbyggnad?

17 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»1 5%
Ganska mycket»6 35%
Mycket»10 58%

Genomsnitt: 3.52

- deltog ej på denna del» (?)
- Var sjuk och deltog därför ej.» (?)
- Var tyvärr inte med på detta» (?)


Föreläsning och genomgång

8. Litet trähus-konstruktion och genomförande ?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.35

- Vet ej. Kunde tyvärr ej närvara vid tillfället.» (?)
- vet ej» (?)
- Deltog ej» (Ganska bra)

9. Konstruktionsberäkning-genomförande

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.84

- De är på G. Inte gjorda ännu. Ska inte vara några problem dock» (Mycket dåligt)
- Gärna lite mera pedagogiskt skrivna övningar, svårt att förstå vad alla grekiska tecken betydde så de inte såg lika dana ut på alla papper även om de betydde samma. » (Ganska bra)
- Kunde ha varit tydligare» (Ganska bra)

10. Vilka byggregler gäller för 15 kvm ?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- Det var en del fria tolkningar» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor ?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Inte perfekt i ritningsdelen av kursen, i snickeriet var den dock suverän» (Ganska bra)
- Särskilt under byggperioden» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen ?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»19 95%

Genomsnitt: 3.95

- Rolig kurs och givande på mer detaljerad och byggteknisk nivå» (Mycket bra)
- Lärorik och rolig. Denna kurs borde alla läsa som inte har praktisk erfarenhet sedan tidigare.» (Mycket bra)
- Lärorikt» (Mycket bra)
- Bästa kursen jag läst, borde bli obligatorisk om det hade kunnat fungera!» (Mycket bra)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år ?

- Skala 1:1»
- allt»
- Peter och Tabita.»
- Att bygga i 1:1, gärna något "på riktigt"!»
- Allt. :) »
- Jag gillade att vi fick bygga i skala 1:1. Studiebesök ger ju visserligen mycket det med, men för mig tror jag att det var "nyttigare" att få testa på "på riktigt". Jag har aldrig tidigare byggt på detta vis och det gav mig en känsla för virkets dimensioner, verktyg, skruv och beslag. Mycket bra. »
- Alla delar var superbra. Lärarna gav struktur, engagemang och inspiration.»
- 1:1-bygget var väldigt bra för att öka förståelsen för byggnationen och hantverket.»
- workshopen att bygga i skala 1:1 var kanon!»
- Fokus på genomförandet och modellarbetet»
- Bygga i verklig skala!»
- 1:1 bygge. Verkstadstid.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år ?

- Längre handledningstider. Eventuellt sitta med flera grupper samtidigt och lyssna på deras resonemang och funderingar. Det skulle ge en ökad förståelse och kunskap. Kan ske 2-4 grupper åt gången där de gemensamt har 1½,-2 timmars handledning.»
- jag vill se fler ritningsexempel och ha lite mer kunskap om hur ritningar fungerar. exempelvis ritningsnumrering och liknande.»
- Förklara kanske ännu mer tydligt i början att det blir mycket jobb och att alla ritningar verkligen behöver slutföras innan sommaruppehållet. Kanske en föreläsning där projekt, med ovanliga detaljlösningar som påverkat projektet positivt, förevisas.»
- mer konkreta råd i ritprocessen. "såhär kan ni lösa detta...". Kände att det blev lite väl många "det får ni hitta en lösning till..." när man ritat så mycket man kunde och vid handledningen behövde hjälp hur att lösa en detalj»
- Jag tyckte att workshopen "bygga i skala 1:1" kunde finnas i början av kursen för att man förstod allt så mycket bättre efter det. Det skulle även vara trevligt för då lär man känna folk redan från början vilket ger mer möjlighet för sammarbete under skissande processen.»
- Vet ej. Möjligtvis en smula mer konsekvent handledning, då det blev lite olika råd beroende på vem som hade handledningen, vilket förvisso är naturligt.»
- Enda kritiken är egentligen att det var lite kort om tid för kritik vid presentationstillfället, annars bra med kritik vid två tillfällen (en vid presentation och en extra vid den sista extra handledningen) för att inte kritiken vid presentationen ska fastna i detaljer.»
- Kunde varit mer handledning i arkitektonisk gestaltning.»
- Jag tycker det vore en idé att bygga i skala 1:1 i första veckan, för att få in lite av 3D-tänket innan 2D-tänket. Det är svårt att gå direkt på detaljritning när man aldrig sett hur det ser ut i verkligheten (genomgången i ettan är tyvärr totalt bortglömd) Då skulle man kunna kika på den när man sitter och ritar.»
- Jag skulle önska än mer handledning kring egna detaljer. »

15. Övriga kommentarer.

- bästa kursen och den jag har lärt mig mest på på tre år typ!»
- Tumme upp!»
- Tack för en trevlig sommarkurs!»
- bästa kursen på utbildningen helt klart! Jag är överväldigande nöjd med Peters engagemang och viljan att hjälpa och förklara. Jag lärde mig väldigt mycket och gillar även upplägget av kritiken, att först få diskutera designdelen och sedan gå in mer på detalj i två separata genomgångar. Ett stort plus för att bygga skala 1:1 oxå»
- Tack Peter och Tabita för all hjälp i snickeriet!»
- En mycket bra kurs som lär ut viktig kunskap om byggprocessen och ökar förståelsen för detaljering och "byggbarheten" i projekt. Skulle definitivt rekommendera kursen till andra på arkitektprogrammet.»
- Mycket lärorik och bra kurs! Kunskaper och övningar som jag länge efterlängtat! Och Peter är en klippa!»
- Bra och lärorik kurs. »


Kursutvärderingssystem från