ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorintroduktion Z1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-24 - 2011-08-31
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Informationshäfte

Betygsätt innehållet i texthäftet.

59 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»17 30%
28 50%
++»10 18%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.87

- Bra överblick och inget var otydligt.» (++)
- Omfattande, bra strukturerat!» (++)
- Har ej läst häftet» (Ej svar)
- Använde inte häftet för att hitta svaren» (Ej svar)
- Deltog ej.» (Ej svar)

2. Övningsledare

Betygsätt din övningsledares insats.

59 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 10%
17 29%
++»35 60%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.5

- Han var solid» (OK)
- Härlig karisma och bra ledaregenskaper.» (++)
- Tydlig» (++)
- Hjälpte mig när jag inte kunde. » (++)
- mkt bra och hjälpsam!» (++)
- teo e awesome» (++)

3. Innehåll texthäfte

Var det något i texthäftet som var onödigt eller extra bra?

- Det var bra upplagt.»
- Nej, bra med mycket info.»
- Ej läst»
- Bra att det står förklarat om nätverket och anslutningsmöjligheter»
- Väldigt bra information om hur man kommer igång med allting»
- Grundläggande»
-
- allt är bra att läsa igenom för en ny elev. »
- VPN var riktigt användbart och vidarebefodring av mail.»
- Nej»
- Info om printquota var bra»
- det var adekvat!»
- Allt var vettigt»
- Nej»
- Njaaa»
- Nej»
- nej»
- Allt va bra »
- fin sammanfattning»
- Nej»
- ska läsa den.»
- Nej.»
- inget som jag tänkte på»
- nej»

4. Övningsuppgifter

Betygsätt relevansen hos de olika övningsuppgifterna.

59 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»25 43%
16 28%
++»15 26%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.78

- Nej» (OK)
- Nej, denna fungerade bra» (OK)
- nej» (OK)
- Mer programspecifika uppgifter t.ex Hur anmäller man sig till tentorna, hur hittar man de salar vi ska till (Övningsuppgift för TimeEdit)» (OK)
- Inlämningsuppgift hellre» (OK)
- nej» (OK)
- Nej» (OK)
- nej!» (OK)
- Nej.» (OK)
- Nej, men annan variation på uppgifterna.» (+)
- Nej» (+)
- Tycker detta är ett bra sätt» (+)
- Nej» (+)
- Nej» (+)
- Nej» (+)
- Nej» (+)
- Nej, genomgång och övning på plats är optimalt.» (+)
- nej» (+)
- nej, detta var bra» (+)
- Nej, perfekt.» (++)
- svårt att hitta på studentportalen» (++)
- nej» (++)
- Nej» (++)
- nej, bra form» (++)

5. Vad i Datorintron anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. innehåll i texthäftet, onödiga delar m.m.)

- för få datorer»
- Hemsidan (studentportalen) måste omprogrammeras då det finns många buggar och sidorna hackar.»
- Bra som det var.»
- Det vore att föredra om studentportalen fungerade ordentligt innan datorintron hölls.»
- inget»
- Fler datorer eller mindre grupp»
- Inget»
- Brist på datorer»
- fler datorer/mindre grupp»
- Inget»
- Tryck mer på att man kan/ska vidarebefodra chalmersmail till sin vanliga mail. Hjälper nog många. Mer info för oss som använder annat operativsystem än windows skulle vara bra. (Ex. Vilken programvara av det v i använder i undervisningen kommer jag att kunna installera under liux?)»
- Jag tycker att det kunde ha varit mindre övningsuppgifter. Fler datorsalar då alla inte fick ha en dator själv.»
- Inget, det var bara datorerna som krånglade lite. Möjligtvis lite mindre ledning.»
- Inget alt var bra»
- Vet ej»
- För få datorer»
- Se till att salens datorer fungerar innan genomgången.»
- Det var bra»
- Högst oklart»
- Allt var ok»
- inget»
- Inget»
- Det var bra att få dataintro, allt var ok.»
- Inget»
- Häftet kunde ha varit mer detaljrikt.»
- Chalmers hemsida fungerar inte. Behöver bearbetas oerhört mycket för att den ska kunna fungera bra. »
- inget»
- Det Var Bra!»
- Jag tycker att min kunskap om studentportalen inte blev så väldigt mycket bättre efter introduktionen. Kanske hade en ide vart om läraren kunde visat hur han använde sidan i sin undervisning.»

6. Vad i Datorintron var bra och anser du bör sparas?

- studentled lektion»
- Det generella upplägget.»
- Att alla får ett häfte är alltid bra så man kan kolla när det behövs.»
- Ja den var bra»
- Upplägget har över lag varit tillfredställande»
- Jag tycker det omfattade det mesta och det viktigaste»
- Varierade övningar»
- Inga kommentarer, väldigt bra intro»
- Det var bra att vi fick sitta vid datorer. Det tyckte jag om.»
- Allt, lagom mycket»
- Info är bra, det går att själv hoppa över sådant som är ointressant»
- Att det överhuvudtaget finns ett datorintro är bra!»
- Det mesta.»
- Hela introt var jättebra»
- Häftet, arbetssättet»
- Säkert bra för andra, jag hade redan kikat på studentportalen en del innan och tyckte väl den var lite överflödig...»
- allt :9»
- Ja»
- bra att man fick testa sin mail och inlogg»
- Upplägget»
- Uppgifterna var finemang!»
- ALLT!»
- allt»
- Uppgiterna bra bra»
- rubb och stubb»
- Ta gärna upp mer om att arbeta från egen dator»
- Information om utskrivning»
- Allt som redan finns i introduktionen är bra.»
- Vad bra att man själv fick testa sina kunskaper. »
- jag förväntade mig inget annat än det jag fick reda på.»
- Typ Allt! »
- Övningarna så man får den praktiska erfarenheten»
- Att vi tvingades leta upp olika saker själva och att inte någon bara stod vid tavlan och visade. Då hade man lätt glömt...»
- Att man fick lära sig att navigera på studentportalen»


Kursutvärderingssystem från