ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Self-Evaluation N5T/IEM-programmes 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-08-24 - 2011-09-04
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Dan Paulin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Learning outcomes of the program

Matrisfråga

I know the learning outcomes of the program well
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the learning outcomes help me to develop a distinct profile of professional identity
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the learning outcomes would explain well what competence I have to a future employer
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Program design

Matrisfråga

I appriciate the way my study program is currently structured (if 3+2 years)
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I appriciate the way my study program is currently structured (if 5 years)
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that it is important for students to be able to end their studies with a bachelor degree after 3 years, in order to take their master degree at another university
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Link to technological competence

Matrisfråga

I believe that my program currently has a good balance between technological subjects and economics/management subjects
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that there is not too much overlap between the economics courses in this program
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that there is not too much overlap between the technical courses in this program
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that integration between technology and economics/management courses is sufficiently developed
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

4. Training engineering competences

Matrisfråga

I believe that the program develops my skills at practical problem-solving
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the program develops my skills in utilizing a team effectively
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the develops my skills in communication and presentations
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the program enhances my ability to define and understand engineering challenges
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I believe that the program collaborates enough with industry
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Continuous development

Matrisfråga

I believe that the students have sufficient influence on the way that the program is handled and structured
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I experience that student feedback on program content and structure is taken seriously and acted upon by the program management
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I experience that student feedback on course content and pedagogical elements are taken seriously and acted upon by the scientific staff
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I experience that students receive good advice from scientific and administrative staff when necessary during the program
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Recruitment

Matrisfråga

I chose this program because of its content
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I knew enough about the program before I applied to make an informed choice
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I considered this program my primary choice when applying for university studies
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Internationalisation

Matrisfråga

I think it is important that the school offers exchange possibilities
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I plan to have at least one exchange semester at another university
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0

I find it stimulating to have exchange students in my courses, and also make an effort to involve them in scientific work and social gatherings
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0


Open questions

8. What do you think is the most important issue to improve in the current program, regarding contents and structure of the program?

9. What do you think is the most important issue to improve in the current programme, regarding organisation and leadership support?

10. What do you think is the most important issue to improve in the current programme, regarding delivery of education and learning environment?

11. Final remarks

Matrisfråga

Overall, my expectations to the program have been met?
0 svarande

Not Agree»0 0%
Strongly disagree»0 0%
Disagree»0 0%
Agree»0 0%
Strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från