ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Materialteknik 1011 för I, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-07-05 - 2011-09-11
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Fragan om varmebehandling pa tentan var alldeles for stor, med tanke pa hur mkt vi hade namnt det i kursen.»
- Kursen hade extremt hög arbetsbelastning. Det blev väldigt lite tid över till kursen som vi hade parallellt. Antingen bör Maria minska arbetsbelastningen till nästa år, eller så bör kursen vara värd fler högskolepoäng. Det funkar inte att ha så många kapitel där man ska kunna allt i detalj!! Då krävs mer tid (dvs fler högskolepoäng).»
- Väldigt bra med en repetition i form av quiz före varje föreläsning!»
- Mycket att lära sig i en kurs!»
- Tentamens uppgifter behandlade orimligt mycket värmebehandlingar.»

Kursens mål var tydliga*
25 svarande

0 0%
2 8%
4 17%
6 26%
11 47%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
25 svarande

0 0%
5 21%
8 34%
5 21%
5 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
25 svarande

0 0%
2 9%
6 27%
6 27%
8 36%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
25 svarande

0 0%
2 8%
5 20%
8 33%
9 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
25 svarande

0 0%
0 0%
5 20%
13 54%
6 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tentan tyckte jag inte riktigt speglade hela kursinnehållet då den gav väldigt mycket tyngt vid uppvärmning. Däremot var den bra då det byggde mycket på förståelse !!»
- jag gjorde bara labbarna, skulle gärna ha läst kursen men hade inte tid till det. Bra instruktörer vid de tillfällena»
- Kursboken var helt okej, men det var riktigt dåligt att vi inte fick ut facit. Hur ska man då kunna kontrollera att man har förstått? Tentamen var väldigt fokuserad på olika värmebehandlingar och på kryp. Det blev väldigt detaljerad kunskap på dessa två ämnen. Om man inte kom ihåg vad kryp var så blev man av med jättemånga poäng! Känns som att tidigare tentamen har haft en bättre fördelning med frågor på olika kapitel, vilket hade varit bättre.»
- Maria är väldigt duktig lärare, skulle dock kunna vara bättre i tid till föreläsningar samt att inte dra över på tiden (för att kompensera för att hon var sen till lektionen), skulle nog ha gett mig ett ökat förtroende som troligtvis skulle lett till ökad inlärningsförmåga.»
- Föreläsningarna med Maria var superbra! Kul med en lärare som verkligen brinner för det hon lär ut och alltid var hjälpsam till att svara på frågor, få oss att förstå svåra saker. Hennes engagemang gjorde att det var den roligaste kurs jag läst på länge!»
- Jag närvarade aldrig på studiebesöket men kommer göra det nästa år, hörde att det var givande.»

Föreläsningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 29%
Lärorikt»16 66%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Övningar
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 30%
Lärorikt»10 43%
Gav inte mig så mycket»6 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.95

Laborationer
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 50%
Lärorikt»10 41%
Gav inte mig så mycket»2 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.58

Projektarbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 2.5

Inlämningsuppgifter
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 2.5

Gästföreläsare
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»13 61%
Gav inte mig så mycket»7 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.28

Studiebesök
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 41%
Lärorikt»3 25%
Gav inte mig så mycket»4 33%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 1.91

Grupparbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»3 42%
Gav inte mig så mycket»2 28%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 20%
Lärorikt»14 58%
Gav inte mig så mycket»5 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 59%
Lärorikt»8 36%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.45

Fått hjälp och svar på frågor
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 40%
Lärorikt»9 40%
Gav inte mig så mycket»4 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.77

Tillfällen för kritik (feedback)
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 12%
Lärorikt»8 50%
Gav inte mig så mycket»6 37%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.25

Dugga
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»9 40%
Gav inte mig så mycket»11 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.4

Tentamen
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»18 78%
Gav inte mig så mycket»5 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.21

Annat
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»5 41%
Gav inte mig så mycket»4 33%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.08

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Intressanta föreläsningar, studiebesök som I:arna gjorde var toppen! Förmågan att skapa intresse!!»
- Vet ej»
- Laborationer och övningar.»
- Mycket bra med tydliga läsanvisningar, skulle dock kunna utvecklas än mer. Labben om plaster var givande. Övningstillfällena gav väldigt mycket! »
- Maria, fantastisk larare. Klona Maria och vi gar snart om MIT och Stanford =) »
- Övningarna»
- Quizarna.»
- Laborationerna. »
- Övningstillfällen, eventuellt uttöka med ännu mer teori, exempelvis lite mer seminarieliknande så att man verkligen förstår på djupet. var svårt att få upp dialogen på övningarna trots att dimitri (VÄLDIGT DUKTIG PÅ ATT LÄRA UT) försökte så gott han kunde med att få igång samtal med oss elever.»
- Maria som föreläsare! quizen om mornarna, duggan, (bra att få lite fart på att komma ikapp om man halkat efter lite)»
- Maria»
- Maria»
- Föreläsaren!»
- Laborationerna»
- Kurslitteraturen, labbarna»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Vet ej»
- Kursen är så bred vilket för att kurslitteraturen blir väldigt tung. Bättre blir de inte av att ha föreläsningarna på svenska och litteratur på engelska. Det blev svårt med alla nya ord som inte var lika på engelska och svenska.»
- Övningarna bör vara som de var inledningsvis (metalldelen med greken). Då uppgifter gås igenom på tavlan. Detta är bättre än att ha räknestugor med eget arbete med möjlighet att ställa frågor, som övningarna kom att likna avslutningsvis. »
- Datorlabben var inte så givande och kan tas bort. Powerpoint-bilderna var förståeliga på föreläsningarna, men var något förvirrande när de lästes fristående, tydligare formuleringar på dessa är önskvärt.»
- Kanske forklara de mest vasentliga i kursen lite mer djupgaende. Prata mer om varmebehandlingsmetoder och sadant som man kommer stota pa direkt ute i industrin. »
- Plast-delen»
- Detaljerna, vi ska egentligen bara kunna dessa tekniska ämnen gundligt.»
- Arbetsbelastningen är på tok för hög! Antingen bör kursen innehålla färre kapitel eller mindre detaljerad kunskap från varje kapitel. En 7,5hp-kurs kan inte ta upp pluggtid från två 7,5hp-kurser, det är oacceptabelt!! Dessutom tycker jag att Maria inte borde ha åkt iväg under så lång tid i slutet av kursen.»
- Övningarna borde vara genomgångar på typtal, gärna med ett tal som repetiotion från förra gången fast inte helt samma. Nu blev det lite mycket räkna själv, och det får man ha diciplin och göra själv efter skolan enligt mig.»
- Facit till boken»
- Bort med biomaterial och in med kompositer. Det är nog större risk att stöta på kompositer i arbetslivet. "Kan man plaster kan man kompositer" är ett uttryck jag inte tycker stämmer.»
- Ändra övningarnas innehåll, tycker inte att de gav så mycket. »
- Föreläsningsupplägget. Var rörigt och ibland svårt att förstå vad föreläsningarna handla om. »
- Lägga till ytterligare någon labb och studiebesök.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från