ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Materialteknik 1011 för TD, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-07-05 - 2011-09-11
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Resultaten från tentan var sena.»
- Kursens mål något otydliga då en fråga på duggan (svepelektronmikroskåp)inte täcktes in i något av målen (gick igenom »
- Målen var tydliga men vissa gick inte att hitta svar på varken från föreläsnigar eller i boken. »

Kursens mål var tydliga*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
8 61%
4 30%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
16 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
5 35%
5 35%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
7 50%
6 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
16 svarande

0 0%
0 0%
2 12%
7 43%
7 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
16 svarande

0 0%
1 6%
4 25%
7 43%
4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Duggan speglade inte alls vad man kunde. Tyckte det var irrelevanta frågor som ställdes. Och dåligt med kryss-svar. Känns inte som det passa den kursen. Väldigt olika omfattning på metaller och plaster. Nästan hela kursen läste vi om metaller.»
- Föreläsaren använde så pass mycket facktermer att man inte kunde följa undervisningen ordentligt i början. Övnignarna var TD var lite ostrukturerade och gav inte så mycket. Ett studiebesök hade varit kul. Denna kändes väldigt teoretisk och ogreppbar. Hade varit kul med lite tillämpad materialteknik, som vi kan ha nytta av i vårt framtida arbete. Jag skulle inte kunna välja ett material till någon design jag tagit fram utan att läsa på mycket mer. »

Föreläsningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 75%
Lärorikt»4 25%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Övningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»12 75%
Gav inte mig så mycket»3 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.12

Laborationer
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 31%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.68

Projektarbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»10 76%
Gav inte mig så mycket»2 15%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.07

Studiebesök
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Grupparbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»4 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.18

Självverksamhet
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 30%
Lärorikt»8 61%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.76

Fått hjälp och svar på frågor
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»8 57%
Gav inte mig så mycket»2 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.85

Tillfällen för kritik (feedback)
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 66%
Gav inte mig så mycket»2 33%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2.33

Dugga
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 15%
Lärorikt»5 38%
Gav inte mig så mycket»6 46%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.3

Tentamen
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 25%
Lärorikt»7 43%
Gav inte mig så mycket»5 31%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.06

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 3

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Examinatorn och laborationerna»
- Föreläsarna var duktiga. Väldigt bra med quiz på föreläsningarna. »
- Laborationer»
- Detaljerade kursmålen, polymer + mikroskåplabben. Rodney och Marias föreläsningar.»
- Tydligheten, strukturen.»
- Simulerade modeller.»
- bra med laborationer och dugga.»
- Plastasnittet. »
- Jag tycker att kursen var bra! Väldigt nöjd»
- Maria, väldigt bra och engagerad föreläsare. Bra med materialquiz, bra upplägg på föreläsningarna och bra med dugga.»
- pedagogiken»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Tid att reflektera laborationerna»
- Ska vara bra med skrivna sammanfattningar över vissa områden, t.ex. värmebehandlingar. Det blir rörigt med engelska/svenska ord som inte betyder samma sak, och vad som gäller till olika typer av legeringar. »
- Duggan kanske inte ska vara så djupt inriktad inom konstiga ämnen (som inte är så relevanta för kursen) när kursen fram till duggan omfattade en hel del blandat. Fanns en hel del andra lärorika frågor som borde finnas på en dugga!»
- Mer praktiskt, alltså konkreta exempel på materialval för produkter, vilket också ger kraftikt ökad förståelse, och mindre teoretisk förberedelse för fortsättningskurser. Framförallt är mängden information som man måste ta in och dessutom lära sig utantill löjligt stor. Ca 350 slides, 50 sidor anteckningar och en bok... lär dig! ungefär så kändes det. Måste tas mycket större hänsyn till att man lär sig på olika sätt. Jag exempelvis lär mig extremt lite av att sitta o läsa i boken men mycket av föreläsningar, labbar etc. Det sägs att förståelse skulle premieras men tvärt om är det utantillkunskap som gäller. Har visserligen själv lätt för det och fick 5a utan att ha läst en sida i boken men 99% av allt jag lärt mig utantill är redan borta. Vidare måste antalet rekommenderade uppgifter minskas kraftigt! Det är så många så det känns knapt som någon idé att ens börja med dem, dessutom är väldigt många i princip irrelevanta. Lär från Peter Folkow i mekaniken: enstaka grundläggande uppgifter föreläsning för föreläsning, ett litet antal utvalda uppgiter med det viktigaste för varje kapitel, sedan ett stort antal uppgifter om man vill/behöver fördjupa sig. Duggan måste få fler uppgifter! Eftersom det nästan uteslutande handlar om utantillkunskap blir det praktiskt taget lotteri vilka uppgifter man får. Bättre med många uppgifter och t.ex. 1 p till tentan per 4 p på duggan. Innehållsmässigt: - Mycket mindre värmebehandlingar! Bra att känna till men inte värt så stor del som det får. - Mer utformningsprinciper för polymerer. Typ hur utformar man polymerprodukter för att förenkla tillverkning. »
- Den är för omfattande, skulle vara mer givande att lära sig så man kommer ihåg om färre saker. Blir i nuläget väldigt mycket korvstoppningsinlärning. Dessutom vore det önskvärt att tydligare förankra varför vi behöver veta vissa saker då de känns väldigt perifera. Föreläsaren har en oerhörd förkärlek för att uttrycka saker onödigt krångligt, ex. genom att välja ett fackord som 50% förstår när det finns bättre synonymer. »
- Skulle kännas mer relevant om man fick tillämpa det någonting på produkter. Kanske lära sig något om materialval för olika produkter. Mer produkters användningsområde. »
- duggan speglade inte det innehåll som ingick i kursen. det borde vara fler frågor.»
- Omfattningen. Behöver vi verkligen kunna samtliga termer för alla stålfaser? »
- Tentan! Den speglade inte alls kursmålen utan täckte för djupt på vissa områden och inte alls på många andra.(Med för djupt menar jag att det krävdes kunskap på tentan som inte fanns med i kursmålen!!) Väldigt missnöjd med detta. Det känns som att man kan så mycket mer än vad tentaresultatet speglade. »
- Jag tycker att duggan kunde bestå av fler frågor, som det såg ut nu var det bara fem frågor och man fick olika frågor. Kändes som att det gällde att ha lite tur med vilka frågor man fick.»
- Att det blir lite tydligare med lärmål kring gästföreläsarnas ämnen, korrosion och polymerer.»
- kursens syn på min examen stämde väldigt dåligt överrens med min egen syn på den. kursen kändes som en död val som låg på botten fylld med ointressant stoff. nog för att chalmers är bra på metallurgi, men en bra kock lagar inte enbart sin favoriträtt till alla gäster. mer polymerer och mer hållbar utveckling.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från