ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Kandidatarbete 10/11, PPUX03

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-30 - 2011-09-11
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vilket program är du inskriven på?

30 svarande

TKAUT»3 10%
TKDES»17 56%
TKMAS»10 33%
Annat program»0 0%

Genomsnitt: 2.23

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

30 svarande

1 3%
0 0%
12 40%
4 13%
13 43%

Genomsnitt: 3.93

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

30 svarande

Ja»29 96%
Nej»1 3%

Genomsnitt: 1.03

- På företag» (Ja)
- Fick inte förstahandsvalet, men nöjd iallafall.» (Ja)
- Har sökt projektet och företaget på egen hand» (Ja)
- Det var mitt förstahandsval men arbetet stämde inte överens med beskrivningen.» (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»14 46%
Jag använde portalen för att få information»18 60%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»4 13%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»1 3%
Jag/vi hade ett eget förslag»10 33%

- Hittade ett eget företag att samarbeta med.» (Jag/vi hade ett eget förslag)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

30 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 10%
Växlande bra»7 23%
Bra»11 36%
Mycket bra»9 30%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag var ensam Z och tjej student i gruppen och de andra i gruppen har inte ens brytt sig om mina förslag och ibland även tagit bort en del av vad jag har skrivit utan att ens fråga mig. » (Mindre bra)
- Ojämn arbetsinsats.» (Mindre bra)
- En person fungerade inte riktigt med resten av gruppen, men så är det väl nästan alltid.» (Bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

30 svarande

Dåligt»3 10%
Mindre bra»1 3%
Växlande bra»8 26%
Bra»10 33%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt när handledaren inte svarar på mail och inte ens ser till att det blir ett mittmöte» (Dåligt)
- Handledaren har inte engagerat sig i det vi gör och även svarat sent på våra mail. Vi har haft ett möte med honom.» (Dåligt)
- Vår handledare var ganska usel när det gäller handledning men visste iallafall hur man skriver en rapport. » (Dåligt)
- Vår handledare hade ingen koll på någonting. Han hade skrivit "basen" till arbetet men hade ingen koll på vad vi skulle göra och varje gång vi sågs var han tvungen att fråga vilket arbete det var vi gjorde. Svarade dåligt på mail och det gick inte att bolla idéer med honom.» (Mindre bra)
- Tycker att L.O.B inte passar särskilt bra som handledare i ett designprojekt» (Växlande bra)
- Oklart vad handledaren skulle hjälpa till med och ej. » (Växlande bra)
- Bra: hade regelbunden kontakt. Ett plus var att ha externa handledare också.» (Bra)
- Cecilia, handledare for var grupp pa TD var fantastisk! » (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

30 svarande

Ja»7 23%
nej»3 10%
Inget jag kommer på»20 66%

Genomsnitt: 2.43

- Mer allmän information» (Ja)
- Jag har saknat diciplin och detta skulle kunna skapas med hjälp av regelbundna handledningsmöten.» (Ja)
- Hade önskat en särskild handledare som enbart var inriktad på att diskutera produktens uttryck.» (Ja)
- Tiiiid! Hur skall man hinna med allt man vill åstakomma!» (Ja)
- Bättre gruppdynamikövningar, mannen som är nu är fruktansvärt dålig. Plus att de övningarna kom efter halva kursen, väldigt mycket för sent. » (Ja)
- Mer fokus på ekonomin kring produkten. Jag har idag anställning på företaget jag gjorde arbetet för och det är i slutänden ekonomin som styr. Det är bra att vara förberedd på detta.» (Ja)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

28 svarande

Ja»22 78%
Nej»6 21%

Genomsnitt: 1.21

- Hittar inga hålltider via länken.» (?)
- Egna tider gavs av institutionen och företaget vi jobbade mot.» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»15 50%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»20 66%
Det visste vi inte»6 20%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»9 30%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»4 13%

- Vi följde vår tidsplan ganska bra och rapportskrivning skedde i parallellt i tidigt skede vilket jag tror fick oss att ligga i fas. Dock tog uppstarten lite mer tid än tänkt p.g.a. otydlig definition av projektets omfattning.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- Omöjligt att veta» (Det visste vi inte)
- Vi var inte så noga med speciell tidsplan utan gjorde det som behövdes när det behövdes. » (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

30 svarande

5 h»0 0%
10 h»1 3%
15 h»5 16%
20 h»8 26%
25 h»12 40%
30 h»4 13%

Genomsnitt: 4.43

- I början mindre och i slutet mycket mer.» (15 h)
- 20-25h» (20 h)
- räknade aldrig timme för timme så det kan vara helt fel» (25 h)
- Mer... » (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

30 svarande

Inte alls»6 20%
Till en viss del»12 40%
Svårt att peka på något specifikt»9 30%
Till en stor del»2 6%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»1 3%

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Biblioteksuppgifterna gav inget nytt än det som lärdes ut i årskurs 1. Gruppdynamik-föreläsningarna hölls försent i kursen, vilket bidrog till nöje och inspiration men inte praktisk nytta.» (Inte alls)
- Vad var detta för moment?» (Inte alls)
- Fackspråk var det enda som är värt att behålla, riktigt dåligt när olika instanser säger tvärt emot varandra» (Till en viss del)
- Fanns ingen vettighet alls i vissa av de lektionerna. Fackspråk är jättebra, men resten är inget att ha om man inte är speciellt inriktad på tex att intervjua. Andra föreläsningar upprepade/motsade sådant fackspråk lärt oss sedan 1an.» (Till en viss del)
- föreläsningarna om gruppdynamik var den bästa delen men resten skulle kunna tas bort.» (Till en viss del)
- Vetenskapsmetodiken fick alldeles för stort utrymme i förhållande till dess användbarhet (1 föreläsning hade räckt). Dessutom gick hans riktlinjer ofta rakt emot vad fackspråk sagt. Självklart får det finnas olika teorier, men då ska de presenteras som alternativ, inte som det enda rätta sättet.» (Till en viss del)
- Förstår inte frågan.» (Svårt att peka på något specifikt)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»6 20%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»16 53%
Informationskompetens (Biblioteket)»13 43%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»13 43%
Vetenskapsmetodik: handledning»14 46%
Gruppdynamik: föreläsning»24 80%
Gruppdynamik: gruppövningar»26 86%
Annat:»4 13%

- Gruppdynamiken kom för sent in i arbetet.» (Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Gruppdynamiken kom för sent för att vara användbar för detta projekt. Uppskattade dock gruppdynamikföreläsningen och gruppövningarna. De var mycket intressanta!» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Informationssökningen var usel och bidrog inte alls. Gruppdynamiken var bra men lades alldeles för sent, då redan mycket av arbetets svårare faser var överspelade. » (Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Dessa gav ärligt inte så mycket.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Har sökt väldigt mycket information på egen hand» (Annat:)
- oklar fråga. självklart finns källor från biblioteket i rapportten, men hur ska man peka på de andra kompetenserna?» (Informationskompetens (Biblioteket))

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

28 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 46%
Det är OK»15 53%

Genomsnitt: 2.53

- se ovan, oklart vas generella kompetenser innebär» (?)
- Men ta bort allt utom fackspråk» (Nej)
- många av dessa "generella kompetenser" var totalt bortkastad tid. gruppdynamik kan vara intressant men det lilla som gicks igenom var inte det, samt att det känns konstigt att lägga detta i slutet av projektet då det knappast påverkar annat än att stjäla tid som gärna läggs på viktigare saker i det skedet av projektet» (Nej)
- Men förändring behövs. Alla olika föreläsare sa olika saker till oss, det är tillräckligt rörigt som det är utan att tre olika personer vill att vi ska skriva tre olika rapporter..» (Nej)
- Borde haft mer gruppdynamik och framförallt tidigare i kursen.» (Det är OK)
- gruppdynamik får gärna läggas lite tidigare, inte efter att gruppen har jobbat tillsammans i flera månader» (Det är OK)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.33


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

30 svarande

Nej, för att...»0 0%
Ja»22 73%
Delvis ...»8 26%

Genomsnitt: 2.26

- Vi lärde oss saker under tidens gång med» (Ja)
- Vi visste hur vi skulle ta reda på allt vi inte visste» (Ja)
- Hälften av gruppen visste vad som begärdes inför andra halvan visste inte tillräckligt för att utföra ett kandidatarbete» (Delvis ...)
- Blev ju så svårt vi själva gjorde det!» (Delvis ...)
- man var osäker på en del även om man i stort kunde det» (Delvis ...)
- Arbetet var oklart och jag vet inte vilka förkunskaper skulle underlätta arbetetsgång.» (Delvis ...)
- Man kan inte veta allt, det får man ta reda på under projektets gång» (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

30 svarande

Ja, tack vare ...»23 76%
Nej, för att ...»3 10%
Delvis, mest för att ...»4 13%

Genomsnitt: 1.36

- fått jobba tillsammans med ett verkligt företag.» (Ja, tack vare ...)
- nya kunskaper» (Ja, tack vare ...)
- en stimulerande inriktning på arbetet» (Ja, tack vare ...)
- att vi hade goda grunder från tidigare kurser samtidigt som arbetet innebar att vi fick utforska ett nytt ämnesområde som vi inte hade kunskaper inom och då fick vi använda det vi lärt oss de tidigare åren så det var lärorikt! » (Ja, tack vare ...)
- Mycket fria händer, flexibelt arbete» (Ja, tack vare ...)
- möjligheten att jobba med ett riktigt företag och genomföra ett helt projekt» (Ja, tack vare ...)
- vi kunde anpassa uppgiften till hög utsträckning efter vad som passade för oss» (Ja, tack vare ...)
- företagsanknytningen.» (Ja, tack vare ...)
- Att våra handledare var väldigt peppande och uppmuntrade våra egna idéer. Väldigt bra stöd och hjälp!» (Ja, tack vare ...)
- ...arbetet mot företag och uppgiften.» (Ja, tack vare ...)
- hög teknisk nivå på arbetet» (Ja, tack vare ...)
- Att det var ett verkligt projekt.» (Ja, tack vare ...)
- Bra projekt som var verklighetsanknutet och skulle dras mycket långt (färdiga ritningar på slutprodukt)» (Ja, tack vare ...)
- att det var reralistiskt och bra genomfört» (Ja, tack vare ...)
- Det ställs inga krav...» (Nej, för att ...)
- Vi borde ha gjort mer litteraturstudier.» (Nej, för att ...)
- Det var väldigt lärorikt, men arbetet vi gjorde gav inga direkta resultat då vi snabbt kom fram till att det problem vår handledare ville att vi skulle lösa inte var ett problem. Men vi lärde oss väldigt mycket inom ämnet iaf.» (Nej, för att ...)
- gruppdynamiken blev den stora utmaningen med arbetet.» (Delvis, mest för att ...)
- Jag har lärt mig att klara mig oavsett hur barnsliga, dryga och respektslösa resten av gruppen är och lära mig helt nya saker och kunna resonera kring dem på kort tid.» (Delvis, mest för att ...)
- produkten som skulle utformas tillhör en väldigt "mättad" marknad. Därmed har det varit utmanande att göra något "nytt". Även lärorikt för att produkten har riktat sig mot en väldigt specifik målgrupp.» (Delvis, mest för att ...)
- man var tvungen att utveckla sig själv, både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

30 svarande

Nej, för att...»2 6%
Ja»24 80%
Delvis ...»4 13%

Genomsnitt: 2.06

- resultatet är en sån liten del av arbetet. Allt som fallit bort och som jobbats med under en längre tid syns inte i arbetet.» (Nej, för att...)
- Vi har skrivit i rapporten vilka delar har var och en har skrivit men det fanns mycket arbeten kring det vi hade skrivit och ibland tog en person i gruppen en annans idé och skrev om det.» (Delvis ...)
- Ja, men fokus hamnade till 99% på resultatet för att det var nödvändigt. Mycket av det vi har gjort i arbetet syntes inte för utomstående.» (Delvis ...)
- Svårt att hinna med att berätta om allt under presentationen. Men det viktigaste hann vi med» (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

30 svarande

Nej, för att...»3 10%
Ja»27 90%

Genomsnitt: 1.9

- Jag hade en tenta samma vecka.» (Nej, för att...)
- stressigt! Men det gick.» (Nej, för att...)
- tiden är aldrig tillräcklig i slutet.» (Nej, för att...)
- lite tight dock» (Ja)
- Det blev dock lite stressigt på en vecka att hinna skriva sin egen rapport, läsa en annan grupps rapport samt skriva en bra opponering.» (Ja)
- Vi fick in några rapporter några dagar för sent. Men det var verkligen inga problem. Att klaga på det är bara barnsligt.» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

30 svarande

Nej»28 93%
Ja, nämligen»2 6%

Genomsnitt: 1.06

- Bankell» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

30 svarande

Ja»22 73%
Nej, för att ...»3 10%
Delvis, mest för att ...»5 16%

Genomsnitt: 1.43

- står inte direkt upponer någonstans, de själva verkar inte ha så stor koll heller.» (Nej, för att ...)
- jag inte visste exakt vilka områden där handledaren skulle vara till hjälp.» (Nej, för att ...)
- Ingen som har pratat med oss om det, och vi fick egentligen bara ett mail med vårt betyg i. Väldigt konstigt, vi har inte ens fått tillbaka vårt arbete upptryckt.» (Nej, för att ...)
- Svårt att veta vad man kan förvänta sig från t.ex. handledare.» (Delvis, mest för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.5
2.Presentationen2.3
3.Handledningstillfällena (arbetets återkoppling)2.5

- Aldrig träffat examinatorn.» (?)
- Vi har inte kunnat ha möten med handledaren eller examinatorn. Examinatorn var med och lyssnade bara första delgruppens presentation.» (?)
- Vårt arbete resulterade i en produkt. Genomförandet (med återkoppling varje vecka) och resultatet kring produkten påverkade givetvis betyget i väldigt hög grad.» (?)
- 1. Bäst, 5 sämst.» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

30 svarande

Ja, med lika delar»19 63%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»7 23%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»1 3%
Jag vet inte»3 10%

Genomsnitt: 1.6

- Vi lade ner mycket tid på arbetet och lärde oss väldigt mycket.» (Ja, med lika delar)
- Ett individuellt betyg är egentligen omöjligt att sätta..» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

30 svarande

Ja»14 46%
Nej»12 40%
Det borde funnits»4 13%

Genomsnitt: 1.66

- Alla fick högsta betyg. Ingen klagar, men det är tveksamt om så borde ha varit fallet.» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.27
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från