ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering av kandidatarbete inom Framtidens byggande, VT11, BMTX01-11

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-17 - 2011-10-01
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Karin Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur upplevde du information som gavs inför valet av kandidatarbetet i oktober 2010?

7 svarande

Tydligt och intressant»2 28%
Något otydligt, men jag blev intresserad ändå»2 28%
Otydligt, men jag var intresserad av ämnet sedan tidigare»3 42%

Genomsnitt: 2.14

- Varierande beroende på vilken avdelning.» (Tydligt och intressant)
- Mycket information fanns tillgängligt om valet av kandidatarbete och allt var så tydligt som det kunnat vara. Större flexibilitet gällande gruppantal hade inte skadat.» (Tydligt och intressant)
- Lite flummigt, svårt att få ett grepp på vad man skulle göra.» (Något otydligt, men jag blev intresserad ändå)
- Det var inte otydligt från bara Construction Management utan från hela Bygg och Miljöteknik. Speciellt när det visade sig att de kandidatarbeten som låg uppe ca två veckor innan valet var för 2010 och de som var aktuella för oss kom upp samma dag som de presenterades.» (Otydligt, men jag var intresserad av ämnet sedan tidigare)
- Att stänga av mobilen innan man går in och informerar kan vara ett tips, sen att man inte har ett möte inbokat på samma tid.» (Otydligt, men jag var intresserad av ämnet sedan tidigare)

2. Hur upplevde du att på egen hand, tillsammans med övriga gruppmedlemmar, fritt få formulera en frågeställning och kontakta det/de företag som ni ville studera?*

7 svarande

Mycket bra»1 14%
Bra»2 28%
Varken bra eller dåligt»2 28%
Ganska dåligt»1 14%
Mycket dåligt»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Mycket givande. Inga övriga anmärkningar.» (Mycket bra)
- Däremot är området Framtidens byggande väldigt stort så att få lite mer inblick i vad som finns hade varit väldigt bra. Jag vet att de som dimensionerade en bro hade fem-sex föreläsningar om brokonstruktioner och dyl. Samma upplägg hade varit jättebra inom Management så man kunde ha fått en kort presentation/föreläsning inom alla teorier. Det hade gett ett större intresse för teorierna och det hade blivit lättare att strukturera upp arbetet. Föreläsningarna skulle i så fall ligga väldigt tidigt, typ lv1-lv2.» (Bra)
- Bra så här i efterhand och ämnet blev intressant men stressande under resans gång.» (Bra)
- Kunde fått lite mer vägledning då jag inte hade nån aning om vad som ansågs vara ett problem i branschen. I början visste man inte vad de uppraddade ämnen man kunde skriva om var och jag hade förväntat mig att vi skulle få reda på detta på det första mötet. Det är kul att kunna skriva om vad man vill, men jag tyckte att vi använde väldigt lång tid på detta vilket blev frustrerande!» (Varken bra eller dåligt)
- Under kursens gång så tyckte jag att detta var mycket svårt och även orättvist om man jämför med de andra kandidatarbetena. Det jag menar är att vi fick ju lägga ner oerhört mycket tid och energi på att ens kunna starta arbetet medans våra klasskamrater fick sina uppgifter serverade direkt till dem. Detta var oerhört frustrerande då men nu i efterhand så var det en nog en bra övning inför framtiden även fast det var stressigt när frågeställningen väl skulle tas fram. Att få några redan formulerade rubriker eller dyl skulle nog vara bra att ha fått, för då kanske man hade kunnat få mer egna ideer om vad "Framtidens byggande" egentligen kan innebära!» (Varken bra eller dåligt)
- lite mer guidelinjer våre bra i början så man vet mera hur man ska komma igång.» (Ganska dåligt)
- Jag upplevde till och med att det motarbetades för att det verkade "jobbigt".» (Mycket dåligt)

3. Inlämningar*

Nedan följer de olika inlämningsmomenten som kursen innehåller. Vi vill att du värderar deras betydelse för din process, dvs. hur de har hjälpt dig i arbetet att ställa upp en frågeställning, samla in data och skriva en rapport.

Matrisfråga

- Utan de tidigare föreslagna föreläsningarna blev det svårt att komma igång. Känner i efterhand att vi var mer inriktade på det tekniska istället för det management-iga och detta levde kvar väldigt länge. Tror att det först var efter råmanusinlämningen/manusinlämningen som vi verkligen fick upp ögonen och började skriva vår rapport riktad mot olika Managment-teorier. Dock är 1- och 3-sidaren väldigt bra för att komma igång med skrivprocessen! Intervjuguiden blev sporadisk, vet inte var felet låg. Den skriftliga opponeringen är också bra, speciellt att den låg först, terminen var nog jobbig mot slutet med rapporter i andra kurser osv. så en skriftlig opponering hade bara gjort att allt fått lägre kvalitet överlag. Manus/råmanusinlämningen är jättebra för att få feedback och kunna bearbeta sin text, tror aldrig att jag har lämnat in ett sådant finputsat material tidigare. Allt med presentation och opponering var väldigt bra, skönt att få ta det i lugn och ro i CMB-rummet innan alla andra. Revideringen var superbra! Tycker att man ska få en sista chans att finputsa efter feedback för man vet alltid om (sekunden efter att man har lämnat in rapporten) småsaker som är fel i rapporten och att få fixa till dem var jättebra! Försök ha kvar det!»
- framförallt där i början var det svårt att fokusera, speciellt när vi inte visste vad vi skulle göra. Kunde ha fått mer tid innan 3-sidaren kanske. Svårt att greppa att den skriftliga opponeringen var den enda vi skulle göra. »
- Dagboken blev bara tråkigt merjobb. Vi använde dokument i gmail och facebook. Vilket funkade bättre för vår grupp.»
- den första skriftliga opponeringen var lite svårt att förstå att det var den ända man skulle göra. »
- Skriftlig opponering - den text som Karin skickade till oss efter det att hon hade läst våra opponeringar tycker jag att vi borde ha fått innan. Det fanns väldigt lite hjälp för hur man skulle gå tillväga och formulera det hela. Dagboken - skulle definitivt ha varit enskild! Det framkommer inte alls vad varje person har gjort. Ett exempel är under ett gruppmöte där man tillexempel skriver att man har diskuterat vissa saker och så vidare. Det framgår ju inte om alla har fört en livlig diskussion eller om bara en har tagit upp saker utan att ens få så mkt gehör från gruppen. »
- Dagboken upplevde jag som främst en formell sak som i verkligheten saknar betydelse. Ett stort antal inlämningar skapar dessutom en viss förvirring kring vilken inlämningen som är den slutgiltiga.»

1-sidaren*
7 svarande

Mycket god hjälp»1 14%
God hjälp»4 57%
Vare sig god eller dålig hjälp»2 28%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.14

3-sidaren*
7 svarande

Mycket god hjälp»2 28%
God hjälp»3 42%
Vare sig god eller dålig hjälp»2 28%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2

Intervjuguide*
7 svarande

Mycket god hjälp»1 14%
God hjälp»3 42%
Vare sig god eller dålig hjälp»3 42%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.28

Skriftlig opponering*
7 svarande

Mycket god hjälp»0 0%
God hjälp»3 42%
Vare sig god eller dålig hjälp»1 14%
Hjälpte mig inte alls»3 42%

Genomsnitt: 3

Råmanus*
7 svarande

Mycket god hjälp»4 57%
God hjälp»1 14%
Vare sig god eller dålig hjälp»2 28%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

Manus*
7 svarande

Mycket god hjälp»4 57%
God hjälp»0 0%
Vare sig god eller dålig hjälp»3 42%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.85

Rapport för opponering*
7 svarande

Mycket god hjälp»1 14%
God hjälp»3 42%
Vare sig god eller dålig hjälp»2 28%
Hjälpte mig inte alls»1 14%

Genomsnitt: 2.42

Slutrapport efter opponering*
7 svarande

Mycket god hjälp»4 57%
God hjälp»1 14%
Vare sig god eller dålig hjälp»2 28%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

Muntlig presentation*
7 svarande

Mycket god hjälp»4 57%
God hjälp»2 28%
Vare sig god eller dålig hjälp»1 14%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.57

Muntlig opponering*
7 svarande

Mycket god hjälp»2 28%
God hjälp»5 71%
Vare sig god eller dålig hjälp»0 0%
Hjälpte mig inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

Dagbok*
7 svarande

Mycket god hjälp»0 0%
God hjälp»2 28%
Vare sig god eller dålig hjälp»1 14%
Hjälpte mig inte alls»4 57%

Genomsnitt: 3.28

4. Hur upplevde du möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

Här vill vi att du ger oss en bild av hur de olika medierna för handledning har fungerat

Matrisfråga

- Tror det ligger i att vi knappt haft några frågor vilket i sin tur kan bero på den "tröga starten". Om intresset för teorierna väckts tidigt tror jag att det hade blivit mer frågor och även bättre möjligheter till att få svar på dem.»
- Tycker det var tråkigt att det kändes som att handledaren inte hade tid till besök.»
- Kurshemsidan & e-mail korrespondens fungerade utmärkt, inga speciella anmärkningar. Ogillar som tidigare nämnt att dagboksmomentet var obligatoriskt, bör vara valfritt.»

Dagbok*
7 svarande

Mycket bra»1 14%
Bra»2 28%
Varken bra eller dåligt»2 28%
Ganska dåligt»1 14%
Mycket dåligt»1 14%

Genomsnitt: 2.85

Kurshemsidan*
7 svarande

Mycket bra»1 14%
Bra»0 0%
Varken bra eller dåligt»3 42%
Ganska dåligt»3 42%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 3.14

E-mail*
7 svarande

Mycket bra»3 42%
Bra»2 28%
Varken bra eller dåligt»1 14%
Ganska dåligt»1 14%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Hur upplevde du handledningstillfällena?*

Här vill vi att du utvärderar hur handledningen har stöttat dig i din process, dvs. hur den har hjälpt dig i arbetet att ställa upp en frågeställning, samla in data och skriva en rapport.

Frågan är kopplad till lärare: Karin Johansson»

- Tyckte att det var bra, saknade lite möjligheter till att gå igenom kommentarer. Ibland var det oklara anteckningar eller saker som vi inte upplevde var något att kommentera på och en dialog hade varit bra där. Sen kände vi väl att vi inte kunde springa och störa Karin på kontoret hela tiden heller, något som vi kanske skulle ha gjort? Däremot tycker jag att det var väldigt bra med konstruktiv kritik från Karin och som jag skrivit tidigare så har jag nog aldrig lämnat in ett sådant välskrivet och välarbetat arbete.»
- Handledningen med Karin fungerade toppenbra. Fackspråkshandledningen var dock ganska värdelös. Allt som hade att göra med Fackspråk var otydligt och man visste aldrig vad som gällde. »
- Relativt dåligt, vi fick mest hjälp med korrekturläsning men ingen genomgång av kommentarer, sedan var det svårt att få någon helhetsbild av vad handledaren tyckte när vi bara fick små kommentarer.»
- Frustrerande. Varje gång var det nått nytt. Gör så, ne gör så.. Det var aldri nått som var bra och hon hade lite för höga förväntningar/ambitioner om vad vi skulle prestera. »
- Mycket Bra. Stor Creed till Karin!»
- Mycket bra»
- Väldigt positivt! Handledaren, Karin Johansson, var utomordentligt hjälpsam och gav oss vägledning i de flesta frågor berörande vårt arbete. »

6. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i gruppen fungerat?

7 svarande

Mycket bra»3 42%
Ganska bra»3 42%
Ganska dåligt»1 14%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Det var väldigt bra att vi fick välja grupper själv. Tycker det är viktigt att arbeta med sådana som har liknande intressen, speciellt när det handlar om ett arbete som sträcker sig över fem månader! » (Mycket bra)
- Vi var alla ganska lika så det fungerade mycket bra. » (Mycket bra)
- En av gruppmedlemmarna gjorde ingenting! Jag berättade detta för handledaren men upplevde inte att det hände nått. Hade varit bra att ta ett snack med personen det gällde. » (Ganska bra)
- varierande från person till person och allas olika ambitionsnivåer samt kompetens.» (Ganska bra)
- Det mesta fungerade i stora drag bra, i de fall som det uppstod svårigheter berodde detta på externa faktorer.» (Ganska bra)
- Framför allt bör ni ha mindre frihet med att välja ämne då jag känner att vi inte riktigt visste vad vi gav oss in på när vi började. Det kändes som att ingen riktigt visste vad vår grundide var. » (Ganska dåligt)

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget överlag. Handledare Karin, vi har svurit över dina kommentarer men som alltid när man pressas så blir det något väldigt bra i slutändan och i efterhand så är åtmindstone jag väldigt nöjd!»
- Karin. »
- Att man får välja grupp själv. »
- Karin»
- Karin!»
- Den goda handledningen.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg till några föreläsningar om olika teorier inom construction management så blir det lättare att komma igång.»
- Information om vad ett kandidatarbete på management innebär, kravet på att det skulle behandla "strategier och teorier" förstod vi först i mars kändes det som. Löftet innan arbetet var att det skulle vara fritt men vi blev mer och mer inlåsta ju längre vi kom. Handledning om hur arbetet skulle läggas upp hade varit bra från dag 1.»
- Lite mer förslag på vad man kan skriva om så man kommer igång»
- Grupperna så som dem va lottade från början borde ha behållits likt de andra kandidatarbetena. Eventuellt hade man väl fått önskat kanske en person som man ville arbeta med. Lite mer förslag/riktlinjer i början när projektförslaget ska tas fram. Riktiga projektförlag borde kanske tas fram.»
- Lätta på den stringenta uppföljningen som sker i slutet av varje vecka i form av ett dagboksinlägg. Generar mer huvudbry än klarhet.»

9. Övriga kommentarer

- Tack för detta kandidatarbete! Jag har fått en bra blick av vad Construction Management är och insett att det inte är något för mig, inget negativt med det för ämnet kan inte passa alla.»
- Kandidatuppgifterna kan behövas bli mera lika för alla på Chalmers. Kändes som om alla hade olika riktlinjer, datum, saker som skulle skickas in osv, vilket gjorde att man aldrig visste vad som gällde igentligen. »
- Om man skall göra ett arbete som behandlar strategier och teorier så skulle det vara mycket bra med någon typ av föreläsning om det. Varför inte lägga in två föreläsningar om vad management är och hur ett arbete kan gå till. Ni är ju faktiskt den enda institutionen som inte har någon förberedande kurs men vi förväntas ändå kunna mycket om management. Jag är mycket besviken på den information vi fick i januari.»
- Känns som att det var mycket svårare att göra det bra änn vad man hörde från de andra institutionerna. Komma mer överäns om vilka krav man ställer så att det känns mer rättvist (jag vet att världen inte är rättvis, men när det är en högskola med många lika regler är det ju bra om dessa blir följda på samma sätt..)»
- Ett annat kandidatarbete är ju om brokonstruktioner där de behandlar flera olika delar. Varför skulle man inte kunna utöka/omforma detta till att ta med olika delar från varje avdelning på institutionen, till exempel så skulle 2 i gruppen utföra geotekniska undersökningar/beräkningar, 2 andra ta fram projektunderlag/beräkningar eller liknande och 2 andra skulle kunna göra konstruktionsmässiga beräkningar och 2 andra titta på miljöaspekter. Varje grupp består alltså av 8 personer och där alla grupper har olika broar på olika platser med olika förutsättningar i Sverige(/Norden?). Man kan även tänka sig att grupperna har blandade typer av konstruktioner, broar och byggnader. »
- Ingen fika vid handledningstillfällerna, vad händer med det svenska läroväsendet? :D»

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

7 svarande

Mycket bra»1 14%
Bra»3 42%
Godkänt»2 28%
Dåligt»1 14%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.42


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från