ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Hållfasthetslära, MHA081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-16 - 2011-07-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

21 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 9%
11 52%
5 (över förväntan)»8 38%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade hoppats på att lära mig mer, t.ex. träd. Har lite svårt att acceptera att verkligheten är så svår...» (3)
- Det var en superrolig kurs! Mer mekanik åt F-arna!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

21 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
7 33%
6 28%
5 (mycket relevant)»8 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.04

- Sådär, för mig personligen kanske inte så jätterelevant men säkert bra för vissa.» (3)
- Vill satsa på att jobba med material, och vad kan då vara mer relevant än detta?» (5 (mycket relevant))
- Vi borde ha både denna och regler.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

20 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 5%
6 30%
5 (Mycket bra avvägt)»13 65%

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för lätt att få bra betyg utan att kunna allt, man borde inte få ha boken på tentamen. Dessutom var sista uppgiften konstruerad på ett sätt att _ingen_ klarade den utan att ha gjort en tidigare tenta där den var med. Hade man gjort den löste man uppgiften lätt, hade man det inte gick det inte. De som löste uppgiften förstod dock inte vad de gjorde (har pratat med de flesta), utan kopierade bara den gamla lösningen ur minnet. Orättvist att det ska vara på det sättet.» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

21 svarande

<25%»1 4%
25-50%»4 19%
50-75%»1 4%
>75%»15 71%

Genomsnitt: 3.42

- Min låga närvaro hade ingenting med föreläsningarnas kvalitet att göra» (<25%)
- Jag missade många föreläsningar när jag tvingades prioritera pga den höga belastningen i andra kurser.» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 4%
6 28%
5 (mycket bra)»14 66%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- saknar föreläsningsanteckningar.» (3)
- Lite svårt att följa föreläsarens tankegång ibland, och p.g.a. expfysen låg man inte i fas i kursen. Dock var föreläsaren bra på att svara på frågor.» (4)
- Det gick lite för snabbt ibland vid härledningar och lösning av exempel, men allt gjordes med entusiasm och vilja att lära ut.» (4)
- Föreläsningarna var bra, och det märks att Möller kan grejerna och det är ju gött» (4)
- Bra och intressanta föreläsningar dock så fick man intrycket att frågor inte alltid var önskade» (4)
- Peters lågmälda humor är underbar och den stundom lite pessimistiska attityden höjer charmen. Han/du behöver inte vara orolig för att det är tråkigt dock. Det kändes ibland som vi (läs åtminstone några av oss) tyckte det var roligt och spännande medan Peter antingen tyckte, eller oroade sig för, att det var tradigt. Vidare tyckte jag om sättet att bemöta frågor men jag tror att osäkra studenter kan känna sig dumma. Allt detta är detaljer att inte ta alltför hårt på.» (4)
- Mycket bra, men jag borde ägnat tiden till att läsa i boken istället.» (5 (mycket bra))
- Ämnena gicks igenom med bra struktur och "lättfattligt".» (5 (mycket bra))
- Verkligen jätte bra!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

20 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 5%
5 27%
5 (mycket bra)»12 66%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Synd att det inte fanns några övningar där vi fick räkna själva inlagda.» (3)
- saknar lösningar via nätet.» (4)
- bra» (4)
- (Tycker föreläsaren att det är tråkigt sprider det sig lätt.)» (5 (mycket bra))
- Fanns inga» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 30%
1 10%
5 (mycket bra)»6 60%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilka laborationer? Hade vi ens såna?» (?)
- Hade inga.» (?)
- fanns inga» (?)
- Gjorde bara de två sista, hade gärna fått vara lite svårare kanske. Men bra med inlämningsuppgifter, man håller sig bättre i fas då.» (3)
- Inlämningsuppgifterna var bra!» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra bonus uppgifter !» (5 (mycket bra))
- Svaret gäller inlämningsuppgifterna.» (5 (mycket bra))
- Vi hade inga» (Deltog ej)
- Fanns inga laborationer.» (Deltog ej)
- Var ej laborationer» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 9%
2 9%
5 23%
5 (Mycket stor)»12 57%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den var utomordentlig när man hade läst materialet i förväg. Annars var förståelsen, och därmed inlärningen, inte mycket större än noll.» (2)
- Då jag inte hade möjlighet att närvara på så mycket föreläsningar, men annars var föreläsningarna riktigt bra!» (3)
- Anteckningarna var väldigt bra att plugga på.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.45


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

21 svarande

Ja»0 0%
Nej»21 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

1 (För låg)»1 4%
1 4%
18 85%
1 4%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Kursen i sig är alldeles lagom, problemet ligger i de kurser som går parallellt.» (3)
- Vi har haft omänskligt mycket att att göra under läsperiod 4 så det hade inte gått att göra den här kursen särskilt mycket tyngre tyvärr. Annars hade jag gärna sett lite mer FEM på kursen om det varit möjligt.» (3)
- problemet var inte arbetsbelastningen på denna kurs utan att arbetsbelastningen på perioden totalt var alldeles för hög.» (3)
- Alldeles lagom bra avvägd tillskillnad från resten av terminen.» (3)
- Kursen i sig hade inte för hög belastning men pga allt annat vi hade hann man knappt räkna något alls på kursen tyvärr.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»4 19%

Genomsnitt: 4.09

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 4

- Peter var väldigt bra på att svara på frågor :).» (Mycket bra)
- Har nog aldrig haft en föreläsare som varit så mån om att hjälpa till och ställa upp för studenterna. En eloge!» (Mycket bra)
- Varför finns inte bra?» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

21 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
3 16%
9 50%
5 (mycket prisvärd)»6 33%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 4.16

- Jag köpte boken begagnat.» (3)
- Användes sparsamt. Tyckte att det var lättare att ta till sig teorin på föreläsning.» (3)
- Det hade varit trevligt om det fanns lösta exempel i boken. Annars kanske man kan ha såna i ett litet kompendium, eller nåt. Lite svårt att ta igen det man missat om det är en lösningsprincip som man inte förstår alls eftersom man aldrig har sett den användas.» (4)
- Bra bok med uselt register» (4)
- Minns inte priset men jag gillade boken.» (4)
- Väldigt prisvärd då man fick ha med den till tentan.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade på biblioteket» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»1 4%
2 9%
6 28%
6 28%
5 (Mycket stor)»6 28%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Anteckningarna var de mest lärorika.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

21 svarande

Ja»21 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter!»
- Strukturen på föreläsningarna.»
- Peter, boken, upplägget i stort, innehållet i kursen.»
- Det är en lagom svår kurs med lagom svår examination. Inlämningsuppgifterna är bra (även om jag inte personligen hade tid att göra dem ordentligt). Bra att man kan få bonuspoäng på tentan. Jättebra med en extra räkneövning för att kunna ställa frågor ett par dagar innan tentan. Det är om inte annat trevligt att veta att möjligheten finns.»
- Peter!»
- inlämningsuppgifterna»
- Tycker det är bra!»
- Bonusuppgifterna»
- Det var kul med labbar så att man fick chansen att visa vad man kunde. Det är bra att man får ta med sig boken till tentan, för då lägger man ner mindre tid på att lära sig formler utantill (vilket man ändå kommer att glömma) och istället sätts problemlösningsförmågan mer i fokus. Det är också mer realistiskt för i verkliga livet har man ju tillgång till massa olika material.»
- Tja, det övergripande upplägget är bra.»
- Peter möller»
- Inlämningsuppgifterna. Samma arbetsbelastning»
- Bonus uppgifterna och i stort sett hela upplägget. Allt var i grunden bra vilket inte kan sägas om många andra kurser finns dock utrymme för lite förbättringar här o där. Tex lite monotona föreläsningar och räkneövningar samt mer vilja att svara på frågor.»
- Allt i sin helhet.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte mycket.»
- Tillåt inte boken på tentan. Gör en svårare tenta, och framför allt mindre typad. Det är inte riktigt F-stil att man ska kunna memorera metoder för några standardproblem och få 5:a, vilket var fallet här.»
- Expfysen och miljöfysiken, så att man verkligen kan sätta sig in ordentligt i hållfen.»
- inget»
- ---»
- Gärna fler beräkningsinriktade bonusuppgifter.»
- Anteckningar på nätet! Mycket att göra i LP4 och man hinner inte vara med på alla räknestugor, etc. »
- Inget direkt»
- Tilltron till studenters intresse.»

18. Övriga kommentarer

- Klassisk och bra ingenjörskurs!»
- Peter är en av de bästa föreläsarna jag haft. Bra på att förklara, lyhörd för klassens nivå och frågor och han visar att han bryr sig om att vi lär oss ämnet.»
- Inlämningsuppgifterna var kanske lite för många bonuspoäng. Om man gjorde bonusuppgifterna, som dessutom inte var särskilt svåra, så betydde det ett helt betygssteg. »
- Rolig kurs, bra föreläsare»
- Bra kurs ! keep up the good work»
- Tack för kursen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83


Kursutvärderingssystem från