ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Functional Materials 2011, TIF115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-01 - 2011-06-14
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Janusz Kanski»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

14 svarande

At most 15 hours/week»6 42%
Around 20 hours/week»4 28%
Around 25 hours/week»3 21%
Around 30 hours/week»1 7%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Pretty close to 15» (At most 15 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»1 7%
75%»5 35%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.07


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

14 svarande

I have not seen/read the goals»2 14%
The goals are difficult to understand»1 7%
The goals give some guidance, but could be clearer»7 50%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»4 28%

Genomsnitt: 2.92

- Jag trodde att kursen skulle handla mer om hur man tänkte när man designade material med en viss uppsättning egenskaper. Jag tycker fortfarande att kursen som den är nu var bland de absolut intressantaste jag läst, men lärandemålen kunde kanske förklara det lite tydligare. Men jag minns heller inte exakt hur de var formulerade, jag har inte läst dem sedan i somras.» (The goals give some guidance, but could be clearer)


Teaching and course administration

4. How do you rate Janusz" lectures?

14 svarande

Not good at all»0 0%
Not so good»0 0%
Neither good or bad»5 35%
Good»5 35%
Very good»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- A bit quiet sometimes» (Good)

5. How do you rate August"s lectures?

13 svarande

Not good at all»0 0%
Not so good»1 7%
Neither good or bad»4 30%
Good»5 38%
Very good»3 23%

Genomsnitt: 3.76

- Did not attend» (?)

6. How do you rate Igor"s lectures?

14 svarande

Not good at all»0 0%
Not so good»1 7%
Neither good or bad»0 0%
Good»5 35%
Very good»8 57%

Genomsnitt: 4.42

- Very interesting and clear lectures. Igor is very engaged :)» (Very good)

7. To what extent has the teaching been of help for your learning?

14 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»4 28%
Large extent»6 42%
Great extent»4 28%

Genomsnitt: 3

8. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

14 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»5 35%
Large extent»8 57%
Great extent»1 7%

Genomsnitt: 2.71

- Lecture notes should be more specific instead having only figures. It should also contains at least important aspects of the topics so students understand quickly while reviewing the lecture notes during the study.» (Large extent)
- Boken var jättebra. Läste den i princip från pärm till pärm (alla stycken som ingick och en hel del som inte gjorde det heller)» (Great extent)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

14 svarande

Very badly»3 21%
Rather badly»2 14%
Rather well»6 42%
Very well»3 21%

Genomsnitt: 2.64

- The requirements for the different grades are not stated at all. Not even the number of points required to pass the written exam was declared. The deadline for the project report was badly communicated.» (Very badly)
- All information was not available at the homepage, for example when the project deadline was. ALL DEADLINES HAVE TO BE DECLARED IN THE BEGINNING OF THE COURSE!!!» (Rather badly)
- There should be upload link on the homepage for project report submission.» (Very well)


Examination

10. How demanding was the course project?

14 svarande

Not demanding at all»1 7%
Rather demanding»9 64%
Too demanding»4 28%

Genomsnitt: 2.21

- Tycker att 15 sidor är alldeles för mycket för en kurs på 7,5 poäng om man jobbar själv, på två går det väl an... Fortfarande rätt mastigt, särskilt som man ska göra en poster också som man måste göra separat text till. Dessutom borde projektet definitivt vara mindre när det dessutom finns en tenta.» (Rather demanding)

11. Your opinion about project presentations.

14 svarande

Oral presentations would be preferred»2 14%
A combination of oral/poster presentations would be better»3 21%
The poster presentations worked well»9 64%

Genomsnitt: 2.5

- i would suggest that, if examination is replace by usual prestation, and the poject work is replace by some experimental project work i think it will be more batter.» (Oral presentations would be preferred)
- The poster presentations were kind of unfair. Some could talk about their subject without getting interupted, while I got specific questions all the time and could not presentate my project. It felt like some parts of my project were totally irrelevant to you.» (Oral presentations would be preferred)
- Students should be given a chance to give a short, uninterrupted presentation of their project before questions from the teachers. Often the questions from August and Janusz made the whole oral presentation to deal with just a few detailed questions, and students didn"t get any chance to give a overview presentation of their project.» (A combination of oral/poster presentations would be better)
- I like this part of the course as one should have to have experience of poster presentation and it worked well.» (The poster presentations worked well)


Study climate

12. How were the opportunities for asking questions and getting help?

14 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»2 14%
Very good»10 71%
I did not seek help»2 14%

Genomsnitt: 4

13. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

14 svarande

Very poorly»1 7%
Rather poorly»0 0%
Rather well»3 21%
Very well»10 71%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Men bara de jag kände sedan tidigare.» (Very well)

14. How was the course workload?

14 svarande

Too low»0 0%
Low»2 14%
Adequate»8 57%
High»3 21%
Too high»1 7%

Genomsnitt: 3.21

15. How was the total workload this study period?

14 svarande

Too low»0 0%
Low»2 14%
Adequate»6 42%
High»5 35%
Too high»1 7%

Genomsnitt: 3.35


Summarizing questions

16. What is your general impression of the course?

14 svarande

Poor»1 7%
Fair»4 28%
Adequate»2 14%
Good»2 14%
Excellent»5 35%

Genomsnitt: 3.42

- Except from the exam and beforehand information of the exam the general impression is very good.» (Fair)
- This course is more relevant for me and for my further study. » (Excellent)
- Riktigt bra och intressant kurs!» (Excellent)

17. What should definitely be preserved to next year?

- poster presentation»
- Poster presentation. »
- The project and the major topics of the course.»
- The project!»
- large scope»
- Ämnet. Allt»
- Exam»

18. What should definitely be changed to next year?

- Lecture notes, as mentioned earlier, it should be more specific to understand better»
- The exam, it wasn´,t comparable in difficulty with the ones published on the homepage. The last question on this years exam was very many points for a very small area of superconductors, which is not how it is supposed to work. Also it required one to calculate something from a very, very small part of the course when we neveer calculated anything before.»
- When having a writing exam, even though we had a written sheet of paper, the questions have to cover the material in the course. The facts which the question on superconductors was based on was only mentioned once in one power point-slide and only one small paragraph in the course book. This is not acceptable! The teachers are meant to help us students to achieve knowledge of the topics covered in the course. In a course which covers such a huge amount of information the teachers have to give us students some guidence in how to take in all information. Next year I advise you to either provide home assignments which covers the main parts of each subject or at least 4-5 questions on each lecture which represents what the student is supposed to at least grasp from that lecture. »
- Korta projektet.»
- Poster presentations and probably the project work as well.»
- Clearer information regarding the examination: e.g. deadline for project report and point limits for the written exam.»
- Indroduce some home assignments or at least some study questions. I would prefer to replace the projct with home assignments as I feel that the project did not contribute to my understanding of the course.»

19. Additional comments

- Overall, course management was very good and this course is very useful for the students even though those are not from material background. »

20. If you compare the course with other courses you have attended, how difficult was the course?

13 svarande

Very easy»0 0%
Easy»1 7%
The same»7 53%
Difficult»5 38%
Very difficult»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Very reasonable level!» (The same)
- Samma som andra kurser på masternivå, lättare än de flesta på grundnivå.» (The same)

21. Do you think the course should cover more or fewer topics?

14 svarande

more»2 14%
reasonable as it is»9 64%
fewer»3 21%

Genomsnitt: 2.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Med ev. tillägg på en föreläsning om hur man kan omvandla detta till något praktiskt, dvs hur man använder detta för att komponera nya material.» (reasonable as it is)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.07


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.07
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från