ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Motorteknik, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-01 - 2011-06-17
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»7 100%

Genomsnitt: 5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»7 100%

Genomsnitt: 5

- 2 dagars ledighet, var hundra procent närvaro men det var god kommunikation mellan lärare och elever så detta gick att lösa.» (100%)

3. Laborations/verkstadsutrustning - kvalitet

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 14%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- I största allmänhet så har det fungerat utmärkt har varit vissa specialverktyg som det har varit lite strul med men inget som inte har åtgärdats under kursens gång.» (Mycket bra)

4. Handledning

Hur upplevdes handledningen under laborationerna

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- Anders är en enorm tillgång och något som gjorde praktiken till vad den är.» (Mycket bra)

5. Kommunikation och samordning

Hur uplevdes kommunikation och samordning Chalmers Maritiman - studenterna

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- Maritimans medarbetare var väl inte precis alltid hjälpsamma eller vänliga. Men all heder åt Björn som verkligen försöker.» (Ganska bra)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 85%

Genomsnitt: 3.57

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- Ingen tenta men hade bra utvärderingar med lärare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»4 66%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3

- Vilken undervisning?» (?)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»3 50%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Kursmaterial?» (?)
- Här syftar jag på litteratur jag har läst i andra kursen var ju inte något speciellt mycket litteratur att läsa just under praktiken.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.85

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Har lärt känna många i klassen som man inte kände så väl innan. God kamratskap.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 85%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»5 71%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»5 71%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 4

- Arbetet med MTU-maskiner med Anders får full pott. Det som sänker kursen lite är arbetet i Frykens maskinrum som kanske inte var så välplanerat.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anders! Mättekniken är så otroligt viktig och hans kunskap är suverän till denna kurs.»
- De lärare som var med. Så de kan vidareutveckla kursen och påsåvis höja den.»
- Instruktörerna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Informera om Asbesten i Småland! »
- Man kan förbereda lite grejer för att snabba på rengöringen av vissa delar, det är bra att kunna vaska men när det är ont om tid kanske det är onödigt att t.ex lägga en hel dag på att putsa kolvar.»
- Kanske lite djupare information dom hur momentdragning fungerar då det verkar som att många inte hade en aning om teorin bakom detta.»

19. Övriga kommentarer

- Rolig kurs, men det behöver vara bättre ordning och reda på Fryken! Man skall inte behöva rota i lådor inknödda under arbetsbänkar, köp in skåp som ni kan förvara tex mätutrusning och andra "dyra" verktyg som man skall vara rädd om. Bättre belysning i Fryken är också önskvärt, nuvarande är knappast godkänd av arbetsmiljöverket...»
- Mycket nöjd med både verkstads och motorpraktiken!Kunde skurit ner på tiden på elpraktiken och gett oss mer tid i både verkstaden och på maritiman!»


Kursutvärderingssystem från