ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Strömningsmekanik 10/11, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-01 - 2011-09-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- För mycket arbetet i slutet.»
- Väldigt väldigt lurig tenta jämfört med de övningstentor man fick ut. Om man ska se det betygsjägarmässigt: trodde seriöst på en femma efter att ha invaggats i ett falskt lugn - blir nu överlycklig om jag klarar kursen.»
- Labben borde komma tidigare i kursen. Det blev väldigt mycket fram mot slutet med redovisning, inl av labbrapport+komplementering och tenta.»

Kursens mål var tydliga*
22 svarande

1 5%
1 5%
3 16%
9 50%
4 22%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
22 svarande

2 10%
4 20%
4 20%
7 35%
3 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
22 svarande

0 0%
2 9%
6 28%
10 47%
3 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
22 svarande

0 0%
1 4%
4 18%
15 68%
2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
22 svarande

1 4%
2 9%
1 4%
12 54%
6 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tyvärr så var föreläsningarna totalt slöseri med tid då dessa gav otroligt lite. Föreläsaren lyckades sällan förmedla kunskap, antingen så hördes den inte eller så försvann slutet av meningen bort i fjärran, mycket otydligt. Blev bättre mot slutet av läsperioden då mer exempel på tavlan användes.»
- Föreläsningarna gick bara ut på att säga precis vad som stod på power pointen, och härledningar. Mer tillämpningar på verkligheten skulle behövas på föreläsningar. »
- Övninsledaren var väldigt bra och pedagogisk, lärde mig mest på dessa. Föreläsningarna var inte särskilt givande, mycket läsande utantill från power point. »

Föreläsningar
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 18%
Gav inte mig så mycket»18 81%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.81

Övningar
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 68%
Lärorikt»5 22%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.4

Laborationer
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 33%
Lärorikt»12 57%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.76

Projektarbete
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»4 80%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1.8

Inlämningsuppgifter
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.25

Gästföreläsare
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 9%
Lärorikt»8 72%
Gav inte mig så mycket»2 18%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.09

Studiebesök
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

Grupparbete
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»14 87%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 42%
Lärorikt»12 57%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.57

Självverksamhet
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 60%
Lärorikt»8 40%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.4

Fått hjälp och svar på frågor
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 25%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.81

Tillfällen för kritik (feedback)
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 50%
Gav inte mig så mycket»4 50%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.5

Dugga
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 40%
Lärorikt»9 45%
Gav inte mig så mycket»3 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Tentamen
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 31%
Lärorikt»10 45%
Gav inte mig så mycket»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.9

Annat
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Laborationen»
- Laborationen»
- Övningarna var bra!!! Det var där jag lärde mig absolut mest och Linda var toppenbra!»
- Bra räkneexempel»
- Tidsupplägget. Kursen får och tar precis så mycket tid som man förväntar sig av en kurs på 6hp.Bra och roligt att avsluta med en laboration.»
- Möjligheten att prova saker praktiskt i vindtunnel.»
- duggor»
- Laben i vindtunneln gjorde att man lärde sig mycket och verkligen förstod hur det fungerade på ett djupare plan.»
- Labben, där man lär sig mer än resten av kursen sammantaget! Linda, mycket bra som övningsledare. Att lämna ut åhörarkopior innan föreläsning uppskattas!»
- Bra övningsledare. Labben var bra, men tog upp för mycket tid i slutet på läsperioden.»
- Laboration i vindtunneln. Bra övningstillfällen. Tid för frågor. »
- bra med duggor.»
- Räkneövningsledaren var jätteduktig. Kan man få henne igen vinner man mycket.»
- Duggorna, övningar.»
- Den goda strukturen. Det var mycket tydligt vad man förväntades kunna och vilka tal man skulle göra och behärska. Fantastiskt bra övningsledare. Föreläsaren var duktig men skulle kunna öka intensiteten i föreläsningen. Variera tonläge och styrka för att fånga uppmärksamheten bättre. Jag tyckte kursen var riktigt kul!»
- jag tycker att kursen hade ett mycket intressant stoff. bra laboration. bra övningsledare.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Föreläsaren var inte så pedagogisk utan rabblade mest teori och väldigt få exempel under föreläsningstillfällena. Man lärde sig inte mycket alls under dessa.»
- Föreläsningar»
- Bevisen känns väldigt irrelevanta för ett program som endast läser kursen för sakens skull...»
- Laboration på något mer beräkningsbart än Cd, kanske? Labben gick ut på att gissa, ganska mycket. Men den var rolig och lärorik ändå!»
- Att memorera härledningar (dvs teorifrågorna) ger ingenting och borde tas bort. Föreläsningarna gav inte så mycket. De behöver vara mycket mer entusiasmerande för att det ska kännas värt att gå, hellre berätta en intressant sak som man kommer ihåg än tre tråkiga som ingen lyssnar på. Gästföreläsare hade varit intressant. Sammanfattningsvis en på sin höjd medelmåttig kurs vilket förstör ett annars trevligt ämne.»
- om reynolds transportteorem ligger till grund för väldigt mycket i kursen borde detta också tenteras på duggor eller tenta. märkligt.»
- Fler övningar hade varit bra då dessa kändes som de lektioner man lärde sig mest (någonting) på. »
- Det skulle ju vara bra om vi kunde få en lärare som faktiskt kan prata så att det hörs och samtidigt förklara begrepp istället för att bara läsa rakt av från sina powerpoints men pytteliten text. Dessutom skulle det vara trevligt om läraren i fråga kunde vara öppen för kritik samt faktiskt fylla ut föreläsningstimmarna! Tilläggas bör att det är viktigt för en föreläsare att förstå skillnaden mellan vad som är en tenta och vad som är en dugga!»
- Bort med 99% av teoriuppgifterna. Att sitta och plugga in alla de där bevisen utantill, för det är vad man gör, ger praktiskt taget ingenting. Iprincip ingen får ökad förståelse av dem! Alltså, gå inte igenom dem på föreläsningarna heller! Läs inte innantill från PP, mer praktiskt mindre teoretiskt! Det gäller generellt för kursen. Mer labbar, de är roliga och otroligt lärorika! man kan ha halvklasslabbar också, man lär sig mycket av att få se saker! Vi borde lära oss räkna på förlust, om det är för svårt att räkna på så kanske en labb som ger övergripande förståelse. Det bör bli mer kopplat till utformning av produkter och mindre t.ex. Pumphöjd. »
- Föreläsaren bör träna på att föreläsa. Många av föreläsningarna var röriga, och tillförde inget utöver boken. Utökad förståelse borde ha prioriterats istället. Tentan var svår, tydligen kom en fråga upp som övningsledaren inte ville gå igenom helt då den tog upp en hel övningingslektion och var ytterst krånglig. Alla uppgifter måste gå att klara även för den som föredrar självstudier framför ledarledda föreläsningar. Labbpm:et borde ha varit mer tydlig på vad som skulle besvaras - kompletterande frågor skulle inte ha behövt komma. Väldigt otydligt på hur lång text som skulle lämnats in, och maxgränsen nåddes med råge EFTER kompletteringen. Ambitionsnivån på projektet skall framgå tydligt från pm. Labben tog upp mycket tid sent i kursen, vilket kanske borde ses över.»
- Redovisningen för vindtunneln gav ingenting. Det var långdraget och alla sa samma sak. Skulle kunna göras på andra sätt. »
- föreläsaren kunde vara mer inspirerande.»
- Föreläsningarna måste bli intressantare!»
- Labmomentet med vindtunnel och rapportinlämning måste antingen tas bort eller ges mer tid. Som jag minns det hamnade det mycket olägligt och var något som vi hafsade över.»
- Redovisningen av designuppgiften var INTE givande ur ett lärandeperspektiv. Alla hade gjort samma saker och redovisningen tog bara tid. »
- Att ta bort härledningar utan praktiska exempel/tillämpningar. »
- Jag tycker att föreläsaren borde kännas mer engagerad»
- kursen hade en ointresserad, ointresserande och dåligt föreberedd föreläsare i niklas andersson. det kändes inte som han hade tänkt något över kursens upplägg när han tog över kursen. tentamens poängsättning gynnade inte förståelse.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från