ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Elektriska Kretsar, EEM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-09-10
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Dålig beskrivning om vad och hur man ska göra i laborations-PM.»
- LabbPM kunde varit lite bättre, med tanke på att vi inte går Elektro.»
- Något rörigt och ouppdaterat labb-PM ("tag med din diskett...").»
- Dumt att ena labbgruppen gjort både lab 2a och 2b innan de andra grupperna ens gjort 2a.»
- Laborations-PM var allmänt obegripligt»
- Kursen hade ingen egen kurshemsida. Laborations PM-et var från 2005, minns sagt något föråldrat, utöver det sjukt otydligt ibland.»
- Mycket bra kurshemsida med relevant information. Bra layout. Labb-pm kändes ibland röriga gällande instruktioner. »
- Det var svårt att få hjälp på labbarna, vilket kanske berodde på att många hade labbar på onsdagar.»

Kurs-PM
38 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»28 73%
6 15%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.21

Kurshemsidan
39 svarande

- -»1 2%
7 17%
OK»17 43%
10 25%
++»4 10%

Genomsnitt: 3.23

Laborations-PM
39 svarande

- -»5 12%
11 28%
OK»16 41%
5 12%
++»2 5%

Genomsnitt: 2.69

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Dåliga beskrivningar i kursbok»
- Kursboken elektriska nät var alldeles för tunt skriven med alldeles för få exempel och alldeles för lite förklarande text. Riktigt dålig!»
- Borde finnas facit till uppgifterna i kompendiet»
- Använde boken i princip bara till övningsuppgifter, det grå häftet var suveränt.»
- Inte tittat mkt alls i materialet»
- Riktigt kass bok. Brist på information och förklaringar. I vissa fall hoppas de över 10 steg i en uträkning utan att förklara varför. Boken känns mer som en sammanfattning av en ordentlig kursbok.»
- Boken kunde varit mer pedagogiskt upplagd.»
- Skäms! Jag har svårt att finna ord för hur kass litteraturen till denna kurs är. Vem har tänkt till här? Jag struntade i denna kurs efter fyra veckor och försökte glömma att den gick, tycker INTE om att slösa tid på strunt, extremt oseriöst!»
- Boken är bra, men sjukt kompakt.. motsatsen till calculus helt klart.»
- För få lösningsförslag i boken. Positivt att det fanns fler förslag på nätet.»
- gråa häftet saknades lösningsförslag till. »
- Väldigt dåliga lösningsgångar i båda böckerna. Inte alltid nog med övningslektionerna lösningar.»
- Elektriska nät var för enkel, fanns aldrig beskrivning av "varför" utan endast formler som aldrig förklarades.»
- Boken kändes torftig, nästan som at det fattades information ibland.»
- fler uträkningsexempel borde finnas»

Davidson, Hofvenschiöld / Elektriska nät
38 svarande

- -»9 23%
16 42%
OK»11 28%
2 5%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.15

Elektriska Kretsar för Z1 2010/2011, komplement till kursboken (Grått häfte)
39 svarande

- -»2 5%
10 25%
OK»21 53%
5 12%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.82

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Väldigt svårt att hålla intresset uppe när over-head efter over-head visas utan någon vidare förklaring. »
- över lag bra jobb :)»
- Hans: mycket bra och tydlig. Andreas: Något långsam men pedagogiskt mycket skicklig och engagerad. Joel: Träffade aldrig.»
- Joel var fantastisk på att gå igenom uppgifter på tavlan, men till nästa gång kanske han även skulle kunna räkna mer på polär form istället för att ta komplexkonjugat på allt.»
- Lite för snabb i förklaringar!»
- Tre minus till den som utformat denna kurs och fyra till den som valt litteratur.»
- Bra examinator! Hans är pedagogisk och skicklig inom ämnet.»
- svårt att hänga med ibland. fler systematiska beräkningar på föreläsningarna. Mindre beräkningarna på tavlan på övningspassen och mer egenräkning. »

Hans Nordman
39 svarande

- -»0 0%
5 12%
OK»15 38%
16 41%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.43

Andreas Skyman
37 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»17 45%
12 32%
++»6 16%

Genomsnitt: 3.56

Joel Rasch
36 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»20 55%
13 36%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.44

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Man fick ingen förståelse av laborationerna vilket jag skulle önskat. »
- Inget att anmärka på på föreläsningar eller övningar. Mycket bra med duggor för att aktivera oss studenter tidigt i kursen.»
- Det var strul när vi skulle göra lab 2b. Labhandledarna trodde vi skulle göra lab 2a. => Den ena labbhandledaren inte kunde hjälpa till mycket alls. Duggorna var mkt bra.»
- Två duggor var bra, fick en att börja plugga tidigare än man hade gjort annars. Laborationerna gav ingen för man fattade inte vad det var man gjorde. »
- Laboratiopnerna var lagom svåra och gav mycket men tiden var knapp ibland.»
- Bra med reptionsbiten som Hans har ibland (långa med väl behövda) Laborationer röriga och skulle kanske krävts lite mer genomgång på förekäsningarna för att man skulle få ut mer av dem.»
- Laborationerna var kaos, otydligt labbpm samt att många av momenten i labbarna var helt okända. Vad det i princip blev tillslut var att labbledarna fick visa för en grupp hur man gjorde labben och att resten gjorde samma sak. Labbarna låter bra på papper men fungerar riktigt dåligt i praktiken.»
- Gjorde ej inlämningsuppgift. Duggorna var svåra för dom låg så tidigt i kursen.»
- Laborationerna var svåra att förbereda sig för. På övningar var det för lite tid till egen räkning, samtidigt som man behöver de genomgångar som gjordes.»
- Laborationerna var värdelösa, gav ingen utbildning alls, då de inte motsvarade det vi gjorde på föreläsningarna/övningarna. Fanns ingen tid för egenräkning på övningstillfällena som det mesta av tiden egentligen borde vara. Svårt att hänga med på föreläsningarna. Borde innehålla mer beräkningar.»

Föreläsningar
39 svarande

- -»0 0%
8 20%
OK»17 43%
12 30%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.2

Övningar
39 svarande

- -»1 2%
2 5%
OK»17 43%
15 38%
++»4 10%

Genomsnitt: 3.48

Laborationer
39 svarande

- -»7 17%
14 35%
OK»9 23%
8 20%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.53

Frivilliga inlämningsuppgiften
35 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»22 62%
8 22%
++»3 8%

Genomsnitt: 3.34

Duggan
38 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»21 55%
8 21%
++»8 21%

Genomsnitt: 3.6

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Då jag var i lab gruppen som hade laborationer innan materialet hade presenterats blev det svårt att förbereda sig inför dem. »
- Övningarna gick lite segt ibland så speciellt mycket eget räknande hanns inte med.»
- Föreläsningstempot var på gränsen till för snabbt. Övningar med Joel var lagomt tempo, med Andreas för långsamt.»
- Tycker tempot var för högt, men det beror säkert på att jag inte hade något värt att spendera tid på hemma.»
- hans pratar så snabbt så även om det kanske inte går så snabbt framåt egentligen så hinner man inte med. »

Föreläsningar
39 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 61%
För snabbt»15 38%

Genomsnitt: 2.38

Övningar
39 svarande

För långsamt»3 7%
Lagom»34 87%
För snabbt»2 5%

Genomsnitt: 1.97

Laborationer
39 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»22 56%
För snabbt»16 41%

Genomsnitt: 2.38

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Tentan var inte lik tidigare tentor över huvud taget.»
- NEJ!»
- Hellre fler lite mindre uppgifter på tentan. Fler småfrågor.»
- Ganska kul tenta, vettiga duggor.»
- Tentan var riktigt svår och inkluderade moment som jag personligen känner inte gåtts igenom förut. Upplägget var väldigt annorlunda än tidigare tentor i kursen. »

Tentan
39 svarande

- -»3 7%
5 12%
OK»19 48%
9 23%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.1

Duggan
39 svarande

- -»0 0%
3 7%
OK»20 51%
11 28%
++»5 12%

Genomsnitt: 3.46

Inlämningsuppgiften
35 svarande

- -»0 0%
4 11%
OK»19 54%
8 22%
++»4 11%

Genomsnitt: 3.34

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Svår och annorlunda tenta gentemot gamla. »
- kändes för bra för att bli en 5:a»
- Tror på femma efter jämförelse med lösningsförslaget.»
- Dom fyra veckorna jag fortfarande försökte var slöseri med min tid, jag skickar fakturan!»

Betyg
39 svarande

11 28%
17 43%
7 17%
4 10%

Genomsnitt: 2.1

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Dålig information på laborationer, tog även alldeles för lång tid att få hjälp under dessa tider.»
- Kursboken och labbarna. »
- Laborationerna bör göras om, det var svårt att greppa, åtminstone på de två sista labbarna, hur de hörde ihop med kursen.»
- Man kan dra upp tempot något på övningarna (Andreas grupp) så mer tid ges till eget räknande.»
- Som ni redan vet, svårt att ta till sig lab 2 då den går för tidigt.»
- Gör labbar som faktiskt ger något och som får en att räkna mer själv. »
- Man kan inte välja såhär kass litteratur och kalla sig seriös! Det finns bättre om man bara bemödar sig med att leta LITE. Kom med i matchen nu.»
- tentan var assvår, det kom tal som inte likande något man hade sett innan. Laborationerna gav väldigt lite. »
- Långsammare tempo på föreläsningarna!»
- Jag tycker att föreläsaren bör ha med något "praktiskt" exempel så man vet vad han snackar om. Det är bara text på tavlan, men 95% av alla som läser kursen har aldrig sett eller tänkt på något elektriskt.»
- otydlig kursbo»
- Labbarna var usla, bör bytas ut helt och hållet.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Övningsledarna. »
- allt flöt på bra.»
- Inlämningsuppgiften»
- Det mesta bör sparas, duggor och tenta var vettiga.»
- Duggorna.»
- Duggorna.»
- Reptionsgenomgångar på föreläsningar, duggor och inlämmningsuppgift (även om dessa inge ger bonuspoäng)»
- Ingenting.»
- Layouten på kurshemsidan tycker jag definitivt ska sparas. Lättnavigerad och tydlig!»
- duggorna, övningsledarna. »
- resten. Obv»
- Inlämningsuppgiften var givande och bör sparas.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! (5 är högsta betyg)

Matrisfråga

- Rätt tråkigt»
- En trevlig och ganska lättsam kurs som kan verka svår vid första anblicken men det mesta ger sig ganska snabbt.»
- Ganska lätt kurs.»
- Som sagt helt bortkastat.»
- En intressant kurs som är bra att ha kunskap om.»
- Pedagogiken borde bättras»

Betyg
37 svarande

1 2%
11 29%
13 35%
11 29%
1 2%

Genomsnitt: 3

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- ingen som känns direkt "Ja" men ingen som jag tycker gjorde något dåligt.»
- Med lite högre tempo hade Andreas Skyman varit en given vinnare!»
- Vet inte vad han heter, men han med lockigt hår var grym. »

Föreläsare Hans Nordman
35 svarande

Ja»4 11%
Nej»16 45%
Vet ej»15 42%

Genomsnitt: 2.31

Övningsledare Andreas Skyman
35 svarande

Ja»8 22%
Nej»14 40%
Vet ej»13 37%

Genomsnitt: 2.14

Övningsledare Joel Rasch
35 svarande

Ja»4 11%
Nej»14 40%
Vet ej»17 48%

Genomsnitt: 2.37

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Den är bra =)»Kursutvärderingssystem från