ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Kandidatarbete, SSYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-06-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Hur många har ni varit i er grupp?*

27 svarande

0 0%
1 3%
9 33%
14 51%
3 11%

Genomsnitt: 3.7

2. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

27 svarande

Ja»22 81%
Nej»5 18%

Genomsnitt: 1.18

- Det var ett eget förslag så jag plus en kompis fick garantiplats.» (Ja)
- Dock kunde uppgiften varit mycket mer precist specifierad på nätet. » (Ja)
- Då jag läste om vad kandidatarbetet handlade om innan valet, visade det sig dock att detta inte stämde överens med hur upplägget egentligen såg ut. » (Ja)
- Nu efter val av masterprogram är arbetet jag jobbat på fel typ för mig.» (Nej)
- Jag tycker inte att problemformuleringen stämde överens med verkligheten. Dessutom blev kandidatarbetet uppdelat på ett helt annat sätt än det var tänkt precis innan påsklovet och jag fick arbeta med att utveckla en hemsida istället för att konstruera ett AI till ett automatiserat bordshockeyspel. » (Nej)
- Specifikationen överensstämde ej med den verkliga uppgiften, hade valt något annat om jag visste hur det verkligen var.» (Nej)
- Väldigt missvisande namn på projekt. Trodde vi skulle hålla på med andra saker..» (Nej)

3. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»10 37%
Jag använde portalen för att få information»24 88%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»8 29%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»1 3%
Jag/vi hade ett eget förslag»3 11%


Arbetet i gruppen

4. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

27 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 7%
Växlande bra»9 33%
Bra»7 25%
Mycket bra»9 33%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har inte fått komma till tals i gruppen. Kommunikationen har inte varit optimal.» (Mindre bra)
- vissa omotiverade kamrater.» (Växlande bra)
- Vi var för många i vår grupp» (Växlande bra)
- Olika motivationsnivåer och framför allt kunskapsnivåer» (Växlande bra)
- En person var omotiverad. Presterade därför dåligt.» (Bra)

5. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

27 svarande

Dåligt»4 14%
Mindre bra»2 7%
Växlande bra»6 22%
Bra»9 33%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren har inte prioriterat oss. Handledaren var inte helt informerad om vissa förutsättningar.» (Dåligt)
- Handledaren har knappt varit delaktig alls i projektet.» (Dåligt)
- Handledaren var sällan tillgänglig och gav sällan svar på den frågeställning som gavs.» (Dåligt)
- Stort ointresse och inte mycket hjälp.» (Dåligt)
- Det skulle varit bra om handledarna avlastades från allt annat de höll i då det stundtals blev lite för mycket för dem. Blev ju inte så bra handledning då.» (Växlande bra)
- inte varit speciellt betydande för resultatet. vi fick hjälp med att en dålig dator byttes ut i och för sig.» (Växlande bra)
- Han försökte men sista veckan fick vi skicka bilder på oss själva så att han visste vem som var vem. Man kan ju tycka att han borde veta det efter ett halvår» (Växlande bra)
- Vår handledare gav oss felaktiga råd ibland» (Växlande bra)
- Vi har haft en bra kontakt med handledaren, men det kunde vara bättre vägledning (till att förstå vad ett akademiskt projekt är).» (Växlande bra)
- Hade varit smidigare om vår handledare hade kunnat svenska» (Bra)
- Vi har i princip aldrig träffat vår handledare under kandidatarbetet för ett handledarmöte.» (Mycket bra)
- Bruno Augusto has been an awesome supervisor» (Mycket bra)

6. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

27 svarande

Ja»15 55%
nej»4 14%
Inget jag kommer på»8 29%

Genomsnitt: 1.74

- Tydligare struktur. Och känslan av att det är seriöst har saknats. Har kännts som om det har varit ihophafsat av institutionen.» (Ja)
- Djupa kunskaper.» (Ja)
- Att det kunde varit bättre uppstyrt från instutitionens sida. De hade inte så bra koll och ändrade datum lite då och då. Skulle funnits en mall med viktiga datum (alla) från början så skulle det blivit bättre. De kunde även gått ut och informerat bättre om vissa saker. Sedan förstår jag inte varför så mycket vikt läggs på planeringsrapporten. Det var riktigt dålig information kring planeringsrapporten vilket gjorde att vi fick ett lite sämre betyg på den. Men vi visste knappt hur en planeringsrapport skulle se ut så det är ju svårt att veta vad de vill ha. Sen så kunde vi fått ett bättre ställe att vara på. Nu vill jag inte nämna vart vi hamnade men där vi var fanns inga lödstationer, inga multimetrar, inga oscilloskop, etc och vi hade ett praktiskt arbete. Jag fick ta med lödstation, nätaggregat och multimeter hemifrån.» (Ja)
- Någon form av engagemang från handledaren.» (Ja)
- motiverade kamrater.» (Ja)
- Det hade varit bra att ha en sorts mentor. Förslagsvis en student från året innan att bolla idéer med.Någon som är lite färskare än handledaren.» (Ja)
- Fanns ingen information alls om mittrapporten.» (Ja)
- Bättre information. Ville man veta när något var, eller hur det var fick man gräva bland sina mail. En portal för kandidatarbetet hade varit fint.» (Ja)
- Vettiga mätinstrument och verktyg. En vettig lödstation med stativ och annat skulle varit bra.» (Ja)
- Ordentligt med vägledning och stöd när arbetet uppdelades. Jag hade önskat mer hänsyn till gruppen då det blev väldigt mycket problem då vi skildes åt och bildade två helt olika grupper.» (Ja)
- Tydlig information. Ganska splittrat» (Ja)
- Jag tycker man borde ha haft betygssamtal någon gång under projektets gång för att veta hur gruppen låg till betygsmässigt. Detta borde bl.a. motiveras av att det inledningsvis sades att gruppen skulle bli coachad att nå det betyg den eftersträvade.» (Ja)
- Hade varit jättebra med en mentor som var en student som gjorde kandidat ifjol. Så hade man slupit falla i så många små fallgropar och göra om allasmå misstag från år till år. Framför allt hur administration går till etc. Sånt som handledaren inte har koll på efter som den ser systemet från en annan synvinkel.» (Ja)
- Tydliga instruktioner för vad mittrapporten behöver innehålla. Att nämna den ska rapportera vad som gjorts dittills är verkligen inte tillräckligt. På andra institutioner används inte ens mittrapporter? Jag tror att idén med mittrapport är grym, så länge studenterna informeras vad som förväntas för att få goda betyg.» (Ja)
- Handledare och examinatorer som vet hur kandidaten är upplaggd och hjälper till» (Ja)

7. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

26 svarande

Ja»19 73%
Nej»7 26%

Genomsnitt: 1.26

- Dock mer än så kvällar och helger har behövt läggas.» (Ja)
- Och mer.» (Ja)
- Om här avses generella kompetenser: Svar ja. Annars har Kurs-PM angett, om än felaktigt årtal, korrekt dag och månad för deadlines.» (Ja)
- Vilka hålltider?» (Nej)
- Vet inte vilka det är ens. Arbeta när det passa.» (Nej)
- Hålltider?» (Nej)
- Vad menas med hålltider? Vi har arbetat med kandidatarbetet under alla de utsatta tiderna enligt schemat.» (Nej)

8. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»13 48%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»14 51%
Det visste vi inte»4 14%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»9 33%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»1 3%

- till en början följde vi tidsplanen men gav upp den efter att vissa saker börjat strula. » (Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Det visste vi inte, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Vi hade inte så mycket möten med handledare, eftersom vi egentligen hade bra koll på vårt arbete utan denne. Vi hade egna möten internt där vi hela tiden reviderade tidsplanen och såg till att vi låg i fas. Vilket fungerade väldigt bra.» ()

9. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

27 svarande

5 h»0 0%
10 h»5 18%
15 h»3 11%
20 h»10 37%
25 h»5 18%
30 h»4 14%

Genomsnitt: 4

- Dålig kommunikation gjorde att jag ej blev underättad av flera möten.» (10 h)
- Givetvis mer tid vissa veckor än andra men här är ett genomsnitt i alla fall.» (20 h)
- Mer än 30h/v.» (30 h)
- På grund av olika motivationsnivåer fick jag dra ett stort lass. » (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Generella kompetenser

10. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

27 svarande

Inte alls»5 18%
Till en viss del»13 48%
Svårt att peka på något specifikt»5 18%
Till en stor del»2 7%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»2 7%

Genomsnitt: 2.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren bad oss ha en annan struktur än den fackspråk förordat.» (Inte alls)
- Tycker inte att arbetet har förbättrats genom att använda lära sig om generella kompetenser. Känns som att det är något som är till för att de ska få något att göra bara. » (Inte alls)
- Generella kompetenser tillhörde inget. Handledaren hade ett ordentligt möte med oss om hur man skriver rapport. Det gav mycket mer.» (Inte alls)
- information literacy var fullständigt värdelös. Mötena på biblioteket där man fick kritik på uppsatsen var däremot mycket bra.» (Till en viss del)
- Rapportskrivandet hjälptes» (Till en viss del)
- Bra feedback på rapportstruktur. Goda tips om förord & konceptförklaringar.» (Till en viss del)
- Då vi direkt efter påsklovet fick påbörja arbetet med en helt ny rapport så fanns inte mycket tid för hjälp från varken fackspråk eller Bengt från vetenskapsmetodiken att tillgå.» (Svårt att peka på något specifikt)

11. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»19 70%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»27 100%
Informationskompetens (Biblioteket)»24 88%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»6 22%
Vetenskapsmetodik: handledning»5 18%
Gruppdynamik: föreläsning»6 22%
Gruppdynamik: gruppövningar»5 18%
Annat:»0 0%

12. Är de generella kompetenserna heltäckande?

Om du tycker att något var överflödigt eller om något saknas, vänligen specificera.

27 svarande

Det saknades moment»3 11%
Det är OK»11 40%
Det fanns överflödiga moment»13 48%

Genomsnitt: 2.37

- Det pratades om projektrapport och ej om teknisk rapport.» (Det saknades moment)
- En ordentlig förståelse för arbete och projekt av akademisk ges inte. » (Det saknades moment)
- De flest momenten är säkert bra för någon. Men biblioteksinformationssökningen bör ses över. Mer om det har jag skrivit i bibliotekets egen utvärdering.» (Det är OK)
- Informationskompetens (Biblioteket) tycker jag är onödig.» (Det fanns överflödiga moment)
- Bibliotekets moment var ett skämt. Bara ett stressmoment och jag lärde mig ingenting.» (Det fanns överflödiga moment)
- Föreläsningarna var meningslösa, Handledartillfällena var okej men arbetet i biblioteket med efterföljande inlämningsuppgift var bland det mest meningslösa jag gjort i hela mitt liv. » (Det fanns överflödiga moment)
- Informationskompetensen var endast en upprepning av det som gått igenom i anslutning till tidigare kurs. Tog bara extra tid.» (Det fanns överflödiga moment)
- Information literacy. » (Det fanns överflödiga moment) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.37


Arbetets innehåll

13. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

27 svarande

ja»13 48%
Delvis»12 44%
Nej»2 7%

Genomsnitt: 1.59

- Jag hade det men resten av gruppen hade ej de då det inte framgick att man skulle ha goda programmeringskunskaper.» (ja)
- Några sats på kunskaper från extrakurser vilket var mycket, mycket användbart.» (ja)
- vi hade behövt viss hjälp med hur vi skulle strukturera vissa saker så här i efterhand. vi valde kanske inte bästa tekniska lösning. allt fungerade dock.» (Delvis)
- Det behövdes mer kunskaper om hur man arbetar i Linux.» (Delvis)
- Inte på långa vägar. Handledare förväntade att vi lärde oss nya programmeringsspråk och göra saker långt ifrån vad vi hade lärt oss tidigare. Vidare gavs det ej heller stöd, vi förutsattes att söka information själva, ofta information som ej heller fanns gratis på internet. Inget om detta framgick vid anmälan av kandidatarbete.» (Nej)

14. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

26 svarande

Ja, tack vare ...»23 88%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»3 11%

Genomsnitt: 1.23

- Att man har noll förkunskaper. Men det har inte varit utmanande eller lärorikt på något positivt sätt.» (Ja, tack vare ...)
- Ja! underbart ämne! Hade en grym handledare från Volvo vilket gav oss riktigt med motivation då han hade arbetskunskaper och var en bra merit. Mer handledare från företag!» (Ja, tack vare ...)
- att vi fått utvidga våra kunskaper inom reglerteknik» (Ja, tack vare ...)
- att det innehöll många överraskningsmoment (typ att saker inte fungerade). Då fick man komma med lösningar på det och se om det funkade eller ej. Det var kul!» (Ja, tack vare ...)
- Den heltäckande bild området täckte » (Ja, tack vare ...)
- att vi börjat från början och täckt många olika områden i arbetet.» (Ja, tack vare ...)
- Att det fanns väldigt mycket som jag tyckte var intressant.» (Ja, tack vare ...)
- ambitonen i gruppen gjorde arbetet intressant» (Ja, tack vare ...)
- att vi på alla områden inte hade tillräckliga förkunskaper och för att vårt arbete var omfattande. » (Ja, tack vare ...)
- Räcker det inte att svara ja? » (Ja, tack vare ...)
- en motiverad grupp.» (Ja, tack vare ...)
- ...att projektet var brett och innefattade många olika delområden som modulärt skulle sättas samman till en helhet.» (Ja, tack vare ...)
- Problem man stött på har gjort att man fått tänka om mycket.» (Ja, tack vare ...)
- God handledning och lagom fria tyglar.» (Ja, tack vare ...)
- det var inte det kandidatarbete jag sökte. Men ja, jag har lärt mig lite om databaser och hur man bygger en hemsida. » (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

15. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

27 svarande

Nej, för att...»1 3%
Ja»26 96%
Delvis ...»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- jag lade ner en del veckor på att arbeta med det som kom att bli den andra gruppens kandidatarbete, inte mitt. » (Nej, för att...)

16. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

27 svarande

Nej, för att...»0 0%
Ja»27 100%

Genomsnitt: 2

- Om man ligger någorlunda i fas med allt så är det inga problem. Men kan tänka mig det är svårt om man har halkat efter och inte har fått saker att fungera.» (Ja)
- kass att man inte fick skriva mer!» (Ja)
- Men den fick ju inte mycket tid, jag tror den betygsbedöms för mycket, den står inte i relation till annat arbete som lagts ner men inte betygssätts.» (Ja)
- Skum rapport att opponera på dock. Fick de verkligen godkänt?» (Ja)


Examination

17. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

26 svarande

Ja»14 53%
Nej, för att ...»9 34%
Delvis, mest för att ...»3 11%

Genomsnitt: 1.57

- vår handledare ersatte eximanatorn vid bortfall av examinator vid flertalet tillfällen.» (Nej, för att ...)
- Vi har som sagt var haft näst intill noll kontakt med vår handledare efter halvtid.» (Nej, för att ...)
- Träffade examinatorn 2 gånger, första och sista dagen» (Nej, för att ...)
- vet inte hur ansvaret ligger bland dem.» (Nej, för att ...)
- Vi har haft väldigt lite kontakt med både handledare och examinator.» (Nej, för att ...)
- De har inte vetat allt» (Nej, för att ...)

18. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.1
2.Handledningstillfällena (arbetets återkoppling)2.3
3.Presentationen2.5
4.Avstämning med examinator3
5.Oppositionen3.2

- Förstår inte frågan.» (?)
- Har inte fått nått betyg än. Verkar riktigt luddigt hur det bedöms» (?)
- Har inte fått betyg än men antar att det bestäms så.» (?)
- Handledningen gav inget.» (?)
- Tycker väl främst dagbok och liknande påverkar mest.» (?)
- Står ju tydligt att betygsspecifikationen vilka moment som har bidragit till vårt betyg. Konstig fråga. » (?)

19. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

25 svarande

Ja, med lika delar»6 24%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»4 16%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»2 8%
Jag vet inte»13 52%

Genomsnitt: 2.88

- Det är helt fel, och ett lotteri att göra kandidatarbete, när betyget beror så starkt på dina gruppmedlemmar.» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Har ej fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Ej fått reda på betyg ennu» (Jag vet inte)
- inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- har inte fått betyg än...» (Jag vet inte)
- Har inte fått något betyg än» (Jag vet inte)
- jag har inte fått mitt betyg än.» (Jag vet inte)
- Ännu inte fått betyget..» (Jag vet inte)

20. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

25 svarande

Ja»17 68%
Nej»5 20%
Det borde funnits»3 12%

Genomsnitt: 1.44

- Enligt mig fanns det i vår grupp betyg från knapp 3:a till stark 5:a. Det verkar som alla får 4:a i slutändan. Det är sjukt, fel och dåligt. Det finns inte kompetens, tid eller engagemang att betygsätta individuellt. Det måste ses över mer.» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.55

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från