ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Stad 1 - Stadsplanering vt11 (AST131)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-06-10
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

10 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ja, det framgick ganska bra»3 30%
Bra»4 40%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- Svår uppgift och oklara besked om avgörande däckutformning.» (Ganska dåligt)
- Välskrivet kurs-PM Skulle kunna ha en något enklare och mer lättöverskådlig struktur» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Bra»3 30%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- Kan inte påstå att jag är säker på hur man ritar en detaljplan.» (Ganska dåligt)
- Svårt att jämföra hur det verkligen går till i verkligheten. Har man inte varit där är det svårt att veta» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»4 40%
Bra»3 30%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det var ett ganska svårt projekt.» (Ganska dåligt)
- Jag kan tycka att diskussionen ibland har fått stå tillbaka. Exempelvis tycker jag att en diskussion om många av mina medstudenters planerade parker (i stor skala) kunde tagits upp. Eller i alla fall ifrågasatts. Var är underlaget för så mycket park, nordligt placerad? T ex. Tycker också att många ignorerat problmet man bygger sig när man låter ett område bli återvändsgränd. Den diskussionen hade jag också varit intresserad av.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.8

- Med hjälp av medstudenter!» (Bra)
- Noggranna genomgångar av presentation på föreläsningar.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.8

- Jag tycker att möjligheten att lära sig och skaffa sig en uppfattning har varit mycket god men jag tycker det är många som snubblat in på gigantiska modernistiska mått till synes utan uppfattning alls.» (Mycket bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»3 30%
Bra»2 20%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.3

- Vet fortf inte vad "laga karta" är.» (Ganska dåligt)
- Krånglig uppgift som första detaljplan.» (Ganska dåligt)
- Ganska stort steg, att rita en detaljplan, från förra kursen Arbetets rum!» (Ganska bra)
- Bra föreläsning och god handledning.» (Mycket bra)

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»1 10%
Ganska dåligt»4 40%
Ganska bra»3 30%
Bra»1 10%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- Hänger fortfarande inte riktigt med. En genomgång med en massa fakta på kort tid!» (Ganska dåligt)
- Tycker inte man behöver gå in på det mer.» (Ganska bra)


Genomförande

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i förhållande till dina egna förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- En kurs med stort innehåll. Har krävt mycket jobb men är inte alls orimligt.»
- Rimliga»
- För krångligt projekt!»
- Väldigt höga då inlämningskraven var ganska höga för den här kursen jämfört med förra kursen Arbetets rum.»
- Kursen satte ambitiösa mål med en lång "kravlista" som jag gärna uppfyllde eftersom det varit så roligt, men jag har suttit extremt många timmar i skolan och delvis eller helt försakat annan aktivitet under kursperioden och det känns lite orimligt. Dock tror jag att jag ville utforska mer än vad som egentligen krävdes av mig och då är det mina krav som är orimliga, inte lärarens eller kursplanen.»
- Kursen var svårare än jag trodde. Lärarnas krav var lite för höga.»
- Väldigt höga krav på en så kort utförandetid. »
- Höga krav. Nya moment som inte beskrevs hur de kunde lösas. »

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»1 10%
Bra»5 50%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.3

- Ändrade inlämningsdatum flera gånger, stress» (Mycket dåligt)
- Mycket förvirring, olika scheman som uppdaterades ofta, flyttat inlämningsdatum 2-3 ggr m.m.» (Ganska dåligt)
- Bra i början med övn 1 och 2. Väldigt rörigt med fler olika scheman och ändring av deadline.» (Ganska dåligt)
- Skulle vara skönt med mer tid och uppgifter kopplade till projektet insprängt mellan föreläsningarna i början av kursen.» (Ganska bra)
- Inte för många föreläsningar, vilket är bra.» (Bra)
- Hur var kursens organisation och planering? - Mycket dålig!» (Bra)
- Synd att det strulade med inlämningstid, men väldigt tur att vi fick förlängt.» (Bra)

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»3 30%
Ganska bra»3 30%
Bra»2 20%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.3

- för lite handledning i förhållande till projektets omfattning.» (Ganska otillfredsställande)
- Kritik och handledning var dåligt planerad och kort.» (Ganska otillfredsställande)
- Hade gärna velat ha mer handledning.» (Ganska otillfredsställande)
- Kritiken får gärna vara längre och mer djupgående.» (Ganska bra)
- Handledning - bra. Kritiken var samordnad helt kaosartat och skapade total förvirring. Kritik i tvärgrupper har fungerat felfritt i alla andra kurser vi haft men nu var det någon som verkligen klantat till det.» (Ganska bra)
- Vi hade ganska få handledningstillfällen, men den hjälp och den guidning som jag var villig att ta till mig fick jag på de tillfällen som gavs. Kritiktillfället var givande.» (Ganska bra)
- Lite handledning» (Bra)

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 10%
Ganska bra»2 20%
Bra»4 40%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Väldigt tam. Handledaren inbjöd knappt till någon Kritik ska vara en diskussion om arkitektur, inte främst en recension av projekt.» (Ganska otillfredsställande)
- Helt ok, lite för kort tid med handledare» (Ganska bra)
- Handledare och kritiker var bra men fick ofta väldigt lite tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 4.1

- Har varit ganska stökigt och brötigt på ritsalen och dålig arbetsro» (Ganska bra)
- Många har varit stressade men stämningen har varit god och hjälpsam.» (Bra)
- Behövde ju inte samarbeta...» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Uppgiften i sin helhet är bra och intressant»
- Att ha ett stort område att bebygga. Jag gillar den stora skalan och att behöva tänka på mer än bara hudhöjd och relation till gatan.»
- Stadsvandringen var jättebra!»
- Övn 1 och 2.»
- Jag är faktiskt väldigt nöjd med kursen och tycker att den innehållsmässigt har uppfyllt och överstigit mina förväntningar. Förälsningarna hra varit bra, stadsvandringen var bra, detaljplan- och trafikhandledning var bra.»
- Mycket tid till eget arbete mot slutet.»
- Övn 1 och 2.»

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Mer hjälp med detaljplanearbetet»
- Tydligare anvisningar om vad som egentligen ska presenteras. Utgå inte från att vi förstår det själva eller vet hur man brukar göra.»
- Vissa föreläsare, inte mist Anders Hagson, hade tjänat på att förbereda sig mer (alls?) innan föreläsningar. Att köra monolog in på 20 minuter av lunchrasten är inte heller populärt.»
- Kanske dela upp kursen i mindre moment.»
- Det enda som jag tycker kunde utvecklas är mer ifrågasättande och mer diskussion på den sista genomgången med Anders Hagson och Mikael Ekegren. Bara för att det vore intressant och roligt. Och för att männen i fråga har intressanta synpunkter.»
- Bättre planering och lite mer tid med handledare.»
- Kanske dela in inlämningen i delmoment/delinlämningar. Mer föreläsningar/genomgångar av hur man ritar detaljplan. Mer handledning.»

15. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- En toppenkurs som jag uppskattat mest hittills under mina två år på Chalmers.»


Kursutvärderingssystem från