ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Digital- och datorteknik Z1, EDA215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-09 - 2008-01-23
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

44 svarande

Ja»39 100%
Nej»0 0%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

45 svarande

Ja»44 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»27 60%

Genomsnitt: 3.6

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Snedsböl engagerat sig i kursen?

45 svarande

Mycket engagerat»40 88%
Engagerat»5 11%
Mindre engagerat»0 0%
Inget alls»0 0%

Genomsnitt: 1.11

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Något rörigt.»
- Allt fungerade utmärkt enligt min mening, rolf är en empatisk och entustiastisk lärare.»
- Bara bra»
- Allt har fungerat mycket bra!»
- bra att själv kunna välja labbgrupp/labbtid»
- väl fungerande administration trots många salbyten och labbflyttningar»
- Jag tyckte att kursadministrationen fungerade bra. Det var t.ex. inte svårt att byta labbtid.»
- Toppen.»
- mycket bra»
- Det har varit bra, funkat kanon med allting.»
- Mycket bra»
- bra »
- Bra, det har funkat!»


Lärande

6. Vad kändes svårt respektive lätt i kursen?

- Bra tempo»
- det sista momentet med assemblerprogrammeringen»
- Då kursen var väl-plannera och -utförd känndes den som relativt enkel.»
- Allt kändes lätt.»
- Vippor, latchar etc.»
- Programering var svårt. »
- Det var mycket nytt men inget var egentligen svårt.»
- Tyckte det mesta var lätt»
- det var svårt att få grepp am vad vi egentligen gjorde i början, det dröjde ett tag inna jag fick en helhets syn och förstod hur det hängde ihop, men överlag en lätt kurs.»
- det som kändes svårast var att i tidigt skede greppa alla begrepp som graykod, excess osv. och förstå deras innebörd lättast var grindlogik»
- Jag tyckte att det mesta var ganska lätt.»
- Assembler är väl inte svårt. Men betydligt svårare att greppa än C++, som jag var van vid från gymnasiet. Assembler får väl säga vara svårast i kursen isådanafall. Konstruktion av räknare tog också ett bra tag innan det lossnade.»
- Svårt: Labbarna och skriva assemblerprogram Ingenting var direkt lätt»
- Jag tyckte kursen var väl avvägd och höll ett jämnt tempo»
- Att lära sig assemblering. Gick lite väl fort ibland»
- Svårt: Inget. Lätt: Laborationer.»
- jag hade läst det mesta innan, så det var inget som var speciellt svårt, kändes som om han repeterade karnaugh-diagrammen lite väl mycket kanske, det som var svårast var nog att ge styrsignalerna manuellt precis när vi skull programmera processorn så att säga.»
- Det mesta flöt på ganska lätt. En del labbprov var ganska svåra.»
- Det sista va väl de svåraste.»
- Digitaltekniken var lättast, svårast var assamblyprogrammeringen på slutet»
- Vissa labbar var grymt tidskrävande och kanske borde disponeras annorlunda.»
- Allt gick i lagom tempo och svårighetsgrad, pga. bra planering»
- Det är svårt att det är relativt nytt men det blir ju lättare allt eftersom man kommer in i det.»
- assembleringsprog.»
- assembler»

7. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- lite mer betoning på det ovan nämnda momentet hade inte skadat»
- Nej.»
- det hade varit intressant om man hade lagt lite tid på att se hur man praktiskt omsätter logik till switchar och reläer»
- Tror inte det.»
- Antar att det finns en anledning att vi lär oss det vi gör.»
- Vet ej»
- Kändes som om många sket i programmeringsdelen, "man får ju ändå godkänt", men det borde kanske rolf tryckt lite mer på att det kommer i nästa kurs, att det är viktigt att kunna.»
- nej det var givande»
- Nej eftersom det antagligen är lite förberedande för nästa kurs.»
- nej, grudligt och bra det mesta»


Föreläsningar

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- Mycket bra»
- fantasktiskt bra»
- mkt välplannerade, ville missa någon.»
- Bra innehåll och bra förklaringar, men det tog väldigt lång tid att gå igenom väldigt lite.»
- Givande. Dock ibland lite väl svårt förklarat. När man tar det "för" långsamt blir det jobbigt att hänga med. Ibland frågade jag någon kompis som var bra på DoD en snabb fråga under tiden och fick därmed svar på kanske 10 minuter föreläsning. Det jag menar är att mycket kunde förklarats kortare och mer strukturerat. I andra fall mycket bra föreläsningar.»
- Mycket hög kvalitet. Även om Rolfs overheadundervisning var lite speciell.»
- Bra och pedagogiskt»
- Mycket bra föreläsningar. Jag trodde inte man kunde använda en OH så bra 2007...»
- Givande»
- bra med repetion och bra att OH-bilderna fanns tillgängliga»
- oftast intressanta, ibland kändes det som man ville fördjupa sig mer på få ämnen istället för att hafsa igenom dussintals»
- Mycket bra.»
- Bra. Givande och roliga. Norsk är finfint!»
- mycket bra»
- perfekt»
- Intressanta, Rolf fick mig att lyssna och hålla mig engagerad genom föreläsningarna»
- Bra, engagerat, planerat»
- Bra och intressanta.»
- De var bra, ganska högt tempo ibland bara iom att han hela tiden kör med OH:s bara.»
- Var ofta mycket givande eftersom Rolf var så engagerad. »
- Relativt lågt tempo»
- Lite för ingående ibland.»
- Fungerade bra»
- De var mycket bra. Man hänge med bra och förstod på ett lätt sätt.»
- Innehållsrika. Bra med repetition i början och slutet av varje föreläsning.»
- bra!»
- Engagerande. Rolf är en bra lärare. Dock ibland blir det för mycket upprepning på föreläsningarna.»
- Bra. Engagerande.»
- Mycket pedagogiska»
- Trevliga, ibland lite lätt röriga, men i allmänhet mycket bra. »
- skit bra:D»
- Jätte bra. HUr bra som helst med en pedagogisk lärare.»

9. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 15%
100%»38 84%

Genomsnitt: 4.84

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»17 37%
Mycket stor»26 57%

Genomsnitt: 3.53

11. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- Gått igenom cpu12 lite mer nogrant om något.»
- Föreläsaren kunde ha gått snabbare fram.»
- Se 8.»
- Inte mycket, allt var bra.»
- mer praktiska exempel»
- Det finns ju alltid någonting som kunde gjorts bättre, men jag vet inte vad.»
- Inte något jag kan komma på.»
- Vet ej»
- Vissa OH-bilder var inte uppdaterade, lite slarviga. att gå igenom mera på tavlan när det behövs för att få ner tempot lite.»
- Nej»
- knappt!!! ,D»
- Ibland tenderar Rolf att vara en liten gnutta nedåtlåtande åt dem som inte förstår.»
- nope»

12. Kommentarer på föreläsningarna

- Över all kritik.»
- mer tid borde lagts på assemlerkodning och konstruktion samt analys av räknare då dessa uppgifter var en väldigt stor del av tentan»
- De var ofta mycket bra.»
- Skillnad på fråga 8?»
- Bra»
- För små salar.»
-
- Bra och underhållande»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»28 63%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.72

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»31 70%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.75

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 9%
Lagom»30 68%
Hög»9 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 44%
Hög»22 48%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.55


Simuleringspass

17. Vad tyckte du om simuleringspass?

45 svarande

Mycket bra»17 37%
Bra»27 60%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»1 2%

Genomsnitt: 1.66

18. Hur många simuleringspass var du på?

45 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 11%
75%»17 37%
100%»23 51%

Genomsnitt: 4.4

19. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

44 svarande

Dennis Nilsson (fre)»5 11%
Torbjörn "Puggan" Backlund (mån, tis, ons, fre)»35 79%
Ali Shahrokni (mån)»1 2%
Ingen»3 6%

Genomsnitt: 2.04

20. Kommentarer på simuleringspass och övningsledare:

- Arrogant, irriterande, var på gränsen att smälla till honom på käften ett par gånger. Han förväntar sig att man ska kunna minst lika mycket som honom och blir märkbart irriterad när man inte snappar upp något direkt. Ersätt honom snarast, han gör mer skada än nytta. Det slutade med att jag undvek hans simuleringspass, så illa var det.»
- Generellt bra. Lätt att få hjälp.»
- Puggan var klockren!»
- oftast så gick det relativt snabbt att få hjälp men ibland fastnade övningsledaren vid samma personer större delen av passet»
- Simuleringspassen var bra tillfällen att ställa frågor och för att göra de labbförberedande uppgifterna.»
- Torbjörn är en helfestlig kille.»
- det borde bli flera simuleringspass tycker jag.»
- Kunde inte alltid svara på frågor»
- Bitvis något nedlåtande bemötande.»
- vet inte vem jag var hos mest.»
- Puggan gjorde ett mycket bra jobb. »
- Sätter en slant på att Dennis kommer gå långt o tjäna bra med pengar.»
- Torbjörn kan sitt väl och hans kommentarer är alltid hjälpsamma. Han stannar ofta längre än han egentligen skall för att hjälpa folk med uppgifter inför laborationen, vilket är mycket uppskattat. Bonuspoäng!»
- Grymt bra och kompetenta övningsledare!»
- Det skulle vara bra om övningsledaren tog passen på lite större allvar och verkligen kollade att man hade förstått och gjort rätt på de labbförberedande uppgifterna. »


Laborationer/Inlämningsuppgifter

21. Vad tyckte du om labbar och övningsuppgifter?

44 svarande

Mycket bra»13 29%
Bra»31 70%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 1.7

22. Vad tyckte du om Laboration 1?

43 svarande

Mycket bra»16 37%
Bra»27 62%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Kommer inte ihåg vilken labb som var vilken men generellt sett var de bra men labhandledaren var mycket oengagerad. Kommer inte ihåg vad han hette men det var måndagskvällspassen och han pratade eventuellt danska.» (?)
- Bra "första-labb"» (Mycket bra)
- bra introduktionslab» (Mycket bra)
- Väl lätt?» (Mycket bra)
- Den gick väldigt bra» (Mycket bra)
- Mycket kopplande.» (Mycket bra)
- något lätt» (Bra)
- lite väl lätt kanske» (Bra)

23. Vad tyckte du om Laboration 2?

43 svarande

Mycket bra»14 32%
Bra»28 65%
Mindre bra»1 2%

Genomsnitt: 1.69

- Omsätta vad vi lärt oss i praktiken. Mycket bra.» (Mycket bra)
- kommer inte ihåg riktigt» (Bra)

24. Vad tyckte du om Laboration 3?

43 svarande

Mycket bra»13 30%
Bra»28 65%
Mindre bra»2 4%

Genomsnitt: 1.74

- Fortsätta praktisera vad vi lärt oss i veckan... Bra.» (Mycket bra)
- Mycket sladdar? Skoj.» (Mycket bra)
- (Bra)
- Tabellen förstod man dock inte, om man skulle läsa av vrärdena och anteckna dem före eller efter man klockat.» (Bra)

25. Vad tyckte du om Laboration 4?

43 svarande

Mycket bra»17 39%
Bra»20 46%
Mindre bra»6 13%

Genomsnitt: 1.74

- Bra labb.» (Mycket bra)
- Utmanande om jag minns rätt. Även den roligaste av labbarna.» (Mycket bra)
- Mycket intressant» (Mycket bra)
- (Bra)
- simpassen var för lite med tanke på massa uppgifter skulle bli färdig innan labbet.» (Mindre bra)
- Hade inte gjort alla uppg innan så det gick så där.» (Mindre bra)
- krånglig» (Mindre bra)

26. Vad tyckte du om Laboration 5?

42 svarande

Mycket bra»13 30%
Bra»24 57%
Mindre bra»5 11%

Genomsnitt: 1.8

- Roligt, men också den svåraste...» (Mycket bra)
- lite bättre, lite roligare» (Mycket bra)
- Svårast.» (Mycket bra)
- Någon uppgift i slutet var riktigt dålig.» (Bra)
- lite svår, anvisningarna var ganska klumpia kändes det som.» (Bra)
- Bra laboration, men med för många delmoment. Den tar för lång tid på grund av det. Kan kortas ned lite utan någon vidare kvalitetsförsämring. Det var även svårt att få hjälp under just denna laboration. Det tog mycket längre för labbhandledarna att hjälpa eleverna så det skulle kanske behövas en extra hjälpare. » (Bra)
- Första uppgifterna var sjukt lätta i och med att man hade gjort programmen redan innan i övningsuppgifterna men de sista uppgifterna var svåra att förstå på så kort tid. Hade säkert inte varit så svårt om man varit bättre förberedd för dem.» (Mindre bra)
- det var plösligt jättesvårt» (Mindre bra)
- Svår» (Mindre bra)

27. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Bra system, tvingar studenten till att lära sig kapitlet innan man fortsätter med nästa kapitel.»
- Allting fungerar mycket bra. Det är skönt att man är tvungen att vara förberedd, så att labben inte tar så lång tid och man förstår allt. Lab-PM:en är bra, det är lätt att förstå vad man ska göra.»
- Fler handledare vore bra så man inte behöver vänta i timmar på att få hjälp.»
- Bra och roliga labbar.»
- Lärde sig typ allt på labbarna»
- ibland tog det väldigt lång tid att få handledning»
- Jag tyckte att labbarna var bra, men dset var lite för lite frihet för egna lösningar som inte helt följde uppgiftsledningen, men uppfyllde kravspecen.»
- De senare labbarna 4,5 tyckte jag gav mycket och ökade min förståelse mycket»
- jag har inte fått mina labbprov godkända fast jag gjort alla :( ska fixa det»
- Lite väl många inlämmningsuppgifter.»


Kurslitteratur

28. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»13 29%
Ganska stor»21 47%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.93

29. Kommentarer på kurslitteraturen

- Den blå boken var i princip onödig men Digiflexboken var väldigt bra. »
- Digiflexboken är riktigt bra!»
- Utan rolfs föreläsningar är arbetsboken värdelös, det är näst intill omöjligt att lära sig något nytt ur den på egen hand.»
- Kompendiet "Grundläggande digital- och datorteknik Del 1" var inte så användbart, men utan FLEX-kompendiet hade det inte gått att klara kursen.»
- Blåa boken var totalt värdelös. Var endast små detaljer och tabeller man kunde använda sig av därifrån.»
- Den blå boken visade sig vara ganska överflödig. Jag använde nog den barea första veckan...»
- Kunde en del innan så läste inte på böckerna så mycket»
- Skulle behövas ett facit till arbetsboken för vissa uppgifter.»
- den blå boken kändes överflödig, kunde sammanställa det material som behövdes i den på mycket mindre papper»
- Arbetsboken är betydligt mer givande än den blåa.»
- Det borde ha funnits fler facit till övningsuppgifter. »
- bara arbektsboken var till hjälp den blåa boken var alldeles för krångligt för att förstå»
- Den "blå" boken använde jag knappt»
- För mycket olika småhäften.»
- arbetsboken var bra, det andra kollade jag knappt i»
- Övningsboken för digiflex var mycket bra. Väldigt lättöverskådlig.»
- Den blå boken var ganska onödig.»
- Den blå boken var helt onödig och väldigt svår att förstå. Hade klarat mig likabra utan den.»
- I kontrast till föreläsningarna är kursliteraturen (den blå boken iaf.) väldigt komplicerad. Det är både bra och dåligt. Blir man van med föreläsningarnas nivå så blir boken jobbig, men är man mer van med boken så känns föreläsningarna otillräckliga.»

30. Vad tyckte du om Arbetsbok för DigiFlex, (Arebrink, Johansson, Snedsböl)?

44 svarande

Mycket bra»18 40%
Bra»25 56%
Dålig»1 2%
Mycket dålig»0 0%
Köpte den inte»0 0%

Genomsnitt: 1.61

31. Vad tyckte du om Grundläggande digital- och datorteknik Del 1, (Johnson, Larsson, Arebrink)?

43 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»23 53%
Dålig»12 27%
Mycket dålig»5 11%
Köpte den inte»1 2%

Genomsnitt: 2.53

32. Vad tyckte du om Arbetsbok för MC12, (Johansson, Snedsböl)?

44 svarande

Mycket bra»13 29%
Bra»29 65%
Dålig»2 4%
Mycket dålig»0 0%
Köpte den inte»0 0%

Genomsnitt: 1.75

33. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Grndläggande digital- och datorteknik användes knappt.»
- Ja. Kanske det borde tilläggas att det blå kompendiet inte är nödvändigt för att klara kursen.»
- Byta ut "Grundläggande digital- och datorteknik Del 1"?»
- ja»
- Ja»
- Ja»
- Ja.»
- JA»
- ja»
- möjligtvis kan grundläggande dig. och dat. del 1 bytas mot ett pappershäfte»
- Arbetsböckerna var bra, men Grundläggande dig-och-dat kände jag inte gav så mycket.»
- Jao.»
- Ja»
- Grundläggande digital- och datorteknik Del1 kändes onödig, då lärare skulle kunna dela ut kopierat material från de få sidor som kändes nödvändiga»
- Ja»
- jadå, fast "Grundläggande digital- och datorteknik Del 1" var väl inte så många som engegerade sig i riktigt, kanske lite onödig.»
- Jag läste väldigt lite i Grundläggande digital- och datorteknik, så den hade jag egentligen inte behövt.»
- Jadå»
- Grundläggande digital- och datorteknik Del 1, (Johnson, Larsson, Arebrink)kändes onödig.»
- Grundläggande digital- och datorteknik Del 1 hade nog inte behövts köpas»
- Ja, men man kanske kan rätta upp dem. det är fortfarande mycket fel. »
- Ja, allihop.»
- ja»
- Ja, men ej den blå»
- Ja. Men föreläsningarna borde vara mer som den blå boken och mindre som arbetsböckerna. Åtminstonde ibland.»
- Tycker att informationen i "Grundläggande digital- och datorteknik Del 1" kan få finnas i någon vettigare form. Den är svårbegriplig.»
- ja»
- Ja men den blå boken del 1 var otillfredsställande eller för min del helt onödig.»
- Ja, den blå boken kändes dock rätt överflödig och användes i princip bara för tabeller på olika talsystem och lite på sekvensnät.»


Tid

34. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på litteraturen:

- 4h/vecka»
- 4-6 timmar i veckan, inklusive lab- och simpass.»
- Oj... varför är det alltid såna här frågor. Kommer aldrig ihåg.»
- Runt 2h per vecka de första veckorna, lite mer strax innan tentan.»
- 2 h/vecka»
- ca 1 timme/vecka»
- la ner mst tid på detta i mitten av kursen, totalt kanske 20 timmar»
- 2h per vecka»
- högst oklart»
- 2 tim / vecka»
- 1 timme /vecka»
- väldigt lite, använt för att slå upp saker då och då»
- Vet ej»
- i vekckan? 15 minuter kanske. allt under sista veckan.»
- Mindre tid»
- Ganska liten. någon/några timma(r) per vecka»
- 10 timmar/vecka»
- 50 timmar»
- Tid är ett väldigt abstrakt begrepp. Något jag inte har grepp om.»
- Lagom»
- 25%»
- 2h/v»

35. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på Räkna uppgifter?

- 6h/vecka»
- 2-4 timmar i veckan. Enbart på simpassen.»
- Oj... varför är det alltid såna här frågor. Kommer aldrig ihåg.»
- Knappt en timma per vecka, förutom sista veckan då jag gjorde en del gamla tentor»
- 3 h/vecka»
- ca 3 timmar/vecka»
- ca 4 timmar i veckan»
- 2h per vecka»
- NOLL»
- 2 tim / vecka»
- 6-10 timmar/vecka»
- Vet ej»
- 1h»
- En del tid»
- Mycket tid»
- Simmulerings passen plus någon extra timma.»
- 30 timmat »
- Några timmar inför varje laboration. Kanske 3-4 timmar i veckan då?»
- Lite»
- nån timme varje dag»
- 35%»
- 2h/v»

36. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på Förbereda labb?

- 1/1 h/vecka»
- 2-4 timmar i veckan.»
- Oj... varför är det alltid såna här frågor. Kommer aldrig ihåg.»
- 2h varje vecka»
- 1 h/vecka»
- simulatorpassen räckte»
- med simpass inkluderat runt 5h per vecka»
- 20 min per labb kanske.»
- 30 min / vecka»
- 5-6 timmar / vecka»
- Vet ej»
- 2h»
- Mycket tid»
- mycket tid»
- Simmulerings passen plus någon extra timma.»
- 60 timmar»
- Se 35.»
- Mycket»
- hemuppgifterna gjorda + läst igenom labben»
- 10%»
- 4h/v»

37. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på Genomföra labb?

- 4-5h/vecka»
- 2 timmar i veckan.»
- Oj... varför är det alltid såna här frågor. Kommer aldrig ihåg.»
- 2-3h per labb»
- 2,5 h/labb»
- 2 - 3 timmar/vecka»
- ca 2-3 timmar»
- 3h»
- 2 timmar per labb»
- 2 tim»
- lite mer än ett tillfälle»
- 20h»
- 2,5h»
- Mycket tid»
- labtiderna.»
- 2½, timma per gång ungefär»
- 3 timmar»
- De flesta labbar blev klarar på under 2 timmar. Men fjärde och femte labben tog nästan hela passet.»
- lagom»
- full tid»
- 25%»
- 3h/gång»

38. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner Inlämningsuppgifter?

- 30 min/vecka»
- 2-4 timmar i veckan.»
- Oj... varför är det alltid såna här frågor. Kommer aldrig ihåg.»
- (Är inte helt säker på vilka uppgifter ni menar...)»
- 1 h/vecka»
- ca 3 timmar/vecka»
- vilka inlämningsuppgifter, om labprov kanske 10 min per prov»
- har vi haft sådana?»
- 1 tim / vecka»
- Vet ej»
- 10min»
- Hade vi några?»
- jätte mycket. övningar och hemma»
- 5 timmar till varje lab.»
- 20 timmar»
- Inlämningsuppgifter?»
- fanns det några sådanna för i så fall ingen»
- simpass och en heldag,)»
- 5%»
- Har vi haft några?»

39. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»6 13%
Cirka 20 timmar»20 46%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.48

40. Kommentarer på tiden

- Kursen är en långt ifrån tidskrävande kurs. Man har inte behövt plugga vid sidan av chemalagda aktiviteter en enda gång.»
- Bra tidsåtgång.»
- kraftigt ökad timantal sista veckan»
- I vanlig ordning är delen som avser tid mycket luddig på utvärderingarna. Jag har svårt tat förstå vad som menas med hur mycket tid man har lagt ner i genomsnitt.»
- Svårt att veta»
- Inga problem att hänga med.»
- inte behövt plugga någonting hemma nästa, i och med att jag kunde det mesta.»
- okej»
- Var lite i underkant.»


Pedagogiskt pris

41. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

44 svarande

Ja»31 81%
Nej»7 18%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.18

42. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

- JA! Björn.»
- rolf rolf rOLF»
- Killen med "morgonfrillan" och glasögonen, kommer inte ihåg namnet. Helskön kille! VÄLDIGT hjälpsam.»
- Nej.»
- ja, björn liljeqvist»
- nej»
- Nej»
- Björn Liljeqvist»
- Torbjörn "Puggan" Backlund»
- NEJ»


Tentan

43. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

- Ja»
- ja»
- Ja, den avspelgar kursens innehåll, kanske något för omfattande, saknade mer tid. »
- Kursinnehållet avspeglas mycket bra. Alla moment av betydelse är med.»
- Japp»
- ja»
- Väldigt lik gamla tentor. Ja, kursinnehållet avspeglas väl.»
- Ja»
- Bra tenta. Lite svår sista uppgift, men annars mycket bra.»
- Ja»
- Ja»
- ja, till stora delar. »
- bra tenta med konsekvent upplägg, testade kunskap i den ordning man lärt sig den under kursen»
- Kursinehållet avspeglas bra på tentan.»
- Jadå. Tentan kändes betydligt mer rimlig än den i Inledande Matematik t.ex.»
- det var lite svårare än vad vi hade haft på lektionerna och labben»
- Ja, Hade dock inte lagt så mycket tid på assemblering»
- Avspeglar kursinnehåll på ett bra sätt.»
- ja, men för lätt.»
- Mycket bra»
- Ja den var okej»
- tentan var bra, låg på lagom nivå. det var några knepiga frågor och några lätta frågor.»
- Ja, och man insåg efteråt hur viktigt det var att ta anteckningar under föreläsningarna»
- Absolut»
- Överlag var den bra.»
- Ja, den var bra»
- den var ganska bra»
- Bra! Bra upplägg och utan överraskande uppgifter.»
- Ja förutom den näst sista uppgiften på uppg 1. Är hyffsat säker på att modulo 6 aldrig har förekommit på föreläsningarna i allafall.»

44. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 11%
Ja, i hög grad»34 77%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 3

45. Kommentarer på tentan

- Tentan var svårare än väntat, men väldigt bra.»
- saker man hade lärt sig sattes på prov»
- Tentan var något svårare än väntat, men jag hade inte pluggat innan och fick en femma, så jag kan inte säga annat än att tentan var väldigt enkel.»
- Väldigt svår sistauppgift. VÄLDIGT svår.»
- Väldigt lik gamla tentor.»
- Lagom tenta.»
- ogillade att det var så mycket poäng koncentrerat på vissa uppgifter som dessutom inte var behandlade i kurslitteraturen.»
- räknaren med omkodning var väldigt svår för att bara ha visats en gång på en föreläsning»
- Den var väl utformad och tog bra upp det som vi gjort i kursen.»
- fråga 43»
- Aldeles för likt tidigare års tentor.»
- krånglig uppgift med T-vippan »

46. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Tenta fungerade bra. Optimalt skulle varit att skriva ett program på dator, men det är givetvis svårt att lösa praktiskt.»
- nä, bra som det är»
- Examinationsformen var mycket bra för kursen. Man lär sig mycket på labbarna och tentan visar på ett bra sätt att man har lärt sig allt.»
- duggor är aldrig fel. Labbarna hjälpte i alla fall till med att hålla en i fas.»
- Sista uppgiften på tentan, assemblerprogrammeringen, kanske skulle kunna testas på annat sätt. En variant är att ha den delen som inlämningsuppgift. Fast det fungerade bra att ha den på tentan så känns det bättre att kunna provköra programmet först.»
- Bra som det var»
- Tenta är det enda rätta.»
- Jag är allmänt emot examinationsformen tentamen, eftersom jag tycker att den väldigt dåligt speglar verkligheten. Jag tycker att en större inlämningsuppgift hade varit en bättre examinationsmetod.»
- Nej, bra som det är.»
- det borde bli några duggor.»
- det var bra.»
- Tenta är bra...»
- nej»
- Nej fungerade bra tycker jag.»
- Skulle gärna ha sett ett till moment som är betygsgrundande.»
- Det är bra med vanlig tenta så att säga»
- nej»


Kursutvärdering/SNZ:

47. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- ett "Vet ej" på antalet timmar man läst.»
-
- det är ganska mkt begärt att man skall komma ihåg hur varje lab var, bättre med samlat omdöme»
- I vanlig ordning kan ni göra området som avser tid bättre.»
-
- Känns bra som det är.»
- grymt bra»
- En mer färgglad bakgrund skulle göra allting mycket bättre!»
- saknar inget»


Kursbetyg

48. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 6%
Gott»17 38%
Mycket gott»24 54%

Genomsnitt: 4.47

49. Övriga kommentarer (OBS! Speciellt viktigt här om du har några funderingar som inte passar in i mallen för resten av enkäten)

- jag ger den mycket gott enbart för rolfs enastående prestation att hålla varje föreläsning intressant, och det faktum att han gjorde inlärningen så lätt. Att bara 10 av 90 inte klarade tentan talar för sig självt.»
-
- I vanlig ordning som det är på Chalmers så är det alldeles för lite eget tänkande och kreativitet. Detta tycker jag borde förbättras allmänt-»
- Rolig kurs.»


Kursutvärderingssystem från