ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Subatomär fysik, FUF050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
13 35%
19 51%
5 (över förväntan)»3 8%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade trott att jag skulle få en djupare förståelse för standardmodellen och hur den förklarar fysiken omkring oss.» (2)
- Till inehåll uppfyllde den förväntningarna ganska väl, men inte till formen, det blev inte så väl förankrat var de olika modellerna och beräkningsmetoderna kom ifrån och varför de var vettiga att använda.» (3)
- Kändes som att kursen inte lät kul i början, men var ganska kul när man insåg vad som skulle gås igenom. » (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Mycket intressant kurs» (4)
- Mycket intressant kurs.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»2 5%
6 16%
7 18%
13 35%
5 (mycket relevant)»9 24%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.56

- Kan tycka att kursen är specialiserad och kanske inte skall ingå i kandidaten för teknisk fysik. Hade mer uppskattat att man läste både hållfast och reglerteknik tillexempel. » (1 (ej relevant))
- Ska ej läsa en fysik master» (1 (ej relevant))
- Relevant för vissa mastersutbildningar antar jag.» (2)
- Beror ju på vad man läser vidare, eftersom jag kommer gå mer åt elektrohållet känns det inte relevant för MIN utbildning. Men däremot som bra allmänkunskap. Säger man att man gått F bör känna till de här grejerna.» (2)
- Det som är mest relevant är väl förståelsen för alpha,beta,gamma och neutronstrålning och dess vxv med materia, samt hur strålningen uppkommer och hur man hanterar en nuklidkarta och olika isotoper..» (2)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Beror nog mycket på vad man ska läsa för master. Men det är helt klart fysikallmänbildning.» (4)
- Ganska mycket allmänbildning som fysiker.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 11%
10 27%
16 44%
5 (Mycket bra avvägt)»6 16%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes lite som ett gymnasieprov där man skulle skriva allt man kunde om nån liten detalj i ett kapitel. Hälften av frågorna var samma som tidigare år.» (2)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- Man ska egentligen inte klaga över typade tentor, men en del frågor är alldeles för specifika och testar kanske inte vad man kan utan mer om man pluggat in uppgifter från tidigare tentor. Hade önskat mer generella uppgifter och inte lika typat. Tänker till exempel på kvantfärgerna och neutrinomassan i tidigare tentor. Uppgift 6 var däremot bra!» (3)
- Kändes som en okej tenta, varken för svår eller för lätt. Tror resultaten kommer vara beroende på hur hårt examinatorn väljer att rätta.» (3)
- Jag tyckte det var för lite kvanttal och för lite skalmodell.» (3)
- Det är ofta detaljfrågor där man måste kunna allt, ofta mer än vad som gås igenom på föreläsningarna. Fyrvektorer borde läggas in som ett eget moment i kursen (räcker med 10-15 effektiva minuter). Komplettera gärna med ca en A4 kompendium på hemsidan» (3)
- Bra, relevanta frågor. Kanske kunde en mer allmän fråga om kvarkmodellen ställts» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»3 8%
25-50%»1 2%
50-75%»11 29%
>75%»22 59%

Genomsnitt: 3.4

- Fann att de inte gav något.» (<25%)
- Mycket tid gick till kandidaten, och inte så väldigt bra föreläsningar.» (50-75%)
- Mycket tid i slutet på läsperiod fyra i trean går till kandidatrapporten. Hade önskat att man hade försökt ordna så att det inte blir så stressigt med inlämingsuppgifter tillexempel som skulle in två dagar efter kandidatrapporten» (50-75%)
- Oinspirerande föreläsare drog ner närvaron» (50-75%)
- Hade velat gå på fler men var bortrest mycket» (50-75%)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
16 45%
11 31%
5 14%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom föreläsaren har så mycket vid sidan av denna kursen var han (fullt förståeligt nog) ganska oförberedd och gjorde således föreläsningarna relativt ointressanta. Vad som skulle kunna ha gjorts bättre skulle vara att t.ex. ha någon doktorand el.dyl med lite mer ""eld"" i baken och lite mer glöd för att göra föreläsningarna roligare.» (1 (inte alls bra))
- Som en sämre version av boken. Ändra upplägg!» (1 (inte alls bra))
- Svårt att se vad det stod på tavlan. Anteckningarna blev ofullständiga då mycket sas som inte stod på tavlan eller i power pointen.» (2)
- Ofta omständiga och utan tydlighet. T ex påbörjades ofta bevis och beräkningar utan att vad som skulle beräknas registrerades. Brukar ha lättare att ta till mig föreläsningar än kursböcker men denna gång var det nästan tvärtom.» (2)
- Ferretti förklarade allt mycket bättre. Det känns som en del föreläsningar fokuserar för mycket på att presentera experimentella data än att faktiskt få oss att förstå hur det fungerar.» (2)
- Ej särskilt givande då engagemang ifrån föreläsare saknades och informationen som gavs var rörig» (2)
- Ganska oinspirerande...» (2)
- flummiga. Mer tavla och mindre powerpoint!» (2)
- Powerpointföreläsningar utan någon större mängd nyttigt innehåll.» (2)
- Hälst fler föreläsningar så man kan gå in djupare på svåra saker och saker som är otydliga i boken. » (2)
- För få exempel och extremt summariskt. Många nya termer som bara slängs ut utan att förklaras.» (2)
- Ostrukturerade. Man kanske kan inleda hela föreläsningen med att presentera vad man ska gå igenom på 1-2 minuter.» (2)
- Röriga. Ofta tog du upp saker utan att ge tillräckligt utförlig förklaring om vad det var för något och vad de innebar.» (2)
- många utsvävningar om projekt som föreläsaren var inblandad i. Bättre hålla sig till kursen och ta sådan information vid ett specifikt tillfälle, så studenter kan välja att gå, då detta inte kändes relevant om man inte var superintresserad. » (2)
- De beskrev inte alla saker så detaljerat, men var otroligt bra på att förmedla den relevanta informationen.» (3)
- Föreläsningarna hade mått bra av lite mer struktur.» (3)
- Thomas har tyvärr en väldigt sövande röst. Annars antar jag att de var okej. Kanske dags att byta examinator till någon som faktiskt vill hålla i kursen och inte bara pratar om vad hans andra jobb handlar om och hur viktig han är där. » (3)
- Gick lite väl snabbt ibland. Thomas skulle kunna vara mer klar över vad han vill komma fram till. Så man vet vart man ska, så att säga.» (3)
- Föreläsningarna kände inte direkt som att de förklarade någonting. Det gav mer att läsa lite i boken.» (3)
- Kan planeras bättre. Skippa utläggningar om acceleratorer och disponera tiden bättre. Lägg gärna in en sista intresseväckande föreläsning med allt intressant.» (3)
- Tips: 1)säg vad du ska gå genom, 2)Gå genom det, 3)säg vad du har gått genom.» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
4 11%
13 37%
5 (mycket bra)»16 45%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (1 (inte alls bra))
- Ligger ej i fas med föreläsningarna.» (2)
- Bra för det mesta, även här lite problem ibland att förstå varför det funkar att räkna med de approximationer i gör.» (4)
- Lite tidsoptimistiska. Mycket tid lades på att diskutera/svara på onödiga frågor som elever tog upp, som kunde ha diskuterats efter räkneövningen istället.» (4)
- Både Ferretti och Heinz var bra, men ordningen på uppgifterna borde ses över.» (4)
- Bättre än föreläsningarna för inlärningen. Dock kanske inte räkneövningsledaren ska lägga massa tid på att försöka tänka ut svar på obskyra frågor, utan återkomma eller säga att man får ta det någon annan gång.» (4)
- Förstod inte varför uppgifterna kom fel i förhållande till föreläsningarna, en del var långt efter och andra före.» (4)
- Gick till Gabriele, helt suverän övningsledare» (5 (mycket bra))
- Ferretti är grym!» (5 (mycket bra))
- Heintz var otroligt bra! Många insåg inte detta och därför var det folktomt på hans räknestugor, perfekt för oss andra!» (5 (mycket bra))
- Ferretti var bra» (5 (mycket bra))
- Italienaren (eller vilken nationalitet han nu hade) var fruktansvärt bra. Lärde mig mer teori på räkneövningarna än på föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Gabriel var rolig,intresseväckande och förklarade väldigt bra! Grymt jobbat:)» (5 (mycket bra))
- Ferreti gjorde kursen!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
4 10%
17 45%
5 (mycket bra)»15 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- Gillade den med koincidensmätningar. Den om betaspektrum blev svår, vi väntades komma på sör mycket själva trots att vi inte hade gått igenom något liknande på föreläsnignar än.» (3)
- Lärorika» (4)
- Bra laborationer, man fick vara delaktig till stor del! Gillade bäst K6 där man verkligen fick göra allt» (4)
- Man lär sig väldigt mycket på dem och de ligger på en lagom nivå!» (4)
- Viktor Larsson är grym handledare » (4)
- Överlag bra, men det var lite svårt att hänga med i vad som hände ibland.» (4)
- Relevanta.» (4)
- Mycket bra och interaktiva (lite undantag av K5 som var mycket teori och föreläsning), bästa vi haft på länge och där en stor del av förståelsen i kursen kom ifrån.» (5 (mycket bra))
- Fler laborationer!» (5 (mycket bra))
- Bra laborationsledare. Dock kan koincidenslaborationens labb-pm förnyas då det var svårt att skriva en laborationsrapport/-inlämningsuppgift om just denna då frågorna som skulle besvaras var oerhört obsoleta.» (5 (mycket bra))
- Första gången på F laborationerna är vettiga även för tentamen. Mycket bra!» (5 (mycket bra))
- Väldigt intressanta» (5 (mycket bra))
- gjorde att man förstod mycket av innehållet i kursen på grund av dessa labbar» (5 (mycket bra))
- Oerhört bra laborationer!!!» (5 (mycket bra))
- De var mycket bra och givande. Föreläsaren hade dock inte behövt skrämma studenterna genom att säga att de är otroligt svåra och man riskerar att inte hinna klart. Detta orsakade bara onödig stress.» (5 (mycket bra))
- Mycket lärorika laborationer!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
5 13%
15 40%
10 27%
5 (Mycket stor)»6 16%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var svåra att följa. Föreläsaren skrev mycket litet och otydligt trots att detta kommenterades mycket ofta. Då föreläsaren inte tog till sig detta slutade folk att säga till, men många satt och undrade vad det egentligen stod på tavlan. Ibland mycket svårt att förstå beteckningar etc då dessa inte infördes på ett tydligt sätt från början. Det gjorde det svårt att följa med i föreläsningarna.» (1 (Mycket liten))
- Läste oerhört mycket i boken på egen hand och arbetade mycket tillsammans i grupp för att få grepp på allt vad kursen innehöll.» (2)
- Labbarna var till störst hjälp» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Labbarna!!» (4)
- Räkneövningarna» (4)

9. Hur tycker du att användningen av power-point har fungerat på föreläsningarna?

36 svarande

1 (Inte så bra)»4 11%
7 19%
14 38%
9 25%
5 (Mycket bra)»2 5%

Genomsnitt: 2.94

- Kikade inte på en enda slide under hela kursens gång. Bättre att endast läsa i boken.» (1 (Inte så bra))
- Alltid sämre föreläsningar med powerpoint. » (2)
- Ej ppt´,s fel utan tomas som har svårt att få flyt oavsett hjälpmedel» (2)
- Mer text på varje slide.» (3)
- Blandat, ibland omotiverat, men ofta bilder och resultat som hade blivit svåra att visa på tavlan. Och ännu en sak som talar för powerpoint är att tavelgenomgångarna inte varit så strukturerade.» (3)
- De borde uppdateras.» (3)
- Bättre än de flesta power-point föreläsningar, men lär mig bättre när föreläsaren skriver på tavlan» (3)
- Bra att de varit tillgängliga innan föreläsningen, men de skulle behöva lite mer förklarande text för att lättare hänga med vad som står.» (3)
- Svårt att gå tillbaka i sina egna anteckningar när ppt och anteckningar används på samma föreläsning. Samtidigt ser jag poängen i att ha det så av pedagogiska skäl.» (3)
- De var ju till hjälp ibland när man inte såg vad som skrivits på tavlan. » (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Men att använda typcnittet comic sans är kanske ingen höjdare.» (4)
- Bra med Powerpoint + skriva på tavlan!» (4)
- Lite jobbigt om man glömt/inte hunnit skriva ut innan...» (4)
- Problemet med föreläsningarna ligger djupare än valet av hjälpmedel.» (4)

10. Vad tycker du om systemet med labbrapporter som inte är obligatoriska, men som ger bonuspoäng?

37 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
2 5%
0 0%
11 29%
5 (Mycket bra)»24 64%

Genomsnitt: 4.54

- Man repeterar viktiga moment och får bonus för det.» (4)
- Det är bra att ha inlämningar som dessutom har en tydlig koppling till både laborationerna och kursen i stort. Detta underlättar och gör att man tvinga sig lära sig saker när man skriver rapporterna. Dock skall påpekas, liksom tidigare sagt, att laborations-PM för koincidensmätning kan förnyas och förbättras för nästa års elever då det var oerhört svårt att skriva något vettig på just denna inlämning.» (4)
- Bra, konstigt dock att man inte kan få femma ens med alla rätt på tentan. Det betyder ju att man tvingar alla att göra rapporterna.» (4)
- Labbrapporterna är toppen för förståelsen i kursen.» (4)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)
- Att de helt enkelt är del av tentan som jag tolkar det nu, är ett bra och rättvist system, kan man låta bli att göra dem som vilken tentauppgift som helst.» (5 (Mycket bra))
- Strålande system, ger ett djup till labbarna! Gillar verkligen sidrestriktionen på max 6 sidor, mycket bra» (5 (Mycket bra))
- Väldigt bra att man kan välja och känna efter hur mycket man har tid med!» (5 (Mycket bra))
- bra så man kan lägga krutet på kandidatarbetet om man vill.» (5 (Mycket bra))
- Inga konstigheter» (5 (Mycket bra))

11. Vad tycker du om de tillgängliga räkneuppgifterna?

34 svarande

1 (Inte så bra)»1 2%
3 8%
17 50%
12 35%
5 (Mycket bra)»1 2%

Genomsnitt: 3.26

- Hann inte räkna något.» (?)
- Var är listan på rekommenderade uppgifter?!» (1 (Inte så bra))
- Vet inte, använde de inte. » (2)
- Har inte räknat en enda uppgift.» (3)
- Hann ej räkna något pga. kandidat och andra kurser» (3)
- Säkert jättebra. Hade inte tid att göra några under kursen gång dock pga. tidsbrist.» (3)
- Vet inte, hann inte räkna några.» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- dock återspeglades de inte mycket i tentan» (4)
- Lagom nivå. Inte för svåra som i andra kurser.» (4)
- Funkar» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»37 100%

Genomsnitt: 2

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
31 83%
5 13%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Ganka låg, även om föreläsningarna och teorin var ganska svåra var räknandet relativt enkelt. Passar bra i kombination med slutfasen av kandidatarbetena.» (2)
- Lagom» (3)
- Kändes ovant att behöva läsa in sig på så mycket teori, dvs. lite ovant att lära sig en massa teori och egentligen aldrig riktigt räkna på något. Dock var detta en bra erfarenhet och absolut inget som skall ändras till kommande år.» (3)
- Ganska perfekt under en så stressig läsperiod faktiskt.» (3)
- Ganska låg arbetsbelastning. Men med kandidatarbetet samtidigt hade man nog inte hunnit med mer.» (3)
- Lagom, men det hade varit roligt att kunna lägga mer tid på kursen. Som det var nu hade man fullt upp med kandidatarbetet.» (3)
- Var nog bra.. Mycket kandidat ivägen..» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»25 67%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.72

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (Ganska dåligt)
- Det märks att det blir svårare att samarbeta när man har kandidatprojektet brevid: alla jobbar på nya tider och det gör det svårare att hitta pluggkompisar. Men det är ju inte kursspecifikt.» (Ganska bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»10 27%
Har ej sökt hjälp»11 29%

Genomsnitt: 3.86

- Speciellt Ferretti var hjälpsam och svarade mycket ärligt på vad han kunde och inte kunde. Även Thomas gick bra att ställa frågor till även om frågor under föreläsningen ofta blev missförstådda.» (Ganska bra)
- Igen, Heintz var underbar!» (Ganska bra)
- Det har varit lite stressigt på räkneövningarna och svårt att hinna ställa sin fråga på rasten då många hade frågor.» (Ganska bra)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (Ganska bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

37 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
4 11%
8 23%
14 41%
5 (mycket prisvärd)»7 20%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.64

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (1 (ej prisvärd))
- Det är en ganska bra bok, men lite dyr och den känns lite gammal. Men den ser bra ut i bokhyllan!» (2)
- All kursliteratur är lite för dyr, men den här var inte extrem på nåt sätt.» (2)
- Köpte begagnat.» (3)
- Bra och tydlig bok. Viktigt i en kurs där föreläsningarna inte varit de bästa. » (4)
- Väldigt torr och egentligen en ganska tråkig bok. Då boken är från 80-talet känns den också ganska obsolet och gammalmodig. Dock är många experiment och andra avsnitt (som t.ex. Big Bang osv.) bra beskrivna avsnitt som håller i längden och ger en bra läsning. Boken är oerhört relevant för kursens innehåll. Skulle dock rekommendera att försöka hitta en lite nyare variant till kommande år.» (4)
- Bra som läsbok, mindre bra som uppslagsbok. Lägg gärna till kompendium om fyrvektorer.» (4)
- Mycket bra bok» (4)
- Krane Helt underbar bok! Bästa kurslitteraturen jag haft hittills under mina år på chalmers.» (5 (mycket prisvärd))
- Fick boken i julklapp» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
3 8%
3 8%
13 35%
5 (Mycket stor)»17 45%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- boken förklarade utförligt och bra, dock blev det en hel del sidor att läsa, men väldigt bra med läsanvisningarna - de var toppen» (4)
- Missade ett par veckor och läste allt i boken. Bra läsanvisningar och det sades inget på föreläsning som inte stod i boken.» (5 (Mycket stor))
- Läste nästan uteslutande i boken för min inlärning» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»34 94%
Nej»2 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.05

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (Ja)
- Ett ordentligt föreläsningsschema med info om vilket kursavsnitt som behandlas.» (Nej)
- Det stod ej i kurs-pm vad som skulle gås igenom på vilken föreläsning. Lista på rekommenderade uppgifter saknades också.» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna, och gärna systemet med poäng från dem.»
- KRANE! Labbarna! Labbrapportsystemet»
- Strukturen på föreläsningarna. Detta är en av de få kurser där man hinner anteckna och tänka samtidigt, vilket är OTROLIGT VIKTIGT FÖR INLÄRNINGEN.»
- Räkneövningarna och i viss mån laborationerna + inlämningsuppgifterna.»
- K6»
- Labbarna och Ferretti!»
- Laborationerna, de bästa under min tid på teknisk Fysik.»
- Upplägget»
- Laborationerna och räkneövningarna»
- Räkneövningsledare!»
- Gabriel som antingen räkneövningsledare eller föreläsare!»
- laborationsrapporterna»
- Labborationern»
- Laborationer + labbrapporter»
- Gabriele Feretti»
- Läsehänvisningar var mycket bra att ha, läste igenom det mesta. Hade aldrig läst så mycket om det inte fanns anvisningar på vad som är viktigt med en såpass lång bok.»
- Labbrapporterna.»
- Bonuspoängssytemet. Gillade tentaupplägget också, med hälften förståelsefrågor.»
- Laborationerna var jättebra och kursinnehållet mycket intressant.»
- Labb- & rapport-upplägget»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer text på tavlan och mer text i power point.»
- Tydligare föreläsningar.»
- Kanske kan göra frivilliga inlämningsuppgifter i läsvecka 2, 3 ca. som ger bonus (liten). För att motivera folk att komma igång tidigt även med räknandet!»
- Lägg ut information om vilka delar som skall behandlas på respektive föreläsning tidigare, så man hinner förbereda sig bättre. Fler laborationer, som motsvarar en större del av examinationen.»
- Labb-PM och upplägg på koincidenslaborationen och således också tillhörande inlämningsuppgift. Även boken kan tänkas bytas till någon mer aktuell sådan.»
- Räkneövningsschemat. Uppgifterna borde komma i samma ordning som teorin gås igenom på föreläsningarna.»
- Föreläsningarna måste tänkas igenom, gärna i samarbete med räkneövningsledarna så det blir mer enhetligt. »
- Examinatorn tyvärr. Kanske dags för någon som vill förbättra kursen och är verkligt intresserad. »
- Föreläsningarna. Läs ovan»
- Mindre innehåll och istället fokusera på att göra de saker man tar upp på föreläsningarna lite stringentare/logiskt»
- powerpoint presentationerna»
- Föreläsningarnas upplägg. Mer struktur eftersträvas där tydliga målsättningar ges. »
- Hällst en bättre bok»
- Lite tydligare föreläsningar»
- Bättre övningsmaterial»
- Strukturen, eller snarare avsaknaden av struktur, på föreläsningarna.»
- Mer pedagogik i föreläsningarna och mindre inslängning av begrepp som bara förklaras med en mening. Det räcker inte för att få förståelse för begreppen.»
- Jag hade lite svårt att hänga med på föreläsningarna, bli gärna tydligare med sammanhang och större förståelse samt upplägg på genomgången.»
- Skriv tydligt. Lyssna på studenterna. Svara på frågorna, många frågor fick tyvärr ignoranta svar.»
- Byt föreläsningsstil så att det blir fokus på att ge förståelse för ämnet. Peer Instruction till exempel tror jag skulle passa bra: http://mazur.harvard.edu/research/detailspage.php?rowid=8»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»

21. Övriga kommentarer

- Bokade laborationstider sent och fick alla tre inom tio dagar i slutet av maj. Skulle gärna sett att det fanns nåt system för att boka.»
- Kursen har i sin helhet varit väldigt bra. Den har en klar och tydlig utformning, med väldigt tydliga föreläsningar av Thomas Nilsson»
- I stora drag en väldigt bra kurs som känns relevant för många framtida fysiker. Behandlar väldigt många ""allmänbildande"" avsnitt som en person som vill kalla sig för fysiker bör känna till.»
- Det var en kul kurs»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»


K5

K5 handlade om betaspektroskopi.

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»1 2%
1 2%
23 65%
10 28%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.2

- kul med härledningen!! :)» (3)
- Bra med teorigenomgång medan man väntar, bra med förberedelseuppgifter.» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Kanske lite väl hastigt mot slutet, teoridelen kunde kortas av.» (4)
- Relativt svårt att hålla reda på allt vad elektronkonversion, övergångar och diverse spin och paritet heter. Kändes lite dödfött att komma till en laboration där all mätning som gjordes var helt meningslös när väl rapportskrivandet skulle göras. Då fick man istället använda data som hade uppmätts under en längre tidsperiod (dvs. då man själv INTE var där och mätte). Det vore kanske bättre att ha någon form av föreläsning om detta och lägga mer tyngd på Fermi-teorin istället, som ju är ett av de viktigare avsnitten inom beta-sönderfall.» (4)
- Jag gjorde den första veckan och då fick man läsa in lite själv.» (4)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 8%
5 14%
13 37%
5 (högt inlärningsvärde)»14 40%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men varför skall en analys på värdelös mätdata göras? blev bara rörigt» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Bra att labb-PM uppdaterades med en mycket bra förklaring av just Fermis teori. Dock dåligt att den data man skall använda i inlämningsuppgiften inte är samma som den man ""själv"" uppmätte.» (5 (högt inlärningsvärde))

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

36 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
7 20%
12 34%
5 (mycket nöjd)»15 42%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (3)
- Forssén var en bra vikarie.» (4)

25. Övrigt

- Lite mycket teori.»
- Hade lika gärna kunnat vara en ren datorövning.»
- missade den, får göra i höst med GU-fysik»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.12


K6

K6 handlade om neutronaktivering.

26. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»0 0%
9 25%
25 69%
1 2%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.83

- perfekt lab!» (3)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)
- Lagom!» (5 (för svår))

27. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 8%
7 19%
11 30%
5 (högt inlärningsvärde)»15 41%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)
- Mycket bra labb.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra att få lite grepp om hur sönderfall och aktivering mäts och går till rent praktiskt. Bra handledare.» (5 (högt inlärningsvärde))

28. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

36 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 5%
2 5%
15 41%
5 (mycket nöjd)»17 47%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade gärna fått vara lite mer teori» (2)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- Grym handledning!» (5 (mycket nöjd))
- Bra genomgång av den grundläggande teorin vid introduktionen av laborationen.» (5 (mycket nöjd))
- Han är ju kung (Viktor)» (5 (mycket nöjd))

29. Övrigt

- Bra inlärning med mycket interaktion. Någon fråga som inte kunde besvaras av handledaren, men grunderna var bra.»
- Den bästa av de tre labbarna.»
- Roligaste labben!»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


K8

K8 handlade om koincidensmätning.

30. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 8%
20 55%
13 36%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.27

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- Klickade lite på en dator men djupa analyser.» (3)
- Inte så svårt att förstå (någolunda) vad det var man sysslade med. Dock var labb-pm väldigt obsolet och frågorna som följde i pm:et var inte alls de som skulle besvaras under själva laborationen.» (3)
- Kul labb och coolt att spåra sönderfall i nuklidkartan» (4)
- Tyvärr var det problem med utrustningen vilket gjorde att handledaren fick hasta igenom många delar, tyckte därför det var svårt att hänga med.» (4)
- lite rörigt» (4)

31. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 5%
6 16%
11 30%
5 (högt inlärningsvärde)»17 47%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man förstod inte riktigt vad som hände, och det var mer att passivt sitta i ett litet rum och lyssna i fyra timmar än att labba.» (2)
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (4)

32. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

36 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
3 8%
4 11%
11 30%
5 (mycket nöjd)»18 50%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!» (2)
- Saker var trasiga som borde ha fungerat» (4)
- krångliga maskiner...» (4)
- Hade en tysk och han var bra» (5 (mycket nöjd))
- Bra inlärning med mycket interaktion.» (5 (mycket nöjd))
- Heintz hade denna. Super!» (5 (mycket nöjd))

33. Övrigt

- »
- Uppdatera Labb-PM för denna laboration. Ett allför obsolet PM existerar i nuläget och innehar dessutom frågor som är inaktuella och som inte ens mäts eller besvaras på den riktiga labben. Detta medför också en svårighet i att göra tillhörande inlämnningsuppgift.»
- Labbarna var mycket bra och lärorika.»
- Jag tycker labben ska vara kvar även om den inte är perfekt utformad.»
- Bästa laborationen!»
- Wow, thatÂ’s a really clever way of tihknnig about it!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från