ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 2, TIF090/TIF095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
8 21%
23 62%
5 (över förväntan)»6 16%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förväntningen var att kursen skulle vara liknande den man hade i årskurs två och det var den också. » (3)
- Ger bra problemlösningsförmåga.» (4)
- Del C i år 2 satte ribban högt.» (4)
- Den var roligare än expfys del 1 för nu har man lite bättre koll på hur man skriver förstudier, vilket gör att arbetsbördan minskar.» (4)
- Över förväntan eftersom jag inte tycker så mycket om labbar och inte heller tyckte särkilt mycket om första expfys-kursen. Nu verkar jag ha vant mig vid konceptet, och när man inte har för stora ambitioner är det faktiskt hyfsat kul.» (4)
- Mycket roligare labbar än i expfys 1.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 8%
17 45%
5 (mycket relevant)»17 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.37

- Problemlösningsbitarna i labbet tror jag är mycket användbara.» (4)
- Att få lära sig varianter av experimentell utrustning och själva formulera och lösa problem är värdefullt. Kunde varit lite mindre "svarta lådor" för att bättre uppnå den effekten.» (4)
- Viktigt med förståelse för experimentella grunden och framförallt är den praktiska biten mycket viktig för ingenjörsmässiga färdigheter - problemlösning.» (5 (mycket relevant))
- En av de bättre kurserna som man läser på Teknisk Fysik. Känns väldigt anpassat för jobb utanför skolan och jag tror ingen annan utbildning ger en så bra grund i experimentellt arbete. Man har märkt under kandidatarbetet att vi på teknisk fysik har ett helt annat förhållningssätt till experimentellt arbete, vi är mycket duktiga.» (5 (mycket relevant))
- Bra innehåll och roliga att tillämpa de kunskaper man har erhållit under många kurser på verkliga problem.» (5 (mycket relevant))
- Inlärningskvaliten är hög» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»2 5%
6 17%
22 64%
3 8%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kvanten var mer fokus på hur apparaten fungerar. Inte på hur labben fungerade» (1 (inte alls bra))
- Gav inte så mycket.» (2)
- Kvantföreläsningen gav inte så mycket, men de andra två var helt okej.» (2)
- Inte så väsentliga.» (3)
- Gick på hälften, hälften var dock placerade så dåligt att jag inte hade tid. » (3)
- Optikföreläsningen var bra och relevant för uppgifterna. Kvantföreläsningen gav inget alls.» (3)
- De innehöll det man behövde veta men var inte så jätteinspirerande» (3)
- Ofta långt ifrån och kändes lösryckta, även om jag förstår att de behövs.» (3)
- Eftersom de ofta blir långt mellan dem och labbarna är det svårt att koppla dem till labbarna både när man är på föreläsningen och senare på labben. Materialet från dem borde därför ligga uppe på hemsidan.» (3)
- Dom var ok har jag för mig... kommer knappt ihåg dom » (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

4. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»37 100%

Genomsnitt: 2

5. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
22 59%
12 32%
5 (För hög)»2 5%

Genomsnitt: 3.4

- Helt okej, mer lagom än expfys 1.» (3)
- Lagom för de poäng den ger, är väldigt intensoivt under några dagar som är väldigt bra. » (3)
- Den är alltid hög på dessa kurser, men planerar man bra och får lämpliga labbtider är det överkomligt. Jag kan dock tänka mig att det är jobbigt att ha två eller fler labbar i samma läsperiod.» (3)
- Helt ok, såklart mycket under själva utförandet, men för 4.5 poäng kan jag inte säga att det var för betungande totalt.» (3)
- Det blev hög arbetsbelastning om man hade otur med tiderna.» (3)
- Tyvärr tas tid utan hänsyn till övriga kurser varför kursen känns som ett jobbigt extra moment....» (4)
- Det blir mycket jobb med att få ihop alla rapporter kombinerat med att ha tunga kurser vid sidan av. Men det är en allmänt känt tung period så, det går väl an.» (4)
- Jobbigt om man får två labbar samma läsperiod.» (4)
- I perioder för hög. Eller snarare är väl problemet att man har för många kurser igång samtidigt, vilket ger ganska mycket stress.» (4)
- För mycket jobb att vara borta från undervisningen så mycket för relativt lite poäng.» (5 (För hög))
- Det kommer väldigt stötvis, och har man otur eller inte hinner boka labbarna precis när de släpps får man dåliga tider när man har mycket annat att göra. Lp 2 är väldigt svår att klämma in expfyslabbar i.» (5 (För hög))

6. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»30 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Lite olika uppfattningar om var som är relevant och vad som ingår, men överlag bra.» (Ganska bra)
- Fungerade utmärkt att välja labbpartner själv. Grupparbete som berikar, med fler infallsvinklar än man själv hade haft.» (Mycket bra)
- bra att man själv fick välja labkompisar. Då var man på samma ambitionsnivå.» (Mycket bra)
- Det känns som en förutsättning för att labbandet ska gå bra att man kommer överens med sina labbpartners.» (Mycket bra)

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»24 64%
Mycket bra»6 16%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.29

- Speciellt labben i fasta tillståndets fysik var bra handledning på!» (Ganska bra)
- Svårt att få tag på handledare ibland.» (Ganska bra)
- Ganska dålig för vissa Mycket bra för andra handledare» (Ganska bra)
- För det mesta bra, men ibland var handledningen inte så hjälpsam, speciellt när vi inte hade tillgång till fungerande komponenter och handledaren inte hade access.» (Ganska bra)
- Varierande. Handledaren i optiken var inte lika lätt att prata med som de andra.» (Ganska bra)
- I första hand pratar jag dock med andra studenter. Många gör det i de här labbarna, tar hjälp av varandra. Det är bra, men jag tror att det gör labbarna mycket svårare för de som inte har så stort närverk i skolan.» (Ganska bra)

8. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»32 88%
Nej»4 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.11

- När får man egentligen reda på resultatet? Lämnade ju in allt för över två månader sen.» (Ja)
- uppdaterade utrustningslistor» (Nej)
- Föreläsningar på hemsidan. Att en del material i manualer och liknande bara finns på tex tyska, som jag råkade ut för en gång. Ibland saknas materialet också, för att det tryckts upp, men försvunnit från glasskåpet. I uppgifterna är det ibland lite för svårt att tyda vad man kommer vara given i labbet. Till exempel då vi skulle mäta ljus från ett exiterat ämne, trodde vi att vi själva skullehitta ett sätt att excitera ämnet på.» (Nej)


Optik

Kommentera vilken uppgift du hade på varje fråga.
U1: MODULERING AV LASERLJUS
U2: TRIANGULERINGSMÄTNINGAR (Precisionsmätning)
U3: INTERFEROMETRI
U4: TRIANGULERINGSMÄTNINGAR (Stämgaffel)

9. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var? Kommentera vilken uppgift du hade.

36 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 5%
13 37%
16 45%
5 (för svår)»4 11%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.62

- U1: MODULERING AV LASERLJUS, ganska lätt men väldigt rolig uppgift. En av mina favoriter i expfys.» (2)
- U1. Det var bara att koppla upp och köra.» (2)
- U4. Det tog väldigt lång tid att få uppställningen att fungera.» (3)
- u1» (3)
- U1: MODULERING AV LASERLJUS Labben var riktigt rolig! Dock var det lite klurigt att komma på en bra extrauppgift.» (3)
- U4» (3)
- Triangulering, precision » (3)
- Väldigt instabilt, men så hann vi också inte göra så mycket då vi väntade på komponenter över ett dygn.» (3)
- U1» (3)
- U1» (3)
- U4» (3)
- U4: TRIANGULERINGSMÄTNINGAR (Stämgaffel)» (3)
- U4» (3)
- U4 var lätt teoretisk, men strulade ganska mycket för oss.» (4)
- U4, uppgiften var inte supersvår med det var mycket kalibrering som tog mycket tid. » (4)
- U3. Eftersom vi skulle nyttja en Michelson interferometer innebar detta en kalibrering som var jättekänslig för alla typer av störningar, inkl. fotsteg utanför labbsalen (!).» (4)
- U3» (4)
- U2» (4)
- U1: Den var ganska svår, men samtidigt var den väldigt rolig!» (4)
- U3 - Svår framförallt för att allt i labbet var halvtrasigt.» (4)
- Modulering av laserljus» (4)
- U1: MODULERING AV LASERLJUS» (4)
- U4 - Allt krånglade. Elektroniken blev massa fel och labben var jobbig.» (4)
- U3: INTERFEROMETRI, dåliga förutsättningar för labben. borde finnas mer tips för hur man minskar skaket (såsom att man kan ställa plattorna på varandra)» (4)
- U3. Väl känslig för störningar, kunde inte göra mätningar när den andra gruppen var i labbet... vilket var riktigt störigt» (4)
- Vi hade U2. Bra labb men väldigt mycket pill och lätt att det blev störningar bara nån gick i rummet, borde konstrueras en annan labb så att man inte behöver lägga ett dygn på sådana känslighetsfel.» (4)
- U4 På grund av komponentfel blev vi inte färdiga förrän sent sista dagen. Om vi hade fått ännu fler fel hade vi kanske inte blivit färdiga alls trots 12timmars-dagar.» (4)
- U4. Mycket pill, mycket trasigt material, krävde mycket tålamod och var väl inte jättekul.» (4)
- u1» (4)
- U3. Bara pill. Tog evigheter att få uppställningen att fungera. Dessutom var man tvungen att ignorera alla säkerhetsföreskrifter om att inte titta in i laserljus, gick verkligen inte att finjustera annars. » (5 (för svår))
- U1: Fick defekt utrustning av handledare, något som medförde mycket förlorad tid.» (5 (för svår))
- U3: Teoretiskt hade laborationen en bra svårighetsnivå. Men grunduppgiften tog tyvärr mycket lång tid eftersom kalibreringen bara höll under en kort tid och det kunde ta flera timmar att få en kalibrering som höll för att göra några mätningar. Samma sak vid extrauppgiften, det blev mycket sena kvällar för att genomföra experimentet.» (5 (för svår))

10. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 14%
8 22%
18 51%
5 (högt inlärningsvärde)»4 11%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- U1. Lärde mig lite om kerr- och pockels-effekten.» (2)
- Nästa bara pill U3» (2)
- U4. Det var mest bara att vara noggrann.» (2)
- U1: Den var mest cool faktiskt.» (3)
- Kändes som en bra laboration som är tillämpbar på många olika områden. » (4)
- U3» (4)
- U1: MODULERING AV LASERLJUS lärde sig mycket om att bygga förstärkare och filter» (4)
- u1» (4)
- Grunduppgiften var lärorik med olika delar och lärorik felsökning.» (4)
- U4» (4)
- Här fick man själv bygga uppställning och förstå, mkt bra.» (4)
- U4 Det var intressant problemlösning och man fick en bra repetition av optiken(linser).» (4)
- U4» (4)
- U4: TRIANGULERINGSMÄTNINGAR (Stämgaffel)» (4)
- Uppgiften var jätteintressant och utmanande.» (5 (högt inlärningsvärde))

11. Övrigt

- »
- Kolla med städarna så att de inte går in i labrummet när man laborerar. Vi hade en färdig kalibrerad uppställning som vi lämnade på söndagskvällen, när vi kom på morgonen för att bli godkända hade en städerska varit inne och förstört allt vårt arbete. Det såg inte ens särskilt städat ut och detta gjorde att vi inte hann göra extrauppgiften. En annan sak som var synd är att många av komponenterna var trasiga och hade inte bytts ut. »
- Kul uppgift. Fick inte bra "resultatdata" då det man kunde skriva var att man lyckades eller misslyckades.»
- Klart jobbigaste labben av de tre. Mest för att elektroniken krånglade och det var svårt att programmera oscilloskopet.»
- U4. Den andra gruppen hann ta alla bra linser. Åt oss återstod endast defekta linser vilket naturligtvis gjorde vårt jobb svårare än andra gruppers. Det borde finnas gott om hela linser.»
- Handledaren var inte hjälpsam. De VI:s vi fått givna fungerade inte och handledaren engagerade sig inte i problemet. Vi fick själva jaga lärare och LabViewläraren från tidigare kurs i experimentell fysik för att få hjälp med problemet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Termodynamik

U1: Fasomvandlingar –, Värmelagring
U2: Fasomvandlingar –, Termisk analys
U3: Värmeledning
U4: Elektromagnetisk strålning och värme

12. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»2 5%
10 27%
21 58%
3 8%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.69

- U1» (1 (för lätt))
- U4» (1 (för lätt))
- U4: Elektromagnetisk strålning och värme, ganska lätt, lite tråkigt att hela uppställningen redan var färdig och det enda man behövde göra var att göra ett kort labviewprogram. Men annars grymt intressant och kändes väldigt tillämpbart.» (2)
- U3» (2)
- U3. Bara koppla upp och köra. Lite enkel labview.» (2)
- u2» (2)
- U2» (2)
- U3 - När vi väl hade lyckats programmera datorn kunde man gå hem.» (2)
- Enkelt men tråkig svart låda som gjorde allt åt oss.» (2)
- U4» (2)
- u4» (2)
- U1» (3)
- U3.» (3)
- U3» (3)
- U4» (3)
- U2» (3)
- U4» (3)
- u3» (3)
- U3: Värmeledning Alldeles lagom.» (3)
- U4: Elektromagnetisk strålning och värme» (3)
- Elektromagnetisk strålning och värme» (3)
- U2» (3)
- U1» (3)
- U4» (3)
- U1» (3)
- U3» (3)
- U4» (3)
- U2: Fasomvandlingar –,, Termisk analys» (3)
- U4» (3)
- U3. Det svåra här var inte utförandet utan teorin samt att skriva ett labview program som skulle göra det vi ville. » (4)
- U3» (4)
- U1: Fasomvandlingar –,, Värmelagring apparaten krånglade» (4)

13. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»2 5%
6 16%
15 41%
11 30%
5 (högt inlärningsvärde)»2 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mycket tråkig laboration» (1 (inget inlärningsvärde))
- U1 Labben var totalt meningslös då den gick ut på att mata en maskin med ämnen och sedan läsa av resultat. Mätningen håll inte så hög precision» (1 (inget inlärningsvärde))
- U3. Lite förståelse för Fouruierteorins tillämpning (och ursprung) fick jag nog.» (2)
- Förutom just värmeledning, var det inte så mycket laborationen innehöll. » (3)
- U4» (3)
- U3 - Tydliga resultatgrafer» (3)
- U2» (4)
- U3» (4)
- U4» (4)
- U2: Fasomvandlingar –,, Termisk analys» (4)
- Grymm extrauppgift om man tipsar om fouier-analys för att lösa värmeledningen... Kan då jämföra mellan lösning mellan oändlig och ändlig stav» (5 (högt inlärningsvärde))

14. Övrigt

- Tråkigt att kalorimetern inte klarar lägre temperaturer så man kan göra roliga extrauppgifter med kristallisering.»
- Hade en väldigt bra handledare i denna laboration! En tjej, kommer inte ihåg hennes namn.»
- Var lite väl lätt grunduppgift. Man behövde inte göra så mycket mer än att köra maskinen»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Kvantfysik

U1: STUDIER AV ATOMÄRA SPEKTRA
U2: STUDIER AV MOLEKYLSPEKTRA (Jod)

15. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»1 2%
5 13%
20 55%
9 25%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.11

- U2. Tog mer tid att kalibrera instrumentet än något annat. Inte så svårt att följa en punktlista.» (1 (för lätt))
- U1: STUDIER AV ATOMÄRA SPEKTRA » (2)
- Det mesta av labbtiden gick åt till att skriva ett program i LabView och inte att analysera den datan man sedan erhöll, vilket man kanske skulle vilja ha lagt mer tid på istället.» (2)
- U1» (2)
- U1 - Behövde inte ens programmera själv utan implementerade bara de färdiga programmen vilket var skönt. Man hann göra många mätningar ist.» (2)
- U2: STUDIER AV MOLEKYLSPEKTRA (Jod)» (2)
- U2» (3)
- U2» (3)
- U1. Lagom svår.» (3)
- u2» (3)
- U1» (3)
- U1» (3)
- U1» (3)
- U2» (3)
- U2» (3)
- U2. Lagom svår, fanns goda möjligheter till svårare extrauppgifter för de som vill.» (3)
- U1» (3)
- U1» (3)
- U1» (3)
- U2» (3)
- U1» (3)
- U1, tog lite tid att förstå de bifogade VI-programmen men det gjorde labben ganska lätt. » (4)
- U2: Dåliga instruktioner för kalibreringen och allmänt mycket som krånglade.» (4)
- U2» (4)
- U2: STUDIER AV MOLEKYLSPEKTRA (Jod) Det var svårt att förstå utrustningen och hur man skulle ställa in den för att få fina spektrum. Dåligt att ingen manual till spektrometern fanns tillgänglig innan labben!» (4)
- U2» (4)
- U2: STUDIER AV MOLEKYLSPEKTRA (Jod) Labben är busenkel om man har tur med labsalen. De olika labblokalerna har helt olika kvalitet. Framförallt spektrometrarna skiljer sig oerhört. Avsaknaden av vettig dokumentation till labviewprogrammen gjorde att vi tappade minst två dagar för att vi hela tiden missförstådde. » (4)
- U1» (4)
- U1. Svårigheterna låg som vanligt på fel ställen. Som att datorn segade sig och att siffrorna på tavlan var halvt utsuddade och små- kan man inte gör en datorskriven lapp? Och kalibreringen kan man ju ha lite mer instruktion till, iallafall skriva i rutorna vilken enhet saker ska anges i.» (4)
- u2» (4)
- krånglade utab bara helvete» (5 (för svår))

16. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
5 13%
14 38%
10 27%
5 (högt inlärningsvärde)»6 16%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lärde sig inte ett piss» (1 (inget inlärningsvärde))
- U2» (2)
- U1 - Intressant att se olika spekta men annars var det inte mkt nytt.» (2)
- Det var en bra övning i Labview, men annars så lärde man sig bara hur frustrerad det går att bli på dålig utrustning» (2)
- U2» (3)
- Krångla lite. Kan man inte kalibrera så att även funkar att analysera kontinuerliga spektra...?» (3)
- Bra för förståelse av energispektra, men man förstod inte så mycket innan labben.» (3)
- U1. Helt okej ändå, det kändes värt att göra labben. Bekantskap med spektroskopi, spektroskopiska beteckningar etc.» (4)
- Det svåra i labben var att förstå hur picoampermetern fungerar bäst.» (4)
- U2» (4)
- U1» (4)
- U2: STUDIER AV MOLEKYLSPEKTRA (Jod)» (4)

17. Övrigt

- Utrustningen är i dåligt skick. Vi fick vänta till den andra gruppen blev klar så vi kunde använda deras fungerande spektrometer.»
- Här är det väldigt synd att man inte tagit bort trasiga komponenter. Man blir väldigt sur när det gång efter gång är samma fel. »
- Svårt att hitta refererenser så man visste hur det spektra man såg var mot tidigare. »
- U1 - Lättaste labben av de tre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Fasta tillståndets fysik

Svara endast om du läste TIF095.

U1: ISOLATORER
U2: FONONER
U3: METALLER
U4: HALVLEDARE

18. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

23 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
6 100%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»17

Genomsnitt: 3

- U4. Bästa laborationen!» (3)
- U4. lagom svår laboration. Man fick inte göra så mycket själv utan handledaren hjälpte till med mycket. » (3)
- U3» (3)
- Gjorde endast grunduppgiften som var samma för alla» (3)

19. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

21 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
0 0%
4 66%
5 (högt inlärningsvärde)»2 33%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man förstod halvledare ganska bra efter laborationen. » (4)

20. Övrigt

- Handledaren, tror hon hette Stina är helt underbar! Många plus till henne. »
- Bästa labben i hela kursen! Mycket intressant, rolig att genomföra och väl avvägd i svårighetsgrad och tidsmässigt. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33


Kommentarsfrågor

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i laborationerna?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 2%
6 17%
16 47%
8 23%
5 (mycket nöjd)»3 8%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledare var sällan närvarande och väl där så kunde handledaren inte hjälpa till. Gällde för optik-labben» (1 (inte alls nöjd))
- Dåligt insatta handledare...» (2)
- Ibland inget svar. » (2)
- Den handledare vi hade i kvanten var ofta sen och otillgänglig (kommer inte ihåg namnet, han var asiat). Charlotte i termon var jättebra! Johan i optiken var helt okej.» (2)
- Man var glad om de dök upp...» (2)
- Fasta-handledarna var bra.» (3)
- Varierande grad, två bra, i fasta och i termo. Mindre bra i optik och kvant. » (3)
- Handledarna var svåra att få tag i, och en del kom bara någon gång per dag.» (3)
- Behövde bara handledning i Optik men handledaren kunde inte göra mkt när elektroniken krånglade. I termo kom tjejen och kollade till oss ofta vilket uppskattades!» (3)
- Inte så mycket som krävdes för det mesta, utom redan nämnda problem med access.» (3)
- Varierande, något sämre vid optiken. Mycket bra i de andra två» (3)
- I termo och fastan var handledarna mycket bra och engagerade. I optiken uppstod problem att använda de färdiga VI:s som fanns och handledaren gav mycket dålig hjälp. Vi fick istället jaga läraren och lärare från tidigare kurser för att få de svar vi behövde för att komma vidare.» (3)
- Över lag bra handledare. Dessutom fick man mycket bra tips vid mötena innan laborationen.» (4)
- Handledaren för termolabben var väldigt trevlig och ställde alltid upp och svarade på frågor när man hade problem.» (5 (mycket nöjd))

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Igor Zoric som examinator.»
- Termo och kvantlab»
- De flesta laborationerna är vettiga. »
- Laborationsuppgifterna. Mångsidiga och roliga. Överlag lärorika på många aspekter.»
- Tyckte kursen generellt var bra. Bra med koppling till de kurser man läser.»
- Labbarna»
- Föreläsningarna»
- Konceptet.»
- Uppgifterna var bra»
- Jag tycker bokningssystemet fungerade ganska bra, men då gällde det att ha planerat vem man ville labba med och när innan det öppnade.»
- Laborationsuppgifterna var bra!»
- Optiklabbarna håller hög nivå vad gäller inlärningsvärde och inspiration»
- Svårighetsgraden. Labbarna utgör en bra utmaning»
- Den korta uppgiftsbeskrivningen, kul att kunna jobba fritt o kreativt kring en kort problemställning»
- Igors egen laboration. »
- Allt»
- Jag tycker allt är helt ok.. förutom utrustningen i labbet, den är oftast väldigt dålig. Köp in nytt! Labbarna i sig är bra!»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre handledare..»
- Kvantlabbarna var ju inte de mest intressanta, men kan tänka mig att det är svårt att göra något åt det!»
- Laga en del av utrustningen.»
- optiklab»
- Mer kreativa uppgifter till termolabben.»
- Försök få fler att göra tif 095, sista laborationen var riktigt bra. »
- Kvantlabben kanske skulle kunna göras lite roligare.»
-
- Föreläsningarna»
- Laborationsutrustningen»
- Prioriteringssystemet. De sista veckorna i LP1 borde ha högre prioritet än alla veckor i LP2 eftersom man har så mycket att göra då. Ingen borde få tre labbar under samma läsperiod.»
- Uppgifterna. Svårighetsnivån verkade vara väldigt spriddd»
- Kanske att man kan välja uppgifterna»
- Mer feedback! Antingen om man måste själv be om feedback på rapporterna, men då ska det tydligt framgå hur man ska gå till väga. Man utvecklas inte i sitt rapportskrivande om man inte får veta _vad_ man gör rätt eller fel.»
- Kan man underlätta något i optiken skulle det uppskattas. Kanske nån färdig implementering eller guide till att programmera oscilloskopet.»
- Bättre val av datum, vet inte exakt hur, men är man inte med direkt så får man väldigt dåliga datum.»
- Fler bra linser till optiken.»
- Instruktioner i kvantlabbet.»
- Ny utrustning!»

24. Övriga kommentarer

- Oj vilket förbättring jämfört med expfys 1. Det här var ju faktiskt roligt på riktigt! Synd att man hade fått en sån dålig bild från expfys 1 så att man inte valde till fastalabben.»
- Väldigt bra kurs! Teknisk Fysik behöver mer experimentell fysik som kan komplettera den teoretiska utbildningen. Man lär sig så ofantligt mycket av laborationer!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.17

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.38
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från