ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Reglerteknik, ERE091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

32 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 6%
5 15%
20 62%
5 (över förväntan)»5 15%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde (dumt nog) att kursen var lite mer praktiskt inriktad.» (2)
- Jag tyckte det kunde vara lite om hur man gör en egen regulator från en krets eller nåt» (4)
- Intressant kurs med bra föreläsare!» (4)
- Det var en mycket roligare kurs än vad jag trodde det skulle vara =)» (5 (över förväntan))
- Uppskattad blandning mellan matematisk teori och praktiska exempel. Särskilt intressant med introduktionen till linjärkvadratisk optimering.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

1 (ej relevant)»1 3%
0 0%
7 22%
12 38%
5 (mycket relevant)»11 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.03

- Det är spännande att prova på olika kurser som inte ligger på fysik-institutionen så man ser vad man kan syssla med sen. » (4)
- Då jag som student vandrade runt bland utställarbåsen under arbetsmarknadsdagarna CHARM påtalade många företagsrepresentanter att kunskaper i reglerteknik var fördelaktiga om man ville arbeta hos dem.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls)»1 3%
0 0%
5 16%
18 58%
5 (Mycket bra avvägt)»7 22%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gjorde inte tentan» (?)
- Skrev ej tentan» (3)
- Vissa begrepp såsom "lågförstärkningssatsen" hade inte betonats under föreläsningarna, fanns inte med i boken och kom ändå en fråga på under tentamen.» (3)
- Kanske kunde varit något mer om design av regulatorer till exempel, det är kul det med!» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

32 svarande

<25%»2 6%
25-50%»1 3%
50-75%»8 25%
>75%»21 65%

Genomsnitt: 3.5

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 16%
6 20%
17 56%
5 (mycket bra)»2 6%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Claes är rörig och bör lära sig tavelteknik från grunden. Han påstår att han tar sig snabbare igenom materialet med OH, men i själva verket så blir föreläsningen långsammare. Fler ordentliga exempel på tavlan vore verkligen att rekommendera.» (?)
- Tyckte att det var lite rörigt många gånger när han skrev på tavlan och att det gick för långsamt när han använde overhead.» (2)
- inte speciellt pedagogiska och overhead är inte det bästa sättet att lära ut på» (2)
- röriga och svårförstådda, ofta börjades det talas om ett ämne som sedan inte behövdes i denna kurs.» (2)
- Jag tycker det är svårt att hänga med när det är OH/powerpoint, speciellt med så mycket text på. Det går inte att både lyssna och läsa samtidigt och jag bearbetar informationen på ett bra sätt när jag antecknar själv.» (2)
- Det som skrevs på tavlan var väldigt rörigt.» (3)
- Bra stuk med utdelade papper, dock blev det väldigt rörigt så fort föreläsaren gick över till att anteckna på tavlan. Struktur är a och o! Kommande klasser tror jag skulle klara sig utan allt för stora utsvävningar utanför kursens område, också.» (3)
- Bra, särskilt för att vara Teknisk Fysik men utrymme för förbättring» (3)
- Bäst då Claes skrev på tavlan! Då förstår man mer och skriver själv så man är mer aktiv. Hand-outs är inte lika bra tycker jag, då tycker jag kanske man kan göra texten kortare och skriva på tavlan istället. » (3)
- Bra med variation mellan OH-bilder och skriva på tavla.» (4)
- Det var bra genomgånget» (4)
- Fungerade väldigt bra med de utdelade papperen. Anteckningarna på tavlan var ofta lite väl röriga.» (4)
- Bra publikkontakt från föreläsarens sida» (4)
- Gärna mer tyngd på hur exakt fysikaliska fenomen avspeglas matematiskt (exempelvis i samband med polplacering). Uppskattat pedagogiskt upplägg med mycket humor.» (4)
- Kunde vara lite svårt att veta när det var relevant det som togs upp, blev dock mycket bättre struktur på det mot slutet. (Eller hade man lärt sig när det var dags?)» (5 (mycket bra))

6. Hur bra kompletterade räkneövningarna teorigenomgångarna på föreläsningarna?

30 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 3%
6 20%
9 30%
5 (Mycket bra)»14 46%

Genomsnitt: 4.2

- Kändes som att föreläsningarna och räkneövningarna ibland var i ofas. » (2)
- Var ej där» (3)
- Ibland låg planeringen för räkneövningarna ur fas med föreläsningarna. Annars bra.» (3)
- Räkneövningarna var där man lärde sig mest.» (3)
- Många av uppgifterna i övningshäftet baserades på Lennartssons bok, vilket ledde till en del svårigheter när man räknade självständigt. Vissa begrepp poängterades mer i den andra boken och vår kursbok hade inte tillskrivit dem lika stor vikt.» (3)
- Det var en viss diskontinuitet mellan rövningarna och föreläsningarna. Men det funkade väl ganska bra, claes höll det teoretiskt och oskar sa hur man gör typ. » (4)
- förstod mer när man fick se exempel» (4)
- Oskar gick igenom bra tycker jag och man fick ofta mer klarhet när vi gjorde övningar på kapitlet direkt efter.» (4)
- Enormt viktiga, föreläsningarna var oerhört generella och att gå direkt från dem till räknetal var väldigt svårt.» (5 (Mycket bra))
- Väldigt bra räkneövningar överlag! Var bra att även gå igenom lite teori och knyta samman det som sades på föreläsningarna. » (5 (Mycket bra))
- Då fattade man vad Claes försökte säga.» (5 (Mycket bra))
- Det är nog tack vare Oskar som jag lärde mig någonting alls. » (5 (Mycket bra))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 23%
6 28%
5 (mycket bra)»10 47%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Räknestugor?» (?)
- Fanns det räknestugor?» (?)
- Var ej där» (3)
- Många saker var han bra på att förklara men ibland kunde det bli väldigt förvirrat.» (3)
- Jag visste inte att det fanns några..» (3)
- Något förvirrade, men mycket underhållande.» (4)
- Överlag bra, men räkneledaren skulle behövas ha större möjlighet till att ge mer djupgående förklaringar och tolkningar.» (4)
- Mycket bra ledare. Trevilgt att ha en doktorand från annan institution än de vanliga. Gav mycket välbehövd ny syn.» (4)
- kan göras mer pedagogiska och lite mindre virriga, annars var räkneövningsledarn mycket bra!» (4)
- oscar var jättebra räkneövningsledare» (5 (mycket bra))
- Det var nog en av de bästa räknestugorna vi haft :) Riktigt bra och rolig ledare :D» (5 (mycket bra))
- Oskar försöker få oss att förstå och är engagerad, rolig och trevlig. Väldigt bra att han kollar av med oss om vi fattar och försöker förklara på olika sätt. Han är duktig! Ibland känns det dock som han har lite oförtjänt dåligt självförtroende vad gäller sina kunskaper. Han var bra! » (5 (mycket bra))
- Något förvirrad men ytterst kompetent och mycket hjälpsam övningsledare. En stor eloge för den avslutande genomgången av kursen (till stor del genomförd utöver undervisningstid) under fredagen läsvecka 7!» (5 (mycket bra))
- Fanns det räknestugor? » (Deltog ej)
- Det fanns inga?» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 22%
19 61%
5 (mycket bra)»5 16%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ställ gärna högre krav på oss studenter, exempelvis genom att ställa fler frågor när vi redovisar deluppgifterna.» (3)
- Tanken bakom labbarna var god men utrustningen fungerade inte som den skulle.» (3)
- inte så jätteimponerande!» (3)
- fick inte egentligen speciellt mycket ut av dem» (3)
- De var bra för att man fick använda det man lärt sig i praktiken, och på så sätt få en djupare förståelse =)» (4)
- Mycket bra för att se vad regulatorerna egentligen gör. » (4)
- Kul att se praktiskt exempel på hur man använder reglering! » (4)
- Mycket goda möjligheter att ställa frågor till handledaren.» (4)
- Mycket bra, men förberedelseuppgifterna för den andra uppgiften var onödigt omfattande om man skulle göra de ordentligt (á la F?). Lade själv ned ca 10 timmar medan kursare klarade sig undan och blev godkända utan vidare möda och tidsåtgång. Dessutom verifierades/kontrollerades ej förberedelseuppgifterna under själva laborationen.» (5 (mycket bra))
- Skönt med avslappnade labbar. Bra stöd » (5 (mycket bra))
- Roligt! Dock en otrolig skillnad i arbetsbelastning mellan labb 1a och 1b.» (5 (mycket bra))

9. Var det tillräckligt med tid på laborationerna? Behövde du den extra tid som gavs?

- Det var tillräckligt med tid»
- Det var inga problem att hinna färdigt.»
- Ja, blev färdiga innan tiden var slut. Fyll gärna ut med extrauppgifter eller liknande.»
- Det var tillräckligt.»
- tillräckligt med tid!»
- Ja. Den extra tiden var bra.»
- Behövde extra tid, 3 h lagom.»
- Var skönt att det fanns tre timmar, viss utrustning var inte särskilt stabil.»
- På den första labben var det inte tillräckligt med tid. Jag behövde den extra tiden plus en kvart till och det var ändå mycket stressigt i slutet. Detta beror inte på att uppgifterna var för svåra utan på att utrustningen inte fungerade. Jag och min labbkompis bytte utrustning när tiden hade gått ut och utförde de sista uppgifterna på en kvart. Det gick snabbt när vi väl hade fått tag på en fungerande maskin. I den andra labben så var det gott om tid (vi använde en annan maskin än den som inte hade fungerat i den första labben).»
- ja»
- ja. Nej.»
- Det var lagom»
- Var tillräckligt»
- Bra med extra tid, och ja den behövdes...»
- Det var tillräcklig tid. Behövde extratiden.»
- Ja det var bra med tid»
- Den extra tiden var bra, blev mindre stressigt»
- Det var tillräckligt med tid, men skönt att slippa känna sig sterssad.»
- Två timmar hade inte räckt för den första delen. Men tre timmar var ganska lagom.»
- 2h hade varit tajt med tid, så behåll gärna den extra timmen ifall något går fel»
- Ja, det var tillräckligt och ja det behövdes.»
- På första delen behövdes extratiden, på andra nej.»
- typ»
- Egentligen inte men det var skönt att slippa stressa. »
- Ja tiden räckte, det gick åt mest tid på första för att man skulle förstå och vänta på alla mätningar. På del 2 gick det mycket snabbare! »
- Jag behövde vid det första tillfället den extra tiden medan den andra delen av laborationen gick betydligt snabbare.»

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

32 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
8 25%
12 37%
5 (Mycket bra)»12 37%

Genomsnitt: 4.12

- Lite svårt att göra eftersom man inte hade gjort någon räkning innan, det var väl ett bra "wake-up call" dock» (3)
- Köttig 2:a inlm.» (3)
- Det var inte optimalt att deadline för den andra inlämningsuppgiften sammanföll med inlämningarna i Miljöfysikkursen, vilket resulterade i stress.» (3)
- Mycket bra» (4)
- De var vettiga, lagom svåra uppgifter och man lärde sig mycket av dem. » (4)
- Väldigt lärorika!» (5 (Mycket bra))
- De var roliga och tvingade oss att ligga i fas =)» (5 (Mycket bra))
- De var roliga och man lärde sig mycket! Dock skulle vi behövt en lite bättre genomgång av blockdiagram inför den första så att man hade mer koll, iom att det är så tidigt i kursen och de blockdiagram vi sett var väldigt enkla.» (5 (Mycket bra))

11. Var det bra med utskrivna anteckningar på föreläsningarna?

31 svarande

1 (Inte så bra)»1 3%
3 9%
3 9%
13 41%
5 (Mycket bra)»11 35%

Genomsnitt: 3.96

- Jag hade föredragit att det var mindre text eller inte OH alls, utom möjligtvis på de avsnitt som behandlas mycket överskådligt. Men ska det nödvändigtvis vara OH med mycket text antar jag att det är bättre att de finns utskrivna. Kanske så att man kunde ladda ner de man missat från kurshemsidan?» (?)
- Kör på tavlan istället.» (1 (Inte så bra))
- Skulle gärna se att materialet gjordes tillgängligt via kurshemsidan.» (2)
- jag skriver hellre själv, lär mig mer då» (2)
- Se tidigare kommentar om föreläsningarna fråga 5.» (2)
- Om OH ska användas är det bra, föredrar nog mer en strukturerar genomgång på tavlan. » (3)
- hade varit trevligt om de låg på nätet också» (4)
- Skönt att inte anteckna» (4)
- Lagom fördelat» (4)
- Det funkar inte riktigt så bra för mig men det blir svårt att hinna annars» (4)
- Jag fick lite dåligt samvete för miljön men tanken var god» (4)
- Det hade aldrig gått att skriva ner allt det där för hand.» (5 (Mycket bra))

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
1 3%
8 25%
16 50%
5 (Mycket stor)»6 18%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta är ett praktiskt ämne och jag tycker att man lär sig mest av att lösa uppgifter.» (3)
- Räkneövningarna har hjälp till mycket också!» (3)
- Framför allt räkneövningarna.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

32 svarande

Ja»0 0%
Nej»32 100%

Genomsnitt: 2

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
23 71%
9 28%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Lagom» (3)
- Har varit lagom belastning på just denna kurs, men tyvärr dog de andra kurserna som gick samtidigt upp väldigt mycket av tiden.» (3)
- det var i en tuff läsperiod så det var skönt med en kurs som inte tog alldeles för mycket kraft» (3)
- Bra avvägt.» (3)
- Med tanke på vad vi får för poäng för kursen och vad som finns mer i denna läsperiod.» (4)
- Många olika moment (tenta, inluppg och lab) tillsammans med många andra kurser som också hade ett flertal obligatoriska moment gjorde att perioden sammantaget kändes tung.» (4)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»27 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»18 56%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.75


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

32 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
2 6%
5 16%
15 48%
5 (mycket prisvärd)»8 25%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.87

- Jag köpte den bok som fanns på kurshemsidan innan kursen startade och som z använder sig av, efter att ha köpt den vi använde oss av behöll jag den första då den var betydligt mycket bättre.» (1 (ej prisvärd))
- Boken var lite för "tunn". Ibland, när man inte riktigt förstod, kändes det som att man hade behövt mer input.» (2)
- Jag tycker att boken av Glad och Ljung är betydligt bättre. Råkade köpa den av misstag men ångrar mig inte alls utan använde den till inlärningen istället.» (2)
- boken kunde varit mer utförlig dock, det stod om allt, men ganska lite om varje enskild del» (4)
- Perfekt bok, dvs liten och med hårda pärmar. Dessutom var den lättläst.» (5 (mycket prisvärd))

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
12 37%
10 31%
5 (Mycket stor)»10 31%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursboken är väldigt kortfattad och den är därför ibland svår att förstå. Jag köpte av en olyckshändelse först boken Reglerteknikens grunder och den var mycket bättre. Visserligen innehåller den alldeles för mycket information för en så här kort kurs men de delar av boken som ingick i vår kurs var bättre beskrivna i denna bok än i kursboken.» (3)
- Räkneexempel med lösning var väldigt bra!» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

32 svarande

Ja»26 83%
Nej»5 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.16

- Det vore bra om de utskrivna anteckningarna fanns på nätet, ifall man missar föreläsningar.» (Nej)
- Kompletteringar till litteraturen, tillgängligt via kurshemsidan.» (Nej)
- Det som saknades var gamla tentor, men det är ju för att det var ny föreläsare och så..» (Nej)
- Fanns ingen information om deadline på inlämningsuppgift 1 på kurshemsidan. De som inte hade varit på räkneövning hade ingen aning om deadlinen.» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kopplingen till verkliga reglerproblem genom inlämningsuppgifter och laborationer.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- räkneövningarna»
- Utskrivna anteckningar, räkneövning, labbar, obligatoriska inlämningsuppgifter.»
- Räkneövningarna och räknestugorna. Det är också MYCKET bra att det finns lösningar till räkneövningarna. »
- Upplägget»
- vet ej»
- Det mesta var bra det som var extra bra var han på räknestugan, han var både mycket rolig och kunde besvara på frågorna :)»
- Väldigt bra räkneövningar och bra möjligheter att ställa frågor.»
- Väldigt trevlig föreläsare och räkneövningsledare. Det var ett nöje att delta»
- Inlämningsuppgifterna och de utdelade föreläsningsanteckningarna. Samt demonstrationen av A.R Drone på sista räkneövningen.»
- LAbb, räknestugor»
- Oskar och inlämningsuppgifterna»
- Entusiastisk, positiv och pedagogisk räkneövningsledare.»
- Oskar som övningsledare! Att Claes skriver på tavlan och bra exempel! »
- Engagerad föreläsare och övningsledare.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hemsideuppdateringen har det slarvats lite med.»
- Tempot borde vara lite högre på föreläsningarna när han går igenom overhead-bladen. När Breitholtz skriver på tavlan borde det vara lite mer strukturerat. Wigström borde vara lite bättre förberedd inför vissa räkneövningar så att det inte blir förvirrat.»
- lägga upp oh-bilderna på kurshemsidan kanske.»
- Ökad struktur på egna föreläsningar vid anteckningar på tavlan.»
- Kursboken. Den är inte dålig, men Reglerteknikens grunder är bättre. »
- Vet ej»
- inget jag kan komma på...»
- Byta kurslitteratur till Glad & Ljung»
- Kanske något tydligare och strukturerade lösningar på räkneövningarna.»
- Byt kursbok»
- Claes tavelteknik.»
- Personligen har jag svårt att hänga med när föreläsaren använder sig av PoverPoint eller slides. »
- OH-presentationerna.»
- Mindre färdiga utskrifter. Lite mer förklaringar/exempel på föreläsningarna, ibland har man knappt haft en hum då man kommer till övningen.»

22. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från