ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Optioner och matematik, MVE095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

12 svarande

1 (inte alls)»1 8%
0 0%
5 41%
0 0%
5 (över förväntan)»6 50%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket matematik men har inte fått någon ny kunskap om optioner. » (1 (inte alls))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

12 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 25%
6 50%
5 (mycket relevant)»3 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- Tror jag kommer fortsätta med att läsa sådana kurser så ja.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»1 8%
1 8%
2 16%
3 25%
5 (Mycket bra avvägt)»5 41%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr upplevde jag att tentan speglade kursen mycket dåligt. Tentan berörde fall som var väldigt mycket mer komplicerade än dem vi pratat om under kursens gång. » (1 (inte alls))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

12 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 8%
>75%»11 91%

Genomsnitt: 3.91

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 16%
2 16%
4 33%
5 (mycket bra)»4 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade nog hjälpt om Christer förklarat lite mer runt omkring själva matematiken. Fakta kring ekonomi som är självklara för honom är inte självklara för studenter. Sen hade det såklart hjälpt om Christer fått hålla föreläsningarna på svenska, eftersom han i princip sa exakt det som stod i boken. » (3)
- Engelskan var lite sluddrig» (3)
- Riktigt bra, han är lite snabb ibland men mycket kunnig» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 9%
1 9%
5 (mycket bra)»9 81%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick lite långsamt» (3)
- Väldigt bra. Man fick inte riktigt chansen att fråga saker. Men Hussein förklarade verkligen bra.» (4)
- Ralphie var fantastisk! » (5 (mycket bra))
- Dessa gjorde så att man förstod vad man skulle göra» (5 (mycket bra))
- Jättebra engelska räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 18%
2 18%
1 9%
5 (mycket bra)»6 54%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var för svårt att ta till sig innehållet för den halva av klassen som inte har matematisk bakgrund. » (2)
- Väldigt väldigt mycket svårare än det vi pratat om dittills på kursen.» (3)
- Svår» (3)
- Ganska mycket tid för 1 poäng. Vissa var lite otydligt formulerade.» (4)
- Man lärde sig otroligt mycket, svårt för 1 poäng men sjukt nyttiga» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 8%
3 25%
5 41%
5 (Mycket stor)»3 25%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningarna med Ralphie var fantastiska. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

12 svarande

Ja»0 0%
Nej»12 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 8%
8 66%
0 0%
5 (För hög)»3 25%

Genomsnitt: 3.41

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»4 33%

Genomsnitt: 4.33

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 3.75

- Lite för lite tid till det.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»1 8%
2 16%
3 25%
3 25%
5 (Mycket stor)»3 25%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gillar inte när kurslitteraturen finns på nätet och man måste skriva ut, skulle uppskatta om den fanns färdigtryckt att köpa i den senaste upplagan.» (2)
- Kunde varit fler exempel på olika grejer men i övrigt mycket bra, kort konkret synd att de inte fanns tryckta» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

12 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ralphie!»
- Inlämningsuppgiften. Jag känner personligen att jag lärde mig väldigt mycket på frågorna.»
- Borell»
- Räknestugorna»
- Kurslitteraturen»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det blir svårt för studenter från I när det dyker upp krav på att vi ska kunna saker vi aldrig haft i våra tidigare kurser och inte heller gått igenom i nuvarande kurs, exempelvis bivariat.»
- Möjligen en till bonusuppgift, kanske någon labb i matlab eller liknande. Att bara kunna få ett bonuspoäng känns som väldigt lite hjälp på tentan.»
- Se till att boken kommer tryckas, kanske inte går men hade vart gött»
- Jag tror att Borell är mer bekväm och kan ta ut svängarna mer med föreläsningar på Svenska.»

17. Övriga kommentarer

- Väldigt besviken på tentan. Jag hade god förståelse för det vi pratat om och jag upplevde inte att jag fick visa det eftersom det var mycket högre nivå på tentan än kursen. »
-

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från