ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Matematisk statistik, TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

70 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
10 14%
36 51%
5 (över förväntan)»22 31%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag hade inga förväntningar eftersom jag inte hade någon uppfattning om ämnet» (?)
- Förväntade mig att kursen skulle vara krävande med intressant, båda stämde.» (3)
- Jag hade hoppats på en tyngre matematisk bakgrund för felanalyser vilket jag inte tycker mig ha fått.» (3)
- Kändes som att man borde ha kunnat få med mer i kursen, i alla fall om Miljöfysiken inte tog så mycket tid och kraft F. » (4)
- Hade gärna läst mer statistik eftersom att vi läser expfys och behöver kunna analysera data bra. » (4)
- Hade inga direkta förväntningar» (4)
- Mycket intressant teori och många verklighetsförankrade exempel uppskattades.» (4)
- bra o rolig kurs bra föreläsare.» (5 (över förväntan))
- » (5 (över förväntan))
- Förväntning: svår men rolig. Facit: svår men mycket rolig.» (5 (över förväntan))
- Rolig och spännande kurs!» (5 (över förväntan))
- Jag tycker att kursen har varit svår, men samtidigt roligt och intressant. Med tanke på hur äldre elever pratat om kursen trodde jag nästan att kursen skulle vara ännu svårare.» (5 (över förväntan))
- Nyttig kunskap!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

72 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 2%
5 7%
30 44%
5 (mycket relevant)»31 45%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.32

- Svårt att se kopplingen i dagsläget.» (3)
- känns som att man kan ha användninga av det i framtiden men just nu vet jag inte när» (3)
- Borde haft den tidigare» (4)
- Radan haft nytta av den i Exp-fysen.» (4)
- Generellt bra. Jag efterlyser dock en inriktning på experimentanalyser. Även om många säkert till slut tar en mattemaster är vi fysiker och kemister och det absolut mest relevanta för våra utbildningar borde vara att statistiskt kunna säkerställa slutsatser ur experiment. Detta saknades i princip, trots kapitel i boken om det.» (4)
- Varför läser inte F denna i ettan? Det är en fantastisk mattekurs.» (5 (mycket relevant))
- Bra kurs!» (5 (mycket relevant))
- Extremt relevant. Därför är det synd att den inte var mer djupgående, på de poäng vi fick borde man kunna hinna med mer. Lättaste kursen denna läsperioden, lättförtjänta poäng.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

69 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
13 18%
29 42%
5 (Mycket bra avvägt)»26 37%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- skrev inte» (?)
- Uppgifterna på tentan och övningsuppgifterna i boken är alldeles för olika varandra.» (2)
- Möjligtvis saknades en linjär regression och ett hypotestest på tentan men annars var den bra, inte orättvis på något sätt.» (3)
- En mycket dålig sak med tentan var många a b c uppgifter byggde på varandra i en följd. Kan man inte lösa a kan man heller inte lösa b och c och tappar då många poäng. Mycket dåligt! Även på föregående års tentor har det dykt upp vissa integraler som vi på Kf inte lärt oss hur man ska lösa än. Sådana borde inte få komma på tentan! Vi måste ha möjlighet att lösa hela tentan med de förkunskaper vi har!» (3)
- det va lite väl svåra frågor» (3)
- De flesta delar fanns med» (4)
- Svårt att kunna få med allt på bara 8 frågor, men tentan var representativ för kursen.» (4)
- LÄS DETTA VID UTVÄRDERINGSTILLFÄLLET: Bra, men "tricken" man behövde kunna för att klara tentan med bra resultat kunde räknas på en hand (eller max två), och inga av dem tryckte Erik egentligen på på föreläsningarna, utan det var ju bara genom tentorna den inlärningen skedde. Han kunde bland annat, sagt "McLaurinutv. nästan alltid när ni ska visa MGF-gränsvärden" och ev. i samband med det återigen tydliggöra samt uppmuntra användningen av att (1+L/n)^n -> e^L då n -> infty., gett E[Y]=E[E[Y|X]] mer än två raders utrymme i anteckningarna då det motsvarade 10% (3 poäng) av tentan på nästan varannan tenta, ha tryckt mer på att (Xsteck-my)/sigmaSteck ~t_(n-1) medan (Xsteck-my)/sigma ~N(0,1) (motsvarade 10% (3 poäng) på 65% av alla tentor, men fick inte motsvarande fokus på föreläsningarna), samt ytterligare två-tre saker till som Erik med det här mönstret säkert kan gissa sig till.» (4)
- Lite för stor del kombinatorik» (4)
- Jag tycker att tentan var helt OK, det känns inte som att fysikerna tjänade så mycket på att ha läst mer analys än oss.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

71 svarande

<25%»3 4%
25-50%»2 2%
50-75%»5 7%
>75%»61 85%

Genomsnitt: 3.74

- Mitt låga deltagande ha inget att göra med min låga närvaro» (<25%)
- 100%» (>75%)
- 100%» (>75%)
- Broman is King!» (>75%)
- bra föreläsare =)» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

72 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 5%
15 20%
5 (mycket bra)»53 73%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Egentligen bra och sakliga. Men det blir lite monotont. Definition - exempel - definition - definition - exempel. » (3)
- Det gick väldigt fort» (3)
- Roliga, fast tyvärr alldeles för lite innehåll. Det som sades räckte knappt till för att kunna lösa uppgifterna, teorin borde förklaras grundligare.» (3)
- bra struktur» (4)
- Bra föreläsare som kunde sin pedagogik, skaffa fler som erik!» (5 (mycket bra))
- om jag inte förstod så beror det isåfall på för "färska" analys kunskaper eller att jag helt enkelt inte lärt mig matten bakom ännu.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra och intressanta föreläsningar. De bästa hitills på F enligt mig.» (5 (mycket bra))
- Erik förklarar saker på ett sådant sätt att allting verkar väldigt lätt. Han utgår inte ifrån att vi kan saker som vi inte kan och det är bra.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra föreläsningar och frågorna som ställdes av studenterna respekterades och svarades på oavsett fråga. Man kände sig aldrig dum om man ville fråga någonting » (5 (mycket bra))
- Väldigt bra struktur, lätt att följa egna anteckningar efteråt. Riktigt bra föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Gillade metoden först definition, sedan exempel...» (5 (mycket bra))
- Erik Broman är den bästa föreläsare vi KF"are haft hittills. Tydlig, upprepar "rätt" saker, förklarar "rätt" saker en gång till, men på ett annat sätt, allt för att man skall lära sig, ödmjuk och uppmuntrande, underhållande i den mån det är möjligt, ja på alla sätt exceptionell.» (5 (mycket bra))
- Bästa föreläsningarna på F.» (5 (mycket bra))
- Bästa föreläsaren vi i Kf haft hittills. Mycket pedagogisk och välstrukturerade föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Erik var väldigt trevlig.» (5 (mycket bra))
- Erik är mycket bra som föreläsare. Ibland verkar det som att han inte vet riktigt vad vi har läst sen innan men det är nog mest för att han tänker på KF:arna. Bra!» (5 (mycket bra))
- Fantastisk struktur» (5 (mycket bra))
- Stabila föreläsningar. Ibland tråkigt med alla definitioner.» (5 (mycket bra))
- Erik är en riktigt bra föreläsare! » (5 (mycket bra))
- Broman is King!» (5 (mycket bra))
- Grym föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna var fenomenala. Allting förklarades väl och föreläsaren var väldigt bra på att se ur studenters synvinkel och förstod vad som kan vara svårt för studenter i början.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra föreläsningar, bra med mycket och många exempel» (5 (mycket bra))
- skönt med en föreläsare som hela tiden kollar av med klassen om vi är med på resonemangen, och förklarar på olika sätt för att vi ska förstå. och bra exempel med!» (5 (mycket bra))
- Det var väldigt strukturerade och lätta att följa, introduktionsföreläsningen som vi fick kändes dock lite överflödig.» (5 (mycket bra))
- Jag har aldrig varit med om så givande föreläsningar!» (5 (mycket bra))
- Tydligt och bra. Hoppade dock över lite viktiga detaljer ibland vilket man insåg när man tentaläste.» (5 (mycket bra))
- Broman är en av de bästa föreläsare jag haft än så länge på F.» (5 (mycket bra))

6. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig undervisningen?

72 svarande

Ja»56 80%
Nej»14 20%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.2

- som sagt ovan, + att även om jag tyckte det var på gränsen till vad jag klarar av så var det inte överväldigande.» (Ja)
- Lite mycket summor för min kunskap kanske. annars bra.» (Ja)
- Det var bitvis kämpigt och den första, förberedande föreläsningen, var välbehövd» (Ja)
- Dock: Lite svårt med kombinatoriken i början.» (Ja)
- Hade vart bra om Erik i förväg lagt upp på internet vilka kapitel som gällde före varje föreläsning så man kunde komma dit förberedd» (Ja)
- Självklart hade det varit lättare att klara kursen när man läst mer matte, men jag tror fortfarande att jag har stor chans att klara kursen.» (Ja)
- Ja, men det hade inte skadat om vi på Kf hade läst någonting om serier och summor innan. » (Ja)
- Kf har ett år mindre matte än F2, vilket ger oss ett underläge från början.» (Nej)
- Anser att jag trots 5:or i betyg i alla delar av ALA-kursen på KF inte hade tillräckligt med kunskaper för att förstå allt, mycket tid gick åt till att efter föreläsningar "förstå vad som hände".» (Nej)
- Analyskunskaperna brister och gör så att man inte kan lösa en uppgift trotts att man har tillräckliga statistik- och sannolikhetskunskaper.» (Nej)
- En del av matten som antogs vara given, var det inte alls.» (Nej)
- Denna kursen hade gärna fått komma tvåan då de matematiska förkunskaperna är bättre. » (Nej)
- Mycket av kursinnehållet byggde på att man hade gjort F:s analyskurser, vilka är betydligt mer omfattande än vad Kf:s motsvarigheter är.» (Nej)
- Den matematiska förkunskapen räckte inte till.» (Nej)
- Det hade varit bra om vi hade lärt oss om serier i ALA-kurserna.» (Nej)
- Det var lite svårt att hänga med ibland men det gick. Dåligt däremot att vi förväntades kunna det som gicks igenom på introföreläsningen, det mesta var nytt för oss. Kanske inte optimalt att kursen ligger i ettan för Kf.» (Nej)
- Det märktes ofta att vi Kf:are inte hade samma förkunskaper som F:arna» (Nej)
- Vissa delar vad gäller Summor och serier omfattar något mer än vad Kf kan/är vana vid.» (Vet ej)
- Både ja och nej. Det var inte lika svårt som alla hade sagt, men en del grejer kände man att man gärna hade haft bättre koll på innan kursen, speciellt räkna med summor.» (Vet ej)

7. Gjorde du bonusuppgifterna och i så fall vad tyckte du om dem?

72 svarande

Ja»45 62%
Nej»27 37%

Genomsnitt: 1.37

- De var bra eftersom man fick sätta sig in i hur bland annat undersökningar och liknande genomfördes från grunde, jag lärde mig mycket» (Ja)
- Den första bidrog mkt till förståelsen för CLT och viktade slumptalsgeneratorer. Den andra fungerade som bra repetition på konfidensintervall och hypotestester.» (Ja)
- svårt att veta, inte sett hur du rättat dom ännu, tyckte om dem och dem lärde mig en hel del. Däremot så blev inte resultatet helt tillfredställande från min sida» (Ja)
- De var lite luddigt formulerade. Man kunde tolka dem på lite olika sätt verkar det som.» (Ja)
- Fick bättre förståelse av att göra uppgift 2, men tycker inte att uppgift 1 hade samma effekt.» (Ja)
- Lite tveksamma uppgifter. Lite otydligt formulerade samt svårt att veta vad som krävs.» (Ja)
- Jag gjorde den första men inte den andra. Den första var OK men den andra verkade inte så bra. Jag gillar inte att "gå ut i verkligheten". » (Ja)
- Svåra, men jag lade inte ner så mycket tid på dem.» (Ja)
- Det var lite otydligt vad vi skulle göra, men det var kanske en del av uppgiften, eller en möjlighet att göra lite "vad man ville" av det, så länge det var bra.» (Ja)
- Bra och givande!» (Ja)
- De var hyfsat intressanta, men de hjälpte inte jättemycket till att få en ökad förståelse för det vi skulle tentera (vilket kanske inte var meningen heller).» (Ja)
- Gjorde en av dem, svårt att redogöra för vad jag tyckte om dem då jag inte fått tillbaka den...» (Ja)
- Gjorde den ena bonusuppgiften. På F var det för mycket annat (läs miljöfysik) som tog uppmärksamhet från statistiken så jag hann helt enkelt inte.» (Ja)
- Trevliga och relevanta » (Ja)
- Bra. » (Ja)
- lagom svårighetsnivå, lärorika och roliga» (Ja)
- Jag gjorde undersökningen men gav inte den andre uppgiften mer tid än att läsa igenom den. Det kändes tungt då matlab var inblandat och min förkunskap i matlab är begränsad.» (Ja)
- De var bra, man hade nytta av det man lärde sig av att göra dem på tentan.» (Ja)
- Bra att man fick samarbeta» (Ja)
- Bra. Han kunde rättat hårdare dock. » (Ja)
- vet ej hur det gick än, men uppgifterna var ganska bra, dock ansåg jag att det va svårt att göra uppgifterna då vi inte fått den kunskap som krävdes förrän precis innan deadline. » (Ja)
- Jag kunde för lite när jag gjorde dem. Men det var bra uppgifter. Dock tog miljöfysiken i stort sett all vaken tid vilket gjorde det stressigt att hinna.» (Ja)
- Jag gjorde en av uppgifterna. Den var intressant att göra. Det var kul att sätta upp problemet själv och få lösa det utifrån kunskapen vi fått på föreläsningarna.» (Ja)
- De var väldigt bra och givande. Speciellt den andra uppgiften var rolig.» (Ja)
- Bra att komma igång inför tentan, lite tid till att göra dem dock» (Ja)
- Den första uppgiften med matlab kändes inte så relevant för kursen.» (Ja)
- Bonusuppgifterna var roliga. Skulle dock föredra om poängen räckte hela året, och inte bara till den ordinarie tentan. Det borde inte vara fel att utvecklas även efter ordinarie tenta är gjord.» (Ja)
- Bra uppgifter, men skulle vilja se tydligare krav på vad som skall inkluderas i rapporten och inte.» (Ja)
- kul! speciellt roligt med en egen undersökning» (Ja)
- Gjorde bara bonusuppgift 2, den kändes relevant och var bra övning inför tentan. den första gjorde jag inte då jag inte känner mig särskillt bra på matlab.» (Ja)
- Den andra var mycket relevant och bra förberedelse inför tentan. Den första däremot passar bättre för dem som gillar att programmera. » (Ja)
- Jag tyckte bra om dem. Roliga och relevanta och lagom nivå. Säger jag och vet inte ännu om det jag gjort dög.» (Ja)
- De var bra och lärorika att genomföra.» (Ja)
- De var bra. Första var dock lite luddigt formulerad, jag förstod inte rikigt hur mycket jag förväntades lämna in. Dessutom var sista deluppgiften med väntevärdesberäkning så dåligt formulerad att flera av mina vänner missuppfattade och förlorade värdefulla bonuspoäng.» (Ja)
- Lätta.» (Ja)
- Gjorde ena uppgiften, och den var givande » (Ja)
- De var bra.» (Ja)
- Överlag välavvägda men olyckligt att deadline sammanföll med deadline för projektrapporten i Miljöfysik för F, vilket stressade en del studenter. Besked om bedömning och poäng skulle gärna fås innan tentamen.» (Ja)
- Om vi på F inte hade haft så extremt mycket att göra hade man naturligtvis gjort dessa.» (Nej)
- Hade tyvärr inte tid med dem men i efterhand hade jag gärna gjort dem då det var vad jag kunde bäst när tentan skrevs.» (Nej)
- Hann inte.» (Nej)
- Alldeles för tidskrävande och oklart skrivit i beskrivningen» (Nej)
- Hade väldigt dåligt om tid» (Nej)
- Hann ej.» (Nej)

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 6%
16 25%
20 31%
5 (mycket bra)»23 36%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen innefattade räkneövningar men inga renodlade räknestugor, vilket vore önskvärt.» (?)
- Eriks var mycket bättre än Alexeys. Det var synd att vi inte fick särskilt mycket tid för att räkna själva under räknestugorna.» (2)
- Väldigt ojämnt med folk och Eriks var helt klart populärast och man fick slåss om platserna. » (2)
- Kör i storgrupp nästa år! Löjlig snedfördelning mellan räkneövningsledarna där den ena var föreläsaren. » (2)
- Saker togs upp på räkneövningarna som just hade gåtts igenom. På så sätt fick man inte chansen att lära sig teorin först, innan problemen räknades.» (2)
- Var väldigt bra men ofta överfulla.(De tillfällen Eric hade, gick inte på de andra)» (3)
- bra med många tillfällen att välja på. Alexei var dålig i början vilket gjorde att alla gick på Bromans övningar. Sen blev Alexei bättre, men folk stannade kvar och vissa gånger var det säkert femtio pers på Bromans övningar vilket inte heller är särskilt bra.» (3)
- Mest som extra föreläsningar.» (3)
- Eriks räknestuga var givande, men den andra övningsledaren var inte alls bra» (3)
- Ojämn nivå på de olika grupperna.» (3)
- Lite för många slutsatser dras och antas förstås av eleverna. Många i KF kände dock inte igen det som var "uppenbart".» (3)
- ganska bra, men hade velat ha mer än bara föreläsning på denna tid. Hade nästan aldrig någon tid att jobba med uppgifter själv. (skulle helst vilja ha en extra lektion i veckan bara för det. » (3)
- Broman var en bra räkneövningsledare, men det blev väldigt trångt. Eftersom så många går på den kan storgruppsövning i en lämplig sal vara bättre» (3)
- Lite eller ingen tid att ställa frågor om uppgifter som gjordes på egen hand.» (3)
- För lite tid att räkna själv och att ställa frågor. » (3)
- Alexeis övningar blev bättre och bättre.» (3)
- Räkneövningarna med Erik var väldigt bra, dock var det svårt att få plats, då ingen verkade vilja gå på de andra. Kanske en bra idé att satsa på storgruppsövningar istället...» (3)
- Tyckte väldigt bra om Eriks räknestugor. Var visserligen bara på en med Alexei men föredrog helt klart Eriks.» (4)
- Skulle gärna sett att det var fler räknestugor i veckan, och de extra som kommer till bör då vara "rena" räknestugor utan genomgångar.» (4)
- Gick först på Alexeis första två men var inte nöjd. Eriks var riktigt bra men det vore bättre med en storgruppsövning i en föreläsningssal. Folk mer eller mindre sprang från föreläsningarna för att hinna dit för att få en plats även om man inte fick en bordsplats. Alexei blev tydligen mycket bättre efter att Erik talat med honom.» (4)
- Det var ganska svårt att hänga med på eriks föreläsningar så det gick väldigt fort. Inte så lätt för dem som inte har lika mycket förkunskaper i matte. Alexei gick däremot långsammare fram. Bra att man kunde välja övningstillfällen. Måste även ge ett stort tack till Alexei som ofta stannade en timme extra för att hjälpa oss elever som hade frågor. Mycket snällt av honom och det var till stor hjälp!» (4)
- Var endast på Alexeys föreläsningar, de var bra. Lite för lite tid till räkning men antar att det inte var hans fel.. Och han gjorde verkligen sitt bästa för att vi skulle förstå och tog sig tid att förklara!» (4)
- Alexi var väl inte så organiserad på tavlan och han gjorde inte riktigt klart vad uppgiften gick ut på annars var han väl ok» (4)
- Det var bra exempel och så, men skulle ha föredragit om det istället var storgruppsövningar. Så det var nu fick man ju trängas i en FL-sal, och så ska det ju inte vara.» (4)
- broman"s var väldigt bra, tyvärr var inte aleczej"s lika bra.» (4)
- Bra med mycket genomgång! Räkna själv kan man lika gärna göra på annan tid. Mycket bra när räkneövningarna gick två gånger i veckan, sån service och lyx är vi inte vana vid så det uppskattas verkligen!» (4)
- Kunde varit tydligare med när värden togs från tabell eller om det var uträknade värden, vid beräkning av uppgifter » (4)
- Trevlig liten grupp (eftersom jag var smart nog att inte gå till den överfulla gruppen :))» (5 (mycket bra))
- gick endast hos alexey, dina övningar var för befolkade och pallade inte hetsa för att få en plats. Alexey var väl sådär i början men i slutet av kursen var han fenomenal, och tog sig verkligen tid att förklara. » (5 (mycket bra))
- Eriks var utmärkta. den andres var ett skämt ,fruktansvärt dåliga!» (5 (mycket bra))
- De som Erik hade var bra, de som Alexey hade var dåliga.» (5 (mycket bra))
- Bromans var jättebra! Dock inte Alexeys. » (5 (mycket bra))
- Tycker dock att de borde göras om till storgruppsövningar i en helklassal, eftersom det ändå slutade med att ALLA vile gå på Eriks räknestuga, så att det blev race dit för att få plats.» (5 (mycket bra))
- Kanske läge på att göra det till en storguppsövning istället? Väldigt mycket elever på Bromans räknestugor.» (5 (mycket bra))
- Både Alexi och Erik var väldigt hjälpsamma och bra på att hjälpa till med uppgifter och problem man inte förstod. Det var vanligt att övningsläraren stannade över efter avslutat övningspass för att kunna hjälpa de som behövde.» (5 (mycket bra))
- Vi var flera stycken som gick på 3-4 räknestugor i veckan. På Alexeis övningar hade vi mer tid att ställa egna frågor, det var jättebra» (5 (mycket bra))
- Eriks räknestugor var mycket bra.» (5 (mycket bra))
- Bromans ägde, men liten sal.» (5 (mycket bra))
- De räknestugorna med Erik Broman var bra men det var ofta väldigt knökfullt. Det hade varit bättre med en räkneövning i en större sal istället.» (5 (mycket bra))
- Bromans väldigt bra, Alexeis vet jag ej, närvarade bara på första och den var ingen höjdare.» (5 (mycket bra))
- Båda övningsledarna ar mmycket bra, Alexey var inte så bra i början men på slutet var han minst lika bra som Broman!» (5 (mycket bra))
- Broman är en mycket bra räkneövningsledare. Och de smärre komplikationerna med det var väl uppenbara för alla. Det skulle på många vis kanske vara enklare med storgruppsövningar, vilket det i princip blev bara att vi trängdes i FL71. Den ökade personliga stämningen skulle dock antagligen gå förlorad och jag misstänker av vi studenter i allmänhet skulle vara sämre på att fråga och därmed ta till oss undervisningen i en större föreläsningssal.» (5 (mycket bra))
- Borde dock göra om detta till storgruppsövning med Broman. Alla går ändå bara på Bromans räknestugor så finns ingen mening att trycka in alla i en liten fl-sal.» (5 (mycket bra))
- Hade ej tid.» (Deltog ej)
- Hann inte med dom» (Deltog ej)

9. Vad tyckte du om laborationerna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»1 14%
0 0%
4 57%
2 28%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»52

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade vi laborationer?» (?)
- Fanns väl inga???» (?)
- Jag vet inte va"ru snackar om? Har jag missat nått?» (?)
- lab??» (?)
- Vi hade ju inga laborationer.» (1 (inte alls bra))
- Räkneövningarna med Erik var lysande, de med Alexey var inte alls i närheten lika bra. Jag föreslår att nästa år blir det storgruppsövningar i GD eller liknande så slipper folk stå eller sitta utan bord under räkneövningarna, för även om det var jobbigt så var det mer värt att göra så på eriks räkneövningar än att gå på Alexeys» (3)
- laborationer? bonusuppgifterna stod det ju om ovan?» (3)
- Vilken laboration? Bonusuppgifterna?» (3)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- vilka laborationer?» (Deltog ej)
- laborationer?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka då?» (Deltog ej)
- Laboration?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka labbar?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Fanns inga. Slappt Oskar. Du ska ta bort den här frågan.» (Deltog ej)
- vilka laborationer syftar ni på? » (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Det fanns väl inga laborationer?» (Deltog ej)
- vilka då?» (Deltog ej)
- Laborationerna? » (Deltog ej)
- laborationer?» (Deltog ej)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
9 12%
23 32%
5 (Mycket stor)»39 54%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inte möjlighet att närvara på föreläsningarna de första veckorna, men kursboken var också bra!» (3)
- Det var genom boken inlärningen skedde, genom tentorna tentaresultatet skapades. Hade jag lagt sista veckan på att lära mig saker (inte plugga tentor, utan istället anteckningar och kursboksmaterial som sig egentligen bör) så hade det gått mycket sämre på tentan. Kanske dags att göra tentan lite svårare och mer förståelsebasedad?» (3)
- Jag slutade gå på övningarna och slutade räkna i boken då jag tyckte det var alldeles för svårt.» (4)
- Boken är lite svår på vissa ställen men på föreläsningarna var allt solklart.» (5 (Mycket stor))
- Boken var inte speciellt bra, fick nästan allt från schemalagd tid.» (5 (Mycket stor))
- Undervisningen har stått för 99% av min inlärning och den har varit jättebra, både på övningar och föreläsingar.» (5 (Mycket stor))
- Undervisningen och anteckningar från undervisningen har varit allt för mig!» (5 (Mycket stor))
- Jag har lärt mig i princip allt från föreläsningsanteckningar!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

71 svarande

Ja»1 1%
Nej»70 98%

Genomsnitt: 1.98

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

1 (För låg)»2 2%
4 5%
35 49%
21 29%
5 (För hög)»9 12%

Genomsnitt: 3.43

- Vet ej, han inte med efter alla andra kurser» (?)
- Kunde varit tyngre...» (1 (För låg))
- Alldeles för lätt kurs, inte F-nivå.» (1 (För låg))
- Jag hade gärna gjort kursen något större och svårare eftersom det är en väldigt rolig och relevant kurs. Men arbetsbelastningen från övriga kurser under läsperioden gör att det inte går att kräva mer av studenterna. Hade varit kul dock om kursen prioriterats högre på F!» (2)
- Arbetsbelastningen för kursen var inte alls hög, men det märktes knappt för vi i F hade massa att göra på de andra TRE kurserna. För mig skulle man kunna minska belastningen på miljöfysiken (rejält) och öka belastningen på denna kurs.» (2)
- Kändes som 4.5hp var ungefär lagom för arbetstiden som krävdes.» (3)
- Alldeles lagom» (3)
- Dock extremt hög belastning totalt denna perioden, men det är inte denna kursens fel.» (3)
- Den sa**ns miljöfysiken gjorde tyvärr att man inte hann ägna tid åt MatStat. Hade kursen legat i en annan LP hade belastningen varit i lägsta laget.» (3)
- La alldeles för mycket på miljöfysiken, så han tyärr inte riktigt med denna före tentaveckan» (3)
- Behaglig är väl rätt ord. Rätt mattekurs att ha under den här, i övrigt lätt bisarra, läsperioden.» (3)
- Lagom mycket att göra. Blev lite stressigt på slutet bara med en läsvecka mindre än vanligt och tentan så tidigt i tentaveckan.» (3)
- Det var egentligen inte kursen i sig, mer att det var så himla mycket runtomkring.» (4)
- precis på gränsen till för hög, la ner väldigt mycket tid på kursen i jmfrlse med de andra kurser som är mer poäng!» (4)
- Tuff kurs i och med att vi i Kf inte har de förkunskaper som krävs, men arbetsbelastningen var inte för hög.» (4)
- Kursen i sig är inte alls för högt belastad men vi på F har så sjukligt mycket att göra den perioden att jag hann knappt klart med LV2:s räkneuppgifter innan det var dags för tentaplugg.» (4)
- Arbetsbelastningen var egentligen inte så hög, men det var ett helt nytt sätt att tänka. Vi på Kf kom lite dåligt förberedda så det gjorde kursen ganska svår. » (4)
- Bra nivå, lagom mycket innehåll. Kursen var dock underprioriterad under läsperioden brevid miljöfysik och expfys. Synd att vara tvungen att enbart tentaläsa en såhär intressant kurs!» (4)
- Upplever som Kf"are att belastningen var för hög, men det beror nog mycket på just att jag går Kf, inget fel på kursen i sig.» (5 (För hög))
- 5 tolkar jag inte som "för hög" utan "mycket hög".» (5 (För hög))
- Eftersom mina förkunskaper var så kassa så fick jag lägga ner väldigt mycket tid och arbete under kursens gång och med tanke på att den är på 4.5 poäng så känns belastningen för mej på kursen väldigt hög.» (5 (För hög))
- Åtminstone för 4.5 poäng. Vad hände där???» (5 (För hög))
- För hög arbetsbelasting för att motsvara 4,5 högskolepoäng. jag har lagt mer tid på staten än på båda mina andra kurser tillsammans och de är på 6 respektive 7,5 hp. Dessutom finns en kurs på GU som läser mindre material än denna kurs som ger 15 hp. Mycket konstigt.» (5 (För hög))
- va för mycket fakta att ta in på så kort tid i samband med alla andra kurser vi hade. Skulle tjänat på att dra ner på innehållet, eller ha kursen över en längre tid. » (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»49 70%
Har ej sökt samarbete»8 11%

Genomsnitt: 3.92

- Kändes ofta som att jag låg lite längre fram i räkneuppgiftsschemat än många. Fick ibland förklara eller ge tips om uppgifter för andra.» (Ganska bra)
- Som ovan egentligen. Kursen får knappt något utrymme i studierna, vilket är tråkigt för det är ett roligt ämne!» (Ganska bra)
- Efter som det inte var många som förstod vad det svårt att sammarbeta. De som förstod frågorna hade ändå svårt att förklara.» (Ganska bra)
- Hann inte med att arbeta så mycket med kursen under läsperiodens gång. Men jag tentaläste tillsammans med kurskamrater..» (Ganska bra)
- Bra sammarbete i kf!» (Mycket bra)
- Jag gillar"om.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»22 30%
Mycket bra»35 49%
Har ej sökt hjälp»9 12%

Genomsnitt: 3.67

- Inte så lätt att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Alexei gav mer tid till att ställa frågor. Det var bra att man fick välja vilka räknestugor man ville gå på. Då kunde man gå fler än två övningar per vecka» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren stannade sällan kvar efter föreläsningarna så man hann inte ställa frågor då. » (Ganska dåliga)
- på gränsen till dålig. ni är få lärare på många elever» (Ganska bra)
- Var lite dåligt med tid att ställa frågor eftersom största delen av räkneövningarna gick åt till att räkna på tavlan (vilket också behövdes).» (Ganska bra)
- det blir ju lite på ett annat sätt när man inte har lika mycket tid för att räkna själv på räknestugorna. men ofta tar man nog själv inte chansen att fråga som man borde.» (Ganska bra)
- Det gick mycket bra att ställa frågor i den lilla räkneövningsgruppen.» (Mycket bra)
- Både Erik och Alexey har tagit sig tid efter lektioner för att kunna svara på frågor, något som inte är självklar men väldigt uppskattat.» (Mycket bra)
- Alexey stannade ofta kvar efter lektionerna ifall man hade fler frågor vilket var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Alexey stannade ofta kvar efter sina övningar så man kunde få svar på alla sina frågor i lugn och ro. » (Mycket bra)
- Varför finns inte "bra" som alternativ?» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

71 svarande

1 (ej prisvärd)»8 11%
13 19%
31 45%
12 17%
5 (mycket prisvärd)»4 5%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 2.86

- om riktlinjerna är 70kr/hp låg priset på vår bok långt över. Boken kostade 550kr och kursen är ju bara på 4,5hp...» (1 (ej prisvärd))
- 70*4.5=315...» (1 (ej prisvärd))
- Dyr bok som inte gav så mycket.» (1 (ej prisvärd))
- Riktigt dålig bok» (1 (ej prisvärd))
- Skitbok. Amerikaner KAN inte skriva F-anpassad kurslitteratur. » (1 (ej prisvärd))
- Föreläsningarna var så bra så det enda jag använde boken till var räkneuppgifterna och de kanske man kunde ordna att få upp på hemsidan allihop istället?» (1 (ej prisvärd))
- Eftersom undervisningen var så bra så använde jag bara boken till räkneuppgifterna. » (1 (ej prisvärd))
- Boken var väl lite dyr med tanke på riktlinjen ovan, men å andra sidan tycker jag boken var relativt bra skriven och lättförståelig. » (2)
- Har inte använt den jättemycket, och den var väldigt dyr för en 4,5 hp kurs.» (2)
- Boken är inte särskilt instruerande eller pedagogisk, och dessutom dyr!» (2)
- Jag använde i princip bara boken för att avläsa värden i tabeller och göra rekommenderade tal. Jag tyckte det var svårt att ta till sig och förstå det som stod i boken.» (2)
- Jag tyckte att boken var dålig och rörig. Jag hittade en mycket bättre som min pappa hade när han gick på elektro på chalmers som följde vår kurs nästan exakt och var väldigt pedagogisk och hade bra uppgifter.» (2)
- Den policyn sket ju sig här. 121 kr/hp för en bok som nog är den jag tyckt om minst sedan jag började här. Jag upplevde den som störande och på många sätt besvärande att läsa. Definitionerna var inte alltid tydliga. Jag känner mig lite obekvämt studentig men kan inte sätta fingret på det riktigt. Men tänk att du inte har en aning och försök ta reda på vad asymptotisk varians är med hjälp av boken så fattar du nog.» (2)
- Behövde inte använda boken speciellt mycket, förutom räkneövningarna, och facit i den är helt värdelöst. Själva teoriinnehållet var dock bra» (3)
- Ska inte påstå att jag använde mig av boken alldeles jättemycket. Då jag använde den hade jag dock inga problem med den.» (3)
- Precis som innan, hann inte läsa så mycket i boken. Använda den som komplement till föreläsningsanteckningarna när jag tentapluggade.» (3)
- Lite dyr, men rätt bra» (3)
- Använde den ytterst lite. Broman hänvisar sällan till boken» (3)
- Boken var visserligen bra, men den rörde till begrepp och man fick intrycket att författaren inte riktigt greppat innehållet själv. Dessutom var den inte så förklarande. TM har haft en bättre bok i sin stokastiska-kurs, varför kan vi inte få ha den istället?» (3)
- Haft stor användning av boken men det var en stor kostnad för 4.5 högskolepoäng» (3)
- Helt ok bok. Skit dåligt dock då de på många uppgifter inte ens fanns svar. ÄNDRA !!!» (4)
- Den var inte kanon och väldigt dyr.» (4)
- En bra bok:)» (5 (mycket prisvärd))
- Tyckte det var en rätt kass bok. Lånade den, men öppnade den bara för att titta i tabellerna där bak.» (Köpte inte boken)
- jättedyr!!» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

1 (Mycket liten)»6 8%
14 19%
22 30%
16 22%
5 (Mycket stor)»13 18%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt, boken hade jag inte mycket nytta av. » (1 (Mycket liten))
- Boken var ganska dålig. Har nästan enbart använt föreläsningsanteckningar. Jag använde bara boken för räkneuppgifterna, men då det saknades facit till de flesta uppgifter gav inte det så mycket. » (1 (Mycket liten))
- Eftersom undervisningen var så bra så behövde jag inte kolla så mycket i boken. » (1 (Mycket liten))
- gjorde uppgifterna, de var helt ok» (1 (Mycket liten))
- det är alldeles för många "visa att"-uppgifter.» (2)
- Tyckte boken var svår att tolka i många fall, förstod inte saker trots upprepade försök att läsa om det i boken.» (2)
- Jag lärde mig absolut mest från föreläsningar, räkneövningar och tentaplugg (och även bonusuppgifterna).» (2)
- Jag delar inte Bromans uppfattning om den facitfria inlärningen. Jag ser hans poäng i ett slutskede av en kurs men när man introduceras för nya begrepp och lösningsmetoder är utförliga facit en stor hjälp. Jag har hört att både Jana och Håkan även de är tveksamma men det känns som lite av ett förmyndigande att hävda att vi studenter inte kan hantera fullständiga lösningar. För egen del är det en viktig del i den tidiga inlärningen.» (3)
- Främst föreläsningsanteckningar användes» (4)
- Har använt kurslitteraturn som referens och för att få räkneuppgifter. En nackdel med boken som säkert många andra nämnt är att det saknas svar till en stor del av uppgifterna. Å andra sidan gjorde detta att man tvingades kommunicera med andra studenter och lärarna mer, vilket i sig kan vara positivt.» (4)
- Boken är helt OK men jag har frams lutat mig på föreläsnings- och övningsanteckningar.» (4)
- även om jag wikipediat en del grejer. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

71 svarande

Ja»61 88%
Nej»8 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.11

- dock saknar jag att rätta resultat kom upp på hemsida..» (Ja)
- Det fanns ingen planering på hemsidan utom en gammal planering som ej är aktuell längre. Så det fanns ingen möjlighet att förbereda sig inför föreläsningarna. Jag tycker personligen att det är mycket viktigt att läsa igenom kapitlen i förväg eftersom man då lättare kan hänga med i undervisningen.» (Nej)
- av de tre första läsveckorna jag hann läsa så tyckte jag inte boken prioriterade de saker i samma ordningen som bokem.» (Nej)
- Jag hade gärna sett ett aktuellt schema för vad som kommer att gå igenom (dvs inget ungefärligt schema) så att om man mot förmodan hinner läsa innan ska ha möjlighet till det.» (Nej)
- Information om vad som kommer gå igenom nästkommande föreläsning» (Nej)
- Även om jag inte själv tog tag i det riktigt tyckte jag att det var något otydligt med vad som egentligen ingick i kursen. Främst beroende på att vi fick rekommenderade uppgifter att räkna på med begrepp och innehåll som ej hade nämnts på föreläsningar överhuvudtaget. Jag tänker då främst på asymptotisk varians och with/without replacement.» (Nej)
- Skriv tydligare beskrivning för bonusuppgift 1» (Nej)
- Kurshemsidan är den sämsta jag någonsin sett. Det var helt omöjligt att få fram poänggränser för olika betyg på tentamen, till exempel. Man började nästan gråta när man försökt hitta informationen i en halvtimma...» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Aspirin-exemplet som följde med genom kursen som en röd tråd.»
- Erik! kursupplägget var för det mest bra»
- Erik som föreläsare»
- Föreläsaren.»
- Eriks räknestugor»
- Erik Broman, har aldrig haft så engagerad föreläsare förrut!»
- många övningstillfällen. Är verkligen bra då jag gick på samma övning några gånger då man helt enkelt inte fattade. »
- Broman»
- Erik Broman»
- Föreläsaren »
- Allt.»
- Broman»
- Föreläsnignarna.»
- Erik ska vara kvar! Även bonusuppgifterna var bra!»
- Examinator och övningsledare.»
- Allt!»
- Erik och Alexei. Lysande!»
- De genomplanerade och bra föreläsningarna»
- Erik»
- Erik.»
- Erik och Alexi»
- Erik Broman»
- Erik Broman»
- Erik var riktigt duktig och första föreläsningen för Kf var bra :)»
- Broman»
- Erik var bra.»
- Föreläsningsstrukturen»
- Erik»
- Bonusuppgifterna och möjligheten att välja övningsledare. »
- Erik Broman»
- det mesta var bra»
- De välstrukturerade föreläsningarna.»
- Det som ska bevaras är det positiva jag skrivit om.»
- Förel, räkneövn.»
- BROMAN! känslan i kursen, bra exempel, bonusuppgifterna»
- Föreläsningarna har varit jättebra, det har också varit bra att man kan välja vilka övningstillfällen man velat gå på. Det var också bra ätt man kunde gå på samma lektion en gång till om man inte kände att man hängde med riktigt första gången.»
- Erik Broman!! De dubbla räkneövningarna. »
- I princip allt.»
- I allmännhet var det mesta bra»
- Föreläsningarna och planeringen»
- Roliga tentamensuppgifter.»
- Allt»
- Erik Broman.»
- De mycket uppskattade, strukturerade och pedagogiska föreläsningarna.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En planering vore bra... Och lite bättre info om bonusuppgifterna (när de kan göras osv). Båda bonusuppgifterna kommer ganska sent i kursen, vilket gör det svårt att hinna med dem, eftersom F har mycket annat att göra under denna läsperiod. Det vore bättre om åtminstone en av dem kom lite tidigare (dvs inte bygger på sådant som gås igenom lv 6).»
- Fler praktiska exempel på föreläsningarna. »
- Räkneövningarna samt att mer tryck borde läggas på de lite mer komplicerade delarna av kursen, som likelihood ratio som var bland det svåraste men som endast togs upp ganska kort»
- Som kommentar till ovan, kanske egentligen ändra Eriks räknestugor till storgruppsövningar.»
- det är en svår kurs tycker jag, men det är många andra kurser, kan inte komma på något konkret som hade underlättat»
- Bonusuppgift 1 borde ändras till något som ligger närmare de moment vi behandlar i kursen.»
- Modda bonus uppgifterna lite samt fixa åtminstonde svar till alla uppgifter.»
- Skriv upp på hemsidan vad nästa föreläsning ska handla om några dagar i förväg.»
- Kanske kan Erik ha en större sal med räknestugor så att alla som vill komma kan få plats.»
- Mindre frågor på tentan som kräver bättre analyskunskaper. »
- Övningarnas upplägg, det var väldigt mycket folk på en och få på den andra. Kanske göra en till räknestuga utan genomgång.»
- Jag tycker som sagt att Erik borde ha en storgruppsövning där alla får plats istället för räkneövningarna. Upplägget på räkneövningarna var ju ändå att han räknade på tavlan, så då kan man lika gärna ha det i fullklass. Och man borde ha kvar det, för det var väldigt givande!»
- Övningarna var väldigt givande och i mån av tid skulle fler tillfällen per vecka vara bra.»
- Hade gärna sett att det gjordes om till en 6-poängskurs, med ännu mer fokus på statistik och databehandling.»
- Det skulle vara fint om man fick extraföreläsningar innan denna kurs startade som behandlade summor och annat material som Kf:s analyskurs inte behandlade. Typ som Eriks introföreläsning med Kf fast flera av dom.»
- Större klassrum för räkneövningarna. »
- Man skulle kunna öka stingensen i matematiken. Man skulle kunna höja ribban lite och göra kursen lite mer matematisk. »
- De delkapitel som hör till varje läsvecka borde anges! förmodligen hade jag hunnit mer om jag vetat vilken ordning allt togs upp i. »
- vet ej»
- Räknestugorna borde göras om till storgruppsövningar med möjlighet till frågestund om det finns tid till det efter att Erik gått igenom uppgifterna.»
- Kursboken»
- Kanske ha räknestugorna som storgruppsövning istället, alla vill ju ändå bara gå på Eriks»
- Strukturen på utformningen av Kf:s läsperiod 4. Matematisk statistik borde inte ha kommit redan.»
- Känns inte som om vi hann med att gå genom allt lika noggrant, tiden räckte inte till helt på slutet... »
- Högre tempo, mer innehåll.»
- GÖR TENTAN SVÅRARE!!!»
- Tidsplaneringen, det va för svårt att hinna plugga in allt till tentan. »
- Förtydliga bonusuppgift 1: om "i princip alla" fördelningar hade kommando i Matlab, vilka kan man göra då? Alternativt hitta på en ny uppgift. Flytta Bromans räkneövning till en större sal, t.ex Fb»
- Räknestugorna borde vara storgruppsövningar med Erik Broman istället så att alla får plats. Sen kan det finnas inplanerad frågetid också.»
- ny bättre bok med facit till alla uppgifter och eventuellt lösningsförslag till vissa. Fler övningsledare.»
- Storgruppsövningar istället för räkneövningar.»
- mer jämna räknestugor (dvs mellan de två räkneövningsledarna) så det inte blir så extremt fullt på den ena.»
- Fokus på feluppskattning och statistisk mätosäkerhet. Gärna i direkt samarbete med expfysen eftersom att det totalt saknas även där.»
- Annat upplägg för räkneövningar»
- Gör om två olika räkneövningarna till en storgruppsövning och satsa på någon extra kosultationstid i veckan istället. »
- Lägg in mer teori, det borde rymmas inom samma högskolepoängsram. OK att man inte kan lägga in tillräckligt med teori för att förstå hela bakgrunden, men det var ju rent löjligt lite. Kursen var i dagsläget alldeles för lätt för att ge så många poäng som den gjorde, jag pluggade kanske totalt 2 dagar (förutom att gå på en del föreläsningar) och räknar med femma (tentan var lätt).»
- inget»
- Vet ej.»
- Det bör finnas svar/lösningar till uppgifterna angivna i veckoplaneringen, såvida de inte rör bevis, tillgängliga på kurshemsidan. Nu fanns det svar till uppgifter med udda numrering i boken och det kompletterande materialet med svar till uppgifter med jämn numrering omfattade endast ett fåtal uppgifter.»

20. Övriga kommentarer

- Gillade starkt kursen och äntligen kan jag göra uppskattningar över hur bra våra mätvärden är i labbar, yuippie!»
- Hoppas det är många som svarar så man kan dra bra statistiska slutsatser av den här undersöknigen! =)»
- mycket svår kurs, men inte alls omöjlig och rolig pga att det är utmanande.»
- Som Kf"are känns det inte som man har kunnat tillgodogöra sig kursen så som man velat. Kursen är jättebra upplagd, men det hade varit bättre att få läsa den när man har lite bättre koll på matte överlag.»
- En trevlig och viktig kurs.»
- Svår kurs för Kf.»
- Kul kurs!»
- Rolig kurs! Grymt med mattekurs som ej är analys!»
- En svår kurs för oss Kf-are då vi inte har lika mycket matte bakom oss, men tycker ändå att Broman har gjort kursen mycket bra för oss. Bästa föreläsaren hittils under mitt chalmersår!»
- Det är egentligen en jättebra kurs tack vare bra föreläsningar och övningar men nivån kändes för hög för att jag helt skulle kunna uppleva den så. »
- Väldigt intressant och kul kurs!»
- En av de lättaste kurserna. Många kommer få oförtjänt höga betyg.»
- Kursen var överlag intressant, hade gärna lagt ner mer tid på den ifall jag hade hunnit»
- Kursen var på en lätt nivå om man jämför med andra mattekurser på F. Hade jag fått bestämma totalt hade jag lagt in fler saker i denna kurs, så att den blir svårare, roligare osv. Jag jade gjort det till en 7.5 hp- kurs och istället tagit bort kursen Miljöfysik. Denna kurs är mycket mer användbar än miljöfysiken, tänk på det!»
- Kanske att Broman skulle leda storövningar ist. för räkneövningar?»
- Tack.»
- Lägg in mer innehåll i kursen. Det är en kurs som helt klart krävs för alla F:are, så då är det synd att det ska saknas viktiga avsnitt om t.ex. dataanalys.»
- Synd att man endast hann lägga 2 dagar på denna intressanta kurs utöver föreläsningar tack vare onödiga kurser som miljöfysik och expfys..»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från