ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 10/11 Statistik och sannolikhetslära, LMA120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-19
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) ta risker som i förväg är kalkylerbara
2) fatta beslut som har störst sannolikhet att vara optimala
3) göra prognoser med känd träffsäkerhet


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»8 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 13%

Genomsnitt: 2.44

- Målen låter som att vi ska kunna använda det vi lär oss i kursen i "verkligheten" men kursens utformning är enl. en lärobok som inte har med någon specifik bransch att göra alls.» (Målen är svåra att förstå)
- på lärandemålen låter det som om vi ska behandla "verkliga" problem. Tror inte jag kommer applicera det jag lärt mig på något av lärandemålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag förstår bara inte vad jag skall med kursen till» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»15 57%
Nej, målen är för högt ställda»9 34%

Genomsnitt: 2.26

- 3 poäng för en sån här stor kurs????? Helt ofattbart! » (Nej, målen är för lågt ställda)
- 3p för en sån här kurs? Allvarligt, tänk efter innan ni trycker 250sidor matematik till en "2" veckors kurs...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för lite poäng med tanke på hur mycket tid man lägger ner på kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- otroligt mycket på tre poäng! Tidigare kunskaper som kan behövas har vi absolut tillräckligt av.» (Nej, målen är för högt ställda)
- en trepoängskurs med mål för en 7,5 känns lite hafsigt tycker jag» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är inte rimligt att VoV läser i stort sett samma kurs (något moment mer) men får 1,5 hp mer än oss. Frågar man läraren anser hon dessutom att det är svårt att få plats med kursen på ett bra sätt på 3 hp och att den egentligen är större. Skärp er med antal poäng, det här är inte precis enda kursen som har det problemet!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Man pluggade lika mycket om inte mer till den här 3hp kursen än en 7.5hp kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 48%
Ja, i hög grad»10 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.55

- Väldigt lätt tenta när man fick ha med sig boken. Man behövde egentligen inte kunna någonting om man använde sig av exemplen i boken t.ex.» (I viss utsträckning)
- Men tyckte att tentan vi fick var mycket snällare än gamla tentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»11 36%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.16

- otydliga föreläsningar med dåliga exempel.» (Mycket liten)
- Dålig uppläggning på föreläsningarna gjorde att jag inte ville gå på dem. En mer inspirerande lärare behövs. » (Mycket liten)
- Föreläsaren har inte lyckats göra studenterna engagerade i sådan utsträckning som krävs för att man ska hänga med och vilja räkna tal efter lektion. Avsaknaden av övningstillfällen har vart en stor brist i undervisningen.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. Men vore bra om de övningar som rekomenderades oss att räkna inte var samma som de som gås igenom på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Det har kommit fram att det var oklart vem som skulle vara lärare i kursen. Vi vill ha vår tidigare lärare.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- eftersom exemplena är samma som de i boken finns det väl inte så mycket att säga om det, övriga uppgifter i boken har inga lösningar så man kan inte enkelt räkan på egen hand, om man inte vill lägga ytterligare en förmögenhet på ett lösningsfacit...men som sagt...tre poäng.....» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»11 36%

Genomsnitt: 3.1

- se ovan» (Ganska liten)
- Eftersom föreläsningarna inte har varit så engagerande så har böckerna blivit guld värda. Att lösningsboken inte fanns på Cremona har däremot varit en stor nackdel.» (Ganska stor)
- Om jag skulle pluggat, nu har jag prioriterat de två andra kurserna framför denna. » (Ganska stor)
- bra bok» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var tydligare en föreläsaren och därför lättare att lära sig från.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»18 62%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.72

- försökte gå in på kursens hemsida 2 gånger totalt, den var nere precis innan tentan....» (Mycket dåligt)
- jag tycker sidan för mattekruserna är jättedålig, det är avårt att se vilken matte som är vilken om man inte kan kurskoderna, det är dålig layout på dem och de följer inte den standard som alla andra kurshemsidor på chalmers normalt brukar ha...varför är det så?» (Mycket dåligt)
- Att matematiska vetenskaper inte kan använda studentportalen för kurshemsida som alla andra är ju ett skämt. Det funkar inte att ha Studentportalen, Studieportalen, Pingpong och mattehemsidorna igång samtidigt. Det behövs ett system för allt! Ett bra och FUNGERANDE, som även är online och fungerade under tentaplugg när belastningen är som högst. Skärp er!» (Mycket dåligt)
- Varför matematiska inte använder sig utan pingpong eller studentportalen är ett mysterium.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»12 41%
Hög»8 27%
För hög»7 24%

Genomsnitt: 3.68

- men skulle ha behövt räknestugor eller nåt så att det inte blev för mycket sista veckan.» (Låg)
- Jag tycker den borde va värd 7.5hp om man ser till examinatorns svar på vad som ändrats sen den var 7.5hp: Inte så stor skillnad.» (Lagom)
- Hög sedd till poängtalet» (Hög)
- Bara föreläsningar och inga övningar?!? Dumt!» (För hög)
- Med tanke på att detta har vart en 3 poängare så känns det som om det är allt för mycket. På en föreläsning har allt för mycket gåtts igenom. Man skulle behöva borta ner kursen samt förtydliga det som är viktigt.» (För hög)
- Otroligt mycket för tre poäng» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»9 30%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»6 20%
Har ej sökt hjälp»8 26%

Genomsnitt: 3.3

- På grund av lärarens kontors placering har studenterna inte känt att det har vart möjligt att ta kontakt med läraren.» (Mycket dåliga)
- Räkneövningar borde läggas in på schemat där det finns möjlighet att få hjälp. » (Mycket dåliga)
- Då inga övningar gavs i denna kurs kunde man endast ställa frågor under kvarten mellan föreläsningspassen...» (Ganska dåliga)
- Saknade räknestugor» (Ganska dåliga)
- Skulle vilja ha övningstillfällen där man kan räkna och få hjälp.» (Ganska dåliga)
- på rasterna mellan föreläsningarna gick det att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- med så mycket schemalagda föreläsningar förstår jag att det är svårt att klämma in räknestugor, men kanske att man kan ha ofentlig jourtid?» (Ganska dåliga)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»19 63%
Har ej sökt samarbete»7 23%

Genomsnitt: 4.03

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 30%
Hög»13 43%
För hög»8 26%

Genomsnitt: 3.96

- Jag antar att vår utbildning som "alla andra" på Chalmers borde läsa två 7.5hp kurser men vi läser för det mesta 3kurser. Är emot småkurserna, oavsett om deras tenta borde va "lättare" eller mindre så är det ytterliggare moment.» (Hög)
- STål och Trä tog det mesta av tiden» (Hög)
- Mycket intensivt under de sista veckorna, fanns inte tid att lära sig allt man ville. Att ha tre tentor under fyra dagar är inte optimalt. Tidigare under kursen var det lagom dock.» (Hög)
- Riktigt jobbigt med tre tentor på fyra dagar!» (Hög)
- Tre tentor på en period, och ha dem tis,tors,fre var inte det ultimata, minst en dag vila mellan två tentor så en bättre fördelning hade varit mån,ons,fre...» (För hög)
- Lagom under själva perioden men väldigt ojämn. Mycket tid på stål- och trä och inte så mycket på statistik och produktionsstyrning. Dessutom väldigt påfrestande med 3 tentor på 4 dagar. Många struntade i en tenta för att de inte hann plugga till alla. Produktionsstyrningen borde göras om.» (För hög)
- Tre tentor under 4 dagar var tungt...» (För hög)
- 3 tentor är ganska många, dessutom hade vi den lätta (produktion) först, hade vart bättre om den legat sist.» (För hög)
- Tre kurser samtidigt är för mycket, i alla fall då alla examineras med tentamen. Att ha tentorna placerade tisdag, torsdag och fredag samma vecka är dessutom bara elakt. Inte undra på om godkändgraden på den här kursen blir låg när tentan ligger sist och ger minst poäng. Man prioriterar absolut stål- och träbyggnad framför den här kursen!» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ullas bok! »
- Att man får ha boken på tentan.»
- Att kursen finns för den är ändå bra att ha gått.»
- kursliteraturen»
- Kurslitteraturen»
-
- Det var bra att det var en del moment som hoppades över, annars hade det blivit alldeles för mycket för så få poäng.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestugor bör finnas»
- Det borde införas räkneövningar.»
- Föreläsaren bör förbättra sitt engagemang. Räkneövningar måste läggas till. Kursen måste spegla poängtal. »
- Tentornas placering»
- Tycker ni allvarligt kan skänka en tanke åt hur förnedrande det är att läsa mer eller mindre samma kurser som väg och vatten men tilldelas färre poäng (hydrauliken var likadan. Det får ni faktiskt ta och fixa annars kommer bitterheten jag känner spridas till hela bygg-klassen»
- Hade varit väldigt bra med t.ex en gästföreläsning i början om hur man arbetar med statistik i byggbranschen, och vad man kan använda det till i praktiken. Det hade gjort alla mer motiverade. Nu är det svårt att tänka sig vad man skall använda det till. Och hittar ni ingen som arbetar med statistik i byggbranschen så ska ni nog fundera över om kursen behöver vara obligatorisk för examen. (De som läst mer matte sedan tidigare fick inte tillgodoräkna sig denna kurs)»
- Möjlighet till några övningstillfällen är önskvärt.»
- Att få mer förståelse för vad sannolikhetslära kan användas till. Gästföreläsning från någon som arbetar med statistik och sannolikhet inom byggbranchen skulle vara otroligt bra! Det är verkligen något jag tycker att ni ska satsa på! Kan bidra till ökad motivation.»
- Räknestugor»
- Kursmålen och vad som ingår i tre poäng.»
- syftet med kursen måste förtydligas och varför vi behöver den, mer verklighetsförankring för vår skull. om boken ändå trycks på chalmers, kan den lika gärna anpassas efter vår förutsättningar, droppa de extra kapitel och grejjor som vi inte skall ha, och kläm in övningslösnignarna där istället, då blir det lättare att läsa och att räkna alltså att lära sig.»
- Det hade varit bra med något övningstillfälle med chans att ställa frågor.»
- kurslitteraturen är för dyr. att betala runt 500kr för en 3hp kurs är för mycket. och Lösningarna borde man få med för man lär sig inget annars.»
- Man bör införa fler övningstillfällen avsett endast till räkning»
- Jag vill ha övningar!!!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- bra lärare, men lite för monotona föreläsningar» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Byt lärare. Ge oss 4,5hp för kursen. Lägg tentorna vettigt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren kunde inte göra kursen intressant och få studenterna engagerade. Väg och Vatten-studenterna säger har varit nöjda med sin lärare, medan vi Byggare inte har varit det. Varför inte ha gemensamma föreläsning som på VA-tekniken?» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Har svårt att se att en statistikkurs är nyttig för en blivande byggingenjör, även om den bara är på 3hp.»
- Bra föreläsare.»
- Otroligt svårt att se relevansen mellan den här kursen och vår utbildning. Fantastiskt ointressant. »
- Vi och Väg o. Vatten läser i princip samma kurs, de läser dock något kapitel ytterligare i boken, och får således 50% mer högskolepoäng än vi. Känns detta rimligt? Nej. Precis som VA-kursen då vi fick 6p och VoV fick 7.5p trots att vi hade i princip identisk kurs med i det närmaste identiska tentor. Varför är det på detta viset? Jag finner det väldigt tråkigt och tycker rent ut sagt att det ser för djävligt ut.»
- kanske ta bort en föreläsning i veckan och ha räknestuga istället.»
- Förelsningarna gav inte speciellt mkt, gav mer att räkna i boken och kolla i den...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursen var den tråkigaste hittills eftersom den inte känns relevant för vår utbildning. Ska den finnas med i utbildningsprogrammet får ni klargöra varför.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag gjorde inte tentamen då jag inte orkade med mer än 2 tentor under samma vecka. Jag hade heller inte pluggat något under hela läsperioden vilket gjorde att det kändes omöjligt. Med mer inspirerande föreläsningar så kanske man hade kunnat hålla sig kvar hela lektionen ut.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från