ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 10/11 Stål- och träbyggnad, LBT142

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner.
2) redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner.
3) redogöra för verkningssättet hos enkla bärverk av trä och stål.
4) dimensionera för och kontrollera moment- och tvärkraftskapaciteten för trä- och stålkonstruktioner.
5) redogöra för verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
6) dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning
7) redogöra för verkningssättet i brottstadiet,samt dimensionera och kontrollera svets- och skruvförband i stålkonstruktioner och
spik- och skruvförband i träkonstruktioner
8) redogöra för verkningssättet i bruksstadiet hos stål och trä
9) utföra enklare bruksgränskontroller för stål och trä


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 90%

Genomsnitt: 3.83

- Bra mål och bra med kursmålsfrågorna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»27 93%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Det var kluriga räkneuppgifter och jag tyckte att det var ont om tid för sista uppgiften.. Den sista teorifrågan är ju sådant vi verkligen ska få förståelse för men tyvärr har inte sådana verkliga konstruktioner gåtts igenom på föreläsningar, vilket det borde finnas mer av! kan man föreställa sig vad för slags konstruktion man räknar på och kan verklighetsförankra med en översiktlig bild är det bättre. De "fritt upplagda balkarna" vi räknar på kan finnas var som helst och det är svårt att utifrån bild och siffror bedöma vad för slags konstruktion det handlar om. En uppgift i boken var att dimensionera en balk/regel i ett altantak, mycket bra och lätt att begripa om måtten är rimliga! -Mer sådana beskrivningar tack! » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»20 64%

Genomsnitt: 3.64

- Med vikten på räkneövningarna, föreläsningarna har kännts som bortkastad tid» (Mycket stor)
- "Rasmus Rempling är som en yngre Steve" det summerar ungefär vad jag tycker om föreläsningarna. Rasmus är första läraren som är på samma nivå som Steve, helt fantastiskt duktig föreläsare. Perfekt upplägg på lektioner, alltså helt perfekt. Aldrig har man behövt tro att man ska vara uttråkad på en föreläsning med honom» (Mycket stor)
- Rasmus är otroligt bra! » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare och emanuel fungerade bra som övningsledare.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»18 58%

Genomsnitt: 3.58

- kursliteraturen verkade dock vara riktigt färdigskriven» (Ganska stor)
- Tydlig och strukturerad litteratur» (Ganska stor)
- Hemtententan var boken viktigast, men räknedelen till tentamen fanns det inte mycket information mer än föreläsningar.» (Ganska stor)
- Enda problemet här har vart att exempelsamlingen skulle behöva förbättras, sidnummer mm.» (Mycket stor)
- Saknas dock innehållsförteckning till stålkapitlet i del 1. INTE OKEJ! Sen tycker jag att böcker som ska vara till som studiematerial bör vara fullständiga. Inte med textstycken som ska utvecklas mer (där det står på ett ställe "...text.. översättn.?????") Litteraturen bör ses över en aning. Förslag: Stål i en bok, träkonstruktioner i en annan.» (Mycket stor)
- bra böcker men konstigt upplagda, kanske en trä och en stålbok istället?» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»14 45%

Genomsnitt: 3.45

- Jag förstår inte varför läraren använde PingPong, vi elever har inte gjort det.» (Ganska bra)
- Irriterande att det används olika system, dvs pingpong och studentportalen» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 32%
Hög»21 67%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Mycket att lära sig, men bra planerat och genomfört vilket gjorde kursen blev bra balanserad tidsmässigt.» (Lagom)
- 80% av perioden gick åt detta ämne» (Hög)
- hög men lagom» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- På grund av att den övningsledare jag hade inte hade kontor på skolan så var det svårt att fråga honom. Föreläsaren har sagt att han är mycket upptagen och har inte mycket tid till att svara på frågor. Frågorna har istället ställts till andra studenter.» (Ganska dåliga)
- Lite ont om tid på övningarna ibland. Det fanns ibland ingen tid kvar att ställa frågor eller redovisa konstruktionsuppgiften. » (Ganska bra)
- många bra tillfällen, men lång kö för att få hjälp varje gång» (Ganska bra)
- Blev lite för lite tid att ställa frågor och få hjälp mellan alla redovisningar av konstruktionsuppgiften» (Ganska bra)
- det är väl här vi kommer till räkneövningarna, dessa fungerade nog inte riktigt som det var tänkt. I och med att de som var längst fram alltid fick företräde, gjorde det inte bara att de som var längre bak dels inte kunde redovisa, men också att de heller inte kunde få någon hjälp med att komma framåt eftersom övningsledaren hela tiden skulle redovisa dem som var längre fram, så in effekt kunde man aldrig få hjälp på räkneövningarna. Detta skulle enkelt kunna lösas med två handledare på räkneövningarna, en som man kan redovisa för och en som kan hjälpa dem som behöver. systemet gör också att det blir väsldigt svårt att palnera sin dag, eftersom det hela tiden kommer någon framför så kunde man verkligen bli sittande i timmar utan att komma framåt, eftersom man inte gärna vill fortsätta innan det man gjort är rätt» (Ganska bra)
- Som sagt, Rasmus är en perfekt pedagog på föreläsningarna. på övningarna så har (Tomas Kruglowa för min del) var synnerligen hjälpsam och bra också» (Mycket bra)
- Många tillfällen att fråga och många att fråga. Måste ge en extra hyllning till Rasmus för att man kunde ställa många och grundläggande frågor utan att känna sig som en idiot, och få riktig bra svar dessutom.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»27 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Utan dom skulle det vara svårt att förstå allt.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 29%
Hög»16 51%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 3.9

- Blev väldigt mycket mot slutet, men det var inte denna kursens fel.» (Lagom)
- Förstår inte varför man inte kan ha tentamen i produktionsstyrning förra lpn men självklart då hade det blivit tre tentor då. Skippa småkurserna!» (Hög)
- Att skriva tre tentor på fyra dagar va inte jättekul.» (Hög)
- På grund av tre tentor har jag blivit tvungen att bortprioritera statistikkursen.» (För hög)
- Tycker 3 tentor på en vecka blir för mycket.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften och Emanuel som övningsledare!»
- Rasmus Rempling, pedagogiskt underverk.»
- Konstruktionsuppgiften och kursmålsfrågorna. De visar på ett enkelt sätt vad i kursen man ska fokusera på.»
- Räkneövningarna och konstruktionsuppgiften men dock hade det vart bra om läraren hade gått igenom den noggrant.»
- Konstruktionsuppgiften var väldigt bra, man förstod och hängde med under hela kursens gång.»
- Rasmus Rempling och Tomas Kruglowa och uppläggen på kursen. KONSTRUKTIONS UPPGIFTEN, bästa sättet att plugga på. uppsamlingstillfällena för konstruktionsuppgiften och jourtiden är också genidrag, det är tacksamt att ha en lärare som bokar in såna extra tillfällen det säger "hej jag vet att ni också är människor som kan det olika lätt och svårt vid olika tillfällen" skitbra!»
- Konstruktionsuppgiften är väldigt bra för inlärningen. Övningarna var också mycket värdefulla.»
- Läraren»
- Konstruktionsuppgiften»
- Upplägget i sin helhet.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Rasmus Rempling»
- Rasmus! Kurslitteraturen fungerar bra. Upplägget med konstruktionsuppgifter. Föreläsning(teori)-räkneövning-konstruktionsuppgift var en grymt bra struktur som gjorde att man lärde sig lätt och bra. Jag tror Steve och Rasmus blir ett dream team.»
- kursupplägget är bra tycker jag»
- Mycket bra upplägg.»
- Emanuel är en helt grym övningsledare. Behåll honom!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vore kul om Rasmus kunde ta med lite praktiska exempel till föreläsningarna. Typ en liten bit I-balk så man får se saker i verkligheten. Vore även bra med ett experiment, som vi gjorde i Betongen att man tex kan se en träbalk belastas eller nått sånt. »
- Kursen kommer inte finnas kvar i samma form så...»
- Föreläsningarna har som sagt vart onödiga. Upplägget med kursmålsfrågor måste förändras om de ska vara kvar. Ett praktiskt exempel hade givit bättre förståelse.»
- försök undvika 1h föreläsningarna om det inte var ett övningstillfälle direkt bakom»
- »
- Kursmålsfrågorna. väldigt avancerade och folk försöker mest memorera hur svaren ser ut istället för att lära sig»
- Genomgångarna av teorifrågor, bör finnas mer utrymme för diskussion och genomgång. Förslagsvis bör teorifrågorna diskuteras på övningslektionerna. Övningslektionerna bör ha samma upplägg oavsett vilken lärare man väljer att gå till. Desutom bör lärarna ha samma svar på frågor rörande konstruktionensuppgiften och räknetalen...»
- Tomas Kruglowa bör läsa in sig mer på konstruktionsuppgiften innan redovisningarna. Vi gjorde ett par fel som han inte upptäckte, men vi var kritiska mot oss själva och diskuterade saker med studenter från andra grupper. Jag tycker att Tomas va bra som övningsledare men han kan bli ännu bättre, jag ser potential.»
- Bättre kontakt mellan föreläsare och övningsledare»
- Att lägga 3 tentor bättre... och mer utspridda föreläsningar inte allt i lp3 och sen knappt ngt i lp4»
- redovisningssystemet»
- Förvarna om att balkarna på tentan kan va knepiga att räkna ut tvärkraft och moment på så att man tänker på att repetera det.»
- Om boken/kompendiet säljs till självkostnadspris så borde samma material finnas tillgängligt digitalt så att man slipper släpa runt på boken hela tiden och istället kan ha den digitalt på en iPad (läsplatta) eller dylikt. Jag inser att det inte är godtagbart under examination, vilket betyder att de flesta antagligen kommer köpa boken ändå, det innerbär dock en större flexibilitet under själva kursens gång. Åkommor på grund av många tunga böcker är idag ett problem som tyvärr påverkar allt fler studenters ryggar. Hjälp oss till en bättre studiearbetsmiljö!»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Svaren på kursmålsfrågorna var i efterhand (när man tittade på sina anteckningar) i vissa fall inte riktigt svar på frågan kände jag. »
- PingPong har som sagt kännts löjligt, det borde slås ihop med alla andra läroportaler. Det skulle underlätta för alla!»
- Tack till Rasmus, jag har alltid velat läsa konstruktionsmaster och nu efter denna kurs är det bara mer definitivt»
- Vår handledare/övningsledare var dåligt förberedd inför redovisningen av konstruktionsuppgifterna. Han hade knappt läst igenom uppgiften och efter att man var godkänd kändes det ändå inte som att man var säker på att allt var rätt.»
- Vill ge ett stort tack till Mustafa Aygul för hans tålamod och intresse för att verkligen få alla att förstå.»
- Bästa kursen sen betongen i höstas. Förmodligen bästa vi haft!»
- mycket br kurs, jag har lärt mig mycket och mycket av det i tidigare konstruktionskurser har fallit på plats.»
- Stål- och träbyggnadskursen är en av få kurser vi haft som använder sig av Pingpong. Jag ser inte någon vits i uttala mig om Pingpong eller Studentportalen är bäst men jag anser dock att endast ett och samma system bör användas av alla kurser. Chalmers är en av Sveriges ledande tekniska högskolor. Att den inte kan enas om ETT, FUNGERADE (med avseende på studentportalens bristfällighet och allt för ofta otillgänglighet) system, är mig oförståeligt. Hur svårt kan det vara???»


Kursutvärderingssystem från