ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Basic Design 2 för TD1 10/11, PPU050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-30 - 2011-09-11
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Det var jobbigt att timeedit inte stämde överens med de faktistka lektionstiderna.»

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

0 0%
2 15%
1 7%
7 53%
3 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
1 8%
1 8%
4 33%
6 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

0 0%
1 10%
0 0%
5 50%
4 40%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
6 42%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
14 svarande

0 0%
2 14%
3 21%
3 21%
6 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Att klippa och klistra som examination känns rätt mycket som dagisnivå»

Föreläsningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»9 69%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.84

Övningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 83%
Lärorikt»2 16%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.16

Laborationer
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 62%
Lärorikt»3 37%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.37

Inlämningsuppgifter
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 16%
Lärorikt»7 58%
Gav inte mig så mycket»3 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.08

Gästföreläsare
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Studiebesök
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Grupparbete
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 53%
Lärorikt»6 46%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.46

Kurslitteratur
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»8 61%
Gav inte mig så mycket»5 38%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.38

Självverksamhet
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»8 61%
Gav inte mig så mycket»2 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.92

Fått hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»8 66%
Gav inte mig så mycket»1 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.83

Tillfällen för kritik (feedback)
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 58%
Lärorikt»4 33%
Gav inte mig så mycket»1 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.5

Dugga
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Tentamen
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Annat
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 3

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Egna projekt och hemlig förpackning»
- Det egna projektet, företagsprojektet samt alla övningar som sammanställdes i den slutgiltliga mappen. »
- Jag tycker att kursens upplägg i sin helhet kan kan behållas. :) »
- Tycker det är ett väldigt bra upplägg överlag!Det är bra att jobba mycket i grupp, kan dock tycka det hade varit roligt att ha lite fler olika gruppkonstellationer så man får chans att jobba med fler olika personer.»
- Fortsatta övningar veckovis.»
- Roliga övningar på lektionerna och färgsättningsarbetet.»
- Läran om färg-koder i NCS/RAL osv. och det faktum att vi fick lära oss att färg upplevs olika i olika ljus. Färgkombinationers egenskaper (ex. att svart på gult är mest läsbart) Datorlaborationen»
- grupparbeten och examinationssättet»
- Fokus på att lära sig se färger, och hur man använder dem för att färgsätta produkter i inomhus- och utomhusmiljö.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Mer utspridd arbetsbelastning, inte allt sista veckan. »
- Föreläsningarna som var en hel förmiddag/eftermiddag var väldigt långa. Det kanske är svårt att lägga upp det på annat sätt men det kanske skulle hjälpa att ha fler korta bensträckarraster för att orka hålla uppe koncentraitonen en hel för-/eftermiddag.»
- Lite mindre blanda färg och mer tydlig datorövningsuppgift.»
- Mer fokus på den mer vetenskapliga delen av kursen. (se 3.) Även tränga lite djupare in i vissa av dessa delar. Mindre fokus på att blanda färg och rent subjektiva bedömningar som vad som är fint/fult Kursen skulle kunna krympas men även på samma gång innehålla mer nyttig information.»
- mer tid till sista grupparbetet»
- För mycket tid går åt till att blanda färg. Det känns viktigare att kunna se skillnad på färger än att kunna blanda dem.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.01
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från