ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret Matematik del D 2011, LMA163

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-14
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 2%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»44 88%

Genomsnitt: 4.8

- Johnny = pedagogik :)» (Mycket bra)
- Jonny är fantastiskt bra föreläsare.» (Mycket bra)
- Johnny är bäst!» (Mycket bra)
- Vad annars med Jonny!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

50 svarande

0-20%»1 2%
20-40%»0 0%
40-60%»2 4%
60-80%»2 4%
80-100%»45 90%

Genomsnitt: 4.8

3. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

47 svarande

För lite övningar»5 10%
Väl avvägt»42 89%
För många övningar»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- lagom med föreläsningar, har inte varit på övningarna» (?)
- Var inte på så många...» (?)
- en till övning i veckan hade varit perfekt!» (För lite övningar)

4. Hur har övningarna fungerat?*

50 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»29 58%
Mycket bra»16 32%

Genomsnitt: 3.2

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (15 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 13%
Ganska bra9 60%
Mycket bra4 26%

Genomsnitt: 3.13

- man får nästan aldrig hjälp, det tar så lång tid för varje person» (Ganska dåligt)
- Vi i grupp 7 har blivit runt flyttade alldeles förmycket» (Ganska bra)
- Peter Zoltan är kung. » (Mycket bra)

grupp 2: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 60%
Mycket bra2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Dom har säkert fungerat bra, men jag har inte behövt dom, och därför hellre åkt hem. » (Ganska bra)
- Det blev så mycket fler folk än vi var vana vid i slutet, och från andra grupper, och stämningen blev mycket stirrigare, då volymen ökade. » (Ganska bra)
- Chen-yang är jättebra! Han kan allt!» (Mycket bra)
- Chang är grym!!! vi vill att han ska stanna för evigt! och ha en grym sommmar nu chang!» (Mycket bra)

grupp 3: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra5 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

- För utom att vi inte hade någon övningsledare de första två veckorna har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Ibland lite väl lång väntan vid problem. Läraren har ibland lagt ner halva lektionen på en elev.» (Ganska bra)
- Vår övningsledare var sjuk i början av perioden och vi fick ingen information om det, men när han väl kom tillbaka fungerade det bra» (Ganska bra)

grupp 4: (11 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 9%
Ganska bra2 18%
Mycket bra8 72%

Genomsnitt: 3.63

- Joakim var mycket pedagogisk och förklarade bra, men man hann inte alltid få hjälp eftersom vissa elever upptog mycket tid. Hade vart bättre om alla fick en kort tid var istället för att hälften av eleverna fick lång tid på sig och andra elever ingen tid alls.» (Ganska dåligt)
- har ej varit på några» (Mycket bra)
- behåll viktor mycket trevlig och duktig ledare.» (Mycket bra)

grupp 5: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 60%
Mycket bra2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Ej deltagit» (Ganska bra)
- Svårt att hinna få hjälp. Då talen tar sådan tid att räkna ut, tar det lång tid innan det är nästa persons tur.» (Ganska bra)
- Jocke är hur bra som helst som övningsledare. Han har fått upp klassens intresse för matematiken och dess användningsområden. På en skala 1-10 är Jocke en 12:a. » (Mycket bra)

grupp 6: (9 st)
Mycket dåligt1 11%
Ganska dåligt1 11%
Ganska bra7 77%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Alldeles för mycket folk på våra övningar då hela grupp 7 gick till våran grupp när den togs bort.» (Mycket dåligt)
- Som vanligt alldeles för mycket folk då även grupp 7 gick på våra övningar. » (Ganska dåligt)
- Tillhör grupp 7 men vi glömdes av någongång efter jul så vi hakade på grupp 6 istället» (Ganska bra)
- Frågar sällan om hjälp.» (Ganska bra)
- Problemet är grupperna! Har varit lite rörigt med vad som gäller. till nästa år bör nu tydligare berätta om ändringar. t.ex. att grupp 7 inte finns mer och att ni får dela på er. och då också specifikt säga att ni kan inte alla gå till samma grupp som många gjorde för vi har varit många i grupp 6 + halva 7.» (Ganska bra)
- lite seg i slutet av TB» (Ganska bra)

5. Hur många övningar var du på?

50 svarande

0%»8 16%
25%»5 10%
50%»7 14%
75%»13 26%
100%»17 34%

Genomsnitt: 3.52

6. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

50 svarande

Högst 5 timmar»8 16%
6 - 10 timmar»13 26%
11 - 15 timmar»12 24%
16 - 20 timmar»12 24%
Minst 21 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.86

- Mindre i början, mer i slutet. » ( 6 - 10 timmar)
- Under tenta veckorna. Annars har jag hunnit med det mesta på övningarna.» ( 6 - 10 timmar)
- Det blir ju mycket mer i slutet» (11 - 15 timmar)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Varken eller»8 16%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»14 28%

Genomsnitt: 3.88

- Övningarna är bra, men kursboken behöver kollas igenom. Index är fel bl.a.» (Ganska liten)
- För mig som bara läst mätte b på komvux var kurslitraturen svår att förstå så jag gick helt efter Jonnys föreläsningar» (Varken eller)
- Räkneuppgifterna är utformade bra, då jag känner att man utvecklar lösningsmetoderna stegvis. Teoriboken används ytterst lite.» (Ganska stor)
- Tyvärr stämmer inte innehållsförteckningen längst bak i boken alltid med sidnumren.» (Ganska stor)
- Bra med många uppgifter. » (Mycket stor)
- Bäckerna är bra! Men Index stämmer inte i den tjocka boken så man kan ju inte slå upp saker. Index ligger ungefär 20 sider fel» (Mycket stor)
- Båda böckerna har varit mycket hjälpsamma!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»4 8%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»20 40%

Genomsnitt: 4.28

- Dags för en uppdatering, tråkig hemsida, dålig layout.» (Ganska dåligt)
- Facit till tentorna på hemsidan skulle vara bra» (Varken eller)

9. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»3 6%
Ganska bra»8 16%
Mycket bra»39 78%

Genomsnitt: 4.72

- Bra sammanhållning i gruppen med gemensamma studier under tentaveckan.» (Mycket bra)
- Har haft vänner att plugga med om jag velat. » (Mycket bra)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»40 80%

Genomsnitt: 4.78

- Har känt att man lagt mindre tid än man borde gjort på matten pga. arbetsbelastningen i fysiken. Så matten har nog kommit lite i skymmundan för många denna period. » (Mycket bra)
- Detta var del roligaste delen i matematiken tycker jag.» (Mycket bra)
- Hade någon salt till mig att allt detta kommer du kunna efter denna kursen så hade jag nog inte trott dom» (Mycket bra)
- Johnny, du är den bästa läraren jag haft! TACK för det här året! Kommer verkligen sakna att ha dig som lärare. » (Mycket bra)
- tack vare johnny har jag fått en helt ny bild (mkt förbättrad) av matematiken och ett effektivare sätt att tänka på. TACK JOHNNY! hoppas maten smakar :)» (Mycket bra)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johnny»
- jonnys sätt att lära ut. Alltid lika roligt och informativt att lyssna på. »
- Jonny»
- Johnny!»
- Johnny»
- Jonny!»
- Jonny»
- Jonny L»
- Jonny»
- Läraren, Johnny har gjort föreläsningarna till något roligt. »
- Jonny men det ver ni ju redan! Bra att få ha honom hela året! TACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- behåll jonny och ge han påökt.»
- Jonny»
- johnny, han är en duktig lärare.»
- Allt.»
- Johnny, som vanligt. Det var en bra kurs, precis som alla matte kurserna har varit.»
- Jonny»
- allt, johnny är sjukt bra lärare!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- se till att alla grupper har varsitt övningstillfälle att gå på så att alla kan få den hjälp de behöver. »
- Hemsidan»
- Jag går ofta på mattehjälpen i bibliotektet. Det hade underlättat om det fanns fler bord i bra arbetshöjd, det är ofta trångt.»
- Vet ej. Snabbare rättning kanske..»
- Index i böckerna. Och bättre koll på gruppern!»
- Facit till de gamla tentorna som sagt»
- Inget.»
- Läroboken, övningsboken är okej.»
- ingenting»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från