ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret fysik del C 2011, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-14
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»7 14%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»17 34%

Genomsnitt: 4.16

- Välldigt tur att det var storgruppsövn. på fredagar då föreläsn. inte upplevdes särskilt svåra alls om man jämför med tentan som sen kom. » (Ganska dåligt)
- Andreas förutsätter att vi kan mer matematik än vi i själva verket kan, i synnerhet differential ekvationerna som vi inte hade hunnit lära oss. Det är väldigt stressande att förväntas förstå föreläsningar man inte kan matten för. Generellt var matten väldigt krävande, svårt att visa att man kan fysik när matten står så i fokus.» (Varken eller)
- Andreas har varit mycket bedagogis. Mycket bra gjort av honom att gå igenom precis i början av föreläsningen vad det är han kommer gå igenom. Blir mer strukturerat på det sättet i den ganska stor kurs men med lite tid.» (Ganska bra)
- föreläsningarna är bra, men när man ska gå tillbaka och läsa igenom anteckningarna är det som om det viktigaste som sades inte skrevs upp på tavlan.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om nivån hade varit lite högre, då det förväntades en högre nivå av oss på tentan. » (Ganska bra)
- Bra upplägg, speciellt att skriva upp viktiga begrepp som vi ska lära oss i början av föreläsningen» (Ganska bra)
- Bra struktur på det hela» (Mycket bra)
- Bra struktur» (Mycket bra)
- mycket bra före läsningar.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

49 svarande

0-20%»1 2%
20-40%»1 2%
40-60%»1 2%
60-80%»3 6%
80-100%»43 87%

Genomsnitt: 4.75

- Var sjukhus liggande sista veckorna.» (60-80%)

3. Hur har övningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 6%
Varken eller»15 30%
Ganska bra»20 40%
Mycket bra»9 18%

Genomsnitt: 3.63

- slutade gå på dem efter ett tag för att Simon var så dålig på att förklara. Övningarna gav mig nästan ingenting fast jag försökte fråga om saker.» (Mycket dåligt)
- Vi har haft en annan grupp hos oss på våra övningar. De var högljudda och vi fick aldrig någon hjälp p.g.a att de tog upp vår tid.» (Mycket dåligt)
- Det var fortfarande alldeles för mycket folk på grupp 6 övningar..detta beroende på att hela grupp 7 även närvarade vid dessa tillfällen. » (Ganska dåligt)
- Vår övningsledare i grupp 2 hade svårt att uttrycka sig och därför var han inte till någon större hjälp. » (Ganska dåligt)
- har ej varit på dem» (Varken eller)
- Ej deltagit» (Varken eller)
- Har ej varit där. » (Varken eller)
- vår övningsledare var lite dov och svår att förstå» (Varken eller)
- Ointresserade övningsledare. » (Varken eller)
- vår lärare simon har inte varit speciellt engagerad. han verkar inte ha gått igenom uppgifterna alls innan, och det tar tid som vi inte riktigt har att vänta på. man hinner typ 2 tal på hela övningen. för man kommer ju dit med frågor för att man inte förstår, men han kan inte svara på dem, eller om han kan så är det inte alls på ett pedagogiskt sätt.» (Varken eller)
- Mkt folk på våra övn. som inte tillhörde vår grupp. Kan bero på att vi hade Stefan som höll i storgruppsövn. Ibland (särskilt i slutet av kursen) kunde man få vänta en halvtimme på hjälp. » (Ganska bra)
- Som i matten så behövs det bättre koll på grupperna så att som måste byta grupp går till samma grupp.» (Ganska bra)
- För grupp 6-7 var det för många på övningstillfällena. Svårt att koncentrera sig och ställa sina frågor när det är så mycket prat och oljud. Storgruppsövningarna var ett jättebra sätt att få känsla för nivån på tentafrågorna.» (Ganska bra)
- Vid de senare tillfällena, närmare tentamen var det så mycket annat folk ifrån andra grupper som var med på våra övningar, så man fick inte riktigt den hjälp man behövde.» (Ganska bra)
- De sista veckorna var det andra grupper som gick på våra tillfällen vilket gjorde att det ibland blev ganska mycket folk där, trångt och lång väntetid på läraren.» (Ganska bra)
- Mycket bra övningsledare» (Mycket bra)
- Vi i grupp 3 hade väldigt kunnig och duktig lärare, tog sig tid att beskriva och analysera problemen. Stort plus till honom.» (Mycket bra)
- Janosz var riktigt duktig på att förklara lösningsgångar.» (Mycket bra)
- Brukar inte be om hjälp på övningar så ofta, men Anna-Karin är väldigt duktig och trevlig.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Varken eller»7 14%
Ganska bra»26 53%
Mycket bra»14 28%

Genomsnitt: 4.06

- på labb 1 var det svårt att förstå sig på utrustningen. Labb 2 var intressant, men för lång utan paus.» (Ganska dåligt)
- Laborationerna har mer känts som ett tråkigt måste som ger väldigt lite. Undantaget är Milans föreläsning om radioaktiva ämnen som var väldigt intressant.» (Varken eller)
- Bra att man fick boka sin labb. » (Mycket bra)
- MILAN ÄR UNDERBAR!» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

49 svarande

Inte alls givande»6 12%
Givande»39 79%
Mycket givande»4 8%

Genomsnitt: 1.95

- Missade den andra pga skada.» (Givande)
- Dock inte den sista labben den va inte så viktig. Kändes ganska mycket som att man bara gick på den för att ha gått på den.» (Givande)
- på labb 1 var utrustningen så svår att jag inte kände att jag fick ut något från vad labbens inlärningssyfte var. Det vore bra med en mer grundlig genomgång av utrustning och vad man ska göra i labben, det gäller generellt under basåret. På nästan alla labbar (kemi, ellära och fysik del C) har de förutsatt att man kan utrustning och vet vad man ska göra, det gör man inte. Labb 2 var intressant och lärorik, dock för lång utan paus. » (Givande)
- den "laborationen" som Milan höll var bra, och man lärde sig jätte mycket. Den första med ljuset kändes dock ganska meningslös. Inget man kommer använda sig av i framtiden. » (Givande)
- Kunde haft en lite bensträckare i mitten på andra labben» (Givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»10 20%
100%»34 69%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 48%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 22%

Genomsnitt: 2.2

- Har inte sett kursplanen, endast kursPM och där är fokus på tal i boken, inget tar upp i text vad det är mening att man ska kunna och på vilken nivå. Talen i boken överensstämmer inte alls med tentauppgifter. Med tanke på hur svåra tentatalen är bör Andreas poängtera vikten av extrauppgifterna som läggs ut på hemsidan. Alternativt sänka nivån på tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- Det känns inte som vi elever har blivit delgivna i någon form av mål.» (Målen är svåra att förstå)
- Andreas var mycket tydlig med vad som gäller för vissa mål osv.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Skönt att det blev utträtt också att man ska kunna följa Kurs Planen (KursPM)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 60%
Nej, målen är för högt ställda»13 39%

Genomsnitt: 2.39

- Det är mer innehåll i denna korta kurs än någon annan kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt många klagade över att det var svårt att få höga betyg men det är precis så det bör vara. Relativt lätt att få 3a, väldigt svårt att få 5a.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja målen är rimliga men det är ett pressat schema men vi klarade oss i år och tydligen över förväntan :)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är lite orimligt mycket att lära sig då tanken är att fysiken ska vara på 4,5högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen kändes stor för dess poängtal. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För att vara en kurs på 4,5p så var det alldeles för mycket information man skulle lära sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Nej. 1. Förkunskaper: Andreas förutsätter alldeles för svår matte. Jag har 5 i de tidigare mattekurserna och fick ibland kämpa för att förstå hur jag skulle få ihop matten. Det gäller främst på genomgångarna på storgruppsövningarna (där läraren gick igenom Andreas uppgifter). På tentan förutsattes även att man ska vara duktig på elläran, vilket jag tycker är fel. Två uppgifter av åtta innehöll ellära. Det känns inte rättvist att man missar poäng för att man inte är lika säker på elläran som den fysiken som man faktiskt jobbar med. Han förutsatte även att vi kan mekaniken felfritt. Tex rörelsemängd hade vi en halv föreläsning på samt inget som kom på tentan med Per Öhl. 2. Poängtal: Bredden stämmer, men inte djupet. Jag upplevde att det var meningen att man skulle kunna denna kurs betydligt djupare än en 4.5 poängskurs. Djupare förståelse i fysiken samt djupare kunskaper i matten. Andreas berättade att hans genomgångar motsvarar kunskap för betyg 3, medan man får studera på egen hand för att komma upp i högre betygsteg. För mig låter det konstigt att man inte ges alla verktyg nödvändiga för att kunna klara de olika betygsstegen i kursen. En annan sak är uppgifterna vi förväntas ha gjort: man måste göra talen i boken för att få någon slags grund i ämnet, men för att ha en liten chans att klara tentan måste man ha gjort extramaterialet som läggs ut på kurshemsidan. Det är väldigt mycket tid och jobb som måste läggas ner för en 4.5 poängskurs. 3. Andreas skällde ut oss för att vi inte kunde hur värdesiffror ska anges på första inlämningsuppgiften, utan att i förväg berättat för oss hur vi ska göra. Vi går basåret för att vi INTE har läst natur/teknik el dyl på gymnasiet, har således INTE lärt oss värdesiffror. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag har läst detta tidigare, men mina vänner som inte hade gjort det hade helt klart svårt med fysik C.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket material och för mycket kunskap som skall läras in. Det hade varit rimligare att sätta Matematik D som 4.5p och Fysik C som 10.5p. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är väldigt, väldigt mycket att ta in och lära sig grundligt på 4.5 hp, tyvärr, för detta känns viktigt att kunna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- för enkla genomgångar och böcker i jämnförelse till provets nivå» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 31%
Ja, i hög grad»18 47%
Vet ej/har inte examinerats än»7 18%

Genomsnitt: 2.81

- Tentamen höll betydligt högre svårighetsgrad än det som gicks igenom under föreläsningar/ kurslitteraturen.» (I viss utsträckning)
- Matten är onödigt svår. Är det meningen att man måste ha femmor i alla andra kurser för att kunna klara en femma i denna?» (I viss utsträckning)
- Jag förstår vad Andreas är ute efter med sina tentor. att man ska kunna lösa problem och tillämpa det vi har lärt oss. Det tycker jag är helt rätt. Fast om sådana krav ställs på oss studenter tycker jag att ni på basåret måste lära oss lite mer om problemlösning, som jag tycker med min väldigt korta erfarenhet är rätt avancerad. Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag skulle vilja ha ändå lite mer extra föreläsningar med Stefan. Dom var KANON.. » (I viss utsträckning)
- tycker att provet tog med det viktigaste, men den frågan om blodet var lite annan kunskap också. men tokigt att så många klagagde på provet.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta enligt mig.» (Ja, i hög grad)
- Förstår inte de kommentarerna om att tentamen var svår? Kanske ett bevis på att man inte pluggar tillräckligt eller på rätt sätt?» (Ja, i hög grad)
- i lite väl hög grad.... » (Ja, i hög grad)
- Mycket svårare än förväntat, gavs väldigt lite förberedelse i vad som kom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»20 40%

Genomsnitt: 3.28

- Undervisningen räckte inte till för att förstå kursmaterialet.» (Ganska liten)
- Övningsledare har ej varit intresserade.» (Ganska liten)
- Den har talat om för mig vad jag måste lära mig på egen hand.» (Ganska stor)
- Storgruppsövningarna har varit till väldigt stor hjälp då man ordentlig ledning i hur problemen ska lösas.» (Ganska stor)
- Utan storgruppsövningarna hade det inte gått att klara tentamen. » (Mycket stor)
- Både Föreläsningar och storgruppsövningen!» (Mycket stor)
- Det är talen jag har svårt med men som jag får hjälp med som jag lär mig mest av och på så sätt förstår helheten.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»15 30%
Ganska stor»16 32%
Mycket stor»16 32%

Genomsnitt: 2.93

- bokens uppgifter höll alldeles för låg nivå jämfört med nivån på tentan. » (Mycket liten)
- Heureka var dessvärre väldigt dålig inom den här delen av fysik. Få exempel samt svårläslig text. » (Ganska liten)
- Boken användes enbart som källa för övningsuppgifter.» (Ganska liten)
- Ganska lite/Ganska stor. svårt att säga. föreläsningarna har ju jett grunden. Utan dem hade man inte förstått boken men det är ni ju redan medvetna om att böckerna suger» (Ganska liten)
- Heureka B är väldigt dålig på att förklara sakerna på den nivån vi förväntas kunna. » (Ganska liten)
- Boken har inte kunnat förklara de svårare momenten i kursen. Extra uppgifter var bra men svåra att lösa och förstå. Kunskapen räckte inte till.» (Ganska liten)
- det kändes som den var till stor hjälp, tills man började plugga gamla tentor, då kändes det som om boken inte alls var tillräcklig.» (Ganska liten)
- Heureka B stämmer inte alls överens med vad som senare tenteras och frågas efter. Boken är alldeles för lätt om man jämför med övningstal som har givits från lärare.» (Ganska liten)
- Man kan hitta en del i boken, men den känns inte alls i nivå med det vi läser. Aldrig lika avancerade uträkningar.» (Ganska stor)
- Stor hjälp men samtidigt långt under nivån för vad som förväntas av oss och frågorna senare på tentan. Extrauppgifterna som delats ut har därför tillsammans med föreläsningar och storgruppsövningarna hjälpt mer än kurslitteraturen. » (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»24 48%

Genomsnitt: 3.46

- Hade varit fint med en funktion,så man kunde få mail när kurshemsidan uppdaterades.» (Ganska bra)
- Mycket utdelat material.» (Ganska bra)
- webbsidan är lite instabil och det kan vara väldigt frustrerande» (Ganska bra)
- Dock skulle det vara bra om lösningarna till extrauppgifterna lades ut samtidigt som övningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»20 40%
Mycket bra»14 28%
Har ej sökt hjälp»9 18%

Genomsnitt: 3.51

- Få övningar, övningsledare/lärare har ej varit särskilt intresserade av om eleverna klarar sig eller ej.» (Mycket dåliga)
- Som tidigare sagts: alldeles för mycket folk på övningarna. När man måste vänta i 30 min för att få hjälp så ger det inte speciellt mycket.» (Ganska dåliga)
- Vi hade lite tid med vår övningsledare. Visste inte vem man skulle fråga annars.» (Ganska dåliga)
- mer övningar, det behövs! » (Ganska dåliga)
- För stor grupp för 6-7, svårt att koncentrera sig och ställa frågor. Övningsledaren var fenomenal, riktigt bra!» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 12%
Mycket bra»39 79%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.95

- Utan elever och lärare hade jag ej skrivit en 5a.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 29%
Hög»19 39%
För hög»15 31%

Genomsnitt: 4.02

- Hög, men inte orimligt hög.» (Hög)
- Beror lite på att vi inte viste från början att det kom ett extra Tenta tillfälle vilket gjorde att man mitt i LP fick ställa om sin planering vilket va ganska arbetssamt men jag klarade det iaf» (Hög)
- Hög för att bara vara en 4,5 poängare!» (Hög)
- Med tanke på att kursen bara var 4.5 poäng och det krävdes att man lade ner mer tid än på maten känns det som den är för hög. » (Hög)
- känns som att den var lika hög som på matte del d, men hälften så stor, vilket känns udda» (Hög)
- Det är lite konstigt att basårets svåraste kurs bara är på 4.5 poäng. Har lagt mycket mer tid på fysiken än på matten som är mer än dubbelt så stor.» (För hög)
- Kursen var svår att förstå. Kraven var för höga jämfört med vissa andra kurser.» (För hög)
- Alldeles för mycket material sett till hur stor kursen är poäng mässigt.» (För hög)
- För att vara en sådan liten kurs var det väldigt mycket att läsa in, speciellt för de personer som aldrig läst fysik innan.» (För hög)
- tyvärr för hög, om man jämför med antalen poäng. Intressant och hade varit mer givande ifall man haft mer tid.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»15 30%
Hög»28 57%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.69

- Med god tid mellan tentorna samt påskledigt kände jag mig enbart en aning stressad dagen innan en tenta, något som förmodligen är oundvikligt.» (Låg)
- Men Lagom!!!! (Hög)» (Hög)
- Varierande. Vissa kurser var lättare och vissa svårare. » (Hög)
- För hög de första veckorna då vi läste fysiken som motsvarande en 7.5 poängskurs samt matten på 10 poäng. Man hann inte räkna i kapp så man kunde ställa nödvändiga frågor på övningslektionerna. Det hade varit bra att ha kvar övningslektioner även efter kursen slutade gå.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 10%
Godkänt»20 40%
Gott»16 32%
Mycket gott»8 16%

Genomsnitt: 3.55

- Jag var jätteorolig i förväg om jag skulle klara kursen överhuvudtaget då jag hört rykten om att den var nästintill omöjlig förra året, samt att mitt intryck av Andreas var att han har alldeles för höga krav på förkunskaper och vad vi ska kunna till tentan. Jag var väldigt orolig för om jag kunde tillräckligt med matte och mekanik inför denna tentan. » (Dåligt)
- Tentan var alldeles för svår i förhållande till vad vi fått för förutsättningar från föreläsningarna. Laborationerna var däremot mycket bra och givande tycker jag.» (Godkänt)
- Svårt!» (Godkänt)
- Det som kom som en chock var tentan, då den prövade ens kunskaper som man inte sett tidigare. Enstaka fråga kan jag förstå men det var ett flertal uppgifter. Tydligen va det fler än jag som reagerade så angående tentan» (Godkänt)
- Andreas tenta upggifter skilde sig ganska kraftigt från de gamla tentor vi fått att träna på innan vilket gjorde att man kände sig oförberedd när man väl såg tentan. » (Godkänt)
- Jag har lärt mig jätte mycket.» (Godkänt)
- Tentan borde dock testat mer av grunderna i kursen istället för "svårare tillämpningar" eller vad man ska kalla det. Tycker även att det är fel att ge minuspoäng på tentaminor. » (Gott)
- Jag har funderat på en sak under hela året. Jag har kämpat väldigt hårt och fått bra utdelning av mitt nedlagda arbete. Dock kan jag nog ibland känna att ett eller två extra betygs steg hade varit bra. För det är ju till exempel att jag legat precis under en femma. Några av mina kamrater har kanske mer glidit in en fyra. Detta tycker jag är lite orättvist.» (Gott)
- Andreas är en helt enastående föreläsare. Välplanerade föreläsningar och lysande exempel. » (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Storgruppövningarna skall ni definitivt behålla »
- Storgruppsöv. »
- Storgruppsövningarna»
- storgruppsövningarna!»
- Jag tyckte storgrupps övningarna på fredagarna var väldigt givande.»
- Laborationer Bonusuppgifter»
- Storgruppsövningarna var bra!»
- Upplägget för föreläsningarna»
- Storgruppsövningen. den tidigare tentan (MEN eleverna måste redan vid läsperiodens start vara medvetna om att det kommer vara en tidigare lagd tenta)»
- Storgruppsövningarna»
- Storgruppsövningarna.»
- Vet ej»
- Den föreläsning som vi haft på fredagar. Utan att gå igenom de exempel som vi gjort då, skulle det varit svårt att klara godkänt på tentan.»
- storgruppsövningarna skall behållas.»
- Inlämingsuppgifterna och storövningarna på fredagar med Stefan!»
- Vet faktiskt inte, tycker kursen skall granskas och göras om. »
- Storgruppsövningen. Killen som höll i den var mycket pedagogisk och föreläsningen var till mycket stor hjälp för att förstå saker och ting.»
- storgruppsövningarna, övningarna, extrauppgifterna.»
- Storgruppsövningarna»
- att andreas skiver upp den lilla sammanfattningen först på föreläsningen, och den god planeringen! ELOGE!»
- storgruppsövning av tentatalen»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För svår tenta.»
- formen på tentan»
- Få in mer relevanta exempel på föreläsningarna som går att jämföra med tentan. »
- Svårighetsgraden på tentan.»
- Gå igenom exempel från gamla tentor på föreläsningarna, inte de lättaste exemplen från boken. »
- Bättre övningsledare!»
- Litteraturen, och mer igenkännande uppgifter på tentan»
- Nu vet vi ju det, men att vid felskrivning på tentates så följs kursPM»
- Sänka kraven, ge en rimligare chans att få höga betyg och tid för repetitionsvecka.»
- Tidigare innehöll kursen även andra delmoment. Det skulle vara bättre om kursen innehöll fler områden. Alltså mer allmän kunskap.»
- en repetitions vecka borde läggas in innan tentan. särskilt när vi har haft 2 veckors uppehåll från undervisningen mitt i perioden.»
- Poängen på kursen. 4,5 poäng är alldeles för lite.»
- Sprida ut ämnena mer det blir alltför ihop tryckt. »
- se över kurslitteraturen, kursplan, och kanske ge kursen större plats då den är rätt tung.»
- se till att alla övningsledare sköter sig»
- att det är så stor skillnad på provet och genomgångarna och böckerna.»

20. Övriga kommentarer

- Bra kurs, lite svårare än de övriga men helt klart rimliga mål. Andreas var väldigt tydlig att vi som var intresserade av högre betyg kommer behöva lägga ner lite extra tid. Mycket bra!»
- Tentamen speglar inte det man lärt sig från kurslitteraturen.»
- Tentan kändes inte alls kopplat till föreläsningarna. De två sista frågorna har vi aldrig gått igenom något liknande under lektionstid och detta känns irriterande ty då är man nere på 12poäng vilket resulterar i en 3a. Jag får inte det att gå ihop...»
- Man behöver studera mycket för att klara av den här kursen. Om man då har andra tentor kvar blir slutet på Tekniskt basår väldigt, väldigt studietungt. Jag förstår Andreas tanke med att göra det svårare att få 5:a, tyvärr blir det även svårare att få en 3:a. Han är benhård på gränserna, medan Aarto kan höja med något muntligt test. Det svider när man står & balanserar om man klarat av året eller inte. Om allt plötsligt kanske blir "bortkastat", då jag inte kommer in på något annat sätt än via Zbass-kvoten. Hans höga krav är samtidigt som Matte del D är en av de största kurserna under året.»
- Tack för stort stöd och stor förståelse från er alla. Framförallt Andreas»
- Rättningen av tentor är lite konstig. Jag förstår inte varför man ska få minuspoäng för att man har slagit in fel siffror på miniräknaren t.ex.»
- Glad sommar!»


Kursutvärderingssystem från