ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Geodesi, LBT131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-27
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Aron Bodén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp

1. Har kursen lyckats nå det syfte som finns med i kurskompendiet?*

"Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om elementär geodesi med tillhörande beräkningsmetoder samt om modern mätnings- och databearbetningsmetoder och dess tillämpningar med moderna mätinstrument, fältdatorer och CAD-program."

29 svarande

Ja»28 96%
Nej»1 3%

Genomsnitt: 1.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kompendiet är inte bra.. det står alldeles för luddigt. dessutom är frågorna till duggan MYCKET luddigt ställda så man vit inte vart i det luddiga kompendiet man ska leta.» (Nej)

2. Har instrumentet fungerat tillfredställande under övningarna?*

Kom ihåg att ange vilken typ av instrument ni har använt.

29 svarande

Totalt:

Ja»17 58%
Sådär»12 41%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Leica: (4 st)
Ja3 75%
Sådär1 25%
Nej0 0%

Genomsnitt: 1.25

Geodimeter Servo: (7 st)
Ja6 85%
Sådär1 14%
Nej0 0%

Genomsnitt: 1.14

- Krånglade bara första lektionen, men det kanske var vårt fel... svårt att säga» (Ja)

Geodimeter Basic: (8 st)
Ja4 50%
Sådär4 50%
Nej0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Det är nog på tiden att instrumenten ska in på service snart.» (Sådär)
- Jag kommer inte ihåg vad för instrument vi hade, kommer bara ihåg att den hette G5. Ofta fungerade den, men vid för många tillfällen krånglade den på tok för mycket och nån gång tog det mer än en timma innan vi ens hade gjort en stationsetablering som var godkänd.» (Sådär)

Topcon: (10 st)
Ja4 40%
Sådär6 60%
Nej0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Svårt att mäta långa distanser. » (Sådär)
- T2 : Är ju relativt lätt att förstå men instrumentet kronglar. man får ofta göra om samma mätning 4 ggr innan instrumentet fattar vart det är man vill mäta.» (Sådär)

3. Är det bra att ha samma instrument hela tiden?*

29 svarande

Ja»26 89%
Sådär»3 10%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- detta gjorde att belastningen på lärarna minskade» (Ja)
- smidigt o lätt, men kanske bra att få utökad kunskap om olika instrument» (Sådär)
- Blir lätt att man lär sig trycka in kommandon på instrumentet på ren rutin utan att reflektera särskilt mycket över vad man faktiskt gör. Kanske skulle instrumentbyte tvinga en att förstå djupare.» (Sådär)
- Jag skulle tycka att det var intressant att få testa på alla olika instrument.» (Sådär)

4. Skulle ni hellre vilja byta instrument under övningarna?*

29 svarande

Ja»1 3%
Kanske»10 34%
Nej»18 62%

Genomsnitt: 2.58

- Känna på samtliga instrument vore en fördel för kommande arbete efter studier. » (Kanske)
- Jag kan tänka mig att dom som inte hade topcon hade kunnat haft nytta av att byta instrument så dem fick använda ett "nyaer" instrument.» (Kanske)
- Nån gång för att se hur ett annat slags instrument fungerar. Men det var bra med ett och samma varje gång.» (Kanske)

5. Tycker ni att det fungerat att vara 4 personer i mätgruppen?

(Om ni har varit det.)

10 svarande

Ja»6 60%
Sådär»1 10%
Nej»3 30%

Genomsnitt: 1.7

- Vi var 3 och det tycker jag har vart bra för då har ingen "bara stått".» (?)
- var inte det» (?)
- Vi var 3 st och det fungerade jättebra.» (?)
- Fast tre stycken är bäst.» (Ja)
- Vid examinationen var vi fyra personer i gruppen. Det blir lätt att en person inte blir lika delaktig i övningen. » (Sådär)
- Har aldrig varit fyra.» (Nej)
- Vi har varit fyra stycken men det är för många.» (Nej)
- Vi var tre och det var nästan för mycket för att alla skulle få chans att lära sig allt.» (Nej)

6. Tycker ni att det fungerat att vara 2 personer i mätgruppen?

(Om ni har varit det.)

7 svarande

Ja»4 57%
Sådär»3 42%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- var inte det» (?)
- Ja, fast det var bara vid en kortare stund vi var två, men det fungerade bra.» (Ja)
- tror det skulle vara optimalt» (Ja)
- Behövs tre.» (Sådär)
- Jag var med som reserv i en grupp och då var vi två personer. Det fungerade, men fler är definitivt optimalt.» (Sådär)

7. Ä examinationsövningarna överflödiga?*

Räcker det med de vanliga övningarna?

29 svarande

Ja»8 27%
Vet ej»3 10%
Nej»18 62%

Genomsnitt: 2.34

- Det blev väldigt mycket stress i slutet på läsperioden. Skulle föredragit om examinationsövningarna var mer utspridda, kanske börjat redan i lv. 3» (Ja)
- En skriftlig tenta istället för både dugga och examinationer. Ev om samma upplägg finns nästa år, att ha examinationerna tidigare så att man har tid till att plugga till de andra tentorna. » (Ja)
- Kändes som att examinationerna tog väldigt mycket tid, speciellt innan tentamensveckan. Alternativt skulle man kunna förlägga dessa tidigare. » (Ja)
- Inte så många, eller mycket. Man skulle kunna göra mindre examinationsövningar, då de redan har gjorts en gång på vanlig övning och man skulle klara det då. » (Ja)
- Herre gud JA!!!! 20 timmar eximination i en kurs där man bara kan får 3.a är HELT överflödigt!!! särskillt när man ska hinna plugga in bygg.plan. 1 och 2 samt bygg.mek!!!» (Ja)
- De är väl inte direkt överflödiga, klart man ska visa att man lärt sig. Men om man gjorde bra ifrån sig på övningstillfället och övningsledarna sett det känns det lite tungt att bli underkänd på examinationen när man gör exakt samma sak (tex för att nån råkat knuffa till ett prisma i polygontåg...)» (Ja)
- Det skulle vara skönt om de inte tog lika mycket tid från det andra tentaplugget. (Kanske ex.övningar som är lite kortare, men lite klurigare? Väldigt bra sätt att examinera på, roligt!» (Vet ej)
- Det var bra upplagt som det var.» (Vet ej)
- Hade kunnat räcka med vanliga övningar och att man kanske ställde lite högre krav vid dessa (samma som examinationen).» (Vet ej)
- Karteringen kändes överflödig, vi hade redan fått godkänt på en karta.» (Nej)

8. Är det någon övning ni saknar eller är det något moment ni vill öva mer på?

- Vet inte om något mer om Geodesi.»
- Skulle vart trevligt att prova på de andra instrumenten lite tvärt.»
-
- Gps mätningar»
- näpp»

9. Övriga kommentarer:

- Vi ska inte bli examinerade på sådant som vi inte har lärt oss i kursen, ex. att räkna volymen på geniknölen.»
- SKulle vara juste att arbeta med nyare instrument som jag antar används i arbetslivet idag.»
- Bra kurs!»
- Bra kurs.»
- Jag tycker duggan kändes lite överflödig. Och om man ska ha den hade den kanske gjort mer nytta i början av kursen. Det blev väldigt intensivt i slutet med alla examinationer som var tidskrävande samt att det var stora inlämningar i de andra kurserna. Hade man haft duggan i början av kursen istället hade man fått med sig det till övningarna vilket jag tror hade varit en fördel. »
- Hade svårt att förstå i början vad vi skulle göra. Skulle vara bra om det fanns rekommenderade sidor att läsa innan övningarna så att man är påläst från start. Duggan skulle kunna förläggas tidigare för att få en bättre teoretisk bas innan de praktiska momenten. »
- mycket trevliga lärare :)»
- Trevlig kurs!»
- Jag tycker att kursen var väldigt rolig, känns helt klart som en vettig och lärorik kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.18

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.18
Beräknat jämförelseindex: 0.09

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från