ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2, FFM520

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-06-12
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
8 21%
25 65%
5 (över förväntan)»4 10%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ryktet om kursen är att den är ond bråd död, visst var det svårt men riktigt kul!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

38 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 5%
15 40%
5 (mycket relevant)»20 54%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.48

- Jag tror att både systematiken och själva kunskaperna som introduceras i de båda mekanikkurserna är väldigt bra att ha med sig.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 17%
11 31%
12 34%
5 (Mycket bra avvägt)»6 17%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tentamen» (?)
- Tentan avgörs i princip på fråga 2 och 3, och dessa frågor var i år väldigt speciella...» (2)
- För få frågor på tentan vilket gör att det beror väldigt på vilka frågor man får om man klarar den eller inte. Svårt att ha fler frågor dock pga. tidsbrist..» (2)
- Tentan var MYCKET svårare än alla uppgifter som finns i boken.» (2)
- Skrev inte tentan» (3)
- Hade varit bättre med fler fast mindre omfattande frågor och kanske ha större frågor till överbetygsdelen.» (3)
- Vet ej» (3)
- Svårt med bara 3 godkäntfrågor på tentan, funderar på om det hade varit bättre med 4 frågor och 3p högre godkäntgräns» (4)
- krävde en mkt bra förståelse och anpassningsförmåga» (4)
- Innehöll moment som han enbart nämnt i förbifart på föreläsningen kändes det som.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

35 svarande

<25%»6 17%
25-50%»2 5%
50-75%»5 14%
>75%»22 62%

Genomsnitt: 3.22

- det var väldigt svårt på tentan...» (?)
- Frånvaron berodde på att jag ett tag inte kunde vara i skolan alls, och ska inte ses som ett underkännande av föreläsningarna.» (25-50%)
- bortrest av olika skäl» (50-75%)
- Bra föreläsare! » (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
0 0%
13 38%
5 (mycket bra)»20 58%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För få exempel räknades och allt tog alltid längre tid än Christian räknade med vilket ofta ledde till att "exempeleräkningen" uteblev eller förkortades. » (2)
- Kunde varit bra med fler räkneexempel» (4)
- hade varit bättre med fler räkneexempel. om planeringen var 3 uppgifter hann oftast bara 1 med.» (4)
- Christian är en bra föreläsare. Kan förbättras med mer och fler lättförståeliga exempel från verkligheten som man själv har upplevt. Eller fler experiment som visar på det man gått igenom, t ex cykelhjulet.» (4)
- Fysikaliska leksaker är kul.» (5 (mycket bra))
- Gått på de förut.» (5 (mycket bra))
- Christian är toppen! :)» (5 (mycket bra))
- Väldigt intressanta föreläsningar!» (5 (mycket bra))
- mkt bra strukturerade med ett bra tempo och glad stämning.» (5 (mycket bra))
- Mycket pedagogiskt upplägg. Mycket bra» (5 (mycket bra))
- Bra med mindre experiment!» (5 (mycket bra))
- omtentade» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
10 43%
5 21%
5 (mycket bra)»8 34%
Deltog ej»15

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bättre övningsledare hade varit bra. Hade gärna fortsatt haft Pendrill.» (3)
- De var en väldigt god hjälp för inlärningen.» (5 (mycket bra))
- kunnig och behjäplig bemanning» (5 (mycket bra))
- Man fick mycket och bra hjälp.» (5 (mycket bra))

7. Till vilken grad närvarade du på räknestugorna, vid låg närvaro kommentera varför?

35 svarande

<25%»14 40%
25-50%»12 34%
50-75%»2 5%
>75%»7 20%

Genomsnitt: 2.05

- Trivs bättre på egen hand.» (<25%)
- Period då jag inte var i skolan alls.» (<25%)
- bortrest, satt med studiekamrat på annan plats» (<25%)
- Kände ej att det behövdes extra hjälp.» (<25%)
- omtentade» (<25%)
- Hade annan schemalaggd aktivitet» (<25%)
- Räknar "bättre" på egen hand.» (<25%)
- hade så mycket att göra lade tiden på inl uppg » (<25%)
- För att de krockade med andra kurser.» (<25%)
- Då räknestugorna under mek1 varit mycket pratiga (det damarbetades om mekanik, givetvis) så jag hade svårt att få studiero, valde jag att räkna på egen hand.» (<25%)
- Sysslade en del med inlämningsuppgifter i Mek under den tid det var räknestugor.» (25-50%)
- Jag närvarade inte mer eftersom jag hade mycket annat under dessa timmar. Dessutom valde jag att lägga mer fokus på LANA-kursen då denna krävde mycket tid med labbar osv.» (25-50%)
- Enbart egen räkning på räknestugorna. Kände ofta att jag inte behövde hjälpen från handledare.» (25-50%)
- Pendlar, och räknar bättre själv» (25-50%)
- Jag känner inte att jag gynnas av räknestugor, utan pluggar helst i en grupp på ca 4 pers där man sitter och diskuterar frågorna» (25-50%)
- Tyckte det funkade minst lika bra att göra uppgifterna och ha lösningar till hands som finns på internet. » (25-50%)
- Den största anledningen till att jag inte gick på räknestugor var trötthet orsakad av pollenallergi.» (25-50%)
- lathet» (25-50%)
- Jag satsade mer på LANA:n och satte den framför mek2 för att undivka att få 2 omtentor efter mig. Tidsbristen under lp4 är nog en stor orsak till att studenter inte hinner med båda kurserna.» (25-50%)
- Svåra uppgifter. Mycket lättare att jobba tillsammans.» (>75%)

8. Vad skulle krävas för att du skulle gå på fler räknestugor?

- Gå igenom lösningsmetoder för problem av olika sort. Om det är ett problem med sådant här inblandat, tänk så här osv.»
- Jag gick på alla.»
- Jag skulle inte vara föreningsaktiv»
- Fler övningsduggor(det var en bra grej!)»
- Möjligtvis om handledarna gick igenom lite uppgifter på tavlan och kom med tips och sådant.»
- Att jag skaffar lägenhet i göteborg»
- att jag bara skall vara i fas från början»
- Mer lösningsdemonstrationer på tavlan»
- Kanske demonstration av typtal?»
- Jag föredrar att jobba på egen hand med lösningar och anser att de frågor man oftast har besvaras bättre av dem än räkneövningsledarna. »
- att jag inte hade nån koll»
- En mildare pollensäsong.»
- Vet ej.»
- Att de inte krockade med mina andra föreläsningar»
- Mer tid till att plugga under läsperioden i stort. I LANA:n är det många labbar, bonusuppgifter och uppgifter som tar tid. Detsamma gäller mek2 vilket gör att man måste prioritera sin tid.»
- En tystare miljö. Kanske en stuga för tystare självstudier och en för dem som vill jobba i grupp?»

9. I vilken mån tycker du att demonstrationer/ experiment under föreläsningarna bidrog till ökad förståelse av kursmaterialet?

- De var roliga och minnesvärda, och visar lite på vilka grova uppskattningar man kan tänkas göra för att kunna räkna på och få känsla för verkliga situationer. (T ex människor som cylindrar.)»
- De gav en bra demonstration för hur det vi läste teoretiskt fungerade i praktiken.»
- Hög utsträckning! Det gav mycket bra förståelse, har själv kollat runt ytterligare på youtube och det har gett mig mycket.»
- Mycket bra när det handlar om ickeintuitiva saker, så ser man att det finns en koppling mellan verkligheten och det man räknar på.»
- Det var roligt att se och det är ju alltid bra att få en konkret koppling till verkligheten. Det var dock lite svårt att komma ihåg när gyroskoprörelsen var proportionell mot spinnet eller omvänt proportionell efter demonstrationen. Man kanske borde ha tagit anteckningar på det man såg.»
- Mycket, men det var för få emempel!»
- Inte så jätteviktigt, det räcker att Christian berättade fast det var ju riktigt ballt att se, det ökar intresset. »
- Jag tycker att det var väldigt bra, framförallt gav de en bild att hänga upp teorin på. »
- Jag tyckte att detta ökade förståelsen för ämnet i hög mån. utöver det var det ett skönt avbrott från teorin där man fick chans att smälta det som gicks igenom.»
- Det var positivt.»
- Bra!»
- det var mycket instruktivt och gav folk ngt att referera till.»
- Bra»
- Experimenten var mycket bra.»
- De var väldigt bra.»
- I stor utsträckning, framförallt under gyroskopavsnittet.»
- Det gjorde ämnet roligare och ökade motivationen, dock vet jag inte hur mycket det bidrog till ökad förståelse.»
- Vissa experiment, tex precession, var mycket bra.»
- Hyfsat»
- Mycket bra demonstartioner»
- Väldigt mycket! Inte bara för förståelsen utan också för att man lyssnar bättre mer och orkar koncentrera sig längre när man inte bara sitter och skriver av tavlan hela tiden.»
- Kunde nog varit utan, även om det var roligt att se tex cykelhjulet.»
- De var superbra eftersom Christian är så grym.»
- Mycket bra.»
- Mycket! Fortsätt med det och lägg gärna till mer sånt, det underlättar jättemycket för min förståelse.»
- Stor mån. De visualiserade de mekaniska sammanhangen så att inlärningen gick lättare.»

10. Vad tycker du om att ha två inlämningsuppgifter som ersättning av en uppgift på tentamen?

38 svarande

1 (Inte så bra)»2 5%
4 10%
4 10%
9 23%
5 (Mycket bra)»19 50%

Genomsnitt: 4.02

- Jag tycker att det är fel att ersätta en tentauppgift på "godkänt-delen" med två inlämningsuppgifter som behandlar överkursmaterial. Dessutom anser jag inte att det bör ersätta en tentauppgift, utan snarare bara ge bonuspoäng på överkursdelen. Sammanfattning: Jag hade velat se fyra tentauppgifter och sedan en eller två inlämningsuppgifter som endast gav bonuspoäng till överkursdelen» (1 (Inte så bra))
- Jättedåligt. De tar en massa tid och ger väl förvisso lite förståelse, men man har liksom ingen tid till att "plugga" inför den riktigt tentan när man har de uppgifterna hängandes över sig.» (1 (Inte så bra))
- Hellre en inlämningsuppgift som sträcker sig under en längre period» (2)
- Bra att man kan samla på sig poäng till tentan innan, men det blir lite väl lite med bara tre uppgifter på tentan. Skulle kanske vara bättre med att fortfarande ha fyra uppgifter på tentan men att de bara gav t.ex. fyra poäng vardera istället för sex poäng. » (2)
- Jag tycker att tanken är väldigt bra, dock var det väldigt ont om tid att hinna med allt i och med att Lana-kursen som går parallellt också har många inlämningar.» (3)
- Om det blir bättre är det ett bra alternativ, men inte i dagens utförande.» (3)
- Jag tycket att uppgifterna skulle vara mer väldefinierade och att man skulle få chans till retur på var och en..» (4)
- Det var ibland väldigt svårt att veta vad som efterfrågades. Det var så att säga luddiga frågor.» (4)
- Det är bra att de äldre studenterna fick välja hur de skulle göra och räkna det bästa resultatet.» (4)
- Ser både för- och nackdelar med det. Å ena sidan fick man mer tid till de övriga uppgifterna på tentan. Å andra sidan var det svårt att hinna med alla deluppgifter då inlämningarna i LANA låg ungefär samtidigt. Men över lag bra.» (4)
- Det hade varit skönare om den första uppgiften hade kommit tidigare i kursen.» (5 (Mycket bra))
- Jag hann inte med alla uppgifter på tentan, så en extra uppgift hade nog inte varit bra för min del. Jag tyckte inlämningsuppgifterna var lärorika. Men det var lite synd att båda uppgifterna kom i andra halvan av läsperioden, för man halkade efter i räknandet en del.» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig dessa kursmoment bättre än de som kommer på tentan eftersom man sitter och jobbar med dem intensivt under en viss tid.» (5 (Mycket bra))
- Riktigt relevant, i praktiken är det ju det vi kommer att syssla med. » (5 (Mycket bra))
- förståelsen för uppgifterna ökade, samt bra att träna på att skriva » (5 (Mycket bra))
- man lär sig mycket på inlämningsuppgifter och de var roliga.» (5 (Mycket bra))
- Kände dock inte att det var så väl utannonserat.» (5 (Mycket bra))
- Tidsmässigt tror jag att det hade varit svårt att hinna en tentauppgift till, och inlämningsuppgifterna var ett bra alternativ.» (5 (Mycket bra))

11. I vilken mån tycker du att tidsåtgången för dessa uppgifter motsvarade den tid du hade fått lägga på att läsa in kunskapen för att svara på en tentauppgift?

- Motsvarade nog rätt väl, svårt att säga.»
- De tog längre tid, men i gengäld lyckades jag svara på dem.»
- 1:a Uppgiften tog för lång tid, 2:a var bättre»
- Arbetet tog nog mer än 50% mer tid. »
- Helt okej, men inlämningsuppgifterna tog ganska lång tid, framför allt den första»
- Det tog längre tid, men det var värt det.»
- Det tog nog längre tid, men jag tycker ändå det var värt att göra dem. Det var ingen del av kursen jag skippade helt för att i stället göra inlämningen.»
- Ganska lika. Inlämningen tog nog lite längre tid dock.»
- Att göra inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket längre tid.»
- Jag tror att man över lag fick lägga ned mer tid på dessa inl.uppgifter.»
- Lite för hög tidsåtgång för uppgifterna... Men det kan ha berott på att jag legat efter med matlab-kunskaperna.»
- Det krävs mer tid till inlämningsuppgifterna, men skönt att ha med sig några "säkra" poäng till tentan.»
- det gick åt mer tid till uppgifterna jämfört med tenta men det var ett rimligt byte.»
- Det motsvarades dåligt. Inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket tid.»
- Inlämningsuppgifterna tog definitivt mer tid än att plugga inför en tentauppgift.»
- De tog nog egentligen längre tid men det var nog mer rapportskrivningen som tog tid.»
- tog nog mer tid än att läsa in kunskap, men det satte sig nog bättre»
- Själva inläsnings- och förståelsedelen motsvarade ungefär samma tid. Det som möjligtvis tog längre tid var själva rapportskrivandet (men det ska man ju ändå lära sig).»
- likvärdigt»
- Första uppgiften egentligen lite lång iförhållande till innehållet. Andra uppgiften lagom.»
- Inlämningsuppgifterna var lite väl svåra och tidskrävande. »
- Inte så bra.»
- det känns som att det tog mer tid att göra inlämningsuppgifterna, å andra sidan lärde man det sig bättre än att bara nöta in en metod för en tentauppg»
- Det tog ungefär lika lång tid.»
- Relativt väl avvägt.»
- Dåligt. Uppgiftsformuleringen måste bli tydligare och bättre, speciellt eftersom frågor till föreläsaren gav väldigt luddiga och undvikande svar. Instruktionerna behöver förbättras och även placeringen i läsperioden borde ändras till att ligga tidigare om möjligt.»

12. Hur mycket bidrog inlämningsuppgifterna till din inlärning i förhållande till tidsåtgången?

- Lagom.»
- Kopplade svängingsrörelse-uppgiften lärde inte ut mycket mer än demonstrationen för 2 partiklar gjorde. Efter första uppgiften känns de andra som mer av samma problem fast med ny kod för att illustrera nya saker. Svårigheterna låg i att presentera resultat och skriva MATLAB kod.»
- Uppgiften om kopplad svängningsrörelse gick mer av tiden åt till att göra rapporten och bilderna i matlab än till att förstå. På andra var det mycket mer förståelse. »
- Kanske inte optimalt men det var väldigt skönt att inte ha lika mycket till tentan.»
- Mycket»
- Det var väldigt nyttigt att förstå vad som var fixt i olika korrdinatsystem och hur vektorerna var riktade(inl 2, uppg 2c). Jag lärde mig hellre detta än att lägga tid på annat. Visst tog det en del tid men jag värderar kunskapen jag fick.»
- Ganska mycket. Det som tog mycket tid och som inte gav så mycket var själva rapportskrivningen..»
- Man lärde sig något, men jag tror att jag hade lärt mig mer på att räkna vanliga uppgifter för de två områden som inlämningsuppgifterna gällde.»
- Jag lärde mig mycket av de två uppgifterna!»
- Ganska så. 3.5/5»
- Bra, det ger mycket att samarbeta och diskutera.»
- ingen föränding»
- Hade nog lärt mig mer och snabbare genom att räkna uppgifter i boken. Dock var det intressanta uppgifter.»
- Helt ok.»
- De gav ju ändå relativt mycket men det lades ner mycket tid på dem också.»
- bra»
- De var ett väldigt bra inlärningsmoment, och krävde att man tänkte till. Jag tycker att de var värda tidsinvesteringen.»
- Första uppgiften egentligen lite lång iförhållande till innehållet. Andra uppgiften lagom.»
- Hyfsat»
- Svårt att veta om man hade förstått rätt när det var begränsad handledning, så därför var det svårt att veta vad man verkligen lärde sig.»
- Inte så bra.»
- det tog tid, men man fick djup förståelse »
- Ganska mycket.»
- Inte mycket. Jag la mycket tid på uppgifterna men lärde mig egentligen mest LaTeX och lite linjär algebra. Upplägget kanske kan ändras så att det blir bättre.»

13. Vad tycker du om de två övningsduggorna som givits?

Kommentera gärna.

30 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
18 60%
7 23%
5 (Mycket bra)»5 16%

Genomsnitt: 3.56

- Deltog ej» (?)
- vet ej» (?)
- Jag gjorde dem inte.» (?)
- Gjorde dem inte.» (?)
- Gjorde ej. Men de var säkert bra.» (3)
- Uppgifterna är bra, men pga antalet uppgifter och den korta tiden går det inte att använda dem som riktlinje för hur man ligger till i kursen på samma sätt som vanliga duggor.» (3)
- Jag gjorde bara sista. Den var ok. Man märkte ju vad man behövde öva mer på inför tentan. Det kom en massa frågor om egenvektorer till tröghetsmatrisen, som jag kände att vi inte hade gått igenom innan, men det var ju nyttigt att se sambanden mellan huvudtröghetsaxlar och egenvektorer.» (3)
- Har ej gjort dem.» (3)
- Har inte tittat på dem.» (3)
- De är jättebra, särskilt om man är ordentligt förberedd. Skulle mycket hellre se en riktig dugga än en inlämningsuppgift.» (3)
- Bra! Var bara på den sista. Lite synd var det dock att uppgifter tagits från tidigare tentor eftersom man gärna skulle använt dessa tenor till att repetera/öva inför tentan.» (4)
- Missade den andra. Positivt inställd till den första» (4)
- Säkert bra men eftersom jag inte deltog i räkneövningarna så…,» (4)
- Gjorde bara den första, och den motsvarade bra en förkortad tenta. Framförallt den gemensamma genomgången efteråt klargjorde flera saker, och dem hade jag nog inte uppmärksammat själv annars.» (5 (Mycket bra))
- Bra sätt att få se vad man behöver plugga mer på. Bra att de var frivilliga så att man kunde räkna "vanligt" om man ville.» (5 (Mycket bra))

14. Vad tycker du om att föreläsaren valde att blanda problemlösning/storgruppsövning med föreläsning i stället för att hålla dem separerade till olika dagar?

35 svarande

1 (Inte så bra)»2 5%
1 2%
6 17%
17 48%
5 (Mycket bra)»9 25%

Genomsnitt: 3.85

- Bättre att ha det åtskiljt om man vill läsa in teori på egen hand men få uppgifter demonstrerade för sig som man ofta vill i mekanik.» (1 (Inte så bra))
- Har hellre separat tillfällen för teori och problemlösning» (1 (Inte så bra))
- Jag gick på allt så det var inget jag störde mig på.» (3)
- Fungerar bra, men tycker att det ska framgå i schemat så att man kan planera utifrån det» (4)
- Mig passar det bra att direkt se teori tillämpas för att förstå den.» (4)
- Dock blir det lite svårare att skilja mellan vad som är problemlösning och vad som är teori.» (4)
- ett bra beslut» (4)
- Som ovan nämnt, det hade varit bättre att hinna med fler exempel på flera olika moment.» (4)
- Kräver dock en noggran planering.» (4)
- Då kan man direkt koppla teorin till uppgifterna.» (4)
- Ser det inte som något större problem.» (4)
- Det känns bra att få exempel direkt.» (5 (Mycket bra))
- Det blir mer logiskt när uppgifterna kommer precis när man går igenom den specifika delen. Plus att strogruppsövningarna ofta blir långtråkiga.» (5 (Mycket bra))
- Upplägget blir mer naturligt med ett sånt tillvägagångssätt.» (5 (Mycket bra))
- Bra att varva teori och exempel och det är bra när exemplen kommer tätt inpå det de ska exemplifiera.» (5 (Mycket bra))

15. Om du aktivt valde bort kursen, antingen redan i dess initiala skede eller under kursens gång, varför gjorde du det?

- Hände för mycket runt mig i början av läsperioden så kom för långt efter»
- Jag orkade inte tentaplugga med tanke på föreningsliv. Jag valde att närvara på de flesta föreläsningar för att lägga en god grund att klara av kursen i augusti. »
- Jag insåg att jag på grund av mycket som inte direkt hade med skolan att göra bara skulle ha tid att klara en av tentorna. Det kändes vettigare att lära mig en sak bra istället för två halvbra.»
- Jag valde tillslut bort kursen för att jag inte hade hunnit räkna tillräckligt med uppgifter och för att jag inte kände att jag hade tillräckligt med tif till detta.»
- Jag kände att jag inte hade tid.»
- På grund av tidsbrist orsakad av aktiviteter utanför undervisningen.»
- Då jag inte hade så bra grund från Mek 1»
- För att läsperioden innehåller två väldigt tidskrävande kurser, detta i kombination med andra åtaganden inom studentlivet och det rykte som mek2 har gjorde att jag prioriterade LANA:n högre och satte den främst och gjorde endast mek2 i mån av tid.»

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
1 2%
5 14%
16 45%
5 (Mycket stor)»12 34%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är viktigt men en del fick man genom att räkna själv också.» (4)
- Boken är ganska värdelös. Jag var tvungen att lägga en del energi för att få fram det viktiga ur texten. » (5 (Mycket stor))
- Jag tycker alltid att föreläsningar är väldigt hjälpsamma för förståelse, och föreläsningarna har varit väldigt tydliga och illustrativa.» (5 (Mycket stor))
- Bra föreläsningar, intressanta och lärorika!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

17. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%

Genomsnitt: 2

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
9 25%
24 66%
5 (För hög)»3 8%

Genomsnitt: 3.83

- Det var mycket att göra men det ska det ju vara. Men det var väldigt mycket de sista veckorna med de två inlämningarna.» (3)
- Arbetsbelastningen har visserligen varit hög, men jag tycker att den ändå har motsvarat vad som är lämpligt.» (3)
- Inte hög arbetsbelastning, men tunga uppgifter som tog mycket tid.» (3)
- Den var hög, men det ska den vara annars är det ingen idé att läsa teknisk fysik.» (4)
- Mycket jobb i slutet när de två inlämningsuppgifterna gick hack i häl.» (4)
- Det var bra att påsklovet låg mitt i så att man hann jobba ifatt, men de flesta uppgifterna var ju nyttiga att göra, så det finns inte mycket man kan skära ned på enligt mig.» (4)
- man behöver räkna mycket uppgifter.» (4)
- Det är en lurig kurs i förhållande till hur många poäng man får. Mek1 (lätt att jämföra med) innehåller kanske mer men betydligt enklare material så arbetsbelastningen där är inte nödvändigtvis högre trots att den ger fler poäng.» (4)
- Eller alltså även om man gör alla rekomenderade uppgifter, går på föreläsnignar och räknestugor och läser i kursboken så har man ingen chans att klara kursen. Men det var lagom många uppgifter för att man skulle hinna vara i fas.» (5 (För hög))

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»26 72%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.77

- Det var få som gjorde kursen, därför lite svårt, men av oss som gjorde den har det funkat bra!» (Ganska bra)
- Har gärna räknat tillsammans med en kompis på räkneövningarna.» (Mycket bra)

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»16 44%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.72

- Borde funnits något mer tillfälle för hjälp på inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Ibland var det många som behövde hjälp, men det var ändå väldigt bra.» (Ganska bra)
- Lite svårt på första inlämningsuppgiften (efter som den låg under påsklovet) men annars har räknestugorna varit väldigt bra!» (Ganska bra)
- Föreläsaren och räkneövningsledarna borde göras mer lättillgängliga. Ngt slags forum (inte nödvändigtvis "internetforum") där man lätt kan komma i kontakt med hjälp kan vara ett bra komplement i kursen.» (Ganska bra)
- Det fanns säkert möjlighet att ställa frågor i samband med räknestugorna.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

21. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

35 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
1 3%
6 20%
5 16%
5 (mycket prisvärd)»17 56%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 4.2

- Jag kommer inte ihåg vad den kostade men jag minns att de var dyra.» (?)
- Om Christian på ett bra sätt kan gå igenom ett kapitel i boken som motsvara en halv sidas A4-anteckningar ska inte det bli 5 sidor i boken. För mycket text helt enkelt, byt till en seriös bok! Att Christian skulle skriva ett väl genomarbetat kompendium skulle också vara en bra grej. Studenter har ju en tendens att ha denna kurs efter sig och bra kurslitteratur skulle nog kunna råda lite bot det.» (1 (ej prisvärd))
- Jag tycker att boken är väldigt babblig i teoridelen och att uppgifterna ibland är onödigt svåra.» (2)
- Köpte äldre upplaga (5th edition) som många andra också gör. Hade varit bra om det gick att få tag på deras KOMPLETTA uppgiftslista, så man inte missar uppgiftsmoment. Eftersom gamla hemsidor inte verkar sparas hade det varit en bra idé. Även om kursen kanske har ändrats lite.» (3)
- Tycker att boken är fruktansvärt pratig tidvis, men övningarna är ju i allmänhet bra.» (3)
- Bra bok med många bra uppgifter!» (4)
- Med tanke på att samma bok användes i Mekanik 1 var den mycket prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Framförallt uppgifter och lösta exempel är väldigt bra i kursboken, och i och med att samma dynamikbok användes i den första mekanikkursen finns verkligen inget att klaga på.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket prisvärd då den även användes i första mekanikkursen.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade av en äldre student.» (Köpte inte boken)

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
5 14%
16 45%
5 (Mycket stor)»13 37%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det enda bra i boken är lösningsdemostrationerna i varje kapitel. » (2)
- Lärt mig mest på uppgifter.» (4)
- Jag har knappt läst någon teori men jag har räknat mycket i boken.» (5 (Mycket stor))
- Bra övningar och bra bok! Jag har lärt mig massa! Dock hjälper ju inte det en att klara tentan...» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

36 svarande

Ja»31 93%
Nej»2 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.06

- dock lite oklarheter angående examinationsdelar och vad inlämningarna representerade vid examination, förklaringen var lite luddig.» (Ja)
- Allt var riktigt bra förutom omtenta datumen.» (Nej)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet i kursen.»
- Inlämningsuppgifterna. Föreläsaren.»
- Separationen av en uppgift från tentan»
- Bonusuppgifterna»
- Filmklippet om roterande koordinatsystem (karusellen). Demonstrationerna var som sagt intressanta och roliga att se.»
- Christian, labbarna kopplade till LANAn och de häftiga experimenten. »
- Jag tycker att idén med inlämningsuppgifter var väldigt bra. »
- Demonstrationerna på föreläsningar och övningsduggorna.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- inlämningsuppgifter och upplägget vid föreläsningar.»
- Föreläsningarnas innehåll och storgruppsövningarna»
- Hemsidan. Föreläsaren. Experimenten.»
- Christians sköna stil»
- Läraren! Christian är mycket duktig.»
- Tycker att det mesta har fungerat väldigt bra.»
- Föreläsningarna och föreläsaren.»
- Experimenten på föreläsningarna.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Föreläsaren, demonstrationerna»
- Duktig föreläsare. Utmärkt kurshemsida (snygg, funktionell och väluppdaterad) även om polstjärnan fortfarande inte heter Ursae Minoris, det är Lilla Björn.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjlighet att få tag på komplett uppgiftslista till 5th edition (från tidigare år).»
- Tidsåtgången till de två inlämningsuppgifterna, och de borde kanske ges ut någon vecka tidigare.»
- Första inlämningen tidigare»
- Om man kunde tidigareflytta inlämningsuppgift 1 till exempel skulle det vara bra. Men det är ju svårt om den hör ihop med saker man inte gått igenom än, så man får ju vara realistisk också.»
- Fler demonstrationer/exempel under föreläsningarna.»
- Kurslitteraturen och inställningen mot kursen hos äldre teknologer. »
- Det vore bra om man kunde få chans till att lämna retur på dem inlämningsuppgifterna. På så sätt måste man se till att förstå teori man har missuppfattat, annars är det lätt att bara strunta i det. »
- Man behöver hitta ett sätt så att fler personer snabbt tar till sig materialet i kursen och försöka att ta bort den kuggstämpel som kursen har! »
- Det vore trevligt om man kunde få reda på resultatet från inlämningsuppgifterna innan tentan.»
- Systemet med bonusuppgifter»
- Tentan var alltför svår att få överbetyg på.»
- Fler exempel»
- Jag ser inget som behöver förändras.»
- Ändring på bonusuppgifterna, dock behållas i annan form.»
- Tentauppgifterna bör vara mer som bokens uppgifter, alternativt byta till en bok som har uppgifter som motsvarar tentans.»
- Inlämningsuppgifter. Bort med dom!»
- Inlämningsuppgifterna kunde gärna släppas tidigare (särskilt för oss som går om kursen :) ) »
- Att inlämningsuppgifterna läggs ut tidigare så att man kolla på dem och sätta sig in i problemet.»
- Inlämningsuppgifterna»

26. Övriga kommentarer

- Hej Daniel och Kasper!»
- Rolig kurs, bra föreläsare och övningsledare»
- Mycket bra och värdefull kurs! (Även om det inte gick så bra på tentan för mig så känner jag att jag ändå har koll.)»
- Bra och rolig kurs men krävande :-)»
- Kan inte skriva så mycket. T-bordet spökar.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från