ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk modellering, MVE160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-06-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

21 svarande

1 (inte alls)»2 9%
8 38%
7 33%
4 19%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag trodde att jag skulle lära mig mycket, men så var inte fallet» (1 (inte alls))
- Brukar inte ha några särskilda förväntningar, men denna kurs var svamlig.» (2)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (2)
- Jag hade ingen riktig koll på vad den skulle handla om så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig.» (3)
- Modellerings delen uppfylldes väl men det här med matematisk var väl mer eller mindre gallimatias» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

21 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 15%
5 26%
8 42%
5 (mycket relevant)»3 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.57

- Matematisk modellering är relevant, fast jag förstår inte så mycket mer om matematisk modellering efteråt.» (2)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (2)
- Den hade varit mer relevant om den vore bättre» (3)
- Lite stabilitet var schysst men de fick man läsa sig till själv, föreläsningarna slutade man gå på...» (3)
- Jag har ingen aning om vad denna kursen egentligen gick ut på. Allvarligt talat ingen aning.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 19%
6 28%
9 42%
5 (Mycket bra avvägt)»2 9%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tråkigt med en jättetypad tenta. Ett stort minus är också att det inte fanns riktiga svar till de gamla tentorna, vilket gjorde att det var svårt att plugga.» (2)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (2)
- Lite väl typade tentor kanske... I princip sammma grejer har kommit i 5 år i streck nu.» (3)
- Bra innehåll men väldigt typad» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

21 svarande

<25%»3 14%
25-50%»5 23%
50-75%»2 9%
>75%»11 52%

Genomsnitt: 3

- I början var jag odisciplinerad och missade några, sedan valde jag att inte gå på dem för att de var svamliga och jag förstod inte så mycket. Jag såg inte kopplingen till vårt projekt.» (<25%)
- Kan ha varit dom sämsta föreläsningarna jag varit på. Blev mer o mer övertygad om att han hittade på mycket av det han sa» (<25%)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (50-75%)
- I hopp om att de skulle bli bättre, vilket tyvärr inte inträffade» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»5 23%
9 42%
4 19%
3 14%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Virrig som få» (1 (inte alls bra))
- Ostrukturerade Onödigt att lägga cirka två veckor på att gå igenom Monte Carlo när vi inte skulle ha med det i kursen. Tycker även att det borde finnas en räkneövning, där en räkneövningsledare demonstrerar tal minst en gång i veckan.» (1 (inte alls bra))
- Oerhört ostrukturerat. Alexei kunde börjat varje föreläsning med att förklara vad vi ska lära oss och varför. Grundläggande pedagogik saknades, vilket är en allvarlig brist.» (1 (inte alls bra))
- De var allt för ostrukturerade!» (2)
- Blev rätt röriga» (2)
- Lite virrigt och veligt ibland..» (2)
- Föreläsaren har varit lite ostrukturerad. » (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (3)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»5 23%
8 38%
4 19%
3 14%
5 (Mycket stor)»1 4%

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har inte lärt mig så mycket.» (2)
- Tycker inte föreläsningarna har varit toppen, men jag har inte använt boken någonting och jag tror jag klarade kursen. Grundat på det så måste väl föreläsningarna hjälpt inlärningen.» (4)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (4)

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

20 svarande

1 (Inte så bra)»1 5%
4 20%
6 30%
5 25%
5 (Mycket bra)»4 20%

Genomsnitt: 3.35

- Dåligt upplägg att man skulle komma på egna system med de sökta egenskaperna. Kändes som om man gjorde allt "bakvägen". Var även dålig information om vad som gällde angående inlämningsuppgifterna på kurshemsidan» (2)
- Det var krångligt och otydligt hur man skulle hitta ett kemiskt system och modellera i bonusuppgift 2. » (2)
- Helt okej rätt schysst med icke linjära system av ODE i planet men i övrigt nej» (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (3)
- mer sånt här! datoruppgifter lär jag mig mest på» (4)
- Jag tycker generellt att inlämningsuppgifter är ett bra sätt att lära sig saker på.» (5 (Mycket bra))

8. Vad tyckte du om projektet?

21 svarande

1 (Inte så bra)»1 4%
3 14%
7 33%
4 19%
5 (Mycket bra)»6 28%

Genomsnitt: 3.52

- Handledningstillfällena var... inte så givande.» (1 (Inte så bra))
- Lite oklart vad man skulle göra, Alexei gav luddiga besked och ändrade sig i vad han ville se när vi var där mot slutet.» (2)
- Tycker att redovisningstillfällena kan vara mer strukturerade nästa år. I år var det först sagt en halvtimmes redovisningstid och sedan tjugo minuter innan man fick reda på när man kom dit att det skulle ta som mest en kvart. Tycker dock att det ska vara max en kvart för att göra det så intressant som möjligt för dem som lyssnar. Blir väldigt långtråkigt när grupper går in på detaljer för man hänger inte med mycket ändå.» (3)
- Bättre information om vad som förväntas tidigt! Helst första föreläsningarna.» (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (4)
- Detta var det enda bra med kursen, slopa tentan och ha inlämningsuppgifter och projekt istället!» (5 (Mycket bra))
- gillar att jobba i projektform» (5 (Mycket bra))

9. Hur var arbetsbelastningen på projektet?

21 svarande

1 (För lågt)»0 0%
1 4%
13 61%
6 28%
5 (För högt)»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- Det var väl vad man gjorde det till.» (3)
- alldeles lagom» (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (4)

10. Förslag på förbättringar och förändringar på projektet:

- Hade uppskattats om projektet på något sätt hade kopplats till resten av kursen, vilket väldigt sällan var fallet.»
- Det kunde ha varit lite klarare vad man förväntades göra och i vilken utsträckning. Det känns nu som att man kunde ha gjort det hur stort eller litet som helst utan att veta om det var lagom.»
- Berätta för studenterna vad som ska ingå i projektet.»
- Det vore bra med en ordentlig projektbeskrivning på kurshemsidan»
- Mer aktivt tillgång på hjälp.»
- Tydligare ramar för vad projektet ska innehålla med specificerade krav för olika betygsnivåer.»
- Bara projekt ingen tenta!»
- Tydligare instruktioner hur det ska vara och så man har lite mer koll på hur man ligger till»
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

21 svarande

Ja»1 4%
Nej»20 95%

Genomsnitt: 1.95

- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (Ja)
- Alla var snälla mot alla, om någon frågar så kan rektor säga "Det förekommer ingen mobbning, kränkning ELLER diskriminering på Chalmers." i ett pressmeddelande, om hon så behagar. Hon kan ta åt sig all ära, Jag ger henne rätten till detta. (: Fast nej, förutom lite nedsyn på GU i största allmänhet så märkte jag inget.» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

1 (För låg)»0 0%
6 28%
12 57%
2 9%
5 (För hög)»1 4%

Genomsnitt: 2.9

- Inte direkt för låg men ganska låg, å andra sidan så kan det ha att göra med hur mycket tid man la ner på projektet.» (2)
- Det var slappt. Skönt.» (2)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (2)
- Projektet drog upp arbetsbördan, resten av kursen var inte särskilt studieintensiv.» (3)
- Väldigt skönt med enklare tenta då projektet tar mycket tid» (3)
- Projektet riskerade att bli på tok för stort.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (Ganska bra)
- Jovars.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»3 14%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.9

- Ställde frågor och med svaren uppstod bara fler frågor. En exponentiell utveckling av frågeantalet.» (Mycket dåliga)
- Den gode Alexei ställde ju i alla fall upp om man ville mötas i hans rum, men jag har hört mycket om farbrorns flykt från frågor följande föreläsnigar. Ej heller fanns det några såna där assistenter eller handledare att hjälpa vid labbtillfällen etc.» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren har uppmanat till att man kommer och träffar honom en gång i veckan för projektet. Så det har inte vart någon känsla av att han vill vara ifred så fort han är på sitt kontor. Dock har det ibland vart svårt att få svar på den frågan man hade. Det blev ofta missförstånd om vad man menade. Beror väl antagligen på kommunikationssvårigheter grundade i språk, men det resulterade i att man fick uppfattningen att han var disträ och kanske inte lyssnade till 100%.» (Ganska bra)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (Ganska bra)
- Väldigt väldigt bra. Läraren försökte alltid ge tid till möten och svarade också snabbt och utförligt på alla e-mail. Tom på helger.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

19 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
3 23%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»10 76%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 4.53

- Ingen "bok"» (?)
- Gillar inte alls att boken bara fanns på nätet, skulle uppskatta om den fanns att köpa färdigtryckt. Det var alldeles för många sidor att skriva ut själv.» (?)
- Den var väldigt billig, men inte så bra. » (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (3)
- Vi blev inte tillsagda att köpa något.» (5 (mycket prisvärd))
- Vi fick boken i en PDF fil så den kan väl betraktas att vara gratis, om man inte ansåg att man behövde skriva ut den.» (5 (mycket prisvärd))
- Det var ju gratis :)» (5 (mycket prisvärd))
- Det så frikostigt distribuerade gratismaterialet var i det prisvärdaste laget.» (5 (mycket prisvärd))
- Prisvärd= kvalitet/pris. Pris -> 0 => prisvärd -> infty» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»3 14%
3 14%
5 23%
6 28%
5 (Mycket stor)»4 19%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var jättedåligt att föreläsaren inte skrev på kurshemsidan att det stod fel i AP-boken angående Poincare Bendixon. Det gjorde att de som inte gick på föreläsningarna missade detta.» (2)
- Använde föreläsningsanteckningarna!» (2)
- Paper of Gillespie var till hjälp. Sidor i boken om Volterra-lotka och Holling-Tanner fattades, dåligt.» (3)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (3)
- Gamla tentor. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

21 svarande

Ja»10 47%
Nej»11 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.52

- Uppgiftsbeskrivning, OCH VAR är tentan imorgon förresten?» (Ja)
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)» (Ja)
- Fanns ingen information alls som kändes relevant. Kändes som förra årets kurshemsida kopierats rakt av utan att ändra något. Bland annat var informationen angående projektredovisningarna felaktig, många länkar döda och svårt att finna information.» (Nej)
- Ett av de största felen med kursen har varit brist på tydlig information!» (Nej)
- Instruktioner för projektet. Poängsättning på kursen. Info om när det var fel i kursboken!!! MED MERA» (Nej)
- Kunde ha skrivit vilka hjälpmedel som finns och vart tentan skulle hållas» (Nej)
- Datum för inlämning av projektet saknades länge.» (Nej)
- Det stod ingenstans var examinationen skulle hålla hus.» (Nej)
- Det har funnits en del information, men ibland när något har varit fel på kurshemsidan så har föreläsaren nämnt det på föreläsning men inte ändrat på kurshemsidan» (Nej)
- Skriv gärna ut vilken sal tentan är i, du missade det på 1a juni tentan..» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- AP och inlämningsuppgifter (om än i bättre form).»
- Bra bok.»
- Alexei»
- Tentans lite enklare utformning, eftersom projektet står för 60 % av examinationen.»
- Hm. Projektet.»
- Kursidén»
- Modelleringen»
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett mycket tydligare kursupplägg, sluta typa tentorna! Det är respektlöst mot oss studenter att inte ändra vissa av tentauppgifterna när man konstruerar nya tentor. Känns som om den här kursen är den som gett minst än så länge under utbildningen, vilket är synd då jag tror att kursen i sig har stor potential då modellering är oerhört viktigt! En annan mycket jobbig del av kursen var att det inte fanns en enda gammal tenta med korrekta svar. Gillespie-uppgiften hade alltid samma (felaktiga) lösning som copy-pastats utan att ens göras om för den specifika uppgiften. Det blir väldigt svårt för oss att lära oss om vi inte får möjlighet att se vad som är rätt, speciellt när vi inte har en tydlig kursbok.»
- Lite mer struktur på föreläsningarna kanske.»
- Föreläsaren»
- Kanske lägga upp lecture notes och svar på övningsfrågor på hemsidan efter man har haft föreläsningen om dem.»
- Mer struktur på föreläsningarna. Rubriker, sammanfattande meningar, allt som sätter teorin i ett sammanhang.»
- Mer tydlig information och mer struktur i kursen vore bra!»
- Hmmmm Kanske mer hjälp, bättre föreläsningar, tydligare instruktioner. Ja.»
- Bättre information på kurshemsidan. Tydligare instruktioner för projektet. Mindre röriga föreläsningar. »
- Slopa tentan, gör om gör rätt»
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)»

20. Övriga kommentarer

- Ta bort Monte Carlo avsnittet, alternativt gå igenom det på ett begripligt sätt. I nuläget var det meningslöst då det inte gick att följa med på något och det ändå inte var tentarelevant.»
- Läste nästan "Övriga upplysningar", Jag är trött.»
- I"m not esialy impressed. . . but that"s impressing me! :)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.78
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från