ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1 del B/C, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-06-12
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

47 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 10%
17 36%
23 48%
5 (över förväntan)»2 4%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fokus sattes på rapportskrivande (förstudie- och rapportskrivande), och det tycker inte jag är nyttigt över huvudtaget, för vid det här laget förbättras man inte mkt om man skriver 3-4 rapporter mer, eftersom man gjort det så mycket förut. Det innebär alltså att vi fokuserade på saker vi redan kunde, och experimenterande, lärande av olika mätinstrument, och teori bakom detta fick en väldigt liten plats. Detta gjorde att kursen inte blev lärorik.» (2)
- skit kurs lärde sig epsilon mycket.» (2)
- Intressant innehåll och utformning men undermålig information till studenterna. Schemat presenterades ytterst sent och vissa gavs inte möjlighet att byta laborationstillfällen. Vidare hade varje handledare olika riktlinjer för bedömning av rapporter vilket försvårade arbetet. Att ny information rörande teoripresentationerna i del B delgavs oss under påskledigheten då många var bortresta var under all kritik. Del C har fungerat väl och den fria utformningen uppskattades mycket.» (2)
- Lite för "lös i kanterna". Antingen bör man kunna få tolka uppgifterna friare eller också måste det finnas tydligare riktlinjer för vad varje uppgift går ut på.» (3)
- Jag brassar av det mesta på en gång: Jag är direkt missnöjd med undervisningen kring experimentellt arbete. Jag känner inte att jag fått någon vägledning i det praktiska arbetet överhuvudtaget. T.ex. har vi inte haft en enda genomgång på hur man utför en bra felsökning. Vad man testar först och hur, vad är typiska misstag och vilka komponenter är det oftast fel på. Erfarenhet bör göra felsökningar effektivare än nybörjarens slumpmässiga försök och det är den erfarenheten som är lärosätets attraktiva resurs och uppgift att förmedla. Annars kan jag lika gärna ha min egen trial-and-error-kurs hemma på kammaren. Jag förstår att detta är en mycket dyr kurs men om inga pengar finns till mer föreläsningar eller genomgångar borde en lathund om hur man felsöker effektivast inte vara svårt att slänga upp på hemsidan: "1. Börja med att kolla att alla kontakter är i till instrumenten" osv.. Även annat material om praktiskt arbetet bör finnas. På samma sätt, och detta är väl den allvarligaste kritiken, upplever jag att det fullständigt har saknats undervisning om felanalyser och hur sådana presenteras. Mycket mer fokus bör läggas på hur man gör kvantitativa uppskattningar och hur man utifrån dem bedömer sitt resultat, som undervisning eller i ett pedagogiskt material med exempel på hemsidan. Detta bör göras i direkt samarbete med matstat-kursen. Betygen tyder på att det jag gjort har varit bra men jag har inte haft en susning om den nivå eller de felanalyser jag har gissat (!) mig fram till har varit i närheten av kraven i kursen, vilka för mig har varit höljda i dunkel. Inte heller har jag en aning om hur kraven förhåller sig till professionella rapporter och nivån på deras felanalyser. Det leder in på nästa stora grej. Jag fick min första respons på en rapport överhuvudtaget i den här kursen efter att C-rapporten redan lämnats in. Det är mer än fyra månader efter att den första lämnades in. Jag har svårt att tro att det är omöjligt att klämma ut en rättning någon gång under våren. Idealt hade givetvis varit att få dem alla inom tre veckor efter inlämning men om det inte går så bör åtminstone en rapport till varje person rättas innan c-labben så man kan lära sig nått. Jag var inte det minsta bättre på att skriva rapporter inför c-inlämningen i juni än den första i januari, mer än vad den egna, av chalmers helt oberoende, vanan givit. Jag har dessutom skickat mail till ansvariga för två moment i kursen om önskemål att få se de rättade rapporterna. Detta utan att få svar. Som det är nu kunde jag lika gärna skrivit ut rapporterna och gått ut och bränt dem på gården. Samlat veckor av arbetstimmar i fladdrande lågor, värmt mina händer och hoppats på att jag själv återuppfinner världens rapportstandard, kutymer och alla presentationstrix. Ursäkta de många orden. Om nu rättandet är omöjligt bör utförligt kommenterade exempelrapporter läggas ut på hemsidan, helst både bra och dåliga. En billig och återanvändbar lösning. Rapporterna behöver givetvis inte behandla exakt samma uppgifter för att vara upplysande. En jämförbar professionell borde också läggas upp så man får en känsla för nivån vi till slut skall nå. Jag vill betona att jag uppskattar det självständiga arbetssättet och hur det är upp till oss att lösa problemen. Särskilt i C-labben var detta väldigt roligt. Kritiken rör alltså bara undervisningen inför uppgifterna och inte arbetssättet generellt. Det var emellertid väldigt otacksamt att ha sin C-labb tidigt, i mitt fall som andra labb (pga av ett byte, annars skulle den ha varit min första!). Både vad gäller tiden att komma på kreativa lösningar och den bristande erfarenheten var detta en stor nackdel. Jag förstår att det är mycket svårt att lösa det på annat sätt men hela grundtanken med kursupplägget B+C går förlorat i och med detta. Igors rader: "Vi har redan gjort många labbar! DEL C är mycket annorlunda:inga lab PM, ingen uppställning, …,osv" blir aningen absurda när man får C-labben som första labb. Ni är väl medvetna om det men det måste ändå påpekas. Det var väl de mesta antar jag... Om någon förresten får för sig att vi rustats för felanalys i "Fysiken omkring oss" så glöm det.» (3)
- Hade inga speciella förväntningar» (3)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (3)
- Förvånansvärt underhållande och bra kurs» (4)
- Bra, men kunde gjorts något svårare. Det borde speciellt vara svårare att få betyget 5. Sätt 14, istället för 13,5, som gräns för vad som krävs i snitt för att få femma.» (4)
- Det var ganska roligt att laborera i denna kurs, eftersom att det var ganska stor skillnad från tidigare laborationer. Det var dock hög arbetsbelastning, men det blev lite vad man gjorde det till. Hade man bara gjort grunduppgiften hade det inte varit så jobbigt.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

47 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
2 4%
9 19%
7 14%
5 (mycket relevant)»28 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.25

- Inte relevant då man inte lärde sig mycket.» (2)
- beroende på vad man ska syssla med i framtiden, jag ska dock efter denna kurs ej bli experimentalist» (3)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (3)
- Men det behövs mer undervisning i kursen. Att bara släppa in oss i labbet och betygsätta efter hur många gånger vi gör fel alt. frågar om hjälp känns inte bra.» (5 (mycket relevant))
- Mycket relevant. Kunde varit lite svårare dock...» (5 (mycket relevant))
- Jätterelevant!» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningarna?

46 svarande

1 (Inte så bra)»9 19%
15 32%
20 43%
1 2%
5 (Mycket bra)»1 2%

Genomsnitt: 2.34

- Det som gicks igenom kändes inte särkilt relevant för själva labbarna. Dessutom hade man glömt det mesta om man hade labb sent.» (1 (Inte så bra))
- Lite tråkigt att ge så dåliga betyg, men introduktionsföreläsningarna var inte lyckade eftersom när man skulle ha sin labb hade man glömt allt som sagts på dessa. Man borde fixa ett annat system där labbarna gås igenom då man behöver gå igenom det. Men det var inte nog med att man glömde bort allt som sades: det som sades var så generellt, och behandlade i princip ALLA 7 eller 10+ labbar som fanns inom varje område, och det är då helt enkelt dömt att bli för överskådligt, för otydligt, för intetsägande för en student som är ny i ämnet. Man måste tänka på att vi inte gått igenom mycket av detta, och att då bara gå igenom ett visst fenomen på 1-2 power-point slides passar sig inte.» (1 (Inte så bra))
- De skulle behöva vara mer omfattande.» (1 (Inte så bra))
- skit dåliga rent ut sagt, den enda som var bra var labview introduktionen » (1 (Inte så bra))
- Det var väldigt dålig information om föreläsningen innan jul. Jag visste inte om att det var en och fick ingen information. Den var tydligen viktig och obligatorisk och det hela resulterade i att vi glömde registrera oss» (1 (Inte så bra))
- Var svårt att få information ibland flera månader i förväg. Måste också erkänna att Hyldgaars brytning var väldigt svår att förstå. Hade varit bra att få det viktigaste på papper...» (2)
- Gav inte så mycket.» (2)
- Hörde inte vad Per sa» (2)
- Det kanske inte var något fel med själva föreläsningarna, men jag förstod inget eftersom jag inte var insatt, vilket gjorde att de tyvärr inte hjälpte så mycket.» (2)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (2)
- Missade tyvärr dessa så kan inte uttala mig» (3)
- Jag tyckte det var synd att det inte upplystes tydligare att det vara viktigt att gå på dessa, framförallt den i december då många inklusive jag inte förstod att man var tvungen att leta rätt på kurshemsidan själv och dels registrera sig på dessa delar av kursen separat. Dessutom är det synd att många introduktionsföreläsningar låg första torsdagen varje läsperiod, detta gör att vissa som är engagerade i föreningar missar dessa varje gång.» (3)
- de gav inte speciellt mycket, men behövdes samtidigt för en del av uppgifterna. skulle kunna förbättras, främst genom mer pedagogiska föreläsningar» (3)
- Hade behövts mer tid på där och mer undervisning. Kändes som att det bara var reklam för kursen. Som det blev nu fick vi ta reda på ALLT själv.» (3)
- Var tyvärr borta och missade dem.» (3)
- kunde inte komma på alla» (3)
- Kommer inte ihåg dem.» (3)
- De var okej, men inte mer.» (3)
- De var bra i det de försökte vara, alltså som intron till respektive moment. Det saknades däremot allmän undervisning om det experimentella arbetet, vilket nämnts ovan. » (3)
- Blandat. Vissa föreläsare trodde att man hade förkunskaper som man inte hade, så det var ganska exakt 0 personer som förstod vad de pratade om.» (3)
- Det var dessa som gjorde att man verkligen hade en chans att klara uppgifterna (speciellt LabView).» (5 (Mycket bra))

4. Var det någon uppgift som var extra svår?

- Brus och stör.. Dåligt formulerat Labb PM, extrauppgiften var även helt orelaterad till grunduppgiften = inte bra»
- På grund av många trasiga komponenter: snabba förlopp.»
- Brus och stör»
- jag hade tur med uppgifterna och fick sådana som var förhållandevis lätta, eller snarare som inte innehöll moment som lätt går snett som till exempel OP-ampar som aldrig fungerar»
- Brus och Stör.»
- Brus och stör (alla uppgifter) var nära nog omöjlig, något som bekräftats av de övriga kursdeltagare jag talade med.»
- Brus och Stör var den svåraste uppgiften.»
- Att förstå vad som vad som fanns i labbet från labbpm. En utrustningslista vore bra.»
- Nej, och jag fick ändå ljusmätningsuppgiften i Brus och Stör. Mycket lätta allihop. Det handlar bara om hur fokuserad man är. JAG SOM MÅNGA ANDRA TYCKER DET SKALL BLI SVÅRARE TILL NÄSTA ÅR!»
- Brus och stör, byggande av lock-in förstärkare.»
- Brus och stör uppgift 4, extrauppgiften. Den lilla lilla gnutta hjälp man fick av föreläsningsanteckningarna var inte alls mycket till hjälp!!! Dessutom verkade det som att man skulle trolla fram en formel som inte stod i förel.anteckningarna och som man inte hade en aning om hur den skulle komma fram..... »
- Snabba förlopp»
- brus och stör och snabba förlopp.»
- Snabba förlopp är svårt att förstå teoretiskt.»
- Brus o stör pga komponenter inte fungerar»
- De var ganska jämna»
- Nää... Men alla tog väldigt mycket tid!»
- Ja, brus och stör upplevde jag som den i särklass svåraste labben. Men den var också min första. (Hade uppgift nummer 3)»
- Brus och stör»
- Uppgift 1 på del C. Man var helt utlämnad åt sig själv. Hittade ingen bra litteratur och hjälpen gav i princip ingenting.»
- Olika personer fick olika svåra uppgifter, vilket av många upplevs som väldigt orättvist eftersom att det har med tur med lottningen att göra vilket betyg man får (någon uppgift var faktiskt i praktiken ogenomförbar...).»
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!»
- Brus och stör kändes klurig då det kändes som man inte hade så bra koll på teorin»
- Ingen grupp har såvitt jag vet lyckats med Uppgift 6 i Brus och Stör tillfullo. Jag undrar om det bör finnas en uppgift som är såpass mycket svårare än de övriga och om den bidrar till ett rättvist bedömningsunderlag.»

5. Bör poängfördelningen mella del b och c bevaras?

44 svarande

Ja»27 61%
Nej»17 38%

Genomsnitt: 1.38

- Vet ej hur den är.» (?)
- Jag vet inte hur de fördelas.» (?)
- Exakt hur var poängfördelningen, och exakt hur hade man möjlighet att tillgodogöra sig den informationen (inte direkt att bara surfa in på hemsidan och leta lite, kan jag meddela)? LÄS UPP VID UTVÄRDERINGSTILLFÄLLET» (Ja)
- Del c motsvarar antalet hp bra, del b innebär tredubbelt så mycket arbete som hp antyder. Finns ingen direkt mening med att ändra poängfördelningen mellan kurserna.» (Ja)
- » (Ja)
- Dock är det ganska skevt att man får lika många poäng för del B som del A.» (Ja)
- Vet inte hur fördelningen är men B kräver mer tid än C. » (Ja)
- Inga problem.» (Ja)
- Jag är inte så bestämd men det känns väl vettigt» (Ja)
- B-delen borde vara värd mer än den är.» (Nej)
- Del B är i praktiken större i förhållande till Del C än vad poängfördelningen säger» (Nej)
- del b borde vara värd fler poäng, mer jobb» (Nej)
- Del B är mycket mer omständig än C och borde få mer poäng. En rättvisare fördelning torde vara 4,5hp för del B och 1,5hp för delC.» (Nej)
- visst, jag lade ner mer tid på del-c, men inte lika mycket tid på c som på alla b tillsammans. Dessutom kändes flera av del-b-labbarna svårare än c» (Nej)
- Del B kräver mycket mer tid och kraft än del C. Varje del i del B kändes nästan lika tung som hela del C. Känns som fördelningen borde vara 75-25%.» (Nej)
- Känns som att del c är såpass stor att den skulle kunna väga lite tyngre.» (Nej)
- Del B var mycket svårare och tog mycket mer tid i anspråk än del C. Så del B bör vara på 6 poäng och del C 3 poäng.» (Nej)
- Del B är mycket mer tidskrävande.» (Nej)
- Jag har inte hittat vad fördelningen är, så jag föreslår att man gör denna information mer lättillgänglig. Men att jag kryssade för "nej" beror på att jag utgår från en student från tidigare år. Han sade att del C vägde tyngre än en laboration i del B. Så tycker jag verkligen inte att det ska vara. Jag tycker att del C laborationen ska ha lika stor tyngd som en av laborationerna i del B, för del C labben är mycket fjantigare än labbarna i del B. I del C fick jag krocka ryttare och puckar med varandra och studera när de studsar tillbaka, på vilket sätt gör det mig till en bättre fysiker när jag gjort detta?! Vad har jag lärt mig? Att mätinstrumenten inte är perfekta? Men det visste jag ju redan! Hela del C-labben var bara rutin-göra, och man lärde sig ingenting! Jag säger inte att man inte lärde sig någonting för att jag vill provocera eller liknande, utan jag säger det för att jag hade kunnat använda tiden till något annat, för att jag inte hade någon nytta av att göra labben, för att labben inte gav mig nyttiga erfarenheter till mitt framtida liv, och dessutom för att jag inte lärde mig någonting (som man har nytta av över huvudtaget).» (Nej)
- Man la mycket mer tid på b-delen än c-delen, detta bör speglas i poängfördelningen.» (Nej)
- De är defintivt inte värda lika mycket. del C är mycket mindre jobb än del B, däremot är det kanske så att del B borde ha mindre INNEHÅLL för att bevara studenternas mentala hälsa.» (Nej)
- Känner ej till den. Hemsidan står under all kritik.» (Nej)
- Del B bör nog vara lite större andel. Kanske 4 poäng för del B och 2 för del C.» (Nej)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Nej)
- Det är mycket egendomligt att de omfattande laborationerna i del B ger lika mycket poäng som en laboration i del C. Mer lämpligt vore 4,5 p för del B och 1,5 p för del C.» (Nej)

6. Bör LabView-delen flyttas till höstterminen för att skapa mer tid under våren?

45 svarande

Ja»32 71%
Nej»13 28%

Genomsnitt: 1.28

- JA... » (?)
- Det kanske skulle hjälpa.» (Ja)
- Det vore inte alls en dum idé!» (Ja)
- Mycket bra idé. Dessutom vore det bra om gruppindelningen och schemat gjordes klart redan före jul så att man kunde dra igång med förberedelserna för del B redan första veckan i läsperioden. Som det var nu blev det alldeles för stressigt att komma igång med kursen i början terminen.» (Ja)
- Låter som en jättebra-ide, om det som menas är höstterminen i 2:an. Att flytta den till höstterminen i 3:an är inte en bra idé för det är bättre att bli klar med kursen i slutet av 2:an.» (Ja)
- absolut bra ide» (Ja)
- Det lät som en väldigt bra idé. Det är ju den enklaste delen så den hade man nog kunnat göra redan under hösten :)» (Ja)
- Eller någon annan del... Just LabVIEW är minst tidskrävande!» (Ja)
- Det låter som en god idé.» (Ja)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Ja)
- Skulle den eventuellt kunna göra, men då det var den minst tidskrävande labben kanske inte det skulle göra så stor skillnad iaf.» (Nej)
- Schemat borde planeras bättre istället. Det spelar ingen roll när labbarna är utan man måste se till att man inte får för många labbar samtidigt.» (Nej)
- Nej, ju sämre desto bättre. Så har det alltid varit, och så ska det alltid vara.» (Nej)
- Då skulle man ju istället få mindre tid under höstterminen så det kan väl lika väl var som det är nu. Det som bör göras för att skapa mer tid under våren är att se till att alla hemsidor med instruktioner och gruppindelning är helt klara och uppdaterade när vårterminen börjar. Då kan man sätta ingång direkt och får en mer jämnt fördelad arbetsbelastning.» (Nej)
- Är inte dessa frågor väldigt vinklade? Det kan ju finnas andra lösningar. En flytt känns som om det bara skulle göra att annat läggs in istället.» (Nej)

7. Hur skulle du vilja att gruppindelningen gjordes?

- Att man får anmäla sig till labbtillfällen och sen göra upp om grupper sinsemellan med de som anmält sig till det labbtillfället. Helt orimligt att man får en slumpad tid när det t ex kan gälle 3 hela dygn och sen ej får byta tid. Att studera är inget jobb, vi får ingen lön.»
- Bättre om grupperna lottas ut helt och hållet. Som det är nu förvätnar sig folk att få dem de väljer, men inte många får verkligen det. Då är det bättre om man är inställd på att de lottas.»
- Kvittar, bara det inte blir för mycket på en gång. Inte roligt att göra 2 eller 3 förstudierapporter första veckan.»
- Tyckte det var väldigt bra att man fick jobba med folk man annars inte umgås med. Dock känns det ju väldigt konstigt att man ska få föreslå gruppkompisar när knappt någon fick någon av det de önskade. Kanske helt enkelt slumpa. Dock måste jag säga att till Expfysen i trean hoppas jag att man får välja själv, det känns som att tredygnslabbar vill man helst göra med folk som jobbar på samma villkor ifrån början»
- Enligt önskemålen!»
- Viktigast att se till att det inte kör ihop sig med tider, vem man labbar med är mindre viktigt»
- Jag skulle föredra en helt slumpmässig gruppindelning: i arbetslivet får man såvitt jag vet sällan välja sina medarbetare.»
- Sättet som det genomfördes på fungerar förutom att det var helt meningslöst att välja labbkompisar. Det var få som fick mer än 1 av de runt 8 personer vi valde, själv fick jag en. Jag har dock hört att förra året fungerade det bra, så var kanske bara någon liten ändring i programmet som såg till att helt enkelt slumpa labbkompisar»
- Som planerat (men som inte genomfördes), att man kunde önska lab-kompisar.»
- Möjligen att teknologerna delas upp i 4 större grupper, och labbtiderna i 4 block över året (de 3 i B samt den i C). Sedan slumpar man ut partners inom grupperna, och så gör varje grupp en labb under varje blockperiod. Man får fortfarande en slumpmässig partner, fast man slipper risken att någon får tre förstudier på en vecka, så som det hände i år för minst en person.»
- Större vikt måste fästas vid att alla för jobba med de personer de valt. Många grupper haltade betänkligt. Ett alternativ/komplement till att önska vem man vill jobba med vore att man fick ange vilket betyg man aspirerar på. Att sätta samman grupper där en aspirerar på femma och den andra på trea gör att den som aspirerar på femma får göra nästan allt jobb. Vore dessutom bättre om gruppindelningen gjordes klar redan före jul så att man kunde dra igång med förberedelserna för del B redan första veckan i läsperioden.»
- Spelar inte så stor roll egentligen. Önskesystemet var bra som tanke, men eftersom det inte efterföljdes över huvud taget kändes det helt onödigt. Då är det bättre att bara slumpa fram grupper isåfall så att man i alla fall är förberedd på att man inte kommer att få labba med någon man känner.»
- Ex. per grupp, man väljer en grupp och utifrån denna kan man sedan slumpa eller välja tider allokerade för just den gruppen.»
- Jag tycker att man kan själv välja vilka man skall arbeta med.»
- Det största problemet med gruppindelningen var den ojämna arbetsbelastningen. För att undvika detta problem så kan man dela upp alla som läser kursen i fyra delgrupper: A, B, C och D. Sedan låter man grupp A göra LabVIEW i läsvecka 4, medan grupp B samma vecka gör Brus och stör, grupp C Snabba förlopp och grupp D Frekvens. Då får alla gott om tid på sig att skriva en förstudie till den första labben. Sedan roterar man grupperna så att under läsvecka 8 grupp A gör labben som grupp B gjorde, grupp B gör labben som grupp C gjorde osv. Sedan fortsätter man med detta under nästa läsperiod. På så sätt så får alla flera veckor på sig mellan labbarna. Och om man råkar ha fått en labb som teoriuppgift så går man inte till labbsalen utan man sätter sig med sin labbkompis någon annanstans och gör labben som en teoriövning. För att se till att alla får olika labbkompisar till de olika labbarna så blandar man helt enkelt personerna inom en och samma grupp så att man vid varje labb får labba med en ny person som tillhör samma grupp som en själv. Eftersom det finns personer som gärna vill labba tillsammans så kan man låta alla välja vilken grupp de vill tillhöra genom att gruppindelningen sker via studieportalen. Om en grupp blir full och en person i grupp A gärna vill byta till grupp B eftersom hans/hennes kompisar är där och en annan person i grupp B gärna vill vara i grupp A så kan de helt enkelt byta grupp via studieportalen (sådana byten får ske under första veckan och sedan blir grupperna låsta, så att det inte blir något kaos mitt under läsperioden med massa byten). Sedan kan man låta studenterna välja några personer i samma grupp som de vill labba med och försöka para ihop dem bäst det går. Precis som vi gjorde alltså men inom delgrupperna och inte hela klassen. Poängen är att man på detta sätt får en helt jämn arbetsfördelning och man kan samtidigt se till att alla får en ny labbkompisar till varje labb! »
- Det fungerade bra som det var. Men eftersom det lovades att man skulle få vara med en av de man önskat blev det lite konstigt.»
- Som den är, slumpmässig. ÄNDA INTE GRUPPINDELNINGSSYSTEMET, 91:orna HAR FÅTT DET TILLRÄCKLIGT LÄTT REDAN (är deras utbildning ens likvärdig och jämförbar med vår?)»
- Tyckte det var bra som det var. Bra att lära sig även kunna sammarbeta med personer man inte känner sedan tidigare.»
- Jag tycker det är ok att slumpa grupper någon gång. Däremot tycker jag att det var lite konstigt att vi först fick intrycket av att vi kunde välja men att vi sedan blev slumpade i alla fall.»
- Att man får välja labbkompisar. Jag har för mig att man FICK välja, kommer inte ihåg om det var bara del C eller både B och C eller hur det var. Men i alla fall fick inte jag jobba ihop med någon som jag valde. Det positiva med det är att man lär känna nya människor. Det negativa är att man kan komma i samma grupp med en som har mycket lägre ambitioner när det gäller betyg. Jag hade stora ambitioner och råkade ut för detta.»
- Bra som det var i år :)»
- Det är nog bättre att ingen får välja då blir det rättvist fördelat, som det var nu var det bara få som fick välja personer som det labbades med.»
- Det skulle kanske vara bättre att ge fem personer man absolut inte kan tänka sig att arbeta med (eller inga personönskemål alls) och bara optimera på fördelning av labbarna. Som det är nu blir ju alla besvikna på att de inte får labba med de de valt att vilja labba med.»
- Bra som den är. Dock förstår jag inte varför jag fick samma labbpartner två gånger.»
- Efter ambitionsnivå. Man borde istället ha frågan om man vill göra extrauppgift eller inte. Inte kul att behöva arbeta själv med extrauppgift/tvingas behöva göra extra mycket arbete.»
- Inte som det är nu. Är i princip coin flipp för vilka betyg man får eller åtminstonde arbetsbördan, har personligen antagligen gjort 80% av arbetet själv... Antingen välja själv eller enskilda arbeten men labba tillsammans.»
- Det var kul så som det var, man fick ju möjligheten att jobba med personer man normalt inte hade jobbat med förut.»
- På samma sätt, dvs att man får önska labbkompisar. Möjligt att Hyldgaard ska finslipa sitt optimeringsprogram så fler får de labbkompisar de faktiskt önskat.»
- Bättre... Fick ingen jag valde och det var väl knappast tanken? För del C ser jag ingen anledning till att man inte kan välja partner och tid själv?»
- Att man får välja vilka man vill labba med, det blir bättre då »
- Tja. Det är väl ganska bra antar jag. Även om jag bara fick en av dem jag önskade och hade lite besvär med glapp i ambitionsnivåerna. Kanske att det är något man skulle kunna ange som ytterligare parameter. Även om sånt kan ändras under arbetets gång.»
- Man fick önska datum istället för personer»
- Absolut inte som i år iaf.. Känns nästan som att programet som skulle dela in oss i grupper hade motsatt effekt dvs man hamnade absolut inte med någon som man ville..»
- Det jag uppfattade före jul var att man skulle välja 6-7 stycken som man ville jobba med och att man sedan fick jobba med 3 av dem. Detta skulle vara ett ganska bra alternativ. Nu fick jag ingen av dem jag valt och det kändes därför som det varit vettigare att slumpa helt så jag sluppit skriva kurs-ID och skicka mail. Det viktiga tycker jag är att det är helt klart vad som gäller, vilket det inte var nu. Hur gruppindelningen sedan sker är mindre viktigt då alla bör kunna samarbeta med alla.»
- Iallafall inte som nu, den är åt H-E tokig. Det finns BETYDLIGT bättre matchningsalgoritmer än den som Per använder (slumpning), hans metod (minimera sitt eget tankearbete) är knappast den bästa. Jag skulle föredra två förändringar: 1) Använd en bättre matchingsalgoritm. 2) Låt folk ange vilket betyg de tänkt satsa på vid indelningen. Som det är nu är det väldigt orättvist att folk med olika ambitioner tvingas arbeta med varandra, eftersom att de som satsar på lägre betyg drar ner de som satsar på högre, och de som satsar på högre behöver göra allt jobb på extrauppgiften, vilket sedan ger ett bra betyg åt dem som inte gjort jobbet.»
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!»
- Jag tyckte det funka bra att man fick vara med personer man kanske inte önskat, men är det inte enklare att slumpa direkt? För det verkade ändå inte som om många fick de som de önskade, och då blir folk besvikna om de har förväntningar. Det är ju bra att kunna samarbeta med olika människor. »
- Det borde gå att genomföra sorteringen enligt en bättre algoritm.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

47 svarande

Ja»2 4%
Nej»45 95%

Genomsnitt: 1.95

- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Ja)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»1 2%
1 2%
4 8%
22 46%
5 (För hög)»19 40%

Genomsnitt: 4.21

- Men kom igen. Vi kunde haft i alla fall en labb till. Jag hoppas inte det blir så här lätt nästa år.» (1 (För låg))
- Arbetsbelastningen var ganska okej, den bör i vart fall inte minskas. Däremot var det lite slumpmässigt när den hamnade, så var olika för olika personer.» (2)
- Väldigt jobbig punkt. Kursen tog upp ALLDELES ALLDELES för mycket tid, det var väldigt mycket studier runt omkring som fick lida. Den är på alldeles för lite poäng för tiden man lade ner. Jag vill samtidigt inte att det ska tas bort npgot moment ifrån kursen, då alla kändes väldigt bra och vettiga. Det måste dock göras någonting åt schemaläggningen, jag har ingen idé om hur, men det är alldeles för mycket att göra under vårterminen i 2an nu. Förslaget att flytta LabView känns som en start, men den delen var inte överdrivet tung ifrån början.» (4)
- Den har varit hög men inte omöjlig» (4)
- Hög, men det är en kurs det är värt att lägga ner tid på. Det borde inte bli mindre arbete i just den här kursen.» (4)
- Stundvis ble belastningen väldigt hög då man hade mycket på samma gång och labbarna låg olägligt i förhållande till de andra kurserna.» (4)
- Stundtals extrem, men utslaget motsvarar väl poängen kursens innehåll.» (4)
- Ganska hög, men det var nyttigt och lärorikt.» (4)
- Alldeles för mycket rapportskrivande = rutingöra = sysslor som man inte lär sig något på.» (4)
- Det var mycket att göra» (4)
- Kombinerat med de andra kurserna vi läst så har det blivit sannslöst mycket att göra vissa veckor.» (4)
- Onödigt mycket stress och osäkerhet kring moment som borde ha gåtts igenom. Den grundläggande känslan var att man inte kunde någonting men att mycket förväntades av en. Med känsla för nivån på kursen och given verktygen för att nå dit skulle inte den höga arbetsbördan vara hälften så betungande.» (4)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (4)
- För del B var det alldeles för mycket jobb. Dels då man först skulle sätta sig in i uppgiften och skriva en förstudie, sedan laborera 12h och därefter skriva en rapport. Detta blir oerhört mycket mer arbete jämfört med de poäng man får för varje moment.» (5 (För hög))
- På tok för hög (del B). Det beror bl.a. på att man inte vetat riktigt vad lärarna förväntar sig av studenterna. Olika lärare förväntar sig olika saker, det som en lärare vill att man ska ändra på vill en annan att man ska ändra tillbaka.» (5 (För hög))
- Uppgifterna var för vagt definierade och vi kan inte mycket om elektronik. Det kursmaterial som vi hade på torget var magert och många många timmar gick åt till att läsa igenom detta material i hopp om att finna någon användbar information. Samtliga labbar var naturligtvis inte lika svåra att förbereda sig till men kursen i helhet tog enormt mycket tid i anspråk. Men det beror naturligtvis även på att jag fick alla labbarna (inklusive tredygnslabben) de första veckorna av den första läsperioden! Så jag kände verkligen av tidsförlusten eftersom jag inte hade tid att göra någonting annat alls under de första 4-5 veckorna av den första läsperioden (inte ett smack faktiskt förutom labbarna i optiken, som jag gjorde under samma tidsperiod).» (5 (För hög))
- Speciellt i vissa perioder har det varit väldigt tufft eftersom laborationerna är så ojämt fördelade. Förstår att det är svårt att lägga schema också men det skulle nog hjälpa att flytta labview till höstterminen.» (5 (För hög))
- För hög på del b (c lagom) » (5 (För hög))
- Detta gäller speciellt b-delen, kanske kan man minska antalet labbrapporter och göra förstudier till samtliga men ej slutrapporter till alla. Dessutom är det inte bra att man måste lämna in på expeditionen, bättre vore en brevlåda som tömdes vid viss tidpunkt.» (5 (För hög))
- Det blir väldigt intensivt i kombination med de andra kurser som läses under perioden, framför allt i lp 3 är det tufft för de som har svårt för matten och läser fourier eftersom kursen tar så mycket tid.» (5 (För hög))
- Den här kursen tog i genomsnitt 20 timmar i veckan under hela vårterminen.» (5 (För hög))
- löjligt, fast lärde mig ingenting förutan latex.» (5 (För hög))
- 95% av vårterminen gick till exp.fys, iallafall lp3..? Tänk om man hade lagt den tiden på t.ex. Fourieranalys som faktist är relevant för utbildningen!» (5 (För hög))
- Den var stundtals lite för hög. En viktig lösning är dock att se till att man kan komma igång fullt ut redan dag 1 under vårterminen.» (5 (För hög))
- Extremt mödosamt arbete för ett fåtal poäng i del B.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»19 40%
Mycket bra»24 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Jag har haft otur med gruppindelningen och tvingats jobba med personer som haft helt annan ambitionsnivå.» (Mycket dåligt)
- Lite lurigt att samarbeta med personer man knappt hälsat på innan, men sånt är livet och det löser sig liksom ganska bra. Skulle dock gärna se att C-labben görs med någon man önskat att labba med.» (Ganska bra)
- Det har fungerat mycket bra utifrån situationen men den labben jag gjorde med en av mina önskade partners visade hur mycket lättare det är när man har samma ambitionsnivå.» (Ganska bra)
- Jobbigt att samarbeta med folk som 1) hade andra ambitionsnivåer och 2) helt enkelt var sämre (inte förstod lika bra/enkelt), jag förstår att det är bra att kunna, men det är tråkigt att andras ambitioner ska påverka mitt betyg och min ansträngning så markant.» (Ganska bra)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Ganska bra)
- Man kanske inte funkar lika bra ihop med alla, men det är bra att utmana sig själv och sin samarbetsförmåga. » (Ganska bra)
- Det var intressant att samarbeta med personer man annars knappt pratat med.» (Mycket bra)
- Mycket bra samarbete trots jag ej fick labbpartners jag önskat.» (Mycket bra)
- Det var för det mesta väldigt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»7 15%
Ganska dåliga»10 21%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»1 2%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 2.63

- Man vågade knappt ställa frågor, eftersom man då genast sänkte sitt betyg. Jag tycker att man borde få fråga vad som helst utan att det påverkar betyget. Sen är det upp till läraren att svara på ett bra sätt (dvs inte "gör så här" utan snarare "tänk på det här" eller nåt i den stilen).» (Mycket dåliga)
- Alla frågor betraktas ju som ett minus i betyget vilket gör att man till slut inte vågar ställa några frågor till någon. Känns som hela kursen har varit en examinationsform snarare än en undervisningsform. Man hade kunnat få ut mycket mer a kursen om man inte känt sig rädd för att fråga.» (Mycket dåliga)
- Vi fick ju veta att vi skulle få lägre betyg om vi ställde frågor!» (Mycket dåliga)
- Labbhandledarna i B är mycket ojämta och osynkade. Det var känt att en var "snäll" och en "elak". Frågade man "fel" så fick man automatiskt avdrag av den elake.» (Mycket dåliga)
- Hjälp ??? fanns de ens ?» (Mycket dåliga)
- Det var dåligt av olika orsaker: 1. Lärarna befann sig på udda platser. Exempelvis försökte jag mig en gång på att gå till ett kontor på våning 5 (tror jag) i MC2. Det visade sig att jag inte var behörig att gå in dit. Det fanns en telefon man kunde använda för att ringa till läraren man söker, men det stod ingenstans vilket nummer man skulle trycka in för att ringa till läraren! Varför har man gjort det svårt för studenter att bara kunna gå till läraren om man har ett viktigt ärende? 2. Man stötte inte på läraren ofta, bara en gång vid introföreläsningen. 3. Man tror att det kan ha dålig konsekvens för betyget. Man hade dålig koll på vad man fick fråga och vad som man måste komma på själv. Alltså: det fanns en väldigt diffus gräns mellan "dålig frågeformulering så att man måste fråga" och "vag uppgiftsformulering så att man måste komma på svaret själv". Om man frågade var man då rädd för hur betyget skulle påverkas, och även om läraren skulle bli arg osv.» (Ganska dåliga)
- Jag vet egentligen inte för jag har inte gjort det av rädsla för avdrag för osjälvständighet. Men det i sig tycker jag är dåligt. Frågorna bör få ställas men svaren ges efter studentens ambitionsnivå. Jag vet att en enskild momentansvarig betonade den attityden och det uppskattades.» (Ganska dåliga)
- Dock vill vi ju inte ställa frågor eftersom det sänker betygen» (Ganska bra)
- Det är ju lite poängen att man ska hitta svaren själv, så den här frågan blir underlig..» (Ganska bra)
- Konstigt att betyget skall bli sämre på grund av att man frågar, tex under laborationerna. Meningen är ändå att vi skall lära oss något och om man inte får fråga något blir det inte så lätt. » (Ganska bra)
- Man fick svar på de flesta frågorna på mail» (Ganska bra)
- Handledarna på laborationerna var ibland dåligt informerade och hade dålig koll på uppgifterna» (Ganska bra)
- Handledarna kunde inte labbarna, så ofta kunde de bara godkänna studenter, eller säga att det var fel, utan att ha en aning om varför. » (Ganska bra)
- Fick felaktigt svar under frekvensanalysen. En krets för mätning av IM och TIM som vi trodde skulle summera signaler gjorde ej så.» (Ganska bra)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Ganska bra)
- Vissa av handledarna under labbarna kändes lite tråkiga ibland, jag förstår att det är viktigt att vi försöker lösa problemen själva, men det berättigar ju inte att man är nedlåtande eller otrevlig. Dock gällde detta inte alla och alltid! Men det kan vara bra om handledarna har ett lite mer likvärdig tillvägagångssätt. » (Ganska bra)
- Bättre än så som det varit ska det inte heller vara. ANNARS BLIR UTBILDNINGEN LÄTTARE FÖR DE EFTERKOMMANDE, OCH DET ACCEPTERAS INTE AV DE ÄLDRE STUDENTERNA.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
1 16%
1 16%
5 (mycket prisvärd)»4 66%
Köpte inte boken»32

Genomsnitt: 4.5

- Vilken bok?» (?)
- Fanns det kurslitteratur?» (?)
- Kurslitteratur? Tycker dock att det är dumt att "art of electronics" inte finns i ref-biblioteket som den ska.» (?)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (4)
- Fanns ingen kurslitteratur.» (5 (mycket prisvärd))
- Fanns ingen bok att köpa... Kurslitteraturen i ref.biblioteket (manualer osv) var väldigt sliten (delar av den i alla fall).» (Köpte inte boken)
- Kurslitteratur?» (Köpte inte boken)
- Visste inte att det fanns någon kursbok för denna kurs.» (Köpte inte boken)
- Det fanns ingen bok.» (Köpte inte boken)
- Fanns ingen bok. SLAPPT av kursutvärderarna att inte ta bort den här frågan.» (Köpte inte boken)
- Vilken bok?» (Köpte inte boken)
- Fanns det någon kurslitteratur?? :S» (Köpte inte boken)
- ???» (Köpte inte boken)
- Det fanns väl ingen bok att köpa?» (Köpte inte boken)


Kommentarsfrågor

13. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

46 svarande

Ja»23 54%
Nej»19 45%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.45

- För det mesta var det bra, men ibland kom informationen alltför sent som till exempel när datum för deadlines tidigarelas bara några dagar innan de skulle in och detta inte ens skickades ut med mail utan bara på kurshemsidan.» (Ja)
- Lite sen info om teoriredovisningarna.» (Ja)
- Lättare tillgänglig information skulle göra kursen lättare, DET VORE INTE OK. Sänk inte svårighetsgraden på utbildningen ytterligare, snälla.» (Ja)
- över lag bra men expfys-b-hemsidan krånglade ett tag.» (Ja)
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!» (Ja)
- Kurshemsidan var nere FLERTAL gånger, mycket dåligt. Använd studieportalen istället... som alla andra kurser har.. » (Nej)
- Lite rörig hemsida.» (Nej)
- En central hemsida med all information. Tydligare hemsida.» (Nej)
- Svårt att veta när fysikkansliet var öppet för att lämna in rapporter. » (Nej)
- Om ändringar ska göras, gör dem tidigt. Information ska inte komma ut en vecka före datumet det gäller, så var det med informationen om teoridelen, det var alldeles för kort tid för de som hade sin presentation tidigt» (Nej)
- En aning rörig kurshemsida, och stundtals mycket buggig.» (Nej)
- Alla inblandade lärare måste komma överens om vad som förväntas av studenterna. Det har varit mycket olika synpunkter från lärarna. Måste finnas EN mall för hur en förstudie/rapport ska se ut och vad den ska innehålla, gärna också några exempel på rapporter som belönats med höga betyg tidigare år. Hade också behövts lite mer information om vad varje uppgift går ut på. Mycket av förstudietiden har gått ut på att gissa (snarare än ta reda på) vad syftet med labben är. I slutänden har det ändå alltid funnits ett givet svar på vad man borde kommit fram till snarare än olika tolkningar av uppgiften.» (Nej)
- Som jag nämnde ovan så var kursmaterialet inte så bra. Och man fick inte heller ta med häfterna hem.» (Nej)
- Inte på den där brus och stör-uppgiften som jag skrev om förut.» (Nej)
- HUR BEDÖMS RAPPORTERNA??? VI FICK INTE VETA NÅGONTING!!» (Nej)
- Rörig hemsida, konstigt sätt att ge information. Vi har fått det i klumpar. » (Nej)
- Dålig information. Dålig kurshemsida till del B. Buggig kurshemsida (Ta bort frames då det skapar cashningsproblem vilket gör så att den senaste informationen ej är tillgänglig i många webläsare) Skandalöst att information angående kurshemsidan ej kom upp förens det nästan var för sent att anmäla sig till kursen. » (Nej)
- Ibland var inte kurshemsidan tillgänglig» (Nej)
- Se ovan.» (Nej)
- All information borde varit uppdaterad dag 1 på vårterminen.» (Nej)
- Jag förstår fortfarande inte hur betygen från del B och del C vägs samman, det framgår ingenstans.» (Nej)
- Hemsidan behöver nog ordnas upp lite så det blir enklare att hitta informationen, så man inte behöver leta ett tag. » (Nej)
- den fanns men var inte lättillgänglig.» (Vet ej)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- det mesta»
- Teori-presentationerna.»
- Kursen i sig är bra, det är viktigt att lära sig att arbeta experimentellt.»
- Labbarna.»
- Grundupplägget att man självständigt löser och genomför en labb.»
- Teoriuppgiften var kul. Det var roligt att hålla föredrag framför tavlan utan något prestationskrav.»
- Hyldgaard och Brus och Stör! En F-klassiker som inte bör göras det minsta lättare!»
- Laborationerna»
- Labbarna»
- ARBETSBÖRDAN»
- labview delen. kasta resten !»
- Det mesta var väl bra »
- Systemet med förstudiesamtal är bra, så man får reda på eventuella missförstånd eller misstag man gjort innan själva laborationen.»
- Uppgifterna och arbetssättet kring dem generellt.»
- Upplägget med olika labbar»
- Kursen»
- Minska inte innehållet i kursen. »
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!»
- Att man får labba såklart, det är bra att få testa på ett mer fritt sätt. Att man får olika labbpartners som man inte brukar vara med. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre labb PM Gör det möjligt att själv anmäla sig till labbtillfällen, eller ÅTMINSTONE gör att det går lätt att byta. »
- -Varför får vi inte tillbaka labbrapporterna innan kursen är slut? Det pratades ju en hel del om feedback, och att få tillbaka rapporten är väl den bästa feedback man kan få? Examinationen ska väl vara på det vi lärt oss och inte det vi kunde sedan tidigare? Då måste vi ju få veta vad vi gjort för fel för att sedan kunna förbättra oss. -Lotta gruppindelningen och lägg upp den på hemsidan tidigare. De som har labb de första veckorna hinner knappt förbereda sig. -Det vore bra om det fanns en mejllista på kurshemsidan. Det skulle underlätta om man ska labba med någon man inte känner. -Tillåt byten av labbtider.»
- Kurshemsidan.»
- Schemaupplägget, det fungerar som sagt inte.»
- Det är synd att det inte finns PSpice på skolans datorer (förutom i ET-labbet). Detta gör att det är svårt att genomföra de teoretiska laborationerna där detta program krävs. Jag lyckades aldrig installera programmet på min dator och var därmed tvungen att krångla med ET-labbets öppetider samt USB-stickor.»
- Information ska komma ut tidigare, webbsidan ska inte ligga nere i flera dagar i sträck samt att man ska inte behöva testa 7-8 op-ampar och liknande innan man hittar en som fungerar. Det är samma sak med trasiga kablar, visst felsökning är viktigt men det är löjligt att sakerna i labbet inte fungerar på grund av att de är dåliga snarare än att vi gör fel. Kursen handlar väl inte om att vi ska lära oss att köpa 20 op-ampar när vi vill bygga något bara för att vara säkra på att få en som fungerar, utna den handlar om att vi ska lära oss labba med elektronik där fel som uppstår beror på oss och inte komponenterna»
- Gör alla Application Notes tillgängliga via hemsidan för nedladdning.»
- Att lottningen av tider är gjord så att vissa får ett schema som kör ihop sig överdrivet mycket. Råkade inte själv ut för detta, men det verkade inte helt rättvist att en del fick en mycket sämre chans att klara kursen.»
- Mer och tydligare riktlinjer för vad försudie/lab/rapport har för syfte.»
- Det känns som att man kan bli mycket bättre förberedd på denna kurs. Till exempel att lära sig att felsöka i en krets hade varit mycket användbart. Det finns en hel del komponenter man inte alls har koll på, vilket gör det väldigt svårt att se vad som är fel. Tycker också att attityden och kollen hos labbhandledarna var lite sådär. Självklart är det inte meningen att man ska få massa hjälp hela tiden, men ofta kändes det som de inte ens lyssnade på frågan, utan bara sa "försök mer" och sen antecknade att man hade frågat. Detta ledde i en labb till att vi i en av labbarna fick sitta och brottas med ett problem i flera timmar som det uttryckligen stod i labb-pm att vi skulle ta hjälp av handledarna till. »
- Gruppindelning.»
- Få tillbaka labbrapporterna innan man hunnit göra alla andra så man kan rätta till de fel man har gjort till nästa rapport. Inte avdrag på bertyget för att man frågar handledarna under laborationerna. »
- Gruppindelningen måste göras så att man inte får alla labbarna samtidigt. Kursmaterialet måste förbättras och även om det inte ändras så måste det läsas in och läggas upp i pdf-format på kurshemsidan. Det är inte rimligt att vi ska behöva sitta som statyer i torget till midnatt. Labbuppgifterna måste bli mer väldefinierade. Det måste särskilt stå tydligt vilket material man får använda sig av under labben. I den första labben som jag gjorde så stod det tex inte att man fick använda sig av resistorer, lödkolv etc, så vi antog att man inte fick det. Sedan var vi tvungna att komma på ett sätt att lösa uppgiften utan att använda någon utrustning alls utom de saker som stod på listan över tillåtet material. Vi lyckades faktiskt med detta men det hade underlättat om vi hade vetat att man får använda sig av lite andra saker än de på listan.»
- Det var väl bra. Kanske att kursen kunde blivit lite svårare. Vore bra om alla labbar höll samma nivå (antal frågor att besvara) som Brus och Stör-labbarna.»
- Det var väldigt tajt att hinna med vissa labbar så jag tycker att man borde få ännu mer tid, till 22. Vissa grejer borde det vara lite mer information om i labbhandledningarna också, tex små tips som många studenter får problem med under laborationen.»
- Mindre rapportskrivande.»
- Tydlig information och att labbarna är jämnsvåra och motsvarande. »
- Kurshemsidan till del B borde flyttas till en annan stabilare server och göras om. Länken till sidan borde distrubueras i tid. »
- MER ARBETSBÖRDA! Ettorna ska svetta blod!»
- Hela kursen samt dess inställning. Man lär ju sig ingenting som den är nu. Kan ingenting om brud o stör, snabba förlopp eller frekvensanalys den enda delen som var bra var labwiev. Sen att man får tillbaka rapporterna med kommentarer eller eventuellet efter rapport samtal.»
- det där med labview på hösten lät bra»
- Det jag främst reagerat på är betygsättningen på själva labbarna, där handledarna fanns där för att se till att man inte frågade några frågor, och gjorde man det fick man ett poängs avdrag. I praktiken var alltså det enda som betygsattes på labbarna antalet frågor som man ställt, vilket jag tycker är helt fel och representerar inte på något vis verkligheten. Jag hade hellre sett ett system som betygsatte ens laborativa förmåga eller framsteg. I övrigt fungerade systemet med gruppindelning inte särskilt bra, då det var mycket få som fick de lab-partners de valt (jag fick ingen). Detta gör egentligen inte så mycket, om det inte vore för faktum att det sades att man skulle få välja parterns. Hade vi vetat från början att det skulle slumpas (vilket det tydligen gjordes i praktiken) så hade detta inte varit ett problem.»
- Gruppindelningen»
- Mer undervisning/information specifikt om labbande och rapportskrivande. Främst felanalys och "felundvikande".»
- Illusionen om att man kan välja vilka man kan jobba med. Betydligt bättre om man istället kan sprida labbarna så att de inte krockar och man har flera förstudieinlämningar sammma dag. »
- All information borde vara uppdaterad dag 1 på vårterminen.»
- Ändra gruppindelningssystemet, lägg in en labb till?»
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!»
- Handledarna kan snacka ihop sig bättre, mer feedback på labbrapporterna - hur kan man annars veta vad man gör fel och göra bättre nästa gång? jag förstår att det tar tid att rätta men det känns ändå dumt att inte kunna ändra på det under kursens gång. »
- Bättre information i god tid. Gemensamma riktlinjer för bedömning av rapporter.»

16. Övriga kommentarer

- Kul att labba men inte så kul när alla komponenter är trasiga och man inte får fråga om hjälp för det ger sämre betyg.. Är hela kursen en felsökningskurs? »
- Det var väldigt stor skillnad på labbhandledarna. Vissa fick man fråga om hjälp och de försökte verkligen hjälpa till, men några nästintill vägrade svara på frågor.»
- Det vore bra om man kunde få någon slags respons på labbrapporterna, så att man vet vad man skall göra annorlunda till nästa rapport. Ett förslag är att när rapporten bedömts så får man meddelande om detta och kan gå och titta på eventuelle kommentarer vid någon expedition.»
- Så här i efterhand var det en väldigt lärorik kurs, men det blev för hög arbetsbelastning i kombination med de andra kurserna»
- Gör kursen mer omfattande till nästa år om ni ska sprida ut den över en större tidsperiod. Det är arbetsintensiteten man verkligen lär sig något av. DET VORE ATT SÄNKA NIVÅN PÅ UTBILDNINGEN ATT GÖRA NÅGOT ANNAT.»
- Det var väldigt väldigt inflexibelt när det gäller labbdagar, och det känns som om det skulle kunna förbättras kraftigt med tanke på att labbsalen väldigt ofta var tom eller nästan tom då jag kollade in. Och i del C labben: varför måste man använda en så urgammal dator? Det känns inte alls nödvändigt. Och det känns inte heller som att sådana gamla datorer används vid industrin eller akademiska sammanhang, eller något sammanhang överhuvudtaget där man vill förbättra något, utveckla något, utforska något etc. Datorerna i labbsalarna var också gamla och sega och tog god tid på sig att göra enkla saker.»
- Det förekommer stora svårigheter att hitta sina labbpartners om dessa ej kollar sin chalmers-mail eller går på föreläsningar. Lotto om vem man labbar med påverkar ens resultat i för hög utsträckning.»
- skäms»
- Generellt kul kurs som solkas av den stora frustrationen kring att egentligen inte kunna det vi sätts till att göra.»
- Tänk vad man skulle kunna göra med F2 om man tog bort den här kursen och miljöfysiken...»
- Thknas for sharing. What a pleasure to read!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.46
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från