ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära och maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-06-25
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
22 svarande

0 0%
1 4%
17 80%
3 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
22 svarande

1 5%
4 22%
10 55%
3 16%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
22 svarande

0 0%
3 17%
10 58%
4 23%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
22 svarande

5 23%
5 23%
8 38%
3 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
22 svarande

2 9%
4 19%
10 47%
5 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
22 svarande

1 4%
0 0%
13 61%
7 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Göran.»
- Göran Brännare är kanon!»
- Boken i hållf»
- Inlämningsuppgifter»
- Duggan»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement»
- Litteraturen, labbarna och Göran.»
- görand brännare»
- Inlämningsuppgifterna var givande.»
- upplägget är väldigt bra»
-
- Läraren (han som föreläste) och hans sätt att ställa upp när man behövde hjälp»
- Göran Brännare»
- Vet ej»
- Göran Brännare»
- maskinelement»

3. Saknade du något i kursen?

- Jag och många andra har märkt att det sällan är själva algebran som är problemet när man räknar på hållfasthet och maskinelement. Det är istället frågan om hur man skall angripa problemet, var börjar man, hur ska jag gå vidare, när har jag kommit långt nog i det här ledet och skall gå över till att undersöka andra delar av problemet? Dessa frågeställningar bör premieras, framförallt just i början av uppgiften. På föreläsningarna är det lätt som föreläsare att ta för lätt på den här problematiken då man är bekant med uppgiften.»
-
- Nej den täckte in (för)mycket»
-
- en bättre fungerande kurshemsida»
- Nej»
- De tentatal som skulle gås igenom borde ha lagts ut på hemsidan så att man hade kunnat träna.»
- nej»
-
- Ett större användande av kurshemsidan.»
- nej»
- Antalet räknestugor var lågt»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

-
- Boken i maskinelement borde bytas. Den är förvirrande och svår att förstå»
-
- Nej»
- nej»
-
- Axlar och rotorer kanske, han aldrig läa mig det bra för det kom så sent och fanns inte någrea bra uppgifter i övningshäftet för att öva på det. Kursen känns stor nog utan detta»
- Nej»
- Vet ej»
- hållf»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- För typad tenta. För få personer att fråga om hjälp. Onödigt att behöva köpa Maskinelementboken för 300 kr när endast ett tiotal sidor användes.»
- Allmänt så fungerade inte utdelat material och det tog lång tid att få svar på duggan etc. Siste inlämningsuppgiften borde tidigarelagts en vecka.»
- Föreläsningarna borde ha fokuserat mindre på själva beräknandet och mer på hur uppgifterna faktiskt ska lösas.»
- kurden är bra, dock ligger den lite fel i o m att inlämning av kandidatarbetet är samtidigt och denna kurs är relativt tung!»
- Väldigt hjälpsam och engagerad lärare vilket underlättade något enormt!! Tack»

Att få hjälp och svar på frågor
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 42%
Lärorikt»10 52%
Mindre lärorikt»1 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.63

Föreläsningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 28%
Lärorikt»11 52%
Mindre lärorikt»4 19%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.9

Övningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 62%
Lärorikt»5 31%
Mindre lärorikt»1 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.43

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 42%
Lärorikt»12 57%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.57

Laborationer
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2

Studiebesök
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 15%
Lärorikt»12 60%
Mindre lärorikt»5 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.1

Självverksamhet
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 38%
Lärorikt»11 61%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.61

Tentamen
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»16 80%
Mindre lärorikt»2 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 70%
Mindre lärorikt»3 30%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.3

Matlab
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från