ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp4åk3: TEKX04 - Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-06-25
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
53 svarande

0 0%
5 9%
25 48%
22 42%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
53 svarande

0 0%
6 13%
28 63%
10 22%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
53 svarande

0 0%
1 2%
16 41%
22 56%
Vet ej»14

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
53 svarande

5 9%
9 17%
26 50%
11 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
53 svarande

0 0%
1 1%
8 15%
43 82%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
53 svarande

0 0%
1 1%
7 13%
44 84%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Att få hjälp och svar på frågor
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 32%
Lärorikt»21 52%
Mindre lärorikt»6 15%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.82

Föreläsningar
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 9%
Mindre lärorikt»38 90%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.9

Övningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 6%
Lärorikt»4 13%
Mindre lärorikt»23 79%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2.72

Projektarbete
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»41 91%
Lärorikt»2 4%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.13

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»4 26%
Mindre lärorikt»9 60%
Ingick inte i kursen»27

Genomsnitt: 2.46

Laborationer
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 2.33

Studiebesök
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 78%
Lärorikt»3 21%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 1.21

Gästföreläsare
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 8%
Lärorikt»5 20%
Mindre lärorikt»17 70%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 2.62

Kurslitteratur
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»7 38%
Mindre lärorikt»10 55%
Ingick inte i kursen»25

Genomsnitt: 2.5

Självverksamhet
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»36 80%
Lärorikt»8 17%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.22

Tentamen
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»1 25%
Mindre lärorikt»1 25%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 1.75

Tillfällen för kritik (feedback)
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 47%
Lärorikt»21 47%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.56

Matlab
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Handledning

3. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt kandidatarbete.

53 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»26 49%
Mycket bra»18 33%

Genomsnitt: 3.09

- Jag tror det gäller att få rätt handledare. Vi hade tur som av en slump valde rätt vid första tillfället. Däremot var föreläsningarna så värdelösa att vi bara gick på första. Han snackade mer än halva tiden om någon dagbok som vi inte ens behöver skriva. Dessutom verkar det vara ganska stor skillnad på typ av rapport vi skriver på i och resten av Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Det gav inget nytt, vi vet hur man skriver ett arbete nu och dessa moment känns inte anpassade till Industriell Ekonomi alls. » (Mycket dåligt)
- Det hade varit bra om information om fackspråk nått ut innan möten.» (Ganska dåligt)
- Speciellt andra handledningtillfället där hon drog oss över en kant och sa att vi var I:are oxch att vi skrev på ett speciellt sätt. Vi borde få möjlighet att få en handledare som vet hur vi bör skriva våra rapporter, det verkar de ju inte kunna på FS&K eftersom de hade svårt att konkret hjälpa oss. Mycket onödigt moment. » (Ganska dåligt)
- Hade önskat mer engagemang» (Ganska dåligt)
- Handledningen från deras sida var bra. Men Industriell ekonomis administration och information kring detta moment var ytterst bristfällig.» (Ganska bra)
- Våra handledare blev sjuka båda gångerna vilket gjorde att vi fick tider senare än planerat. Första tillfället kändes lite konstigt också eftersom det är upp till en annan grupp att ge feedback och tillfället ligger väldigt tidigt i processen» (Ganska bra)
- fick oförberedd handledning då var i stort behov utav den.. frustrerande» (Ganska bra)
- Handledaren vid tillfälle 2 hade inte läst hela rapporten.» (Ganska bra)
- Använde mig inte så mycket utav dom (mitt egna "fel")» (Ganska bra)
- På det andra av tre tillfällen leddes mötet av en handledare som INTE gav den språkliga hjälp vi hade hoppats på och som dessutom inte var särskilt förtroendeingivande i kritik rörande struktur. Första var dock bra. » (Ganska bra)
- de två mötena var bra, de stora föreläsningarna för alla, mindre bra» (Ganska bra)
- Handledningen från fackspråk och vår handledare på I gick ofta i sär och det blev lite förvirrat ibland.» (Ganska bra)
- Tyvärr var dock föreläsningarna från FS&K inte riktade till vår typ av utbildning och projekt. De fokuserar mycket på teknik vilket inte känns relevant och lär ut sådant som vi redan fått lära oss under våra första år. Att FS&K för är medvetna om detta och jobbar för att rikta sina föreläsningar mer ser jag som positivt.» (Mycket bra)
- Vi hade en bra handledare som gav oss bra feedback som var av en mer övergripande karaktär» (Mycket bra)
- Men första föreläsningen var riktigt dålig och gav mig ingenting så de andra brydde jag mig inte ens om att gå på.» (Mycket bra)
- Fungerade bra, föreläsningarna som F&K hade var dock undermåliga» (Mycket bra)
- Bra att kunna få mkt bra handledning på engelska.» (Mycket bra)
- Värt att gå alla tre gånger!» (Mycket bra)
- Det svåra är att väga vad de säger gentemot vad handledaren säger. Allra helst gällande källförteckning i arbetet. » (Mycket bra)
- Katie Evans gav väldigt bra feedback, både gällande struktur och språk» (Mycket bra)
- Magnus var utmärkt!» (Mycket bra)
- Vi tog inte momentet på allvar riktigt, men de gånger vi var där var det bra.» (Mycket bra)

4. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

53 svarande

1 - 3 ggr»5 9%
4 - 6 ggr»13 24%
7 - 9 ggr»16 30%
10 - 12 ggr»13 24%
13 - ggr»6 11%

Genomsnitt: 3.03

- Vi tog själva kontakt vid situationer då vi ville ha vägledning och råd» (4 - 6 ggr)
- Det verkade som att handeledaren tyckte att det blev för många träffar.» (4 - 6 ggr)
- ca 6 ggr, med fler möten i början och i slutet av projektet. Det var då man behövde mest hjälp och feedback.» (7 - 9 ggr)
- Bra» (10 - 12 ggr)
- Vi hade även mailkontakt när vi inte träffades.» (10 - 12 ggr)
- Är inte säker på hur många gånger vi sågs, men Ludvig Alfredsson gjorde alltid tid för oss då vi behövde träffa honom.» (10 - 12 ggr)
- En gång i veckan, mycket bra!!» (13 - ggr)
- Verkligen bra tillfällen!Gav väldigt mycket.» (13 - ggr)

5. Var det tillräckligt?

53 svarande

Vet ej»4 7%
Nej»4 7%
Ja»45 84%

Genomsnitt: 2.77

- Vi hade velat träffa honom mer och längre.» (Nej)
- Vi har fått mycket bra hjälp från vår handledare. » (Ja)
- Vi har haft kontakt kontinuerligt under hela arbetet. » (Ja)
- Antalet tillfällen var tillräckligt, men handledningen i sig var ganska bristfällig och otydlig. Vi hade lite svårt att tyda de budskap som handledaren gav oss.» (Ja)
- Det räckte, men kunde varit fler gånger för ännu bättre resultat. Det var vårt "fel", som inte sökte mer kontakt.» (Ja)
- se kommentar innan» (Ja)

6. Ditt omdöme om handledaren som helhet

53 svarande

1 - Dålig»1 1%
1 1%
6 11%
24 45%
5 - Bra»21 39%

Genomsnitt: 4.18

- Bra handledare om vederbörande hade tagit sig mer tid att läsa texter och varit mer insatt. Vi gjorde allt vi kunde för att underlätta för vår handledare men vederbörande var flera gånger inte påläst på vårt arbete.» (3)
- Svarade konstruktivt när vi hade frågor och lät oss jobba självständigt.» (4)
- Jättebra råg och tips och bra bollplank. Dock inte alltid så påläst som han kunde ha varit» (4)
- Svår att tolka.» (4)
- Karen Williams på MORE-institutionen har varit jättebra, bästa handeldaren jag haft hitills.» (5 - Bra)
- Han lät oss vara självständiga och ta eget ansvar vilket var utvecklande, lite mer konkret feedback hade kunnat vara önskvärt i vissa situationer» (5 - Bra)
- Det enda som kunde varit bättre var att veta hur man låg till. Visserligen fick vi bra feedback men det var inte mycket snack om hur vi får det bästa betyget det mer tyngdpunkt på att arbetet skulle bli bra.» (5 - Bra)
- Erik Bohlin är en otroligt kompetent handledare och ger bra feedback och förslag. » (5 - Bra)
- Ludvig är hård men rättvis! Alltid bra feedback » (5 - Bra)
- Väldigt konstruktiv kritik vilket underlättar arbetet och gör det dessutom mer lärorikt! » (5 - Bra)
- Karen Williams gav bra feedback och kommenterade på både små och stora saker. Fick mycket stöd av henne» (5 - Bra)
- Ludvig är en av de bästa handledare jag kunnat tänka mig, han är kunnig, engagerad och analytisk. Vi hade inte ett enda möte där inte hela gruppen kände att vi tog ett steg i rätt riktning, vi fick aldrig dubbla budskap. Utöver det så ställer Ludvig även höga krav vilket gjorde kursen otroligt mycket mer givande.» (5 - Bra)

7. Hur var handledarens engagemang?

52 svarande

1 - Dålig»0 0%
4 7%
7 13%
18 34%
5 - Bra»23 44%

Genomsnitt: 4.15

- Kunde inte våra namn, det säger mycket.» (4)
- Bra, men hon hade ibland lite dålig koll på när saker skulle vara klara och lite om vad kurs-PM sade. Något slags upptaktsmöte med alla handledare ungefär som studenternas introföreläsning kanske vore något, om det inte redan finns.» (4)
- Verkligen över förväntan» (5 - Bra)
- se tidigare kommentar.» (5 - Bra)

8. Hur var handledarens kompetens?

53 svarande

1 - Dålig»0 0%
2 3%
5 9%
17 32%
5 - Bra»29 54%

Genomsnitt: 4.37

- Hade inte bra koll på formalia kring kandidatarbetet.» (2)
- Fel område egentligen för vår handledare som gjorde sitt bästa och som gav många bra kommentarer på bla inledningen och problemanalysen.» (3)
- Kandidatarbetets huvudfråga låg utanför vår handledares expertisområden och endast därför blir detta en fyra. Kompetens i att handleda och hans huvudområden är en solklar femma.» (4)
- !!» (5 - Bra)
- Karen Williams kom alltid med konkreta och konstruktiva förslag.» (5 - Bra)
- Det hon inte visste hjälpte hon alltid oss att kolla upp. Bra på att ifrågasätta och bra hjälp i viktiga delar såsom syfte.» (5 - Bra)
- Toppen» (5 - Bra)
- Hon är den bästa på området.» (5 - Bra)

9. Hur var handledarens tillgänglighet?

52 svarande

1 - Dålig»0 0%
4 7%
8 15%
20 38%
5 - Bra»20 38%

Genomsnitt: 4.07

- Vår ordinarie handledare var bortrest t.o.m. februari, och åkte även bort ett par ggr till. Bl.a. på semester och kom hem dagen innan slutrapporten skulle in. Svarade dock oftast bra på mail.» (2)
- Bortrest januari och februari samt 9 av de sista 10 dagarna innan inlämning» (3)
- När vi hade frågor fick vi snabbt svar.» (4)
- Två möten som missades annars finns det inget att klaga på. Handledaren svarade i telefon under vintersemester innan kursen ens startat på riktigt.» (4)
- se tidigare kommentarer» (5 - Bra)

10. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

53 svarande

1 - Dålig»1 1%
4 7%
10 18%
14 26%
5 - Bra»24 45%

Genomsnitt: 4.05

- Som nämndes ovan, tyvärr var det på denna punkt som vår handledare var bristfällig.» (2)
- Lise är en väldigt bra handledare.» (5 - Bra)
- Rakt på sak i kritiken och konkreta bra tips och uppmaningar.» (5 - Bra)
- se tidigare kommentarer» (5 - Bra)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»9 16%
Gott»27 50%
Mycket gott»16 30%

Genomsnitt: 4.09

- Själva projektet gick mycket bra men det är inte kursen och skolans förtjänst. Om vi hade haft problem i gruppen eller med företaget vi arbetade med tror jag inte jag hade varit lika positiv.» (Godkänt)
- Föreläsningarna skulle kunnat vara mer utspridda. » (Godkänt)
- Kursen som sådan är mycket bra och lärorik. Vad som framgick som bristfälligt var avdelningen för industriell marknadsföring som jag och vi i vår grupp kände inte gjorde speciellt mycket för att engagera sig i vår grupps problem som avdelningen själva skapat. Kursen i sig: Mycket gott intryck Avdelningen Industriell marknadsföring: Mycket dåligt intryck» (Godkänt)
- Den är inte alls anpassad för vår linje, det känns som att den utformats för linjer där grupparbeten inte genomförts. Idén är bra, men det hade varit lika bra att slopa alla föreläsningar förutom den första, resten gav verkligen inget.» (Godkänt)
- Vi hade tur som fick skriva för en bra insutition. (MORE)» (Gott)
- Tycker att föreläsningarna gällande projektplanering är orelevant för oss på I då vi har gjort många case innan kandidaten. Bättre att lägga information gällande hur man planerar ett projekt i första ekonomikursen i åk 1. » (Gott)
- Onödiga föreläsningar, de kunde ha varit mycker mer givande!» (Gott)
- Det gjorde mycket positivt att ha en så bra handeldare som Karen!» (Mycket gott)
- Förmodligen det roligaste på hela utbildningen så här långt. Att jobba brett och självständigt med fokus på ett mål har varit skönt. Att känna att jobbet kom till nytta var nästan den bästa belöningen.» (Mycket gott)
- Det roligaste och mest lärorika hittils.» (Mycket gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Schema och upplägg var bra - bra att presentation och dead-line låg förhållandevis tidigt.»
- Vår handledare:) och bra handledare. Fortsätt att uppmuntra till frekventa möten, föreläsningar tidigt i kursen.»
- Att projektet sätter igång tidigt och att deadline inte sammanfaller med tentaveckan som för många andra program.»
- arbetet bör skrivas då kontakten med företagsvärlden var mkt lärorik.»
- Handledningen från fackspråk men det räcker med de två tillfällena vi hade nu.»
- Lise bör vara kvar som handledare.»
- Fackspråks föreläsningar är guld värda dock är inte handledningarna lika bra. »
- Erik Bohlin. Väldigt duktig handledare»
- organistationen från början, alla institutioner visste inte att de skulle ge ut projekt, och det tog nog två veckor för oss att komma igång alls.»
- Miljömomentet!»
- Att I-sektionen vågar tänka utanför boxen och anpassa kandidatarbetet till vår utbildning och inte göra som alla andra sektioner som verkar arbeta mer eller mindre likadant.»
- projektarbetet»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hållbar utveckling-momentet känns krystat, svårt att få in i rapporten.»
- Mindre grupper! Ohållbart med grupper om sex personer. Speciellt när man på "I-dagar" fått information om hur så stora grupper i ett sådant här sammanhang är långt ifrån optimalt. Information och administration kring moment med fackspråk och kommunikation. Gör samtliga tillfällen obligatoriska och informera om vad som krävs från studenternas sida.»
- Möjlighet till mindre grupper. 6 personer är lärorikt men man lär sig mer om grupparbete än om ämnet som kandidatarbetet rör. »
- Det skulle vara intressant att föra någon slags loggbok eller liknande för så mycket tid som många lägger på kandidatarbetet känns orimligt. Färre och mer anpassade föreläsningar.»
- Att inte handledare kan vara examinator och handledare samtidigt.»
- Jag tror att man skulle tjäna på att minska kandidatgrupperna till 4 personer. Det var stundtals svårt att delegera uppgifter till alla och gruppen tenderade att delas upp i två grupper som var mer hanterbara. Det har inte varit helt till nackdel men jag tror att alla skulle få större förståelse för projektet, engagera sig mer och få ut mer av det ifall grupperna minskades.»
- grupper på sex personer ? så orättvisande med gemensamt betyg ? Borde inte eventuellt klasser blandas för att få en blandad kompetens vilket mer avspeglar företagsvärlden. »
- Bort med alla störande, irrelevanta obligatoriska moment. Tog bort för mkt fokus från helheten.»
- Det blir mycket konstig kurs när det finns så många handledare som tycker så mycket olika. Är också konstigt att handledaren sätter betyg. Handledaren har ju alldeles för stor inblick i projektet för att bedöma om rapporten är tillräckligt tydlig och väl strukturerad.»
- Av någon anledning så utgår kursansvariga ifrån att vi studenter inte vill göra ett kandidatarbete och att en mängd obligatoriska moment krävs för att tvinga igång vårt arbete. Detta är inte fallet i en klass där nästan samtliga grupper har ordnat ett eget projekt med anknytning till näringslivet. Studenterna har högre ambitionsnivå än vad kursansvarig verkar uppfatta, vilket ibland har utgjort ett hinder för effektivt projektarbete.»
- Banta ner PM rejält! Totalt oläsbart idag!»
- det obligatoriska hållbarhetsmomentet, det är svårt att integrera hållbarhetsaspekten på ett naturligt sätt i många arbeten vilket ger en negativ och krystad känsla i många fall. Det vore kanske aktuellt att ha en separat miljödel som behandlar frågor om hållbarhet om det inte finns en naturlig koppling. Planeringsrapporten var krystad och kan uppfattas som onödigt arbete vilket kan vara värt att betänka. »
- Ta bort eller gör radikala förändringar i föreläsningarna från fackspråk. Den föreläsning jag gick på behandlade inget som jag hade nytta av. Han diskuterade mest dagboksskrivande som vi inte ens gör på I.»
- Föreläsningarna i början och på fackspråk gav inte jättemycket då de mer var anpassade för andra program på chalmers.»
- Hållbar utveckling går inte att integrera på ett snyggt sätt i alla arbeten och borde inte ligga som något obligatoriskt. Gruppstorlekarna borde kunna minskas för att kunna göra ett effektivare arbete.»
- Bättre informationen till handledaren om vad som gäller deadlines mm. Miljömomentet det blir inte bra att pressa in ett miljömoment oavsett vad man skriver om... och handledarna verkar ju inte bry sig om momentet utan ser det som något onödigt som de godkänner oavsett vad som står, bara det står något.»
- Struligt med hållbarhetsutvecklingen att både ha med den så specificerat i arbetet OCH har en egen inlämning? Kanske antingen eller? Lite skumt med ett kandidatarbete som vanligtvis är ganska snävt inom sitt område att försöka trycka med hållbarhetsutveckling? Kan vara givande men känns inte naturligt.»
- Gruppernas storlek»
- De föreläsningar som ges av I är inte de bästa som finns de skulle behöva ses över. Se också till att fler går på fackspråks föreläsningsserie, överväg att göra de obligatoriska istället för handledningarna.»
- Presentation och opponering. Dels tycker jag att det finns vissa nackdelar med att hålla 30 minuter långt anförande som vi uppmanades att göra, då det är svårt att få åhörarna att behålla koncentration. Dels tycker jag att opposition inte bör ligga efter slutinlämning.»
- Fackspråkhandleningarna är dåligt organiserade, vilket bör ses över. »
-
- Övningarna och seminarierna kändes överflödiga»
- Minska andelen gällande projektplanering. Som tidigare sagt känns detta onödigt. Likaså bör det koordineras bättre med simuleringskursen i lp3. Många inlämningar parallellt vilket gjorde att gruppen delades in i två "lag" och därmed inte lärde sig lika mycket. Men ett måste för att alla inlämningar skulle hinnas med i tid. »
- Individuella betygsättningen som gruppen gör på sig själv bör tas bort.»
- Föreläsningarna - välj ämnen som vi får mer användning för»
- Den där betygsättningen som gjordes inom gruppen på varje gruppmedlems individuella insats ställer jag mig starkt kritisk till. Jag har svårt att tänka mig att den ens skulle vara tillåten enligt skollagen där relativa betyg varit otillåtna sedan länge. Även om högskolor och universitet inte faller in under skollagen tycker jag att man starkt kan ifrågasätta det etiska i att på ett sådant sätt spela ut studenter mot varandra. Jag kan även tänka mig att det lett till en hel del onödig osämja inom vissa grupper. Denna sifferlek vi tvingades genomföra visar dessutom ingenting, då det enda den säger är hur mycket olika personer åstadkommit i förhållande till varandra och inte ens det eftersom de faktiska siffrorna inte betyder något. Den säger ingenting om det egentliga individuella bidraget till slutrapporten, utan kan endast möjligen fungera som en slags rangordning över hur mycket varje gruppmedlem bidragit med. Innebär det i så fall att de som kommer nederst på en sådan rangordning aldrig kan få högsta betyg oavsett hur väl genomfört arbetet är, trots att själva rangordningen inte heller säger något om hur mycket mer någon gjort än någon annan? Tilläggas bör att den inte påverkade mitt eget betyg, men jag tycker absolut att detta är något som borde ersättas.»
- föreläsningarna»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från