ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp4åk2: IKA096 Informationssystem

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2013-01-02
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
59 svarande

6 10%
16 27%
24 41%
12 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
59 svarande

13 23%
17 30%
19 34%
6 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
59 svarande

21 36%
26 45%
10 17%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
59 svarande

1 1%
7 12%
25 43%
24 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
59 svarande

1 1%
7 12%
19 32%
31 53%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
59 svarande

2 3%
7 12%
40 68%
9 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Att labba var bra för då fick vi mer förståelse för vad vi läste om. »
- Seminarium med Johan Magnusson, det var jättebra.»
- Jag tycker hela kursen bör TAS BORT och ersättas av en extra mattekurs eller något KOMPETENSHÖJANDE!! Den här kursen har inte gett mig någonting!»
- Litteraturseminarierna var bra och bör behållas. »
- Introduktionerna i de olika affärssystemen»
- övningarna»
- Föreläsningarna var mycket bra och inspirerande. Det som ofta saknas hos föreläsare, engagemang, fanns i överflöd hos Johan Magnusson. Han väckte ett intresse för ämnet!»
- Laborationerna var trevliga och Jonas var mycket hjälpsam. Det kunde dock ha ställts högre krav på hur mycket vi faktiskt skulle göra när vi var där. Snabba mailsvar är bra (men eftersom svaren från Johan sällan var mer än tre ord långa hjälpte det inte mycket..). Caset var trevligt, trots att anvisningarna var luddiga och att rekommendationen om att vi skulle söka "tekniker" tydligen inte var det vi borde ha gjort. Den önskade lösningen verkade snarare ha varit något som har med föregående kurs (Industriell verksamhetsutveckling) att göra. Kanske bör det flyttas dit? Pingpong fungerade bra (bortsett från att information om vilket av kursinnehållet som var relevant för tentan aldrig dök upp i skriftlig form). »
- Laborationerna var ett trevligt sätt att få insyn i hur det är att arbeta med olika affärssystem.»
- Själva tanken med kursen känns rätt, att förstå innebörden av informationssystem och sätta dessa i en kontext. Podcasts av föreläsningarna är ett föredöme för andra kurser och mycket uppskattat! :)»
- Lborationerna inom affärssystemen. Väldigt bra att ha på CV:et att man jobbat i både GRAP och SAP, då detta nog är den övervägande faktorn att jag får det jobb jag vill ha i sommar ,)»
- caset, fast lite mer omfattande»
- Johans föreläsningar»
- Johans del»
- Inspelade föreläsingar, labbarna.»
- Laborationer och case ger en bra erfarenhet, likaså är det väldigt bra att man kan lyssna på föreläsningarna igen.»
- Labbarna, caset»
- Johan och Jonas var jättebra. Dock kunde Johan ibland vara lite tyken när man ställde frågor på mail. Han förstod nog inte att man ställer frågor av den enkla anledningen att man inte vet eller behövde hjälp. Det kanske han kan bära med sig och förbättra till nästa år, så skulle det vara mycket trevligare! Kursboken kunde varit mer utförlig. Urban Asks föreläsningar var mindre bra och han examinerade inte alls det han hade föreläst om, vilket kändes extremt oprofessionellt. Han gav inte heller någon sammanfattning eller övningsfrågor (som Johan gjorde) och det var EXTREMT DÅLIGT!!! Han hade introföreläsningar och dessa innehöll INTE det han examinerade!»
- De praktiska momenten»
- det första mindre caset var trevligt. »
- Seminariumet med rätt svar på arbetet. Pingpong. »
- Johan magnussons föreläsningar och engagemang»
- Informationssystemsdelen»
- seminarierna, där man fick en möjlighet att aktivt delta i undervisningen samt caset innan "riktigta caset". Bra övning och inblick i hur det skulle läggas upp.»
- Laborationer»
- Johan Magnussons engagemang!»
- Labbarna och att föreläsningarna spelas in. »
- Johan Magnussons föreläsningar och pod-casten. Sen är ju labbarna självklart relevanta.»
- Podcasten, själva casefallet (men kanske lite mer föreläsningar om vad ett informationssytem är kanske bör has innan caset delades ut, inte nog med att själva casefallet var luddigt så visste man inte ens vad kursen handlade om och vad man skulle leta efter)»
- Johan Magnusson. Mycket bra föreläsningar. Intressanta. Caset var också lärorikt!»
- Variation av föreläsningar, seminarium, case och laborationer. »
- Gästföreläsare och laborationer, litteraturseminarierna var bra men Johan måste driva diskussionen bättre, förklara mer vad han menar, ibland förstod jag inte vad han frågade efter och då dog diskussionen.»
- Johan Magnussons föreläsningar är väldigt bra och mycket intressanta. »
- Bra case, bra föreläsningar med Johan»
- Johan magnusson»
- Labbar, fast mer utvecklade, caset, fast kanske lite tydligare vad man skulle göra.»
- Magnusson har många goda sidor. Engagemanget under föreläsningarna är verkligen inspirerande, han verkar tycka att affärssystem är det roligaste som finns, och då blir man själv inspirerad. Han är kunnig, undervisar på ett underhållande sätt och drar exempel som man kan komma ihåg. Man blir inte bara bättre på Informationssystem, man blir bättre som I:are, vilket jag tycker är ett utmärkt betyg. Labbarna är bra för att man ska få en bild av vad det är vi pratar om på föreläsningarna, kanske kunde varit lite mer utmanande dock, så att man får lösa ett problem och inte bara lära sig grunderna. Seminarierna och case-övningarna tycker jag var givande. Det var en undervisningsform som inte vi stött på tidigare, vilket jag tror förklarar varför det aldrig riktigt lyfte diskussionsmässigt. Men det var kul att gå på djupet i mindre grupp, både att dissekera artiklarna och analysera casen. Pingpong fungerade bra. Bo Oskarsson höll ett bra föredrag, dock tog man inte med sig så mycket lärdomar i efterhand.»
- Föreläsarna, tyckte alla var väldigt bra. »
- Grupparbetet»
- De många olika praktiska momenten då vi arbetade i case samt i de olika systemen.»

3. Saknade du något i kursen?

- Jag saknade en bättre tenta som speglade mer vad kursen handlade om. Förplanerade hanlednignstillfällen samt feedback på case:n ! »
- Handledning av casen. Vi fick fråga om feedback av vårt arbete och fick det, vilket var jättebra och gav mycket. Jag tycker att feedback ska vara obligatoriskt, det är ju det vi lär oss av!»
- Handledning i caset och mer vägledning, tyckte det var alldeles för öppet case.»
- Handledning face-to-face angående caset. Gruppvis feedback på caset.»
- nej»
- Kanske mer ingående laborationer. Istället för att testa på alla pyttelite hade jag gärna haftett större projekt i ett a programmet»
- Information om att detaljfrågor på de tre nya artiklarna skulle komma på tentan istället för relevanta frågor som kräver övergripande kunskap. Tentans innehåll stämde inte alls överrens med kursens fokus. De två sista frågorna handlade om de två första föreläsningarnas innehåll, något som därefter inte kommenterats (inte ens på kurssammanfattningen där Johan åtminstone kunnat nämna att det samtidigt som han sa att den som kunde hans tio punkter kunde hela kursen). Det känns fel att Johan sätter prestige i att inte ge ut full poäng på någon uppgift, speciellt som han samtidigt har sidbegränsningar på svaren vilket inte ger utrymme för den "genialitet" han säger sig söka för den som inte har minimal handstil. Dessutom saknades ofta substans i föreläsningarna som fokuserade på att berätta sagor och skräckhistorier om hur bra/dåligt det kan gå. Föreläsningarna verkade ha till syfte att underhålla/skrämma/inspirera snarare än att lära ut. »
- Feedback på caset. "X% kommunicerbarhet, X% analytisk förmåga" var feedbacken vi fick, sen när vi frågade Johan om vad som låg till grund för denna skulle vi ta procenten med en nypa salt. Jaha? Och vad var då vår feedback på caset? Den skulle komma i aggregerad form. Väntar fortfarande.. Tycker inte bedömningar utan feedback av denna typ borde förekomma på en seriös utbildningsinstutition. Andra exempel på avsaknad av vettig feedback är standardsvar via mail efter att ha skickat in ett case, vet en annan grupp som fick samma svar som oss. Ordagrant formulerat två minuter efter att de bifogat sitt case. Låt inte kvaliteten på svaren lida av en image att svara snabbt tack. Hur ska man lära sig om man inte får feedback?»
- Tentan var inte så bra tyckte jag.. kunde ha speglat kursen bättre...»
- mer tillgänglig hjälp gällande caset,»
- Bra kurslitteratur, boken verkar inte vara korrekturläst av förlaget. Inspelningar till alla föreläsningar, de som saknades visade sig vara avgörande för tentaresultatet.»
- Inte vad jag kan komma på.»
- Tyckte att labbarna var för enkla och tog för kort tid, skulle vara bra med mer övning inom systemen. »
- En vettig tenta! Om examinatorn och Urban anser att det var en lämplig tenta borde Urbans föreläsningar varit helt annorlunda, så man hade haft chansen att lära sig det han tänkte examinera!»
- Instruktioner på vad som ska läras in. Instruktioner på hur caset skulle skrivas.»
- Tycker föreläsningarna inte gav något alls, alldeles för rörigt och man fick aldrig någon introduktion till olika ämnen vilket gjorde det svårt att få någon förståelse. Tycker kursen i sin helhet saknade struktur. »
- En bra lärobok, tydliga mål, en föreläsare som faktiskt säger något vettigt (han var dock en väldigt duktig retoriker) och bättre utförda praktiska moment. »
- Tydligare mål och syfte med Urbans del, då de var en så stor del av tentan och så liten del av föreläsningarna. »
- Tydliga mål och en beskrivning om vad kursen verkligen handlade om.»
- Jag önskar mer praktik»
- Jag saknade föreläsningar på de viktiga artiklarna som kom på tentan. 33% av tentan speglade områden vi inte gått igenom någonting om utan var artiklar. Är de så viktiga borde det åtminstone ligga med på föreläsningsschemat!»
- Schemalagda handledningstillfällen. Seriösa genomläsningar av både projekt och tentafrågor, jag har fått uppfattningen av att kursledaren lägger max 15-20 min på genomläsning av varje case. Motivation, att ha samma case varje år, och likadana tentafrågor varje år är mycket omotiverande. »
- ett studiebesök för att kunna se hur det verkligen fungerar i verkligheten»
- Kursen hade ingen röd tråd att dra BI först när vi knappt fattade vad ett affärssystem var kan man inte precis kalla lämpligt. Det gav mig ingenting. »
- Skulle vilja ha fler föreläsningar med Johan/Jonas. »
- Ett intro till kursen som tydligt ger en förklaring om vad kursen kommer handla om, tidigare kurser har varit väldigt bra på detta (ex. marknadsföringen och verksamhetsutv.). Genomgång av de artiklar om BI som lades upp på ping-pong, det känns lite tråkigt när 20 av 60 poäng på tentan handlar om sådant som inte alls behandlats på föreläsningarna utan bara står på artiklar vilka föreläsaren inte ens nämnt. »
- Mycket dålig koppling mellan olika delar i kursen. Saknade intresseväckande föreläsningar som verkligen hade koppling till kursen. »
- Handledning»
- Lite fler exempel från verkligheten»
- Tydligare riktlinjer för caset, svårt att veta var man bör lägga fokus då man inte vet vad som ger poäng i caset»
- Det var konstigt att frågorna på tentan på Urbans del var förankrade 100% i artiklarna och 0% i hans föreläsningar, kunde kommunicerats tidigare och tydligare dessutom. Jag lyssnade igenom alla poddar och det nämndes inte en enda gång, utom på kurssammanfattningen som var 5 dagar innan tentan. Många blev sura över detta, med alla rätt. En jobbig sak med Magnusson är att man ibland inte vet om han är ironisk eller allvarlig. Ofta är det givet ur sammanhanget, men ibland så vet man faktiskt inte. Ibland är han också väl aggressiv, vilket jag tror och upplever skrämmer bort en eventuell debatt och diskussion. En annan sak är att man inte vet när han överdriver och hur mycket han överdriver, när han drar en krigshistoria eller ett exempel. Visst är det bra att få fram en poäng, men för att man ska lära sig något så är det en fördel om man själv kan bedöma fakta, istället för att han överdriver för att föra fram sin tes. En till sak: sponsrad utbildning är inte fel i sig, men det blir trovärdighetsproblem när det inte diskuteras tydligt. Hur mycket får CFA från SAP, får ni betalt för att prata om SAP, osv. Annan sak: Föreläsningarna i Implementation och Investeringar var snarlika, skillnaden kunde poängterats. Det blir lite spretigt när man bara har ett föreläsningspass i veckan, lite för länge mellan gångerna. Nu gjorde inte 2-veckorsuppehållet det lättare heller. Som ni konstaterat så blev det lite konstigt att köra BI först, man förstod inte riktigt vad Urban pratade om, det hade varit mer givande om det kommit efter att man lärt sig om affärssystem. Powerpoint-slidesen var inte informativa. De fyllde sin funktion som presentationsstöd, men att kolla på dem i efterhand gav inte mycket. De borde varit matigare. Angående Esterline-caset: Jag kan köpa upplägget med "konsult-approach", dock kunde detta kommunicerats bättre. En poäng finns i att man ska lära sig att hitta problem själva, men om Magnusson hade sagt och upprepat att detta inte bara handlar om Affärssystem, utan verksamheten som helhet, så hade det varit lättare att leverera det "kunden" önskade".»
- Hade velat ha fler labtillfällen så vi kunnat gå igenom mer och kunnat "fördjupa" sig lite på systmen.»
- Ja. En tenta som faktiskt testar om man lärt sig något i kursen!»
- Struktur, var väldigt flummigt»
- En lärobok som är relevant för kursen. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Urbans föreläsningar bidrog inte till någon förståelse alls. Böra mer från grunden för att få med alla studenter!»
- Urban kan inte hålla sina föreläsningar så tidigt i kursen, ingen fattade någonting. Om han ska göra det borde han få mer info om att vad vi kan och inte kan. Kommunikation mellan föreläsarna...»
- TA BORT HELA KURSEN OCH LÄGG IN INFORMATIONSSYSTEM SOM ETT INSLAG I KURSEN INDUSTRIELL VERKSAMHETSUTVECKLINGS ISTÄLLET!»
- Boken behöver förbättras ytterligare, språkligt men också innehållsmässigt. Så att den tar upp t.ex. Cloud computing..»
- Vissa laborativa delar»
- De inför i år inlagda momentet med detaljfrågor på DW känns irrelevanta. Gästföreläsarna var onödiga. »
- Jag förstår inte hur det är relevant för kursen att vi vet exakt hur ett Data Warehouse eller hur dataintegrationen går till vid användadet av Business Intelligence. En stor del av tentan frågade efter just dessa saker (Urbans del) och det tycker jag inte speglar kursens mål alls. BI är som jag ser det ett verktyg till att styra verksamheter med exakt information, detta är relevant. Exakt hur datan tillkommer skiter jag fullständigt i, ärligt talat.»
- Laborationer som tar 15-30minuter som ligger på 2h. Slå i så fall ihop två sådana pass så man slipper åka skytteltrafik fram och tillbaka till skolan för att arbeta i 30minuter.»
- Urbans rätt att skriva tentafrågor»
- ping pong om det funkar eller inte funkar som nu!!!!!!!!»
- johans bok.»
- Kursboken bör revideras ordentligt. Mycket yta.»
- Artiklarna som kom på tentan»
- Johan Magnusson, han är helt enkelt inte "lärar-material". Den kurslitteratur som vi hade, jag förstår inte hur den kunde gå igenom förlagets granskning.»
- Fristående teknisk beskrivning av BI»
- Inte vad jag kan komma på.»
- Urban Ask och hans tentafrågor. Helt otroligt att man ska behöva uppleva något sådant på Chalmers. Det förstörde en mycket intressant kurs!»
- De praktiska momenten om de görs så ytligt. »
- Business Intelligence»
- BI-frågor i tentorna, om det inte har förtydligats många gånger att de ska vara med och inte 2 dagar innan.»
-
- Tycker inte man kan sätta betyg på case bara efter magkänslan och sitta och uppskatta procentsatser på analysdjup och dylikt utan att ha en checklista för det. Det är oacceptabelt! »
- Jag kände inte att gästföreläsningarna gav särskilt mycket eller var relevanta.»
- Oväsentigt babbel på föreläsningarna som exempelvis en 10 minuters utläggning om att vi I-are kommer fatta beslut som kommer påverka alla möjliga personer i ett företag och om hur fantastiska och mäktiga vi kommer bli (snälla, det var så pinsamt och fullkomligt oväsentligt). Även kursboken skulle kunna bantas ner ordentligt, flera sidor skulle kunna sammanfattas i två meningar och därigenom göra innehållet mycket mer tydligt, man tappar ju bort sig i allt ordbajsande. Nästan så att man undrar hur kursboken kan vara en andra upplaga, hur såg egentligen första upplagan ut då?»
- Möjligen kurslitteraturen.»
- Kurslitteraturen var inte bra, samtidigt som eximinationen inte utgick från litteraturen. »
- Inte tas bort men förändras. Caset, schemalagda handledningstillfällen. Sammanfattningen av kursen måste handla om faktan i kursen, förklara begrepp och sammansfatta det viktigaste, inte vad vi ska bli när vi går ut...»
- Föreläsningarna med Urban gav inte mycket, då han inte var så pedagogisk, allt var väldigt tekniskt och vi hade mycket begränsade förkunskaper i ämnet. »
- Den typ av artikelrefererande frågor vi fick på tentan.»
- Calvia var sådär. Nyvall var ostrukturerad så man hängde inte riktigt med. Qlikview-snubben var ok.»
- Fjantiga case-tentor < riktiga tentor Det är inte kul att lägga ner arbete på att lära sig sakerna för att sedan mötas av kalla handen i tentasalen.»
- Datorövningarna gav inte speciellt mycket, om de skulle ge något borde de vara längre och mer omfattande. Boken var heller ingen höjdare.»
- Det pratades lite om BI och sen kom det en stor del om just det på tentan. Inkludera det mer i föreläsningar och övningar eller skippa. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tack vare att vi arbetade och disskuterade tillsammans i klassen förstod jag kursen! »
- Jag tycket inte att en tenta ska bygga på att man vet var informationen står, det känns mindre relevant för kursen. Utforma frågor på ett sådant sätt att att vi kan svara om vi har kunskap i ämnet. Jag syftar på Urbans del av tentan!!!»
- Tentamen avspeglade INTE vad jag lärt mig under kursens gång. Är det verkligen relevant att av 60 möjliga poäng på tentan låta 20 poäng behandla två artiklar på kurshemsidan???»
- Anser att BI-delen, vilken upptog en tredjedel av tentan, bör ha varit med i kurssammanfattningen.»
- Tentan motsvarade inte kursen. BI-artiklara hade knapot tagits upp på föreläsningarna och det var därför svårt att ha en aning om vad i artiklarna som var relevant. »
- HBR-artiklarna var bra och kändes relevanta för I-studenter. DW-artiklarna var tröglästa, ointressanta och kändes irrelevanta eftersom de inte passade ihop med kursmålen. Kursen inleddes förhållandevis trevligt och Johan jobbade mycket med att skruva upp förväntningarna genom att säga hur fantastiskt viktigt IT är, men det kändes inte alls som om dessa förväntningar uppnåddes. Kanske bör föreläsningarna fokusera på att förmedla kunskap istället för att skruva upp förväntningar? »
- 20p på artiklarna avseende BI som Urban själv hade sagt åt oss att ta med en nypa salt. Kunskapen som förmedlades och betonades på föreläsningarna rörande BI, som upptog 1/3 av totalpoängen på tenten, testades inte över huvud taget. Hur tänkte ni här? Johans del på tentan låg väl i linje med föreläsningarna, dock var boken inte det bästa underlaget för att prestera bra på tentan utan kändes snarare som någon slags förkunskap för att ta till sig föreläsningarna bättre. Detta med fördel kunna kommuniceras om det är tanken. Strukturera upp kursen och var tydlig med vad som är viktigt.»
- En mycket risig tenta. Väldigt risig. Ack så risig.»
- Jag tänkte läsa denna kurs parallellt med mina egna kurser i I1 då jag tycker tempot i utbildningen var lite lågt under första Lp1,2,3. Tyvärr visade det sig vara omöljligt att ens få tillgång till ping-pong. Registrering på kursen gick bra men hur många samtal och snack med olika förståsigpåare de första två kursveckorna fick jag aldrig access till pingpong. Så jag tröttnade och struntade helt enkelt i kursen. Tragiskt då jag känner att jag verkligen tappade tempo i min utbildning.»
- Fruktansvärt dåligt upplägg på tentan. Den speglade inte alls kursen!!»
- Sista två frågorna på tentan speglade kanske inte kursen så väl»
- Caselösningsseminarie var bra.»
- På det hela taget var kursen ett stort misslyckande. Johan lyckades inte i tid förmedla att en tredjedel av tentan behandlade två föreläsningar från första veckan. Johan sa även ordagrant: "Det krävs mer än ett helt korrekt svar för att få fullt poäng på tentafrågorna", vilket jag tycker är godtyckligt och befängt. Han sa även på den första föreläsningen att han är manipulativ, vilket vi senare upplevde under föreläsningar och handledning. Det upplevdes som mycket obehagligt, sänkte förtroendet för honom och var kontraproduktivt i vårt lärande. Betygssättningen för caset var nästan slumpmässig då uppgiftsbeskrivningen var löst formulerad samtidigt som Johans uppfattning om vad som var "rätt" var väldigt exakt. Handledningen förde oss därtill ständigt in på villospår. Till sist fick man en spydig och otrevlig ton i svar på mail som framförde synpunkter på kursen och information om kursmål.»
- Tentamen med BI som nästan 50% av tentamen avspeglar inte kursens upplägg då det endast var 2 föreläsningstillfällen. Detaljnivån som BI skulle kunnas på för att kunna svara på tentan framgick inte heller vid föreläsning eller kurssammanfattning. Till nästa år måste BI-momentet vara mycket tydligare.»
- Läroboken måste bytas ut alternativt skrivas om! Mycket dålig svenska.»
- Att få hjälp och svar på frågor var svårt att få av Johan. Han svarade mycket tyket på mail. Det var flera frågor som jag hade innan tentamen som jag aldrig fick hjälp med eftersom han inte ville svara på mina frågor.»
- Vad handlade kursen om, egentligen? Fattade inte målen Vad fan handlade fråga fem och sex på tentan om? -Var de relevanta för kursen? -Om de nu var så viktiga som 20p, varför togs inte de artiklarna upp på seminariet?»
- Urbans två frågor på tentan var helt orimliga. Då majoriteten av allai klassen inte hade läst dem, pga otydliga direktiv. Det fanns inget som visade på att de var väsentliga. »
- tentan se frågan något du saknade»
- Alla mailsvar var mycket dåliga och korta. Mycket sällan besvarades de frågor som ställdes och istället endast sista frågan i mailet, eller ibland svaret på en helt annan fråga.»
- 33% av tentamen på BI vilket ängnades 2(?) föreläsningar. Frågorna om BI baseras uteslutande på ren punktlistekunskap ur två specifika artiklar som knappt nämnts. Är Urban Asks föreläsningar helt oväsentliga? Listorna i två obskyra i artiklarna är det enda man skall ta med sig om BI? HELT UNDER ISEN»
- Tycker att bokan bör korrekturläsas en gång till.»
- Kursen skrapar verkligen på ytan inom området och det var klargjort från början. Kurslitteraturen gjorde en bara förvirrad, boken var inte så stor idé att läsa den gav mig ingenting. Hur betygen sattes på casen var oacceptabelt, utan checklistor kändes nästan som om det gjordes efter humör.»
- Snabba, men inte särskilt utförliga svar på de mail jag skickat och tagit del av. »
- Laborationerna var kanske mindre lärorika, men väldigt väldigt bra att faktiskt ha sett dessa system (och kunna skriva in det i sitt CV!)»
- Mycket dålig koppling mellan litteratur, föreläsningar och eximination. »
- Urbans frågor på tentan va kass!»
- Ger upp min anonymitet, hör av er till robinfeng91@gmail.com om ni vill att jag ska utveckla mina kommentarer (lovar dock inget)!»
- Tyckte att seminarierna var väldigt bra!»

Att få hjälp och svar på frågor
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 11%
Lärorikt»21 47%
Mindre lärorikt»18 40%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.29

Föreläsningar
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 24%
Lärorikt»31 58%
Mindre lärorikt»9 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.92

Övningar
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 28%
Lärorikt»20 52%
Mindre lärorikt»7 18%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1.89

Projektarbete
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 40%
Lärorikt»28 51%
Mindre lärorikt»4 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.66

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 12%
Lärorikt»5 62%
Mindre lärorikt»2 25%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 2.12

Laborationer
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 18%
Lärorikt»19 38%
Mindre lärorikt»21 42%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.24

Studiebesök
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2.5

Gästföreläsare
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 4%
Lärorikt»19 38%
Mindre lärorikt»29 58%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.54

Kurslitteratur
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 2%
Lärorikt»14 29%
Mindre lärorikt»33 68%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.66

Självverksamhet
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 36%
Lärorikt»25 56%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.7

Tentamen
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 1%
Lärorikt»18 34%
Mindre lärorikt»33 63%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.61

Tillfällen för kritik (feedback)
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 8%
Lärorikt»14 40%
Mindre lärorikt»18 51%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 2.42

Matlab
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.74
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från