ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp4åk1: MVE021 Linjär algebra I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-06-25
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
41 svarande

3 7%
12 29%
24 58%
2 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
41 svarande

2 5%
7 19%
15 41%
12 33%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
41 svarande

3 7%
12 31%
15 39%
8 21%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
41 svarande

3 8%
7 20%
15 42%
10 28%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
41 svarande

2 5%
13 33%
20 51%
4 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
41 svarande

1 2%
1 2%
24 58%
15 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

-
- tentan va bra. Tydlig»
- lin alg»
- Litteraturen»
- Jag tycker Lyudmilla har varit en väldigt bra lärare! Hon är den bästa matteläraren jag har haft på chalmers! Väldigt strukturerad och hjälpsam! »
- Bra med alla OH-blder! När vi fick pappret på föreläsningarna var det mycet lättare att följa med, allt fokus var på vad hon sa, inte på att själv skriva av. Pappret med alla mål och vad man skulle kunna från varje kapitel var också jätteskönt att få innan tentan!»
- Läroboken var mycket bra»
- kursboken, upplägget med tre duggor »
- Föreläsningar och det mesta fungerade bra»
- Jag tycker att föreläsningarna var väldigt bra för de var strukturerade och oftast enkla att följa med i. »
- Målen för vad man skulle kunna var ganska tydliga, så de borde behållas.»
- Veckopm-lapparna var mkt bra men de kunde uppmärksammas bättre, då det tyvärr var flera som missade dem.»
- Disciplinen»
- Bra struktur och hjälpsamma pappersblad med kursens innehåll.»
- Ingenting var riktigt bra. Kurslitteratren var väl okej.»
- Det som bör lyftas fram är att läraren är mycket kompetent och duktig men ibland brister det i på det pedagogiska planet. Kursboken är mycket bra. Veckokompendierna var mycket givande och det fanns tydliga mål vad man skulle kunna inför tentan.»

3. Saknade du något i kursen?

- tentan var inte direkt perfekt. Den borde innehållit fler bitar som gåtts igenom och inte fler uppgifter av samma sak.»
- koppling till verkligheten. Ibland tror jag matteinstitutionen på chalmers vill presentera sitt ämne så abstrakt som möjligt för att elever ska få ett intryck av att det är mycket svårare än det är. Som tur är finns ju youtube och där hittar man snabbt en 3min snutt som lättfattat förklarar vad just dagens kapitel egentligen handlar om.»
-
- den var väldigt torr»
- nej»
- Även om jag tyckte om litteraturen tror jag att man behöver mer fakta eftersom det kom lite spännande saker på tentan :)»
- Matlab labbarna var svåra att första, speciellt eftersom de flera gånger krävde kunskaper vi inte ännu kommit till i boken eller på föresälningarna.»
- övningstillfällen»
- Nej»
- Inte vad jag vet.»
- Föreläsningarna kunde ha gjorts mycket mer pedagogiska. Nu gjordes ett krångligt ämne ännu krångligare»
- Nej.»
- Föreläsaren var dålig på att svara på frågor. Kändes som hon hade ett visst schema som hon följde och minsta fråga "störde" Dessutom hanterade hon kritik dåligt vid ett duggatillfälle där en sant/falskt fråga ifrågasattes. Istället för att fundera och be om att få återkomma alternativt diskutera så sa hon nej utan att ens lyssna på vad studenten hade att säga. Annars fungerade kursen mkt bra! »
- Nej»
- Jag saknade lite mer tillämpningar i kursen. Det var svårt att förstå vad man ska till med matten. Utan det var bara nya definitioner, begrepp och bevis som man skulle banka in i skallen utan att förstå vad man ska ha det till. Trots att det gick mycket bra för mig på tentan känner jag fortfarande att man egentligen bara har lärt sig räkna med matten men inte behöva förstått den överhuvudtaget. Föreläsningarna blir till slut oerhört enformiga och tyvärr är det så att jag till slut ändå på dem sista månaden och fick mer ut av att sitta och räkna i två timmar i boken och ändå på så sätt få en femma.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- kurslitteraturen är under all kritik. Jag har varit tvungen att leta fram min brors gamla svenska bok i ämnet av Peterson. Inte ens efter att jag förstått området och läser Lays sätt att presentera fakta är det greppbart - byt bok.»
-
- Läraren»
- vet inte»
- Genomgång av satser på tavlan istället för oh svårt att hänga med som det är nu»
- japp»
- Jag tycker att fokus i kursen skall ligga på att alla skall förstå vad som läraren försöker att framföra.Kursen är lite för stor för att man skall känna att man har grepp om hela när man skriver tentan och speciellt när man bokstavligt talat flyger igenom allt utan egentligen att förklara vad man gör och varför. Jag tror att antalet soom var på föreläsningarna säger det mesta, från början full och sedan droppade det av allt eftersom beroende på att de inte kände att det gav något. I slutet så var kanske det endast 15-20 pers där max, vilket jag inte anser som ett bra betyg! »
- Matlab. Har aldrig förstått något och lär inte göra det om det inte finns någon som går igenom hur man använder sig av det.»
- Matlab...»
- Matlabmomentet var inte bra upplagt. När vi gjorde labbarna hade vi inte gått igenom teorin, så de gav nästan ingenting.»
- Ludmillas overheadbilder! ingen hinner läsa allt kursmaterial och just detta är inte alls nödvändigt för att klara av klurse, det är enbart stressframkallande, särskilt under föreläsningarna. Ludmillas tempo under föreläsningarna är stört. Matlab skall definitivt bort ur kursen!!!»
- Matlaben känns fortfarande alldeles för fristående från resten av kursen.»
- Nej inte något jag kan komma på.»
- Nej»
- Nej.»
- Alldeles för många lösa papper. Att stå och peka på overheaden på föreläsningarna känns väldigt gammalmodigt och oinspirerande, svårt att lyssna mer än en minut! Jag tycker att det som skrivs på tavlan kunde varit mycket mer kortfattat. Nu är det långa och ånga meningar som inte säger så mycket.»
- Föreläsaren. Kändes som att hon inte ens försökte lära ut utan bara gå genom det som stod på hennes papper och det som hon var tvungen. Matlaben var också kass - man får ju aldrig chans att lära sig programmet från grunden! »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Om matlab ska vara kvar som del av I1 bör ni se över utbildningen ordentligt. En inte allt för kvalificerad gissning är att efter tre kurser med matlab kan ungeför 85% av klassen fortfarande bara starta programmet! Med tanke på att varje elev kanske lagt ner 10 timmar per kurs blir det 3000 arbetade timmar och när jag anställer någon vill jag ha bra mycket mer output av 1,5 manårs arbetstid än så. »
- Det är en väldigt omfattande kurs med många nya och svåra begrepp, det hade underlättat om föreläsaren hade talat/skrivit lite bättre svenska, även om hon redan är mycket kompetent.»
- Helt oförståelig struktur på föreläsningar där det bara matas satser non-stop. När hon går igenom ett exempel säger hon vad frågan är, sedan skriver hon upp ett par satser och säger att det är svaret! Strukturen på tentamen kan omöjligt vara giltig: normalt krävs 40% för godkänt, här krävs det 78% på godkäntdelen (25/32) bara för att bli godkänd och man har ingen möjlighet att räkna in poängen från resterande uppgifter för att bli godkänd. Så får man inte 25 på första delen så kan man skriva full poäng för resten och få 80% av full poäng och ändå bli underkänd. Att hon dessutom lägger in uppgifter vars nivå motsvarar betyg 4 & 5 i godkäntdelen ger bara än mer minus till intrycket av kursen!»
- varför matlab anses helt onödigt egentligen i denna kurs beror på att läraren har lagt uppgifter som hon inte ens talat om på lektionen ännu. Ser man till första uppgiften vi fick så fick vi en genomgång av vad vi egentligen höll på med 6 veckor efter, vilket jag anser väldigt fel!»
- Föreläsningarna på chalmers har varit fruktansvärt dåliga. Ludmilla är dock den klart bästa matteläraren vi haft hittils, men tempot är extremt högt och förutsätter att man alltid ligger i fas och lite till vilket är helt omöjligt. Jag hade svårt att få ut så mycket av föreläsningarna och började i slutet av kursen istället plugga på egen hand. Dock var det bra att hon informerade om viktiga moment som exempelvis IMT. Att arbeta själv med lösningsfacit är guld värt och därför tycker jag att lärarna borde ge ut det till eleverna. »
- Det känns fortfarande svårt att få ut något av matlab- övningarna.. Det känns ännu svårare att känna att det gör någon nytta än själva matten som också var ganska okonkret i denna kursen.»
- Det är alltid svårt när läraren envisas att använda svenska uttryck som är viktiga i kursen på fel sätt. När man talar inför så många studenter är det viktigt att i alla fall de matematiska uttrycken är språkligt korrekta. Exempelvis "svarar" istället för "motsvarar" eller "svarar mot" och "nollar" istället för "nollor". Det kan verka som en petitess, men man hänger upp sig på sådant och tappar koncentrationen.»
- Matlab känns som ett skämt. Det är ingen som förstår varför vi läser det, och det känns i högsta grad irrelevant för vår utbildning. Om det ens ska finnas en chas till att detta ska fungera MÅSTE även vi få en grundkurs i matlab från början precis som många andra linjer. Vi saknar själva grundförutsättningarna!»
- Läraren var bra och målen var tydliga.»
- Har ej frågat om läraren om någon hjälp eller varit på tillfällen för feedback.»

Att få hjälp och svar på frågor
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 9%
Lärorikt»18 56%
Mindre lärorikt»11 34%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.25

Föreläsningar
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 17%
Lärorikt»11 32%
Mindre lärorikt»17 50%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.32

Övningar
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 21%
Lärorikt»16 48%
Mindre lärorikt»10 30%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.09

Projektarbete
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»1 10%
Mindre lärorikt»8 80%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2.7

Studiebesök
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 57%
Lärorikt»13 37%
Mindre lärorikt»2 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.48

Självverksamhet
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 84%
Lärorikt»4 12%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.18

Tentamen
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 17%
Lärorikt»20 57%
Mindre lärorikt»9 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.08

Tillfällen för kritik (feedback)
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 33%
Mindre lärorikt»10 66%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 2.66

Matlab
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 9%
Mindre lärorikt»29 90%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.9

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.87


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.87
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från