ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-06-25
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
43 svarande

1 2%
5 11%
23 54%
13 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
43 svarande

4 11%
10 28%
14 40%
7 20%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
43 svarande

3 7%
6 15%
18 47%
11 28%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
43 svarande

3 8%
3 8%
22 59%
9 24%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
43 svarande

2 4%
3 7%
21 50%
16 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
43 svarande

1 2%
1 2%
23 54%
17 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Det som främst bör behållas är upplägget på kursen med mycket föreläsningar i början och färre på slutet!»
- Åke Fäldt. Mycket engagerad och engagerande föreläsare.»
- läraren»
- Att det var en enda labb var BRA!»
- Åke Fäldt»
- det åke pratat om på förel kom på tentan, bra!»
- Åke Fäldt är mycket duktig och bör behållas. Dock kan han vara en aningen rörig i vissa fall.»
- laborationen»
- föreläsningsanteckningarna»
- Uppdelningen, att man vet vad som kommer på kursen. Flexibiliteten -att det gick att byta datum för duggan uppskattades mycket och att man får fråga så mycket man vill.»
- Åke Fäldt.»
- Fäldt»
- vad ingick ens?»
- läraren var mycket bra anser jag, förklarar på ett pedagogiskt sätt så att alla förstår. Åkes planering av hur mycket vi skall gå igenom är också myckt bra då det känns som att det är precis lagomför att hinna igenom på lektionerna, men man skall inte ta bort att man får jobba en del hemma men det hör till.»
- Föreläsaren, även om han är lite speciell så tycker jag han är bra.»
- Jättebra föreläsningar! Speciellt när man kunde skriva ut och läsa igenom dem i förväg. Bra blandning mellan, teori, labb, experitent och räkna själv.»
- Åke»
- kursboken och lösningsfacit var mycket lärorikt att arbeta med så även övningstentorna, även om de spretade ganska mycket.»
- Kursen fungerar bra som den är»
- Jag tycker att det mesta bör vara kvar. Det känns som en inarbetad kurs.»
- Föreläsningarna med Åke.»
- Föreläsarens sköna sätt att vara. Gillar honom verkligen. Ibland något rörig när vi ställt en klurig fråga»
- Boken»

3. Saknade du något i kursen?

- Jag saknade ett lite mer grundläggande genomgång. Ibland hade det bara krävts att förläsaren hade sagt att det här är energiprincipen, men istället sitter man som ett frågetecken och funderar på om det är det. Viktigt att berätta vad man pratar om innan man säger det. »
- Nej.»
- struktur, "plan", var svårt att veta hur långt fram vi var.»
-
- Kanske fler "experiment" underförläsningarna. Tydligare struktur. »
- Nej»
- Struktur hos Åke Fäldt»
- Nej, inte vad jag kan komma på.»
- uppgifterna i läroboken kändes inte relevant varken för kursens fokus eller tentamen. Man bör se över valda uppifter alternativt endast använda sig av demo-uppgifter. »
- En del resonemang kring termodynamiska processer.»
- vad fanns?»
- Kanske bättre studielitteratur. Tror inte jag har läst en enda sida och fått ut något vettigt. Grymt stor, otymplig och långdragen. »
- Jag tycker inte läraren var så bra! Jag lärde inte mig så mycket på hans föreläsningar! Han hade lite svårt för att förklara saker när man inte förstod. »
- En bättre kursbok med mer anpassade uppgifter.»
- Man kunde möjligtvis ha tre duggor»
- Nej»
- Nej.»
- Nej.»
- Ett formelblad hade varit gött att få, Alternativ läggas upp på kurshemsidan.»
- Föreläsningsanteckningar som kunde ersätta kurslitteraturen (vet att det inte borde vara så men när det är så, så känner man att läraren har gått igenom allt det viktiga i kursen.)»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej.»
- labben»
- ...»
- Nej»
- Nej.»
- se över övningsuppgifter i boken»
- läraren är jättejobbig. Han säger allt är lätt när det är jättesvårt och det är väldigt frustrerand. Man vill kasta tomater på honom!»
- ingen aning»
- jag tycker inte laborationen vi hade gav så mkt faktisk.»
- Det som kan tas bort är att bonuspoängen bara får användas på ordinarie tentatillfället. Skulle vara trevligt om man kunde få ha dem även vid omtentatillfället. Det händer att man har en dålig dag vid tentamenstillfället. »
- Nej»
- Labben kändes lite konstigt eftersom man inte gjorde den i samband med termodynamiken utan det kom betydligt senare, för vissa.»
- För egen del räknestugorna. Annars inget»
- Nej.»
- Labben. Den var helt onödig ....»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Jag tycker att kurslitteraturen var väldigt bra, men som jag skrivit innan att förläsingarna i vissa fall var ganska ostrukturerade. Bättre att börja med att prata om vad vi gör och sedan ta exempel än tvärtom som jag ofta upplevde det. »
- Föreläsningsanteckningarna skulle må bra av en genomgång då en del verkade mindre relevant, ibland saknades ord i den löpande texten, och en del beräkningar blev svåra att skriva ut tydligt pga. svag färg på texten. Ibland var variabler omkastade i de handskrivna beräkningarna, vilket var mycket förvirrande. En bättre korrelation mellan formler och variabler i föreläsningsanteckningar och i kurslitteraturen skulle vara bra.»
- När Åke förklarar något närmare, när någon har frågat något, så går det jättebra att hänga med men annars kan det gå lite fort fram ibland. Annars skulle jag kunna önska att anteckningarna på tavlan kunde vara något mer strukturerade -tex att börja med vad frågan är. Annars var det grymt bra att gå på föreläsningarna -lagom svårt!»
- Tycker Åke har varit suverän föreläsare, framförallt för att han verkat så ärlig och jag känt mig bekväm i föreläsningssalen. Alla hade chans att bromsa och ställa frågor under genomgångar av expriment. Tycker han lyckades hålla en bra balans mellan härledningar, experiment, skämt och uträkningar som gjorde attd et var lätt att hålla sig koncentrerad och intresserad undr föreläsningarna!»
- Läraren måste skärpa till sig! Han är fruktansvärt rörig och man kan ofta fråga sig om han är där för vår skull eller för sin egen, det märks att han njuter av att stå framme på scenen och prata men det är oerhört svårt att få ut något av hans undervisning. Han ber oss ställa frågor som han inte ens svarar på och han totaldissar alla som försöker svara på hans frågor på ett sätt som tar fruktansvärt mycket tid från föreläsningarna. Han säger att allt är lätt fast det inte alls är det. Under genomgångarna så rabblar han massa bokstäver och formler typ: "sen har vi p och f genom ..." det vore betydligt bättre om han istället sa t ex tryck, kraft o s v. Under sina genomgångar gör han antaganden utan att tala om det för oss, detta skapade bland annat mycket oklarheter vid riktningar och plus och minustecken blev plötsligt väldigt svåra att hålla reda på. Han går igenom det lätta och lämnar resten till oss. Han får ofta väldigt bråttom om man vill ställa en fråga efter en föreläsning, vilket ofta behövs eftersom han är så velig. Dessutom skriver han pissdåliga kompendium utan röd tråd, med stavfel, - onödiga härldeningar och med inscannad text som är oläslig (jag tycker absolut att ni i programledningen borde ta en titt på dem, det ser ut som något han bara slängt ihop i all hast). Det känns inte som han har koll på läget helt enkelt, han verka bara allmänt rörig. Nä fy, ska detta föreställa chalmers tekniska högskola?»
- Föreläsaren är mitt främsta objekt för kritik, både positiv och negativ. Det positiva med läraren var att han är en av de bättre pedagogen jag har haft som lärare. Han kunde skapa en röd tråd i fysiken och det kände jag att lärarna på gymnasiet misslyckades med. Det jag kände är att om han hade lagt ner lite mer tid på upplägget, skapa föreläsningsanteckningar som täcker in hela kursen, lite mer skrivande på tavlan, tydligare examinationsmål (se Examination av lärmål på http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve021/1011/). Jag är dock inte en av de personer som klagar på han små hopp i föreläsningarna. Tex så struntade läraren i att skriva ut friktionskraftens i början, eftersom att man inte visste åt vilket håll den pekade, och berättade inte det för oss. Första gången han gick igenom en sådan uppgift gjorde han det med att folk frågar varför han inte skriver ut den efter typ 5 uppgifter är lite jobbigt.»

Att få hjälp och svar på frågor
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 18%
Lärorikt»23 62%
Mindre lärorikt»7 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 32%
Lärorikt»18 45%
Mindre lärorikt»9 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.9

Övningar
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 23%
Lärorikt»18 47%
Mindre lärorikt»11 28%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.05

Projektarbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 3

Laborationer
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 15%
Lärorikt»16 42%
Mindre lärorikt»16 42%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.26

Studiebesök
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 26%
Lärorikt»17 44%
Mindre lärorikt»11 28%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.02

Självverksamhet
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 78%
Lärorikt»6 18%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.24

Tentamen
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 21%
Lärorikt»27 71%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.86

Tillfällen för kritik (feedback)
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»9 52%
Mindre lärorikt»8 47%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.47

Matlab
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.07


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.07
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från