ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik komp. Ht-07, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-09 - 2008-01-19
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Vad tyckte du om Tentan?*

Motsvarade den 3,75 hp (2,5 gammla poäng)? Tyckte du att den var för svår? Lämna gärna en kommentar!

Frågan är kopplad till lärare: Aleksander Bartnicki»

22 svarande

Mycket dålig»3 15%
Dålig»8 40%
Bra»8 40%
Mycket bra»1 5%
Ingen åsikt»2

Genomsnitt: 2.35

- Tentatesens utformande kändes främmande mot vad vi räknat på föreläsningarna (samt gamla tentor). Frågorna var formulerade på ett svårläst och svårförstått sätt och därmed blev tentan mycket svårare än vad som kanske var meningen. Det är oklart huruvida tentan motsvarade de (endast) 3.75 p som den skall vara värd, troligtvis skulle den vara för tung även om formuleringarna vore mer greppbara.» (Mycket dålig)
- Tentan var alldeles för svår! frågorna var mycket annorlunda mot övningsuppgifterna man läst på.» (Mycket dålig)
- Den speglade inte övningsmaterialet. » (Dålig)
- Jag tyckte att tentatalen skiljde sig för mycket från de tal som jag arbetat med under kursen.» (Dålig)
- Tentan anpassas inte i nivå beroende på poäng, alla tentor görs lika i niva oavsett hur många poäng de är värda den.» (Dålig)
- Motsvarar inte de 3.75 hp som tentan skall vara värd.» (Dålig)
- Tentan motsvarade inte 3,75 hp. Kändes som om den snarare hade varit värd 7,5 hp. Det var högre svårighetsgrad på tentan, än vad det var på övningstentan som fanns på hemsidan och tentakitet man kunde köpa på dc.» (Dålig)
- Mycket svår tentamen för att motsvara bara en halv kurs.» (Dålig)
- tentan var ganska precis som en vanlig tenta på 7,5 poäng skulle jag säga. » (Dålig)
- Tentamen var för svår men speglade samtidigt inte hela kursen utan var lite smal. Det kan tänkas dock att den var smal för att motsvara de 3.75 hp som den skulle men jag tycker det hade varit bättre att ha en mer omfattande tenta som bättre prövade förståelsen i kursen. Jag tror att många, med mig, blev snopna då de pluggat mycket och tyckte sig ha god förståelse i ämnet men detta inte äns räckte till en 3:a.» (Dålig)
- jag tyckte att den kanske var lite väl omfattande för att vara på 3,75 poäng om man ser till vilket jobb vi la ner på labbarna» (Bra)
- Tentan var bra. Men den var av högre svårighetsgrad jämfört med de tidigare tentorna. Vilket är bra men ändå jobbigt. » (Bra)
- Svår i jämnförelse med övningsuppgifterna» (Bra)
- Speglade inte tillräckligt bra uppgifterna från räkneövningarna men den var rättvis. » (Bra)
- Den var väl okej. Jag missade förvisso mycket av föreläsningarna, men att räkna på startströmmarna var ganska nytt för mig på tentan. Det kändes lite knapert med tid med. Och tentamenssalen var fruktansvärt jobbig att tenta i.» (Bra)
- Svårt att få tid att sitta med vanliga studier pga inlämnings uppgifterna» (Bra)
- Ganska klurig då den innefattade precis alla moment på kursen samt lite extra som inte fanns i kursmaterialet. Motsvarade mer än 2.5 gamla poäng.» (Mycket bra)
- Gjorde ej tentan.» (Ingen åsikt)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från