ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursenkät 2_ Facilities management, LBT815

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-06-19
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
5 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 80%
1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
5 svarande

0 0%
0 0%
1 20%
1 20%
3 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
5 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
5 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
5 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 60%
2 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
5 svarande

0 0%
0 0%
4 80%
0 0%
1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Phil»
- Phil. »
- Helhetssynen, hur FM är komplext och strategiskt och relaterat till så många olika områden. Detta bör absolut inte ändras på, t.ex. att gå mot ett innehåll som berör mer operativ fastighetsförvaltning»

3. Saknade du något i kursen?

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det var dels en del frågor på tentan om FM i SVerige och FM-kontrakt i Sverige, och dels finns detta i kursmålen. Men inte i kursinnehållet?»

Att få hjälp och svar på frågor
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Föreläsningar
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 60%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.4

Övningar
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 60%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.4

Projektarbete
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.33

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 0

Studiebesök
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Gästföreläsare
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Kurslitteratur
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 40%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»1 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Självverksamhet
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Tentamen
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Tillfällen för kritik (feedback)
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Annat
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.28


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.28
Beräknat jämförelseindex: 0.82

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från