ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Algoritmer och datastrukturer, LET375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-23
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»11 39%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.6

- omöjligt att uppskatta» (?)
- För mycket tid behövdes avsättas för labbarna. » (Cirka 30 timmar)
- Många långa lab-tillfällen (bra) » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»2 6%
25%»2 6%
50%»3 10%
75%»7 24%
100%»15 51%

Genomsnitt: 4.06

- Blir friktansvärt irriterad på att Uno aldrig kan komma i tid till föreläsningarna och alltid drar över tiden när vi ska sluta. Så jag var tvungen att sluta gå.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 31%
Målen är svåra att förstå»4 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 24%

Genomsnitt: 2.48

- så fruktansvärt många olika saker på den lappen...» (Målen är svåra att förstå)
- Man kan sammanfatta målen med: efter kursen ska du kunna allt» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 17%
Ja, i hög grad»12 52%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3.13

- för mycket detaljfrågor i en kurs bred och allmänbildande kurs» (I viss utsträckning)
- Maken på fler felskrivningar, otydligheter i en och samma tenta har jag inte skådat förut. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»15 51%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.72

- svårt att hänga med om man inte är väl förberedd» (Ganska liten)
- google...» (Ganska liten)
- Framförallt labbarna » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.17

- Har aldrig rört boken» (Mycket liten)
- Köpte ej bok.» (Mycket liten)
- Hade inte tid att öppna boken annat än för att förbereda en av labbarna.» (Mycket liten)
- google...» (Ganska liten)
- Kursboken är rejäl, och då menar jag verkligen rejäl. Tar verkligen upp allt, kanske för mycket ? Bra att slå i osv.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»15 51%

Genomsnitt: 3.41

- många pps fanns inte eftersom examinatorn använde sig av overhead blad.» (Ganska dåligt)
- Fler tentor kunde gjorts tillgängliga» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.55

- Ali tyvärr oftast inte vad elever frågar, och svarar därför på en helt annan fråga än den ställda.» (Ganska dåliga)
- Labtillfällerna var mycket bra och lärorika, bristfällig mail-respons med handledaren.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»27 93%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 48%
Hög»11 37%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.65

- labbarna är dock svåra och tar tid.» (Lagom)
- VAr det meningen att labbarna skulle gå att lösa på ett labbtillfälle?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»11 37%
Hög»14 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.55

- Låg i början, hög till mycket hög i slutet. » (Hög)
- För hög om inte påsklovet hade varit så långt. Blev inte mycket ledigt under de två veckorna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»11 37%
Gott»10 34%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.65

- Uno Holmer var duktig och framförallt väldigt tillmötesgående och hjälpsam för oss studenter som inte läst kursen Objektorienterad programvaruutveckling. Stort plus!» (Gott)
- Jag tycker att det första föreläsningar var väldigt mycket repetition av vad vi borde har kunnat sedan innan. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Labhandledningen med Emil var bra. Tydlighet på föreläsningar var också bra »
- Lärarna ,)»
- Tentamens uppbyggnad»
- Labbarna tycker jag var bra.»
- Föreläsaren (Uno Holmer).»
- Roliga labbar»
- Föreläsningarna»
- labbarna, dock kanske inte sex stycken. sista blev stressig. »
- Emil som labhandledare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- nytt upplägg, mer intressanta labbar (på lagom nivå)»
- Gör ändringar i powerpoint presentationen så att den passar föreläsningen, istället för att anpassa föreläsningen till presentationen.»
- Det blir tungt att den tyngsta labben låg sista veckan då man allt har väldigt mycket annat att göra. »
- För många labbar...bättre med en eller två mindre och mer ingående.»
- färre/mindre omfattande laborationer. Mindre java-implementering på tentamen»
- Krävs tydligare labb PM, och även se till och förtydliga när handledare godkänner/underkänner labbar, så man förstå vad som skall göras.»
- Något färre labbar.»
- Lite mer "go" i föreläsningarna»
- Labbarna är för stor del av kursen och de ger mycket liten utdelning i form av möjlighet att klara tentan. Labbarna bör förändras så de inte känns som en nästan fristående kurs.»

16. Övriga kommentarer

- Emil Djupfeldt (som jag hade som labbledare) är en RIKTIGT BRA labbledare och mycket pedagogisk!»
- Bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från