ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL-vt11 Datakommunikation, LEU061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-23
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»4 15%
Cirka 25 timmar»9 34%
Cirka 30 timmar»7 26%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 3.11

- Ciscoproven tog mycket tid. Totalt tog kursen mycket tid från andra kursen, men det var det nog värt» (Cirka 25 timmar)
- tiden för frivilliga cisco-kursen medräknad (5-6 timmar per vecka)» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»8 30%
100%»12 46%

Genomsnitt: 4.07

- Missade några föreläsningar pga. förhinder. Hade gärna gått på alla annars.» (75%)
- Lite drygt 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 64%

Genomsnitt: 3.24

- Sakna, Jag har läst det, men glömt.» (?)
- Borde finnas ett till alternativ på den här punkten: Kursen beskriver målen tillräckligt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»17 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.87

- Vore bättre med tenta på engelska» (I viss utsträckning)
- Examinationen speglade stor del av kursen.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att några av frågorna var lite vagt ställda. Svårt att veta hur mycket samt vad man ska ta med på en del av dem.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 34%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.8

- den frivilliga parallella Cisco kursen + labbar gav mer än föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Svårt att hänga med på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Vissa saker som Ali sade skiljde sig något mot det som stod i Ciskokursen och det Sakib sade. Inga stora grejer, men det gjorde mig lite konfunderad. Mer specifikt: Ali sade att max Ethernet Frame Size var 1518, medan cisco (sid. 9.3.1.1) säger att det är 1522 och har varit så sedan 1998. Sakib sade även att switchar nu för tiden aktivt kan ta reda på anslutna MAC addresser istället för att passivt läsa av dem, något som verkade stämma då han visade att när man stoppade in kabeln i ett jack på switchen lyste den först gult och sedan grönt någon sekund senare.» (Ganska stor)
- Föreläsningar gav endel. Mycket kom från Ciscon» (Ganska stor)
- Bra och intressanta föreläsningar. Bra upplagt med OH-bilder. Det enda som skulle kunna förbättras är att föreläsaren skulle kunna använda tavlan lite mer och bättre. Som det var skrevs det mest ner enstaka ord. Han hade kunnat skriva mer beskrivande och kanske måla upp fler illustrationer. I övrigt var föreläsningarna bra!» (Mycket stor)
- Ali är en mycket duktig lärare, hjälpsam och svarar bra och gärna på frågor. Han tar sig tid att förklara när så behövs.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»11 42%

Genomsnitt: 3.19

- Hade inte tid att läsa boken, men föreläsningar, cisco-kursen och labbar räckte bra. Boken vet jag inget om eftersom jag ej öppnade den. Inför tentan sökte jag information i föreläsnings-OH och på nätet. Kan tillägga att tentan gick mycket bra även utan att ha öppnat boken, så den är onödig när man har en bra lärare.» (Mycket liten)
- Då kurslitteraturen var så stor och tråkig att läsa användes den mest som uppslagsverk. Det fanns mycket inte var intressant för kursens mål utan var mer "överkurs". Detta gjorde det svårt att läsa boken.» (Ganska liten)
- Cisco hjälpte mycket.» (Ganska stor)
- Cisco kursen hjälpte speciellt mycket» (Ganska stor)
- Framför allt ciscokursen, utmärkt!» (Ganska stor)
- Cisco-kursen lärde jag mig mycket av. Boken öppnade jag knappt.» (Ganska stor)
- Hade absolut inte gått utan boken och ciscomaterialet.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»11 42%

Genomsnitt: 3.38

- Hade gärna fått mail om att labbar blivit rättade, utöver ping-pong. Såg förvisso själv att vi fått retur där, men några av mina klasskamrater hörde jag inte visste detta, då de missat den lektionen då det sades.» (Ganska bra)
- All information kom upp på pingpong.» (Mycket bra)
- Exemplariskt skött!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»11 42%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.42

- Har väll varit ibland när man har sällt en fråga. Så är man mer undra över vad lärare/handledare sa efter än innan man fråga. ( Inte helt lätt och förstå vad de mena alltid ) » (Ganska bra)
- laborations-handledaren var mycket hjälpsam» (Ganska bra)
- Man fick bra med hjälp eftersom Ali svarade snabbt på mail och var villig o hjälpa under föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Ali och Sakib var villiga att svara på frågor och man fick också skicka mail. Tyvärr hände det att de missupfattade frågorna och ibland fick man svar så att man kände sig dum. Men för det mesta fungerade det bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»22 88%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 50%
Hög»12 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- hög då jag läste cisco kursen också, utan den så vore det nog lite väl lite att göra.. » (Hög)
- Cisco...» (Hög)
- Cisco-kursen tog mycket tid.» (Hög)
- Kursen tog mycket tid varje vecka. Iallafall om man läste Cisco.» (Hög)
- Hög om man vill ha högt betyg. Lagom om man nöjer sig med godkänd (förutsatt att man har vissa förkunskaper inom området)» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 50%
Hög»9 34%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.53

- Denna kursen tillsammans med bärkraftig resursanvändning och Cisco blev väldigt mycket!!!» (För hög)
- Att ha bärkraftig resursanvändning och denna kurs samtidigt är ingen vidare. Båda är väldigt tidskrävande och begär närvaro på två olika ställen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 28%
Gott»13 52%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.8

- Finns väll en del och jobba på. tex, så fick vi respons på inlämingsuppgift och labb. Tyvärr så framgår det inte tydligt hur vidare ni anser man är godkänd eller ej. Tex i pingpong, så står det "Status Färdig" och sedan under som kommentar står det "Du glömde svara på det, du missförtog detta" Utan i pingpong skulle följande status finnas. "Ogranskad", "Granskning pågår", "Godkänd", "Underkänd", "Kräver respons för och blir Godkänd" eller något likande. » (Godkänt)
- Det var bättre i början, tappade mitt intresse mot slutet av kursen.» (Gott)
- Labbarna var stressiga och mestadels onödiga om man hade förberett sig väl. För mig hade det räckt att göra förberedelserna till labbarna och lämnat det vid det. Själva labbarna var mestadels slöseri med min tid, mycket skulle hinnas med och tid för reflektion saknades så jag kunde inte mer efter labben än innan. Handledaren var bra men han var bara en, så tiden räckte inte till.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco-materialet var bra.»
- Andra och Tredje labben, samt inlämningsuppgiften»
- Labborationshandledaren Sakib var mycket hjälpsam och bra. Förklarade och ställde frågor på ett bra sätt under laborationerna. Såg till att alla förstod och inte hade några obesvarade frågor :)»
- laborationer»
- Cisco-kursen tyckte jag var bra. Lärorik.»
- Boken, labbar och möjligheten att läsa Cisco.»
- Ali»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Första labben var meningslös. Handledaren kunde inte svara på frågor och uppgifterna kunde man lika gärna gjort hemma.»
- Första labben var för lång, ta bort upprepande moment och skriv om labben så det blir lite större men färre uppgifter. »
- Skulle önska mer övningsuppgifter att göra utöver cisco. Cisco-kursens innehåll var bra för att förstå denna kursen och tog tid, men skulle vilja ha övningar eller frågor som mer var riktade till kursens mål så man kan vara bättre förberedd till tentan. »
- Anpassa powerpoint presentationerna till föreläsningen istället för att anpassa föreläsningen till den färdiga presentationen.»
- Hårdare kontroll på laborationerna, ingen kontroll överhuvud taget om man fått rätt eller inte. Skapade en viss osäkerhet.»
- Labbarna var sådär. Föreläsaren var hjälpsam och trevlig men svår att förstå ibland.»
- Längre tid för labbarna, minst två handledare (en räcker inte). Alternativt mindre att göra på labbarna. Kvalitet före kvantitet.»

16. Övriga kommentarer

- Hade svårt att förstå vissa frågorna på tentan. Den svenska grammatiken var inte korrekt.»
- Bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från