ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Matematik, LNC021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»15 46%
Cirka 20 timmar»5 15%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.12

- Har läst momenten som kursen innefattade innan. Lade därför fokus på de andra kurserna.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»3 9%
25%»2 6%
50%»4 12%
75%»6 18%
100%»17 53%

Genomsnitt: 4

- Matematik är ett sådant ämne jag själv vill arbeta med. Inget jag behöver höra någon prata om utan istället nöta själv hemma.» (0%)
- Ansåg mig själv redan ha koll på större delen av matten, då jag nyss tagit studenten från teknikprogrammet och redan pluggat massor av matte.» (0%)
- missade de två första veckorna, sedan ytterligare en vecka.» (50%)
- 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 50%

Genomsnitt: 3.09

- Blir väldigt tydligt när man kan se hur de gamla tentorna sett ut» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»18 62%
Nej, målen är för högt ställda»9 31%

Genomsnitt: 2.24

- Väldigt trivial kurs» (Nej, målen är för lågt ställda)
- i viss mån» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har man läst mer matte än det som krävs, känns kraven löjligt låga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med det tempot som behövs för att hinna med är det högt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Trots att jag läst Matte C så tyckte jag att matten var för svår. Har svårt att förstå varför vi kommer ha nytta av denna matten som styrmän/kaptener. Kommer ju knappast användas i det praktiska och då anser jag att det är helt onödigt. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»23 74%
Vet ej/har inte examinerats än»5 16%

Genomsnitt: 3.03

- Var på gränsen till för svårt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.7

- Det går för snabbt när läraren ritar på tavlan så hinner inte med att anteckna allt så förstår inte anteckningarna sedan. Men säkert till hjälp för de som är duktiga» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit i rasande fart och framförallt har föreläsningarna varit uteslutande av krita-på-tavla-typen. Vilket i kombination med den sorgfälligt ihoppusslade kurslitteraturen (Läs Reimonds bok) som helt avsaknar pedagogik och vettiga förklaringar för en dödlig har gett viss problematik med inlärningen.» (Ganska liten)
- Trots att lärarn var duktigt och gjorde bra exempel så hade jag mycket svårt att hänga med på föreläsningarna. allt gick för fort. » (Ganska liten)
- På de föreläsningar jag var på fick jag ett mycket gott intryck av läraren.» (Ganska liten)
- Vissa grejer kunde jag sedan innan. Men de nya sakerna vi gick igenom var föreläsningarna väldigt bra för.» (Ganska stor)
- Strukturerade föreläsningar i bra tempo. Repetition av föregående föreläsningar var mycket bra.» (Ganska stor)
- Otroligt bra lärare!» (Mycket stor)
- Extremt kompetent och pedagogisk lärare, att han var rolig också skadade ju inte.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»14 43%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.12

- Boken är katastrof! Hänvisningar till figurer på motstående andra sidor, obegripliga förklaringar och en estetik som knappast är tilltalande eller modern. Nivån går från begripligt till högtravande matematiskt mummel på mindre än två rader. Helt enkelt: skrota boken, tillverka något nytt eller hitta en ersättare. » (Mycket liten)
- Boken var aldeles för kronlig dåligt upplägg. Lättare att titta i andra böcker för att förstå» (Mycket liten)
- SÄMSTA BOKEN NÅGONSIN! Måste ju finnas så många bättre alternativ. » (Mycket liten)
- Boken var totalt värdelös, usla exempel som endast en matematiker förstår. Måste verkligen förbättras. » (Mycket liten)
- Sämsta "matteboken" i historien, dåligt förklarat samt en del meningsuppbyggnadsfel som gör det svårt att tolka» (Mycket liten)
- Dyr skitbok.» (Mycket liten)
- Eftersom jag tyckte att kurslitteraturen gav dåliga förklaringar samt var väldigt tråkig anmälde jag mig till Chalmers Sommarmattekurs och studerade utifrån den istället.» (Mycket liten)
- Mycket ologisk och svårtydd litteratur. Ingen uppdelning emellan teoridelen och övningsdelen.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var däremot inget vidare.» (Mycket liten)
- Förklaringarna i boken var kassa så den kunde möjligen användas för att räkna lite.» (Mycket liten)
- Väldigt konstig och oklar mattebok. Bättre med duggorna och de gamla tentorna.» (Ganska liten)
- Övningsuppgifterna i boken är bra, men förklaringar och härledningar har jag haft mindre nytta av.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»15 48%

Genomsnitt: 3.22

- Att tvingas googla LNC021 2011 för att hitta kurshemsidan eftersom den matematiska sektionen anser pingpong dåligt och väljer stå utanför standardiseringen känns som en tveksam inställning inför studenter. Jag eftersöker också föreläsningarna i Powerpoint/pdf format eftersom boken är ett skämt.» (Mycket dåligt)
- Inte integrerad i pingpong, svår att hitta.» (Ganska dåligt)
- fungerade men sen att materialet sög är en annan sak» (Ganska bra)
- Visar på hur bra man klarar sig utan pingpongskiten.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»14 43%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.68

- många elever, få lärare, säger sig självt. Men mycket positvit att det ens fanns räknestugor!! plus» (Ganska dåliga)
- Räkneövningarna gav tillfällen nog.» (Ganska bra)
- På matteövningarna fick man alltid bra hjälp om man behövde» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»16 50%
Har ej sökt samarbete»6 18%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»13 41%
Hög»9 29%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 3.58

- Eftersom jag redan kunde stora delar krävdes det för mig bara lite repetition.» (Låg)
- P.g.a. avsaknad av en pedagogisk bok och de alltför snabba föreläsningarna som sedan inte går att studera igen i efterhand. Föreläsningarna i övrigt har varit bra. Men lite väl ANALOGA. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 37%
Hög»13 40%
För hög»6 18%

Genomsnitt: 3.75

- Nästan för hög» (Hög)
- Nu när den stora kursen med tidvatten, oceanografi och metrologi blivit utökat så har det varit mycket med allt. » (Hög)
- Dålig uppdelning på de andra kurserna. Matematiken var ljuspunkten under läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»7 22%
Godkänt»10 32%
Gott»7 22%
Mycket gott»6 19%

Genomsnitt: 3.32

- Eftersom jag inte deltagit i undervisningen kan jag inte svara.» (?)
- Repetitionen av matte c delen kunde vara lite snabbare. Mer vikt borde istället läggas på de matematiska begrepp som en stor del av studenterna inte kommit i kontakt med sedan tidigare.» (Godkänt)
- Kändes lite onödigt att lägga pengar på den dåliga boken. Annars har det varit en bra kurs.» (Gott)
- Mycket bra lärare. Jag har aldrig varit så bra i matte som jag är nu, även om denna kurs endast är repetition av gymnasiematten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag vet faktiskt inte.»
- Mer tyngd på vektorer.»
- Räkne tilfällena»
- Läraren! Upplägg och föreläsningar har varit väldigt bra. Duggorna under kursens gång har också varit mycket givande.»
- Lennart Falk. Jättebra lärare.»
- Lennart Falk, fantastisk lärare.»
- Lärarn var bra. Ibland kunde han dock vara lite för snabb på föreläsningarna. Jag hade svårt att hänga med. »
- räknestugorna + SI-hjälpen»
- Läraren, Lennart är riktigt bra!»
- Läraren, övningstillfällena»
- Föreläsaren som var verkligen kunnig och genuint engagerad i undervisningen. »
- Föreläsaren var superb.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det mesta. »
- Läraren har varit bra, men har gått lite för fort fram. Matteboken vi har haft är inte bra, det skulle behövas någon annan som förklarar bättre.»
- Annat kurs material»
- Litteraturen är under all kritik. Övningar borde vara så att de anknyter till sjön. Varför löser vi inte t.ex g-z med stora vinklar med simpsons formel. Varför läser vi inte sfärisk trigonometri?»
- Byt ut boken. Den är en total katastrof och man får ingen som helst valuta för pengarna och tiden.»
- Min åsikt är att vi knappt borde ha någon matte eftersom det inte kommer användas i yrket. Det som främst bör förändras är boken. Den är som sagt riktigt dålig. »
- byte av lärobok»
- Relevantare matte, mindre algebra och mer trigonometri och speciellt sfärisk trigonometri.»
- Den totalt värdelösa matteboken som man är helt beroende utav i denna kursen skall tydlige bytas ut då det sen tidigare insetts att den inte håller måtten. Önskar fler övningstillfällen och möjlighet till hjälp även om de redan är stora i förhållande till anda kurser.»
- Om ni någon gång i framtiden ska arbeta fram en ny mattebok bör ni kolla lite på upplägget på Chalmers Sommarmatte och hur de har gjort förklaringar där. Jämfört med boken var det otroligt mycket roligare och smidigare att plugga via Sommarmatten. I sommarmatten ingick det även små delprov man kunde göra online för att kolla sig själv. Detta bör ni överväga att lägga in i mattekursen som komplement till duggorna, på samma sätt som ni gjort uppgifter i tidvatten online.»
- Uppgifterna i boken är blandad med övrig text.. Svåra att hitta. Enklare om alla uppgifter samlas i slutet av varje kapitel.»
- Kurslitteraturen bör granskas och eventuellt ersättas med en lämpligare. Den innefattar ofullständiga förklaringar och onödigt komplicerad övningsuppgifter.»
- Kursliteraturen.»
- Kurslitteraturen»
- Boken!»

16. Övriga kommentarer

- Har man inte läst matte på ca 2 år och ska börja räkna på sådan matte man inte ens har läst innan så är det svårt att hänga med.»
- Tycker man borde della upp kuren och läsa färre poäng åt gången. Så man får matte biten men den inte blir som ett tungt lock som man måste tvinga sig igenom.»
- BYT BOKEN BYT BOKEN BYT BOKEN»


Kursutvärderingssystem från