ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Sjukvård, lnc184

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.52

- Ca 15» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 16%
100%»20 80%

Genomsnitt: 4.76

- Missade en del pga kårverksamhet» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 79%

Genomsnitt: 3.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det kändes som att kursen var mer än 5hp» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»16 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.78

- Nej, inte i sig eftersom det bara är på pappret och det egentligen är så mycket mer. Men med alla de praktiska momenten, praktiken och D-HLR så känns det ändå som målet för egen del är nått. » (I viss utsträckning)
- Fick ingen info om att det var 80% som godkänt-gräns. Annars en bra tenta. Skriver detta kvällen innan 3 veckor från tentan gick, har inte fått något resultat än. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»21 84%

Genomsnitt: 3.84

- Undervisningen har varvats på ett bra sätt med teori och praktisk övning många saker har repeteras flera gånger vilket har varit bra att ta till sig det. Dan har varit fenomenal lärare med mycket stor kunskap och en innerlig vilja att lära ut, med andra ord en toppenlärare! De praktiska övningarna har också varit väldigt lärorika och jag kan inte se att någon förändring skulle behövas ske där. » (Mycket stor)
- A och O.» (Mycket stor)
- Fantastiska lärare och gästföreläsare. Har aldrig varit med om en lärare (Dan) som lyckats fånga hela klassen och få dem att sitta på helspänn hela tiden för att vara beredd på en fråga. Sjukhuspraktiken var jätteintressant!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.08

- Använde mig inte av litteraturen» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är så pass bra att man kommer långt med det om man bara hänger med. Men naturligtvis är de bra och användbara hemma på kammaren. Dessutom litteratur som är bra att ha efteråt också.» (Ganska liten)
- Ej köpt böckerna. Bra information på ping-pong samt utlånat material under lektionstillfällen» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var bra på det sättet att den var väldigt enkelt formulerad och lätt att leta upp information och lätt att förstå. Det negativa med den var nog att den är väldigt simpel och det fanns inte särskillt mycket fördjupning i dem.» (Ganska stor)
- Lite jobbigt att det stod olika info om hlr i de båda böckerna. Annars var de mycket bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»16 64%

Genomsnitt: 3.64

- Skicka mer info till oss om exempelvis inställda lektioner så att man inte behöver vänta länge i onödan. Lite seg uppdatering av pingpong» (Ganska bra)
- Rune är en klippa som informerar tidigt och klart om vad som skall ske.» (Mycket bra)
- Rune är exemplarisk när det kommer till det administrativa, bland annat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»24 96%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 4.04

- Väldigt kompetenta lärare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»22 88%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.96

- Även om man stack hål på några =)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 79%
Hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Det gällde att vara påläst inför föreläsningarna och övningarna, annars blev det jobbigt. Perfekt!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»11 45%
Hög»8 33%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.37

- Miljökursens uppsats gjorde att jag upplevde att allt hopade sig på en gång, efter uppehållet.» (För hög)
- Miljökursen fick mig nästan att bli utbränd. Omdömet om den kursen är raka motsatsen till denna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 16%
Mycket gott»21 84%

Genomsnitt: 4.84

- Dan är en utav de bästa läranrna jag har haft så långt på programmet. Väldigt engagerad.» (Gott)
- Bästa och mest intressant kursen genom hela utbildningen så här långt, vid sidan av terrester navigation och manöver & girplanering.» (Mycket gott)
- Allt fungerar och flyter på med alla inblandade och det är underbart att se att det finns kurser som håller klass.» (Mycket gott)
- Det var en mycket intressant kurs som skall ha mycket beröm. Dan har haft många intressanta föreläsningar och det var inte många gånger som det var tråkigt på lektionerna. Att få komma ut på en akutmotagning så var inte det jag såg fram emot men efter att ha varit där så hoppas jag på att få komma dit igen. » (Mycket gott)
- Bra och engagerade lärare i Dan och Rune. Många bra gästföreläsare också. Mycket trevlig praktik på akuten.» (Mycket gott)
- Utan någon som helst tvekan: bästa kursen i utbildningen! » (Mycket gott)
- En av de absolut bästa och mest lärorika kurserna vi har haft! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt.»
- Mycket bra kurs med bra lektioner/föreläsningar/övningstillfällen och mycket bra kurslitteratur (även innefattande powerpoints). Allt bör bevaras.»
- de praktiska övningarna»
- Praktiken. Otroligt lärorik»
- Den bra undervisningen samt det väl strukturerade och planerade kurs»
- Bättre planering och mer framförhållning»
- Praktiken på akuten var väldigt lärorik om möjligt alldeles för kort. Lärarna och utlärningen har fungerat alldeles utmärkt. »
- Gästföreläsningar och övningar i skolan.»
- Allt. »
- Behåll hela upplägget.»
- De praktiska momenten och alla föreläsare»
- allt»
- Tror inte att denna kurs skall ändras så mycket, det känns som en väl genomtänkt kurs men många roliga moment.»
- Praktiska övningar + sjukvårdspraktik»
- Det allra mesta, mycket bra kurs»
- Gästföreläsarna, lärarna, övningarna, praktiken = allt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om möjligt, utökad praktik.»
- Lägg ut en exempeltentamen.»
- Det enda jag kan tycka var lite tråkigt men som kanske är svårt att ändra på är att under vår sjukhuspraktik skulle jag önska få "följa med" en patient från första steget in i triagen och vidare till mava eller kava eller vart pat. kan tänkas föras vidare för att verkligen följa med i läkarnas diagnosställande och åtgärder hela vägen.»
- Mer tid på akutmottagningen ,-)»
- Mer praktik och krymp teoritimmarna. Att få det praktiska arbetet i händerna var mycket givande»
- Det arbete vi gjorde om psykiskt hälsa kändes som en rolig grej men vi hade fått konstig information om vad egentligen som gällde med redovisning osv. »
- Att schema kommer ut i tid»
- Praktiken på akuten var på tok för kort. Jag tror att man skulle kunna få ut betydligt mycket mer om man istället hade fåt gå runt 2 veckor som de som läser till sjuksköterska får gå då dom är ute på praktik. Möjligtvis också ha en uppföljning på praktiken där man får diskutera i mindre grupper tillsammans med lärare vad man varit med om och sett och där man får förklarat varför de åtgärder och behandlingar man varit med om getts osv. Nog för att man pratat väldigt mycket med andra studenter om ens upplevelser på akuten och på så vis lärt sig ytterligare. »
- Mer praktik.»
- Gynföreläsningen var, i mitt tycke en besvikelse. Hon var en mindre bra föreläsare. Om det var dagsform eller standard vet jag naturligtvis inte och dessutom hade hon svårt att prata om svamp u underlivet :). Lite fjompigt när man är barnmorska. Men, naturligtvis gör det faktum, att tempot och nivån i övrigt på denna kursen är högt, att allt som inte är faller lite platt»
- Om det finns möjlighet, utöka praktiken på akuten. Finns det möjlighet till frivilligt deltagande på akuten?»
- Längre praktik»
- Mer praktiska moment»
- Längre praktik»
- Inget jag kan komma på nu.»
- Inlämningsarbetet kändes lite diffust och det var inte helt klart vad målet med det var. Skulle kunna göras tydligare mål för det.»
- Lite bättre info på pingpong till elever. »

16. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs»
- Riktigt bra kurs med duktiga lärare! Dan är jättebra och det är spännande med sjukhuspraktiken!»
- Allt var mkt gott. Väldigt rolig kurs också.»
- Allt som allt en utav de bästa kurserna på programmet, mycket tack vare de praktiska momenten och de engagerade lärarna. »
- Mest givande och relevanta kursen på utbildningen hittills.»
- Dan och Rune, och övriga som är med och undervisar är fantastiska. Det tamejfan en fröjd att ha dem som ”,lärare”,.»
- Vielen dank! Puss och kram!»
- En kurs där man inte lär sig för tentan utan för livet. Det kommer till och med bli ett ex-jobb inom krishantering för mig.»


Kursutvärderingssystem från