ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Teknisk och storcirkelnavigering, SJO301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»8 61%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.69

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»2 15%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.69


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 3.15

- Grundläggande och fördjupande kunskaper. Grundläggande i vad och fördjupande i vad. Oklart vad som menas för man kan inte ha grundläggande och fördjupande kunskaper i allt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Storcirkeldelen var konkret och målen var enkla att förstå. Teknisk navigering var lite mer diffus. Det var väldigt mycket information och svårt att veta vad vi egentligen skulle kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Viissa saker som tas upp på kursen t.ex om INS är väl mer på nivå att bestämma utrustning vid ett nybygge. Koncentrera mer på det vi har nytta av i det dagliga arbetet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 3

- Det är för mycket att ta in och lära sig på en gång. Särskilt med andra tuffa ämnen/inlämningar etc samtidigt..» (I viss utsträckning)
- Gick som vanligt in för mycket på detaljer utan att kontrollera om man förstått ämnet. Många frågor om sådant man läser in till tentan men sedan inte har nytta av.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- Storcirkel ganska stor och teknisk navigering ganska liten.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Inte så stor hjälp i Storcirkel och ECDIS, desto mer i teknisk navigering.» (Ganska stor)
- Men 150 instuderingsfrågor är på tok för mycket. särskilt när allt inte går att hitta i böckerna eller annat material. Ta bara ut det viktigaste. frågar man 1000 styrmän ngt av dessa frågor kommer ingen att kunna svara på mer än 30 % av dem.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Väldigt bra i teknisk navigering, men ej i storcirkel och ECDIS. läraren verkade inte uppskatta frågor och kändes dryg mot de elever som frågade» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Att ha tre delkurser i en och samma kurs på den tiden innebar väldigt mycket att ta in samtidigt.» (Hög)
- Det är främst storcirkeldelen som haft en för hög arbetsbelastning.» (För hög)
- För mycket att ta in och lära sig. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»5 38%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Tre kurser med flera delkurser var inte helt lätt att hantera. Många gånger fick jag prioritera det sin kändes viktigast, vilket jag inte gillar eftersom jag vill kunna göra mitt bästa och lära mig så mycket som möjligt i samtliga kurser.» (Hög)
- för många svåra ämnen samtidigt» (För hög)
- Fördelat kursmomenten på ett bättre sätt skulle ha jämnat ut arbetsbelastningen!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 30%
Gott»4 30%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 4.07

- Storcirkel bra, ruttplanering bra, teknisk navigering ok, Ecdis dålig.» (Godkänt)
- Intressant och givande kurs. Jag hade gärna haft mer tid till delämnena var för sig.» (Gott)
- Mycket rolig och intressant kurs men väldigt avancerat om man sen tidigare inte är jättehemma med teknisk utrustning, många nya ord som skulle kunna förklaras på ett enklare sätt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med mål och framsteg på ping pong känns bra då det tydliggör innehållet.»
- Johan Hartler är jättebra! Tydlig, pedagogisk och bra på att informera via mail och pingpong! Mikael Hägg är också bra.»
- Lärarnas engagemang och kompetens är klockren!»
- Storcirkel och ruttplanering. Labben om noggrannhet var bra.»
- Hägg och Hartler»
- Möjligheten att tenta av storcirkeldelen före den ordinarie tentan. Det var oerhört skönt att bli av med den bördan och kunna fokusera på de andra delarna under de sista veckorna.»
- Oerhört bra storcirkellektioner, håll dem så!»
- Bra och tydliga krav.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vad gäller storcirkeldelen så hade vi i princip endast föreläsningar under läsperiodens förstavecka. Det var mycket intensivt och jag hängde inte med!»
- Han som hoppade in extra och föreläste om bl.a. Loran-C är INTE bra! Man hör ju inte vad han säger! Han funkar dock bra i simulatorkörning...»
- Lägg större vikt vid ECDIS undervisningen. Ta bort undervisningen om Loran-c då detta system antagligen snart är helt nerlagt.»
- Dela upp kursen. Det känns som att innehållet är bra mycket mer än 7,5 poäng. Genom att göra en uppdelning kan man gå in ännu djupare i vissa delar. Mer simulatorkörning! Körningen i Alaska var kanonkul, roligt att få lägga till vid kaj! Mer sånt!»
- Minska ner kursen. Går inte att ta in så mycket info på så kort tid. 150 instuderings frågor borde blir högst 40. »
- Fler ECDIS labbar skulle vara bra för att hinna få en större uppfattning om systemet!»
- Mer praktiskt i den tekniska navigeringen. Mer tid för Ecdis och bättre upplagda laborationer. »
- ECDIS-labbarna borde bli åtminstonde en till för att man ska få tillfälle att lära sig vad en ECDIS bör innehålla»
- Fler ECDIS-laborationer. Tre stycken är alldeles för lite med tanke på att det är något ytterst väsentligt för vårt framtida yrke. »
- Det blev krångligt med två lärare i teknisk navigation, då extraläraren förklarare på ett annorlunda sätt och inte följde vad examinatorn ville ha ut riktigt. Ha gärna fler ECDIS-labbar, de var oerhört givande»
- Större ecdisdel!»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra och intressant kurs! :D Mycket bra om man kan skriva hela tentan i omtentaperioden, så att man kan fokusera helt på ROC sedan. »
- Känns som om man satt nivån på tok för högt. Sedan har man för lite tid på sånt som är viktigt typ ECDIS och massor med tid på att prata om vad som kanske kommer i framtiden. DEN DAGEN DEN SORGEN»


Kursutvärderingssystem från