ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandiatarbete vi M-programmet våren 11

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-30 - 2011-06-15
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

71 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»4 5%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»0 0%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»0 0%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»20 28%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»8 11%
SSYX02 - Signaler och system»1 1%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»5 7%
TIFX02 - Teknisk fysik»5 7%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»28 39%

Genomsnitt: 12.92

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

71 svarande

2 2%
8 11%
13 18%
13 18%
35 49%

Genomsnitt: 4

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

71 svarande

Ja»64 90%
Nej»7 9%

Genomsnitt: 1.09

- Både och. Med tanke på vad man har hört om hur andra kandidatarbeten varit så är jag relativt nöjd.» (Ja)
- Skapade själv gruppen i förväg så blev aldrig aktuellt med tilldelning.» (Ja)
- Ansökte om eget kandidatarbete.» (Ja)
- Har jobbat med ett företag hela vägen och tagit fram något som de verkligen kommer att använda. Det är viktigt. Har lärt mig mycket av att jobba så nära en "riktig entreprenör"» (Ja)
- Vet vad jag tycker om ämnet nu.» (Ja)
- Lämna in eget» (Ja)
- Valde arbete själv, så det vara ganska fritt» (Ja)
- Fick mitt 5:e val trots bra betyg.. » (Nej)
- Kvalitetsäkra arbetena. Mitt kandidatarbete var ett skämt. Inte kopplat till något alls. Matlab kanske. Inget tydlig syfte från handledaren som initierade arbetet hade inga riktlinjer vad han ville att arbetet skulle leda till. » (Nej)
- Det blev inte det jag valde riktigt» (Nej)
- Arbetet stämde inte överens med beskrivningen.» (Nej)
- Roligt arbete men för många i gruppen.» (Nej)
- Väldigt svårt formulerat. Syftet med projektet ändrades hela tiden och det var svårt att veta vad som skulle göras...» (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

71 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»22 30%
Jag använde portalen för att få information»58 81%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»13 18%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»4 5%
Jag/vi hade ett eget förslag»8 11%

- Vi fick ett litet häfte med beskrivningar av alla kandidatprojekt som var tillgängliga för oss.» (Jag var på programinformationen)
- Det var rörigt på portalen svårt att få översikt och informationen är olika framställd för alla projekt.» (Jag använde portalen för att få information)
- Det hade varit positivt om man redan tidigare kunde få mer information om hur man ska gå till väga om man har en idé till ett kandidatarbete.» (Jag/vi hade ett eget förslag)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

71 svarande

Dåligt»1 1%
Mindre bra»4 5%
Växlande bra»20 28%
Bra»23 32%
Mycket bra»23 32%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen i gruppen delade min ambitionsnivå.» (Mindre bra)
- Dålig gruppdynamik» (Mindre bra)
- 2 personer i gruppen var nära kompisar så de jobbade alltid tillsammans och delade inte alltid med sig resulta som de hade kommit fram till.» (Mindre bra)
- En i gruppen hade svårt att klara deadlines samt hålla upp standarden vilket gjorde att vi andra två hamnade lite i kläm och det skapade lite spänningar i gruppen.» (Växlande bra)
- Vissa tar inte hänsyn till tider och vissa kan inte försöka få något att göra på egen hand.» (Växlande bra)
- Inte alla i gruppen var villiga att ta kritik på det som de hade producerat, vilket gjorde det till en mardröm att försöka få igenom några förändringar, till och med minimala sådana, eftersom man bemöttes av väldigt defensiv aggressivitet. Därför blev även några detaljer i arbetet inte lika bra som de hade kunnat bli. Sen var det några i gruppen som knappt kunde bidra någonting, men det har man förståelse för och det kan man leva med så länge de individerna visar att de ändå vill hjälpa till.» (Växlande bra)
- Alltid svårt med nya grupper, då ambitionsnivån brukar aldrig vara densamma för alla» (Växlande bra)
- 6 starka individer utan en projektledare gör att det blir väldigt innefektiv ibland. Personer som är individuella och ska vara med i alla delar hela tiden förstör förstör då grejen med grupparbete. Det blir svårt att få dessa personer att släppa över ansvar på någon annan om det inte finns en tydlig uttalad ledare.» (Växlande bra)
- Folk från olika program har haft olika uppfattning om vad som är att jobba hårt.» (Växlande bra)
- Vi var för många det blev en ojämn arbetsbörda.» (Växlande bra)
- Det va en person som ville inte engagera sig i arbetet så mycket. Ibland funkade det bra men ibland va vi bara två som jobbade.» (Växlande bra)
- De tvingade mig gå upp tidigt.» (Mycket bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

71 svarande

Dåligt»10 14%
Mindre bra»7 9%
Växlande bra»15 21%
Bra»14 19%
Mycket bra»25 35%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Knappt haft någon större handledning. Mest eget arbetet.» (Dåligt)
- Har varit rädd att ställa frågor till handledaren, då han även är vår examinator (inte på pappret).» (Dåligt)
- Bara träffat handledaren två ggr under hela projektet. Har dock inte sökt så mycket hjälp.» (Dåligt)
- Vi har bara haft ett möte med handledaren. Han har inte svarat på våra mail i tid och ibland inte alls svarat. Hans område stämde inte med vårt projekt så han kunde inte hjälpa oss.» (Dåligt)
- Handledaren var inte förberedd och vi fick sällan givande eller raka svar vid frågor.» (Dåligt)
- Handledaren var väldig frånvarande, och endast i skolan så vi kunde träffa honom 1 gång i veckan (30 min). Han var väldigt ”,old school”, och lite insatt i datorprogram, och bidrog därför inte med någon hjälp när vi körde fast. Han läste knappt rapporten, och gav oss lite eller inget feedback och hjälp med den. Sjukt missnöjd med handledarens stöd!» (Dåligt)
- Vår handledare Bo Å Peterson var bara i skolan en timma i veckan. Kunde inte få tag i honom när vi behövde hjälp. Läste inte igenom rapporten förrän sista dagen. » (Dåligt)
- Hanledaren kommer fortfarande inte ihåg vad vi heter i gruppen. Visar vagt intresse för oss » (Mindre bra)
- Han har inte tagit kontakt med oss och han har anklagat oss för att inte jobba då vi har slitit häcken av oss» (Mindre bra)
- Handledaren var inte alltid engagerad, framförallt hade jag velat ha mycket mer handledning. Vi hade behövt tydligare instruktioner på vad som gällde också med inlämningar och sånt.» (Mindre bra)
- Vår handledare var tyvärr mycket upptagen. även om han egentligen engagerade sig i projektet. Jag skulle inte rekommendera handledare som har många övriga åtaganden.» (Växlande bra)
- lite väl utdragna handledningstillfällen. Lite för få. Även om handledaren verkade gilla vårt projekt kändes han ändå lite off... » (Växlande bra)
- Vi hade jättebra kontakt med handledaren med möten väldigt ofta. Lite trist dock att inte få hjälp när det blev gruppdynamiksproblem.» (Växlande bra)
- Handledaren var svår att förstå sig på, ömsom mycket intresserad, ömsom verkade denne inte ha koll på läget...» (Växlande bra)
- Har inte varit i kontakt med handledaren speciellt mycket, men då vi haft det har det fungerat väldigt bra.» (Växlande bra)
- Bra hjälp, men fick aldrig riktigt konkret vad som behövdes för att uppnå olika betygsnivåer» (Växlande bra)
- Men ibland har mailkontakt inte fungerat så bra med handledaren.» (Bra)
- Många regler följdes inte. Handledaren hade inte mycket koll på dessa regler eller deadlines. I grunden är problemet den höga arbetsbelastningen för handledaren. I praktiken spelade det dock inte mycket roll för arbetsgången, i vårt fall.» (Bra)
- Avtog i slutet» (Bra)
- Vi hade möjlighet att diskutera om ämnet med vår handledare. » (Bra)
- Vissa problem då ingen gjort arbetet förut men bara sådant vi kunde lösa ändå.» (Mycket bra)
- Vi har haft bästa möjliga kontakt med våra handledare. Det är ovärderligt att alltid kunna besöka dem på deras kontor. » (Mycket bra)
- Mycket bra vi har fått mycket handledning och motivering från företaget vi har jobbat mot.» (Mycket bra)
- Mycket engagerade handledare» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

71 svarande

Ja»17 23%
nej»21 29%
Inget jag kommer på»33 46%

Genomsnitt: 2.22

- Kontakt med företag » (Ja)
- Bättre generell information gällande formalia såsom hur man ska skicka in rapporten, vilka personer som ska ha vilka dokument, om man ska skicka in projektdagbok, tidslogg etc. och i så fall till vem.» (Ja)
- 1.Handledning. 2.Planering av projektet. Det är ju ingen idé att Chalmers erbjuder mängder med arbeten att välja på när det bara finns en halv A-4 bakom projektet som man får vid första mötet. Dåligt med resurser. » (Ja)
- Information om bibliotekskursen som mejlades ut ingick i vårt program. Stod INGEN info om det på studentportalen och tvetydigt på bibliotekets egna hemsida. » (Ja)
- Mer utförlig information om delmoment o.s.v. samlat på ett ställe. » (Ja)
- Entydig information om all formalia. » (Ja)
- Tydligare riktlinjer vad arbete skulle leda till. Borde finnas krav att alla arbeten var kopplade till ett företag eller seriös idé. Inte bara en undersökning kring kastmaskinen eller vågmaskiner.» (Ja)
- Jag saknar att maskinsektionen inte kan släppa taget om sina gröna lappar och sinkar vårat arbete genom att hela tiden införa obligatoriska stoppklossar. Vissa är bra men man kan inte gå in med inställningen att alla studenter vill ligga hemma o söla. Ska det vara individuella betyg o allt annat som ni krånglar med så ska man ha individuella vägar man kan gå under projektets gång också. Töntigt om man inte kan få kommunicera under vad som hänt på ett 10 minuter fackordsmöte utan hela gruppen måste sitta där. » (Ja)
- Ett kontor eller dyl. där man kunde sitta hela kandidatarbetestiden/större delar. Generellt sätt dåligt med utrymmen...» (Ja)
- Information om det mesta.» (Ja)
- Sammarbete inom gruppen. Fungerat fruktansvärt dåligt. Gruppdynamik-föreläsningarna borde legat tidigare så hade de kanske gett något.» (Ja)
- En bättre handledning» (Ja)
- Mer hjälp från vår handledare.» (Ja)
- All info på ett ställe» (Ja)
- Mycket bättre information angående obligatoriska moment. Allt är utspritt på en massa olika sidor, varför inte bara se till att allt ligger på en och samma sida? Skulle minska risken för missförstånd dessutom.» (Ja)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

https://student.portal.chalmers.se/sv/studier/kandidatarbete/sidor/kandidatarbete.aspx

71 svarande

Ja»54 76%
Nej»17 23%

Genomsnitt: 1.23

- Nja, till en början, men det är väldigt svårt att få en tidsplan för alla typer av arbeten.» (Ja)
- Delvis.» (Ja)
- Delvis, inte enbart dessa tider.» (Ja)
- Ja, men det har varit lite rörigt. Det blev mycket formalia och mycket dubbelarbete av allt det formella då våran handledare hade noll koll på hur saker och ting sku vara. » (Ja)
- I viss mån. Några hållpunkter utelämnades som dock inte påverkade arbetet något alls.» (Nej)
- Vi har arbetat då det passat medlemmarna bäst. » (Nej)
- Ibland, men ofta har vår examinator satt upp egna datum.» (Nej)
- Hålltider?» (Nej)
- Vad är det? hålltider?» (Nej)
- Handledaren tyckte inte det var viktigt.» (Nej)
- Upplägget på kandidatarbetessidan bör förbättras. När det gäller en hel del saker är det oklart hur och vad som skall genomföras, ex. tidlogg, dagbok. Dessutom har bokningar av vissa saker genom internet har inte fungerat tillräckligt bra (ex. svårt att hitta rätt, ej möjlighet att boka om tid trots att det funnits lediga platser).» (Nej)
- I den mån det gått. Men vi har ju suttit mycket mer än de också» (Nej)
- Använt egna tider och hälften av de utsatta» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

71 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»30 42%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»36 50%
Det visste vi inte»17 23%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»9 12%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»7 9%

- Delar av rapporten hamnade i ofas, men det berodde på att den ursprungliga planeringen inte var riktigt realistisk samt att vi stötte på oväntade svårigheter. När vi därefter gjorde ytterligare begränsningar kunde vi följa vår tidsplan.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Delvis i ofas pga långa simuleringstider men vi kunde börja med rapportskrivning tidigare än planerat så vi körde två saker parallellt» (Det visste vi inte)
- vi följde vår tidsplan någorlunda bra iaf» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- vi viste bara genom fackspråks mötena. handledaren gav ingern fidback och det blev på så vis svårt att veta hur vi låg till i arbetet» (Det visste vi inte)
- Vi pratade med varandra och planerade själva. använde tidsplanen men den förendrades utmed vägen på grund av att leverantörer och annat har sitt eget tidschema.» ()
- Hade aldrig möten med handledaren.» (Det visste vi inte)
- Fokuserade på rapporten för sent pga att vi inte avgränsat oss/inte uppnått alla mål som vi själva hade tänkt.» (Det visste vi inte, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Vi började skriva på rapporten med en gång, vilket jag tror hjälpte oss då vi körde fast och förlorade mycket tid på att komma någon vart pga av dårlig handledning» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Ibland avek vi oss från tidsplanen och var därmed osäkra på om vi va i fas» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Det visste vi inte)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

71 svarande

5 h»0 0%
10 h»8 11%
15 h»10 14%
20 h»29 40%
25 h»15 21%
30 h»9 12%

Genomsnitt: 4.09

- Gruppen delade inte min ambitionsnivå att arbeta mer. Valde därför efter ett par veckor att inte lägga mycket mer tid än det schemalagda på det heller.» (10 h)
- Vissa av oss har jobbar uppåt 30 h/ vecka och andra runt 10 h/vecka.» (10 h)
- Blev mer i slutet. » (20 h)
- Varierande över tid, men mellan 8 och 59 timmar. Räknas påsklovet och omtentaveckan in? I så fall är det i snitt 15 h/vecka, annars 20 h/vecka.» (20 h)
- Vissa veckor mer» (20 h)
- Jag antar att det är per person. Vissa personer kunde knappt göra någonting under vissa stadier.» (20 h)
- Kan variera mellan gruppmedlemmarna.» (20 h)
- i början kanske 15-20 timmar i veckan , andra läsperioden mellan 25-35 timmar i veckan.» (25 h)
- Skulle vilja kryssa i 200 för man sover med det. Inget man släpper för att man inte "jobbar" hela tiden.» (25 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

71 svarande

Inte alls»6 8%
Till en viss del»36 50%
Svårt att peka på något specifikt»16 22%
Till en stor del»11 15%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»2 2%

Genomsnitt: 2.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vad är generella kompetenser?» (Inte alls)
- Fackspråks handledning har varit mycket bra. Immaterialrättsföreläsningen var intressant, men var förlagd vid en tidpunkt då man helst av allt ville skriva på sin rapport. Vetenskapsmetodikföreläsningarna har varit i stort sett meningslösa.» (Till en viss del)
- Fackspråkshandledningarna har varit givande.» (Till en viss del)
- Fackspråk är jättebra! Det har hjälpt mycket.» (Till en viss del)
- Vissa av handledarna på fackspråk var bra, men gruppdynamiken har mycket att önska. Ärligt talat borde handledaren för gruppdynamiken bytas ut, då han var dömande, ostrukturerad och opedagogisk. Han är säkert bättre på annat än att föreläsa.» (Till en viss del)
- Endast handledning med Claes Andersson på fackspråk!!!!» (Till en viss del)
- Fackspråk var riktigt bra (Katie Evans), gruppdynamikövningen var också bra. Resten kan man skippa. Framförallt vetenskapsmetodiken, som inte hade någon som helst koppling till det vi gjorde.» (Till en viss del)
- Fackspråk var väldigt givande.» (Till en viss del)
- Fackspråk ja, vetenskapsmetodik nej» (Till en viss del)
- Vi har tagit åt oss en del, men det har varit mindre förtroende ingivande när fackspråk och vetenskapsmetodik säger tvärt emot varandra. Som tur var hade vi en duktig handledare som vi lyssnade på istället.» (Svårt att peka på något specifikt)
- Enbart deltagit i handledning på biblioteket (ej föreläsningar) då ingen i gruppen går M. Katie är riktigt bra hjälp, klart över förväntan.» (Till en stor del)
- fakspråcks möterna underlättade rapportskrivningen» (Till en stor del)
- Fackspråk och alla moment har varit intressanta och bra. » (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

71 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»28 39%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»67 94%
Informationskompetens (Biblioteket)»7 9%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»56 78%
Vetenskapsmetodik: handledning»53 74%
Gruppdynamik: föreläsning»57 80%
Gruppdynamik: gruppövningar»62 87%
Immaterialrätt»58 81%
Annat:»5 7%

- Gruppdynamikföreläsningen borde göras om och handla mindre om hypnos och mer om olika roller i grupper, rollfördelning, makt, osv. Jag tycker verkligen att vetenskapsmetodiken kan göras om till en föreläsning utan att någon information går förlorad. Som det är nu sitter alla studenter där för att de måste, spelar mobilspel under tiden och går när de fått sin stämpel. Mindre krav kan kanske resultera i större engagemang.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Vetenskapsmetodiksföreläsning kändes meningslösa. De handlade bara om hur man gjorde enkäter o för hur många grupper va detta aktuellt? Men handledningen man fick hos Bengt Berglund var grym!» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Hade någon projektplaneringspowerpoint nere på I. Men den var för K.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Kursutvärdering» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt, Annat:)
- detta var alldelses för mycket obligatoriska moment» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Personligen tror jag Fackspråks föreläsningar hade varit mycket mer nyttiga än vetanskapsmetodiken.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- ett problem med handledningen var att olika handledare hade väldigt olika åsikter på rapportutformningen. vid de tre olika handledningstillfällena fick vi helt olika feedback och förslag. När vi hade ändrat rapporten så den stämde med vad handledare 1 tyckte, så tyckte handledare 2 att vi absolut skulle ha det som det var innan vi hade ändrat osv.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Vetenskapsmetodiken och Immaterialrätten gav absolut ingenting. Helt bortkastad tid. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Immaterialrätten var grym! » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Tog alldeles för mycket tid från skrivande av kandidatarbete. Gruppdynamik och vetenskapsmetodik kändes överflödigt. » (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Gruppdynamiken låg inte förrän i slutfasen av projektet där den inte var så givande då det endast återstod slutet av rapportskrivandet.» (Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)
- Allt utom fackspråks handledningar var väldigt bortkastad tid. Övriga moment är allt för smala för att det ska vara av nytta för alla arbeten. Saker som att lära sig skriva enkäter och intervjua folk tex, långt ifrån hälften av arbetena gör detta. Att ta patent på saker när många inte ens gör något där det finns möjlighet till att ta patent känns också väldigt lusigt. Vetenskapsmetodiken rörde mest ihop saker och ting, speciellt då han sa tvärtom mot vad fackspråk säger.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Immaterialrätt)

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

70 svarande

Ja»8 11%
Nej»30 42%
Det är OK»32 45%

Genomsnitt: 2.34

- Jag efterlyser ett bättre "samarbete" mellan Bengt Berglund och fackspråk. När det gäller rapportutformning har de helt olika åsikter och det blir väldigt förvirrande att veta hur man ska gå tillväga med sin egen rapport då.» (Ja)
- Vetanskapsmtodiken hade innehåll som hade krävt en föreläsning inte tre samt att det var motsägande fackspråk. Gruppdynamikövningen var bra, men föreläsningen mindre bra (som vanligt med den gubben). Är det inte dags att titta på någon annan som kan ta hand om gruppdynamiken i alla berörda kurser? Han säger ju inget vettigt...» (Ja)
- Humanister! Det finns områden jag har märkt man inte får på chalmers som är viktiga nu och intresset för det ökar bland yngre. Det är kanske dags att få in lite humanistiskt tänk i ingenjörerna om det är vi som ska lösa några problem i framtiden. » (Ja)
- Borde vara mer fokus på fackspråks föreläsningar och mer gruppdynamik.» (Ja)
- Något om hur man lämpligtvis startar ett arbete inom en grupp och hur man hanterar konflikter.» (Ja)
- Mer focus på hur en rapport ska skrivas. Gruppen hade svårt att veta hur rapporten skulle vara, rapportskrivning…,etc. Sedan tyckte alla handledare på fackspråk olika grejer, och hade olika synpunkter på en rapport. Så det blev väldigt förvirrande. Speciellt då våran grupp inte fick något stöd från våran egen handleder i fråga om hur en rapport ska skrivas» (Ja)
- Retorik» (Ja)
- Snarare dras bort. Vissa saker känns överflödiga.» (Nej)
- Snarare ta bort eller starkt förbättra kvaliteten på dem» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.53


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

71 svarande

Nej, för att...»5 7%
Ja»42 59%
Delvis ...»24 33%

Genomsnitt: 2.26

- vi fick lära oss CFD under tiden» (Nej, för att...)
- Det fanns ingen information kring vårt arbete från början. Vi fick bearbeta 20 år gamla dokument för att förstå vad arbetet gick ut på.» (Nej, för att...)
- Projektet skulle genomföras med hjälp av ett programm som heter GIS. Ingen av oos kunde GIS så vi genomförde projketet med Matlab istället.» (Nej, för att...)
- Vi lärde oss under tidens gång, vilket var bra! Mycket intressant på det viset dessutom» (Nej, för att...)
- Arbetet inleds ju ofta också med en instudering som täcker de delar man känner sig lite sämre på / glömt av.» (Ja)
- Mycket om fartygssimuleringar och fartygsteori vi inte visste men å andra sidan ska man ju lära sig saker.» (Ja)
- Det stod att man behövde ha läst termodynamik, vilket jag inte riktigt kunde se en koppling till.» (Ja)
- Kunskapen om Lean Production är något bristfällig på maskinsektionen. Hur ämnet framställs bör ses över och större fokus bör läggas vid produktionsteknik i allmänhet!» (Delvis ...)
- Vi saknade kunskap inom vissa ämnen fast vi hade god kunskap i andra. » (Delvis ...)
- Det har varit ett svårt arbete...» (Delvis ...)
- vi avgränsade oss utefter våra kompetenser, även om det skulle ha varit intressant för arbetet» (Delvis ...)
- Vi hade ett ämne som var tacksamt att läsa in själva och ganska spännande» (Delvis ...)
- Har fått lära oss mycket, dock inte övermäktigt mycket. » (Delvis ...)
- Det var mycket nya saker med program och så men det kan vara svårt att få mer förkunskaper om det.» (Delvis ...)
- Syftet med projektet var delvis att vi skulle lära oss en kurs genom trial and error, så hade man läst den kursen innan hade man haft tillräckliga förkunskaper.» (Delvis ...)
- Var egentligen ett ex-jobb som alltså borde genomförts efter ett och ett halvt års masterstuderande på programmet (Nuclear Engineering). Dock påverkade inte detta helt genomgående och med stor hjälp av handledarna gick det bra.» (Delvis ...)
- Vi var i stort behov av litteraturstudier och empiriska undersökningar för att skapa en kunskapsbas.» (Delvis ...)
- Jag hade det, men kanske inte alla i gruppen.» (Delvis ...)
- Svårt problem som skulle lösas, speciellt då lite hjälp fanns att tillgå.» (Delvis ...)
- projektet matchade inte på något sätt resten av gruppens kompetens» (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

71 svarande

Ja, tack vare ...»54 76%
Nej, för att ...»4 5%
Delvis, mest för att ...»13 18%

Genomsnitt: 1.42

- stor engagemang i gruppen om att lära sig så mycket som möjligt och hinna med så mycket som möjligt. » (Ja, tack vare ...)
- Oerhört givande!!!» (Ja, tack vare ...)
- Tack vare den relativt korta tiden för ett sådant omfattande projekt som vi hade. » (Ja, tack vare ...)
- Att vi har fått ingående kunskap om ett aktuellt ämne. Dock hade det varit roligt med mer verklighetsanknytning.» (Ja, tack vare ...)
- att vår examinator ställt väldigt höga krav har vi lärt oss mycket även om det ibland varit stressigt.» (Ja, tack vare ...)
- att det var svårt helt enkelt! Men det var också roligt därför gav det den bästa kombinationen för att lära sig något.» (Ja, tack vare ...)
- intresse inom området.» (Ja, tack vare ...)
- Bra handledare och intressant äme » (Ja, tack vare ...)
- att det var en svår uppgift. » (Ja, tack vare ...)
- Eftersom min grupp ansökte om ett eget kandidatarbete har vi kunnat utforma det ganska fritt och kunna lägga nivån därefter. » (Ja, tack vare ...)
- Komplexiteten och karaktären» (Ja, tack vare ...)
- Handledaren Daniel Corin Stig» (Ja, tack vare ...)
- varit ett brett problem med många olika aspekter. » (Ja, tack vare ...)
- att vi hela tiden fick göra nått nytt» (Ja, tack vare ...)
- Stor frihet och en bra handledare samt ett mycket intressant ämne!» (Ja, tack vare ...)
- Ämnet är ganska outvecklat och innehåller därför många prognoser som baserar sig på en mängd olika faktorer. Därför blev det komplext att besvara frågeställningen.» (Ja, tack vare ...)
- vi valde en så brett område» (Ja, tack vare ...)
- ett relevant mål.» (Ja, tack vare ...)
- Att det har varit jättemycket att lära sig. Det har varit väldigt jobbigt, men jag har verkligen lärt mig mycket.» (Ja, tack vare ...)
- likt arbete senare i industrin.» (Ja, tack vare ...)
- Mycket utmanande och lärorikt.» (Ja, tack vare ...)
- Att det var ett verkligt projekt och ämnet i sig har varit intressant att lära sig mer om.» (Ja, tack vare ...)
- Tack vare stor tillämpning av tidigare kunskaper.» (Ja, tack vare ...)
- Har inte tidigare gjorts ngt liknande vad jag vet så var väldigt mkt ny info som skulle inhämtas. » (Ja, tack vare ...)
- Vårt arbete var fritt och vi kunde ständigt utmana oss själva genom att vidareutveckla vad vi gjorde.» (Ja, tack vare ...)
- friheten att göra vad vi vill har vi kunnat lägga os på en lagom utmanande nivå.» (Ja, tack vare ...)
- Lärde oss mycket om vindkraftsparker och planering av vindkraftsparker. Lärde också hur vi skulle kombinera olika parametrar som påverkar produktionskostnaden och hur man skulle läsa in bilder i matlab.» (Ja, tack vare ...)
- Att jag kunnat tillämpa en del av mina kunskaper i praktiken.» (Ja, tack vare ...)
- vi får sätta våra gränser själva» (Ja, tack vare ...)
- Kandidatarbetet hade ett brett utgångsperspektiv men kombinationen av en oambitiös grupp och i början inte närvarande eller krävande handledare gjorde att arbetet var flummigt och togs oseriöst av gruppen. Jag har lärt mig mer om gruppdynamik och fått personliga lärdomar av grupparbetet, men inte mycket av uppgiftens karaktär.» (Nej, för att ...)
- projktet var utformat på så sätt att inga fördjupade studier bedrevs, istället låg fokus på helheter.» (Nej, för att ...)
- Inte ett dugg... » (Nej, för att ...)
- Lite tunt och svårdefinierbart » (Nej, för att ...)
- det var rooooligt» (Delvis, mest för att ...)
- Få komma på vad nästa steg är.» (Delvis, mest för att ...)
- gruppen har varit rätt lökig. Inte särskilt sociala och driftiga personer i gruppen.» (Delvis, mest för att ...)
- Man har lärt sig en hel del men ändå inte så mycket som man kanske skulle kunnat.» (Delvis, mest för att ...)
- jag insåg att jag klarar mycket svåra situationer.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

70 svarande

Nej, för att...»6 8%
Ja»56 80%
Delvis ...»8 11%

Genomsnitt: 2.02

- Arbetet har varit så pass omfattande att 15-20min redovisning inte ger en helheltsbild av arbetet. Vi höll 2st föreläsningar utöver detta á 45min där vi även kände att vi bara kunde skrapa på ytan av arbetet.» (Nej, för att...)
- Eftersom det inte fanns något tydligt mål var det svårt att se vart projektet var påväg och då är det svårt att presentera nått vettigt.» (Nej, för att...)
- ...man fick redovisa 5 medlemmars arbete på 20 minuter. På tok för lite tid» (Nej, för att...)
- Oseriöst upplagd presentationstillfälle» (Nej, för att...)
- Kort redovisning » (Delvis ...)
- Det mesta har kommit med i rapport eller presentation . Men det är många timmar som inte syns. Att testa sig fram bland metoder/inställningar och funderingar på bästa sätt att räkna fram något kommer inte fram i.o.m. att det inte är så intressant för någon som tar del av själva slutet av arbetet. » (Delvis ...)
- Vårt arbete var mycket svår att redovisa på 20 min, det fungerade nog bra för de som läst rapporten, men resten kan nog inte riktigt hängt med.» (Delvis ...)
- svårt att visa alla aspekter när det bara är ett tydligt resultat som ska presenteras?» (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

70 svarande

Nej, för att...»7 10%
Ja»63 90%

Genomsnitt: 1.9

- Vi hade en krävande tenta på torsdagen som gjorde att man inte hann fokusera tillräckligt mycket på opponeringen, tyvärr.» (Nej, för att...)
- det var svårt att veta vad man skulle fokusera på rapporten eller arbetet» (Nej, för att...)
- Underlaget skickades alldeles för sent, så det en stressig dag...» (Nej, för att...)
- Rapporten som vi skulle opponera på saknade både slutresultat och diskussion så det va väldigt svårt att få en helhetsbild. » (Nej, för att...)
- Arbetet vi fick läsa var allt för långt. Varför finns det ingen begränsning till hur långt arbetet får vara som det finns på vissa andra sektioner?» (Nej, för att...)
- Ingen info om att skicka till respektive grupp gick ut. Eller inte tillräcklig. Skickade ingen och fick ingen opponering innan redovidningen.» (Ja)
- Vi fick in vår opponeringsrapport fem dagar för sent så vi tog oss friheten att lämna tillbaka den fyra dagar för sent, vilket räckte. » (Ja)
- Dock visste vi inte när vi skulle skicka in den» (Ja)
- Dock var dt väldigt oklart till vem och när man skulle skicka in den.» (Ja)
- Men hade man haft en tuff tenta kring den tiden hade det nog varit jobbigare.» (Ja)
- Oppositionen har sett helt olika ut för olika grupper. Ingen tidigare övning och sen kommer värsta instruktionerna på vad som ska vara med på hemsidan. Vi tog det för vad det var, en första övning. Fungerade bra med den examinator vi hade också. Men dessvärre har andra grupper fått slita ont för något som inte är befogat.» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

69 svarande

Nej»59 85%
Ja, nämligen»10 14%

Genomsnitt: 1.14

- Feedback från våran handledar» (?)
- Vi skulle lätt kunnat kört presentationen på dubbla tiden för att få med allt vi ville visa men den intresserade kan ju läsa rapporten.» (Nej)
- Skulle vara roligare om man fick redovisa inför större publik och under längre tid! Kanske sprida ut redovisningarna över 2 dagar och låta varje grupp ha åtminstone 45min vardera.» (Ja, nämligen)
- Mer praktisk information om tillgängliga hjälpmedel och resurser.» (Ja, nämligen)
- Tid. Mycket svårt att hinna samanfatta ett halvårs arbete på 20 minuter» (Ja, nämligen)
- Tråkigt att det inte var fler examinatorer och handledare närvarande. En stund tror jag att vi inte hade någon i vårt klassrum...» (Ja, nämligen)
- Examinatorn» (Ja, nämligen)
- Högtalare» (Ja, nämligen)
- Publik, att presentera för endast de som skulle opponera på arbetet är knappt en redovisning.» (Ja, nämligen)
- Examinator och bättre opponering, samt att det borde vara mer seriöst uppstyrt» (Ja, nämligen)
- Mörka rum så projektionen blir tydlig eller bättre projektor. Kan annars förstöra en hel presentation totalt.» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

71 svarande

Ja»35 49%
Nej, för att ...»22 30%
Delvis, mest för att ...»14 19%

Genomsnitt: 1.7

- Dock hade vi aldrig träffat examinatorn innan presentationen. » (Ja)
- Ja, men det följdes ändå inte eftersom examinatorn och handledaren inte hade tid för det. Istället fick en person ta hand om allt inom projektet.» (Ja)
- Ja men vi har haft en bra diskussion och varit med och kunnat påverka deras roller en viss del. Rollerna vi har sett är nog inte det ni frågar efter.» (Ja)
- Det var ok.» (Ja)
- Vi fick en handledare och examinator som vi träffade första gången. Handledaren såg vi aldrig någon mer gång utan vi hade en kombinerad examinator och handledare.» (Nej, för att ...)
- individuella betyg... ? » (Nej, för att ...)
- vi aldrig fått veta vad de olika rollerna ska bedöma » (Nej, för att ...)
- vi hade ingen kontakt med examinatorn.» (Nej, för att ...)
- Det är högst oklart vem av dem som egentligen sätter betyget.» (Nej, för att ...)
- Vår examinator har inte inte varit speciellt aktiv. Vi har träffat honom en gång. » (Nej, för att ...)
- Dålig kontakt med examinator. Då alla examinatorer har olika åsikter hur en rapport ska va utformat borde man fått ett möte med denne för att tala ut om vilka spelregler som gäller. » (Nej, för att ...)
- Vi har knappt sett av examinatorn» (Nej, för att ...)
- Samma person var handledare och examinator.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte haft så mycket kontakt med dem. » (Nej, för att ...)
- det var otydligt.» (Nej, för att ...)
- Aldrig pratat med examinatorn. Handledaren kan omöjligt ha nått att göra med de individuella betygen då han inte vet vem som är vem i gruppen.» (Nej, för att ...)
- Ingen aning om alls hur de jobbar.» (Nej, för att ...)
- det är väldigt oklart. Det borde ju vara examinatorns roll men nu verkar det bli handledaren.» (Nej, för att ...)
- det har inte klargjorts på något plan någonstans där det finns lätt tillgängligt» (Nej, för att ...)
- Det är lite otydligt på vilka grunder handledarens bedömning sker.» (Delvis, mest för att ...)
- Jag inte har kollat upp det själv.» (Delvis, mest för att ...)
- Vi har haft bra kontakt med båda (och en doktorand) men rollfördelningen har inte varit jättetydlig, fast det spelade inte oss nån roll...» (Delvis, mest för att ...)
- Jag kollade upp det på studieportalen» (Delvis, mest för att ...)
- Har varit oklart främst hur mycket handledaren påverkar/bedömer. Var dessutom lite oklart om vad som skulle skickas till examinatorn och inte endast handledaren (ex. tidlogg, dagbok)» (Delvis, mest för att ...)
- tvetydig information på olika ställen.» (Delvis, mest för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.1

- Har inte fått betyg än men jag gissar på detta.» (?)
- Vi har ju inte fått våra betyg än så det är svårt att säga. Jag gissar.» (?)
- Har inte fått betyget ännu..» (?)
- Har inte fått något betyg än. Men de borde bli rapporten eller presentationen då vår handledare inte har haft riktigt koll på läget under arbetets fortgång.» (?)
- Har ej fått betyget än men tippar så.» (?)
- Bara de delarna som bidragit» (?)
- Har inte fått betyg än.» (?)
- Jag vet ännu inte vilket betyg jag har fått. » (?)
- Har inte fått nått betyg än.» (?)
- Hade inga avstämningar med examinatorn.» (?)
- Vi har ju inte fått några betyg ännu? Ni e lite tidigt ute. » (?)
- Har i och för sig inte fått betyget än, men med samma person som handledare och examinator känns det som det kommer bli i den här ordningen.» (?)
- Har varken gjort Handledningstillfällen eller haft avstämning med examinator» (?)
- Inte säker på vilket betyg som kommer sättas.» (?)
- Varken examinatorn eller handledaren lyssnade på våran opposition.» (?)
- Vat inte vilket betyg vi fått.» (?)
- Inte fått betyg än. Alrig haft möte med examinator. » (?)
- har ej fått betyg» (?)
- Kändes som att handledarens åsikter var av större vikt än det arbete som visades upp.» (?)
- Har inte fått betyg ännu» (?)
- I stort sett bara rapporten då alla fick 5.» (?)
- inte fått betyg än» (?)
- Det här är mer vad jag önskar, ingenting jag vet. Det är konstigt om rapporten ska ha så stor del när man gör något mer produktinriktat. Borde finnas någon form av riktlinjer för detta.» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

64 svarande

Ja, med lika delar»16 25%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»10 15%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»4 6%
Jag vet inte»34 53%

Genomsnitt: 2.87

- Hade gärna velat ha chans att redigera efter oppositionen.. » (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Rapporten fick för lite tid och kunde därför inte visa allt arbete på ett bra sätt.» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Tycker vi har jobbat otroligt hårdt och mycket, och borde ha fått bättre betyg. Men pga av att vi inte lyckades få fram ett önskvärt resultat (som examinatorn ville ha), pga en dårlig handledare. Hade han gitt bättre stöd så hade vi fått bättre betyg. » (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Vi har ju inte fått våra betyg än så det är svårt att säga. Jag gissar.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget ännu..» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- Jag vet ännu inte vilket betyg jag har fått. » (Jag vet inte)
- Har inte fått mitt betyg än» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- Nej. Det pratas om individuella betyg men hur ska det kunna fungera utan en bättre konakt med examinatorer. Det är töntigt och försök gå ner och titta på hur andra program sköter det istället. Att styra oss med fler o fler regler och måsten hela tiden förstör bara våran chans att utveckla ett sinne som fungerar ute i världen mot andra arbetsgrupper. Känner mig hemmad av det synsätt som chalmers förespråkar att man har mot andra arbetsgrupper och personer med annan kunskaps nivå.» (Jag vet inte)
- inte fått mitt betyg än.» (Jag vet inte)
- har ej fått betyg» (Jag vet inte)
- har inte fått betyg ännu. Om alla i gruppen hade arbetat så mycket som det borde ha gjort hade vi kunnat gå mer på djupet, vilket jag tycker att man borde göra i ett kandidatarbete, men det verkade inte vara någon mer än jag (inklusive handledaren) som ville det så jag fick väl finna mig i situationen.» (Jag vet inte)
- inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än, men hoppas det» (Jag vet inte)

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

68 svarande

Ja»34 50%
Nej»21 30%
Det borde funnits»13 19%

Genomsnitt: 1.69

- Vi har ju inte fått våra betyg än så det är svårt att säga. Jag gissar.» (Ja)
- Dock känner jag inte till något varierande fall.. » (Ja)
- I teorin ja, i praktiken, vet ej.» (Ja)
- Menar ni inom samma kandidatgrupp? I så fall ja. » (Ja)
- Ja om man hade misskött sig völdigt mycket hade nog gruppen reagerat och man hade hamnat utanför gruppbetyget.» (Ja)
- Arbetsfördelningen var mycket jämn i min grupp.» (Nej)
- Trots stora skillnader i erlagt arbete får vi gemensamt betyg.» (Nej)
- Det vore bättre att göra en kort skriftlig enkät eller enskild muntlig med examinatorn som gruppmedlemmarna skulle kunna säga om det är någon eller några som inte förtjänar samma betyg för det är svårt att säga det i grupp.» (Det borde funnits)
- fast det fanns det inte» (Det borde funnits)
- inte fått betyg än» (Det borde funnits)
- Svårt att bedöma individuellt. Borde anmärkas i början att man mer personligt ska anteckna vad man själv gjort och inte bara gruppvis» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.57

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från