ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering IEK102 VT11, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-09-14
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 5 timmar»10 20%
Cirka 10 timmar»19 39%
Cirka 15 timmar»12 25%
Cirka 20 timmar»6 12%
Minst 25 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.35

- Gick nästan enbart på föreläsningar de första veckorna.» (Högst 5 timmar)
- Jag tokpluggade en vecka innan. Tentan kändes stabil ändå.» (Högst 5 timmar)
- Mer innan tentan.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»2 4%
25%»5 10%
50%»4 8%
75%»10 20%
100%»27 56%

Genomsnitt: 4.14

- Jan Möller pratar så mycket skit under föreläsningarna att det inte är någon mening att gå dit. Endast 30% är viktigt.....» (25%)
- Var bortrest första veckan, därefter var jag på varenda föreläsning.» (75%)
- För mycket irrelevanta historier på föreläsningarna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 31%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 50%

Genomsnitt: 2.85

- Borde framgått tydligare kopplat till varje föreläsning» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Många olika kalkyler som är snarlika och används väldigt lika. Kunde varit lite tydligare i vilken situation man använde vilken kalkyl.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 27%
Ja, i hög grad»24 55%
Vet ej/har inte examinerats än»7 16%

Genomsnitt: 2.88

- Eftersom kurser innehåller mycket går det inte få med allt på en tenta» (I viss utsträckning)
- Vissa avsnitt lyste med sin frånvaro. Fler frågor behövs med längre tentatid» (I viss utsträckning)
- Examinationen är orimlig och borde delas upp i fler steg. misslyckas man med en uppgift är det i princip omöjligt att klara tentan» (I viss utsträckning)
- Varför är det en två timmars tenta/dugga? Känns inte som man täcker upp hela kursen med 3 frågor.» (I viss utsträckning)
- Väldigt rimlig nivå för vad jag nu innan resultatet kommit tror. Intressant med en liten twist på sista frågorna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»11 22%
Ganska stor»25 52%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.7

- Stora delar av föreläsningarna gick åt på underhållande anekdoter, som inte alls hade med kursen att göra» (Ganska liten)
- För mycket utsväningar och orelevant information. Exempel är bra - så länge de är relevanta OCH SANNA. Hitta inte på, spegla INTE dina egna åsikter som någon form av propaganda. » (Ganska liten)
- övningsboken hjälpte mycket, särskilt när an tentaplugga» (Ganska stor)
- Bra att koppla till föreläsarens erfarenheter men i vissa fall onödiga utsvävningar.» (Ganska stor)
- Använde kursboken och PP-slides när jag räknade övningstall, funkade kanon.» (Ganska stor)
- Bra att Jan berättar mycket om hur det fungerar i verkligheten, men alla historier är inte alltid relevanta.» (Ganska stor)
- Jättebra att förtydliga det som står i kurslitteraturen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»22 45%
Mycket stor»20 41%

Genomsnitt: 3.29

- Det enda som bidrog till min inlärning var övningshäftet, jag köpte inte boken då jag delade denna med en klasskamrat. Det enda boken användes till i princip var tabellerna.» (Ganska liten)
- övningsboken hjälpte mycket, särskilt när an tentaplugga. Den andra boken hade man bara viss nytta av...» (Ganska stor)
- Övningsboken med uppgifter var väldigt bra och teorin var bättre än i kursboken» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har varit bra och tydlig ibland, men vissa avsnitt krånglar de till det mer än nödvändigt och det blir svårt att förstå.» (Ganska stor)
- Bra kompendie..Boken dumförklarar en och är onödigt dyr för ändamålet. Borde finnas en billigare och bättre bok.» (Ganska stor)
- Övningshäftet var kanon. FE100 hade jag inte.» (Ganska stor)
- Övningshäftet är bra, kursboken sämre. Det som gör det svårt att det används olika ord för samma sak utan att alltid förklara varför.» (Ganska stor)
- Övningsboken var sjukt bra!» (Mycket stor)
- Boken är bra! Lite långdragen på sina ställen men annars uppskattad! Häftet är jättebra! » (Mycket stor)
- Speciellt övningsboken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»29 61%
Mycket bra»15 31%

Genomsnitt: 3.25

- Ganska trött på när man bara slänger upp allt och inte delar in filerna i mappar med lite mera struktur tack! » (Ganska dåligt)
- Fler tentor MED facit efterfrågas!» (Ganska bra)
- Fungerade bra det mesta, men lösningen till tentan har inte kommit ut... ?» (Ganska bra)
- Bra med utdelade powerpoints innan föreläsning» (Ganska bra)
- Tyvärr låter resultatet vänta på sig, lite dålig info om när resultatet planeras presenteras» (Ganska bra)
- Bra att slidesen från föreläsningarna läggs ut innan föreläsningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»7 14%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»9 18%
Har ej sökt hjälp»20 41%

Genomsnitt: 3.83

- Man hade inte så mycket tid att fråga under föreläsningar. Hade varit bra med 2 timmars räknestuga i veckan där man kunde fråga mer.» (Ganska dåliga)
- Jag saknar räkneövningar! » (Ganska dåliga)
- Vill ha övningar med chans till frågor under kursens gång, och inte bara just innan tentan.» (Ganska dåliga)
- Fanns ju egentligen mest tillfälle attt ställa frågor i samband med föreläsning vilket leder till köer och att ´,Jan måste stanna kvar.. Dessutom har Jan en tendens att prata utanför ämnet eller göra kopplingar till olika anekdoter som gör det lite svårt att hänga med vad han egentligen menar. Vid hjälptillfället innan tentan var det lång kö och Jan drog iväg med sina historier så jag orkade inte ens vänta på min tur att få ställa frågan för jag insåg att svaret skulle bli svårförståeligt samt långt..» (Ganska dåliga)
- Dumt med så liten möjlighet att ställa frågor» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»7 14%
Mycket bra»28 58%
Har ej sökt samarbete»11 22%

Genomsnitt: 4

- Inte mycket gemensamma pratstunder, kan iofs bero på att jag inte läser M2» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 18%
Lagom»33 68%
Hög»6 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Med tanke på pågående IKOT och IPO var tempot bra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»9 18%
Hög»18 37%
För hög»19 39%

Genomsnitt: 4.12

- Bra nivå!» (Hög)
- Framför allt pga IKOT.» (Hög)
- IKOT..IKOT..IKOT..IKOT...IKOT..(IPOO,IND.EK)..IKOT..IKOT..IKOT Är budskapet tydligt nog?» (För hög)
- IKOT! » (För hög)
- IKOT tog en "¤,#%"#% massa tid och snodde många timmar från IndEk samt IPO. » (För hög)
- INSANE» (För hög)
- IKOT tog MYCKET tid!! De andra ämnena fick lida.. mesta plugget på dem blev på tentavedckan..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 22%
Gott»22 45%
Mycket gott»15 31%

Genomsnitt: 4.08

- lite för mycket anekdoter under föreläsningarna. Lätt att man hamnar off topic...» (Godkänt)
- Jag vill ha bättre struktur på föreläsningarna.» (Godkänt)
- För mycket historier som är irrelevanta för kursen» (Godkänt)
- Hade gärna fått vara 7,5hp. Känns som en väldigt nyttig kurs.» (Gott)
- Den tar inte jättemycket tid, men det är lagom för 4,5 hp.» (Gott)
- Äntligen är riktigt bra kurs » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra föreläsningsslides.»
- Övningsboken»
- Powerpoints, övningshäftet och anekdoter som gör att man minns vad som sades.»
- Tenta i lv6! »
- Jan Möller. En frisk fläkt för oss maskinelever som har haft en hel del okarismatiska föreläsare.»
- Föreläsningsstilen, jag vet att folk hade delade meningar om huruvida föreläsningarna var bra eller inte, dock anser jag personligen att föreläsningarna var bra och intressanta då det fanns många verklighetsanknytningar till kursinnehållet i diverse anekdoter som presenterades.»
- Tidig tenta»
- Duggan (Längre tid behövs dock)»
- Examinatorn! SJUKT skön dude. "Detta är inte ett politiskt inlägg men..." Tenta lite tidigare var bra också»
- Den avslappnade känslan på föreläsningarna, om än lite kortare utsvävningar»
- Övningsboken och powerpointen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre anekdoter, fler räkneövningar»
- Föreläsningarna bör vara mer intressanta, kankse inte så mycket powerpoint då man inte engageras så mycket.»
- mindre orelevanta exempel. Se fråga 6.»
- Textboken, väldigt dyr och för basic»
- Mera IPO och IND.Ek i läsperioden»
- Fler övningar/exempel. Vissa saker förstod jag inte ens när jag satt med all kurslitteratur framför mig, främst indelningar & grupperingar i kalkyler. »
- Inför räknestugor! »
- Jag gillar upplägget som det är.»
- Jag vet inte, tempot var ganska lågt men detta var nästan en nödvändighet p.g.a. parallella kurser.»
- Fler övningstillfällen för att ställa frågor»
- Tentan. Fler olika frågor. »
- Kanske lägga till en räknestuga en gång i veckan eller varannan. Så att det inte blir så stressigt som det blev när de enda konsultationstiderna låg två, resp. en dag före tentan. »
- Byt ut Jan Möller....»

16. Övriga kommentarer

- Någon form av inlämningsuppgift där man fick tillämpa teorin hade nog inte varit helt fel. Kanske på investeringar?»
- Intressant kurs - sluta förstör den med massa skitsnack.»
- facit till utlagda tentor/duggor är inte av ondo!»
- Jag gillar att Jan gör kopplingar men ibalnd är de aningen långsökta och jag tappar tråden..»


Övriga specifika frågor

17. Vad tycker du om att denna kurs examineras med en tenta under läsperioden i stället för en sådan i tentamensperioden?

48 svarande

Inte bra»0 0%
Tveksamt»3 6%
OK»5 10%
Bra»15 31%
Mycket bra»25 52%

Genomsnitt: 4.29

- det är ju skönt nu när man har en tenta istälelt för två under tentaveckan men samtidigt om man hade haft mer tid till denna kursen kanske man kunde ha satt en bättre tenta. Men då kanske man abra skjuter upp pluggandet... svårt att säga...» (Tveksamt)
- Fler frågor och längre tentatid, dvs normal 4 h tenta under tentaveckan..» (Tveksamt)
- Dock kom tentan väldigt tätt inpå både slutrapport i IKOT-projekt och rapport i praktikfallet för IPO.» (OK)
- FÖR KORT TID» (OK)
- Synd att det blev så tätt med allt(påsklov och övriga inlämningar...), men ändå bättre att ha den där än senare.» (Bra)
- Teoretiskt bra, men nu hamnade den ju några dagar innan vi hade stora rapportinlämningar i båda andra kurserna. » (Bra)
- Bra just för att IKOT-projektet tog så mycket tid resten av tiden.. hade lagom mycket energi kvar på tentaveckan för att plugga på bara ETT ämne.» (Bra)
- Skönt att slippa tänka på denna kursen i tentaveckan» (Mycket bra)
- Blir inte så stressigt under tentamensperioden!» (Mycket bra)
- Hade blivit väldigt jobbigt under tentaveckan annars!» (Mycket bra)
- Var väldigt bra, tentan kunde legat en vecka tidigare dock.» (Mycket bra)
- Det skulle bli för mycket att ha den under tentaveckan. PÅ grund av de andra kurserna.» (Mycket bra)

18. Hur var möjligheterna att arbeta med just denna kurs med tanke på den totala arbetsbelastningen under perioden?

48 svarande

Mindre bra»9 18%
OK»30 62%
Goda»9 18%

Genomsnitt: 2

- IKOT har dominerat! » (Mindre bra)
- Jag ignorerade kursen helt tills tentadags. » (Mindre bra)
- De andra kurserna tog väldigt mycket tid» (Mindre bra)
- Man kunde arbeta endel under påsklovet, vilket gjorde att man kom ikapp ganska bra.» (OK)
- Det blev till att plugga ikapp under påsken, men det var den minst stressiga av de tre kurserna. » (OK)
- Som alla andra även säger antar jag så har IKOT tagit en heldel tid vilket gjort att jag inte kunnat lagt riktigt så mycket tid som jag hade velat.» (OK)
- var en lagom stor kurs...» (OK)
- Fick plugga på lovet, det var lösningen.. Så egentligen mindre bra.» (OK)


Vad tycker du om kurslitteratur och kursmaterialet:

19. Faktaboken ”,,Olsson och Skärvad: Företagsekonomi 100”,,

48 svarande

Mindre bra»13 27%
OK»26 54%
Mycket bra»9 18%

Genomsnitt: 1.91

- Ej använd» (Mindre bra)
- Överflödig» (Mindre bra)
- Väldigt mycket text och lite information» (OK)
- Ibland svår och ibland för lätt.» (OK)
- Jag använde inte boken till annat än Tabellerna på baksidan. » (OK)

20. Övningsboken ”,, Möller: Övningar i Industriell ekonomi”,,

48 svarande

Mindre bra»1 2%
OK»9 18%
Mycket bra»38 79%

Genomsnitt: 2.77

- Bra, men kan förbättras.» (OK)
- Lite bristfällig förklaring i vissa uppgifter» (OK)
- nyttigast för tentorna» (Mycket bra)
- Stort och djupgående facit. » (Mycket bra)
- Klockrent med inledande teori inför varje del samt att lösningsförslagen är utmärkta!» (Mycket bra)
- Det var ifrån denna samt föreläsningarna jag lärde mig allt. » (Mycket bra)
- Bra med den sammanfattande texten innan kapitlen.» (Mycket bra)
- Klockers.» (Mycket bra)

21. PowerPoint-materialet

48 svarande

Mindre bra»7 14%
OK»23 47%
Mycket bra»18 37%

Genomsnitt: 2.22

- "Tänk dig den här linjen rak", "titta i boken istället för på PPT"...Hur kan PPT 8 komma före andra med lägre nummer?... Tydligare uppdelningar så man vet vad som tillhör varje föreläsning och ett snack med förlaget eller egengjorda bilder och inte skylla på förlaget... » (Mindre bra)
- jag gillar inte powerpointredovisningar. Tycker det är mer givande med genomgång på tavlan så man kan skriva av det som anses vara viktigt. Det är svårt att lyssna och tolka själv vad som är viktigt eller ej» (Mindre bra)
- Lite många slides med olika fel, sen kan jag tycka att ca 50% inte var relevanta under tentaplugget» (OK)
- Lite mer struktur på rubriker hade varit bra.» (Mycket bra)
- Tydligt och lätt att förstå ens om man missade en föreläsning» (Mycket bra)
- Är väldigt bra att kunna läsa igenom innan förläningarna och anteckna i.» (Mycket bra)
- svårt att se bilderna» (Mycket bra)
- Guld.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från